Anda di halaman 1dari 20

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH
TAHUN 2007
Masa : Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu
jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada jawapan
objektif anda...

1 Cucu : Nenek, bagaimanakah kesengsaraan hidup pada zaman


pendudukan Jepun
Nenek: Seksanya hidup pada zaman itu. Nenek makan ubi kayu
sahaja

Dialog diatas menunjukkan penggunaan kaedah lisan dalam mendapatkan maklumat


sejarah.
Apakah kelemahan maklumat sejarah yang diperoleh melalui kaedah di atas?

I. Wujud tokok tambah


II. Orang sumber berbeza
III. Kesahihan fakta diragui
IV. Terkandung unsur mitos

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

2.
• Zaman Neolitik
• Zaman Logam

Senarai di atas merujuk kepada Zaman Prasejarah.


Apakah persamaan aktiviti kedua-dua zaman tersebut?

I. Berpindah-randah
II. Bercucuk tanam
III Perdagangan
IV. Penternakan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

3. Kerajaan Awal di Asia Tenggara

• Srivijaya
• Kedah Tua
• Majapahit

1
Mengapakah kerajaan di atas maju dalam bidang perdagangan?

A. Mendapat bantuan kerajaan asing


B. Hubungan diplomatik yang kukuh
C. Masyarakat mahir membina kapal
D. Kaya dengan hasil pertanian

4.
• Pokok bakau
• Pokok api-api

Maklumat di atas berkaitan dengan pokok yang dijadikan benteng pertahanan di Melaka.
Apakah nilai yang dapat anda kaitkan dengan kewujudan pokok tersebut?\

A. Kebangggaan
B. Kesyukuran
C. Keberanian
D. Ketabahan

5.
Tahun Pembesar China yang
melawat Melaka
1404 Laksamana Yin Cheng
1405 Laksamana Cheng Ho

Apakah faedah lawatan tersebut terhadap Melaka?

A. Mendapat perlindungan
B. Memperoleh tenaga buruh
C. Memperoleh bahan makanan
D. Menerima cukai perdagangan

6. ”Maka segala dagang atas angin dan bawah


angin sekaliannya datang ke Melaka terlalu ramai
bandar Melaka pada zaman itu.”

Sumber : Sejarah Melayu

Pernyataan di atas menggambarkan suasana yang sibuk di Pelabuhan Melaka.


Mengapakah situasi tersebut berlaku?

A. Kecekapan sistem pentadbiran


B. Penggunaan sistem mata wang
C. Lokasi yang strategik
D. Surat kebenaran berniaga dikeluarkan

7.

2
Tokoh Tindakan
Mengarahkan pengikutnya
Tun Perak membawa keluarga masing- Jadual di atas merujuk
masing berpindah ke Melaka bagi kepada tindakan Tun
menghadapi serangan Siam Perak dalam menghadapi
serangan Siam pada
tahun 1445.
Mengapakah beliau mengambil tindakan tersebut?

A. Menakutkan pihak lawan.


B. Melengahkan pergerakan musuh.
C. Menaikkan semangat angkatan tentera.
D Menambah bilangan penduduk.

8.
Tentera terlatih Bantuan dari Luar

Faktor kejayaan
Portugis

Kepimpinan Alfonso de X
Albuquerque

Rajah di atas merupakan faktor kejayaan Portugis menawan Melaka pada tahun 1511.
Apakah X?

A. Mempunyai askar upahan.


B. Menggunakan senjata moden.
C. Menerima sokongan peribumi
D Membina kubu pertahanan

9.
Membebaskan tawanan

Tuntutan Alfonso de Membayar ganti rugi


Albuquerque

Rajah di atas menunjukkan tuntutan Alfonso de Albuquerque kepada Sultan Melaka.


Apakah X?
A. Mendirikan gereja
B. Membina kubu
C. Meluaskan pelabuhan
D. Memperbanyak gudang

10. Bagaimanakah orang Bugis mengukuhkan pengaruh mereka di Johor?

3
I. Menggubal undang-undang
II. Mengahwini anak raja tempatan
III. Mencampuri urusan pentadbiran
IV. Mendapatkan bantuan kuasa luar

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

Raja / Sultan
11.
Raja Muda
Raja Bendahara

Raja di Hilir

Rajah di atas menunjukkan sistem giliran yang merupakan sistem pewarisan takhta.
Negeri yang manakah mengamalkan sistem tersebut?

A. Perak
B. Johor
C. Kedah
D. Terengganu

12.
Pada tahun 1818, Kelantan menghantar bunga
emas kepada Siam. Penghantaran bunga
emas dibuat setiap tiga tahun sekali.

Pernyataan di atas menerangkan bentuk hubungan yang terjalin antara Kelantan


dengan Siam.
Mengapakah pemerintah Kelantan bertindak demikian?

A. Meningkatkan hubungan luar


B. Menggalakkan aktiviti perdagangan
C. Mengukuhkan pertahanan negeri
D. Mengelakkan ancaman jiran

13.
Pembesar : Turunkan bendera kuning itu dan
Gantikan dengan bendera putih.
Pengawal : Baiklah, Datuk.

Dialog di atas mungkin berlaku semasa upacara diraja.


Apakah upacara tersebut?

A. Keraian
B. Keputeraan
C. Kemangkatan

4
D. Keberangkatan

14

Monolog di atas mungkin berlaku di kalangan orang Iban.


Mengapakah orang Iban mengambil keputusan tersebut?

A. Terdapat banyak binatang buas.


B. Terdengar bunyi burung ketupung
C. Kawasan itu dipenuhi hutan tebal
D. Kematian berlaku di kawasan tersebut

15. Menjaga kebahagiaan


hidup bermasyarakat
X
Menguatkuasakan
undang-undang adat

Maklumat dalam rajah di atas merujuk kepada tanggungjawab pemimpin tempatan di


Sabah.
Siapakah X?

A. Orang Tua
B. Tok Batin
C. Penghulu
D. Pegawai Anak Negeri

16. William : Nampaknya usaha kita gagal.


Farquhar gagal mendapat pengiktirafan
pemerintah
Dialog di atas mungkin Johor.
berlaku pada kurun ke 19.
Stamford
Apakah : Jangan
muslihat putus asa. Kita
yang dimaksudkan akan
dalam meminta
dialog Raffles
tersebut?
menggunakan muslihat untuk mendapatkan
Singapura.

A. Mengiktiraf Sultan Abdul Rahman

5
B. Melucutkan takhta Sultan Mahmud III
C. Menabalkan Tengku Hussein sebagai sultan
D. Menyingkirkan Temenggung Abdul Rahman

17.

Karikatur di atas menggambarkan perebutan penguasaan Singapura antara British


dengan Belanda.
Apakah pengajaran daripada situasi tersebut?

A. Bersatu padu mengekalkan kemerdekaan


B. Bertolak ansur terhadap pendatang
C. Berwaspada terhadap kuasa asing
D. Bermuafakat membuat keputusan

18.
Tahun Peristiwa
Sultan Abdullah membenarkan
1786 Francis Light menduduki Pulau
Pinang.

Peristiwa di atas berkaitan dengan perjanjian antara Inggeris dengan Sultan Kedah.
Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian?

A. Mengatasi masalah kewangan


B. Menghapuskan ancaman lanun
C. Memajukan bidang perdagangan
D. Mendapatkan bantuan ketenteraan

19.
Dato’ Kelana Syed
Abdul Rahman
Persengketaan di
Sungai Ujong Dato’ Bandar Kulop
Tungggal

Persengketaan antara kedua-dua tokoh di atas berlaku pada tahun 1870-an.


Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan tersebut?

A Penguasaan kawasan pertanian


B Sistem perwarisan takhta
C Pengaruh pelabur asing
D Hak memungut cukai

20.
• Residen Jeneral terlalu
berkuasa
• Kuasa raja-raja berkurangan

6
Maklumat di atas menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar kedua di Kuala
Lumpur.
Apakah kesan daripada kritikan tersebut?

A Jemaah Menteri dibentuk


B Perlembagaan negeri dipinda
C Pentadbiran tradisional dimantapkan
D Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan.

21.
Pembesar A : Hamba dengar Sultan murka
dengan tindakan Birch.

Pembesar B : Benar. Birch memang sengaja


mencetuskan permusuhan tersebut.

Dialog di atas mungkin berlaku di kalangan pembesar di Perak.


Apakah tindakan J.W.W. Birch yang menimbulkan kemurkaan sultan?

I. Pemecatan sultan
II Pelantikan penghului
III Pengenalan cukai baru
IV Pengharaman perhambaan

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

22.
• Dato’ Jaafar bin Muhammad
• Dato’ Abdul Rahman bin Andak

Senarai di atas merupakan pemimpin yang berwibawa di Johor.


Apakah persamaan pemimpin tersebut?

A Mengekalkan kedaulatan negeri


B Memajukan sekolah Inggeris
C Melaksanakan Sistem Kangcu
D Menggubal perlembagaan negeri

23.
Tokoh Usaha
• Menggunakan bahasa
Tunku Melayu dalam penulisan
Mahmud surat rasmi
• Menggunakan kalender
Hijrah
• Mengutamakan pelantikan
orang Melayu dalam
pentadbiran

7
Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh di atas?

A Diplomasi
B Jati Diri
C Toleransi
D Berhemah

24
Pangeran Indera : Saya akan menaikkan cukai
Mahkota terhadap hasil penduduk

Pembantu : Bagus juga cadangan


Pangeran Pangeran. Ini dapat
menambahkan pendapatan.

Dialog di atas mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an.


Apakah kesan tindakn tersebut?

A Kemajuan infrastruktur terjejas


B Pelaburan asing berkurangan
C Kebangkitan rakyat berlaku
D Perpindahan penduduk ke pedalaman

25
Bangsa Bidang Pekerjaan
Melayu Pentadbiran
Iban Ketenteraan
Cina Perlombongan

Jadual di atas menunjukkan perbezaan pekerjaan penduduk di Sarawak semasa


pentadbiran Brooke.
Mengapakah perbezaan tersebut diwujudkan oleh Brooke?

I Menghalang perpaduan kaum


II Menjamin kedudukan pemerintah
III Mempertingkatkan ekonomi peribumi
IV Mengawal kuasa golongan pembesar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

8
26.

Kawasan berlorek dalam peta di atas menunjukkan perluasan kuasa James Brooke dan
Charles Brooke di Sarawak dari tahun 1853 sehingga tahun 1905.

Bagaimanakah perluasan kuasa tersebut dapat dilakukan?

A Permintaan rakyat tempatan


B Sokongan pedagang asing
C Bantuan tentera British
D Kerjasama pembesar Melayu

27.
Pelaksanaan Undang-undang di Sabah
Mahkamah Bidang Kuasa Hakim
Mahkamah Mengendalikan Pegawai Daerah
Majistret kes berat
Mahkamah Anak Mengendalikan X
Negeri kes adat

X dalam jadual di atas ialah

A Residen
B Gabenor
C Ketua Kampung
D Ketua Anak Negeri

28
Penduduk : Saya telah lulus sekolah
tempatan latihan bagi anak-anak
Ketua Anak Negeri

Pegawai British Jika begitu kamu boleh


diserap dalam pentadbiran
Syarikat Borneo Utara 9
British.
Dialog di atas mungkin berlaku di Sabah pada awal kurun ke 20.
Apakah jawatan yang layak untuk lulusan sekolah tersebut?

I Pegawai Daerah
II Residen
III Kerani
IV Renjer

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

29
Ekonomi Tradisional

Dwiekonomi
Ekonomi Dagangan

Rajah di atas menunjukkan kewujudan dwiekonomi semasa pemerintahan British di


Tanah Melayu.
Apakah kesannya?

A Jurang ekonomi berlaku


B Perkembangan ekonomi lembab
C Agihan sumber ekonomi menyeluruh
D Penguasaan ekonomi oleh penduduk tempatan

30

10
Graf di atas menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah.
Apakah faktor yang membawa kepada peningkatan pengeluaran tersebut?

I Tenaga buruh ramai


II Kapal korek digunakan
II Harga pasaran meningkat
IV Pembesar memberi sokongan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31
Muthu : Sekarang ini anak-anak kita mudah
mendapat pendidikan.
Kumari : Kenapa?
Muthu : Kerana pengusaha ladang wajib
menyediakan sekolah dan guru-
guru di ladang.

Dialog di atas mungkin berlaku pada tahun 1912.


Apakah faktor yang mewajibkan pengusaha ladang menyediakan sekolah di ladang?

A Permintaan ibu bapa


B Menjimatkan perbelanjaan
C Pengenalan undang-undang
D Mengurangkan masalah sosial

32. Pada tahun 1831, Dol Said telah berjaya


menewaskan seratus lima puluh orang sepoi yang
diketuai oleh Kapten Wylie.
Pernyataan di atas merujuk kepada Perang Naning.
Apakah faktor kejayaan Dol Said?

I Senjata moden
II Bantuan pembesar
III Taktik perang gerila
IV Risikan berkesan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

33
Rentap membina kubu di paras ketinggian 2,725
kaki dari aras laut dan dipagari dengan kayu jenis
belian di Bukit Sadok.

11
Pernyataan di atas merujuk kepada usaha Rentap dalam menghadapi ancaman Brooke.
Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada usaha tersebut?

A Bertoleransi dalam masyarakat


B Bijak mengatur strategi
C Berilmu dalam kehidupan
D Berwawasan dalam perjuangan

34
Persidangan Penganjur
Persidangan Persatuan Sahabat Pena Malaya
Kebangsaan (PASPAM)
Kongres - Kesatuan Melayu
Melayu Se- Singapura (KMS)
Tanah Melayu - Persatuan Melayu
Selangor (PMS)

Jadual di atas menunjukkan persidangan yang diadakan di Tanah Melayu sebelum


Perang Dunia Kedua.
Apakah persamaan matlamat persidangan tersebut?

A Menuntut pilihan raya


B Mempertahankan adat resam
C Menyekat kemasukan imigran
D Membentuk perpaduan

35 1939 Persatuan Melayu Sarawak

Persatuan Melayu Pahang


1938

Persatuan Melayu Perak


1937
Garis masa di atas merujuk kepada penubuhan persatuan Melayu.
Apakah tujuan persatuan di atas dibentuk?

I Meningkatkan taraf sosial


II Mncetuskan perjuangan radikal
III Memperjuangkan kemerdekaan
IV Mengukuhkan kedudukan ekonomi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

36 Ekonomi Tanah Melayu semakin merosot semasa pentadbiran Jepun antara tahun
1942 – 1945.
Bagaimanakah pentadbiran Jepun mengatasi keadaan tersebut?

A Melahirkan tenaga mahir


B Mengimport bahan makanan

12
C Memperkenalkan ekonomi kawalan
D Menghentikan perdagangan antarabangsa

37 Anda adalah seorang penduduk di Tanah Melayu pada zaman pendudukan Jepun.
kehidupan anda sengsara kerana kekurangan bahan keperluan harian.
Apakah yang akan anda lakukan untuk mengatasi kesusahan tersebut ?

I Membuat kain daripada benang nanas


II Membuat pakaian daripada daun lalang
III Membuat kertas daripada kulit pokok
IV Membuat kasut daripada getah keping

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38 • Pakatan Jepun-Thailand
• Taktik serangan Jepun
• Kelemahan pertahanan British

Maklumat di atas merupakan antara faktor kejayaan Jepun di Tanah Melayu.


Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada maklumat tersebut ?

A Bersatu memartabatkan maruah bangsa


B Berani menentang musuh negara
C Bijak menyusun strategi
D Berhati-hati terhadap propaganda

39
• Majlis
• Warta Malaya
• Utusan Melayu

Akhbar di atas memainkan peranan penting membincangkan isu semasa pada tahun
1946.
Apakah isu yang dibincangkan?

A Pengisytiharan darurat
B Pembentukan Malaysia
C Pelaksanaan pilihanraya
D Penubuhan Malayan Union

40
Pentadbiran Tentera British
Tempoh September 1945 – Mac 1946
Ketua Sir Ralph Hone

Jadual di atas menerangkan pentadbiran tentera British di Tanah Melayu.


Apakah kejayaan yang dicapai oleh British dalam tempoh tersebut ?

I Menegakkan undang-undang

13
II Mewujudkan keamanan
III Menjimatkan perbelanjaan
IV Memberi latihan kepimpinan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

41 Mengapakah orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948 ?

A Memperoleh perlindungan istimewa


B Negara mendapat kemerdekaan
C Membentuk perpaduan kaum
D Menguasai bidang eknomi

42
Tarikh 1 – 4 Mac 1946
Pengerusi Dato’ Onn Jaafar
Kehadiran 41 persatuan Melayu

Maklumat dalam jadual di atas menerangkan Kongres Melayu yang pertama.


Apakah kesan daripada kongres tersebut ?

A Penubuhan UMNO
B Pengenalan Sistem Ahli
C Pembubaran Kesatuan Melayu Muda
D Pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu

43
• Membakar kilang
• Menyerang balai polis
• Merosakkan landasan kereta api

Maklumat di atas menunjukkan tindakan pengganas komunis pada tahun 1948.


Mengapakah mereka bertindak demikian ?

I Menamatkan Malayan Union


II Melumpuhkan ekonomi negara
III Menubuhkan kerajaan republik
IV Menentang pentadbiran Jepun

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

44
Tarikh Peristiwa
28 dan 29 Pertemuan Baling
Disember 1955

14
Jadual di atas merujuk kepada rundingan antara pihak kerajaan dengan Parti Komunis
Malaya (PKM).
Apakah syarat yang dikemukakan oleh pihak kerajaan kepada Parti Komunis Malaya
dalam rundingan tersebut ?

A Kewarganegaraan ahli dilucutkan


B Kubu pertahanan dimusnahkan
C Hasil rampasan dikembalikan
D Gencatan senjata diisytiharkan

45
Pegawai British : Keadaan keselamatan Negara
terancam berikutan peristiwa di
Sungai Siput
Sir Edward Gent : Kita akan isytiharkan darurat di
seluruh negara.

Dialog di atas mungkin berlaku pada tahun 1948.


Apakah peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat ?

A Pergaduhan antara kaum


B Pemogokan golongan pekerja
C Penentangan rakyat tempatan
D Pembunuhan pengurus ladang

46 Sekolah Vernakular

Melayu Cina Tamil

Rajah di atas menunjukkan sekolah vernakular di Tanah Melayu sebelum merdeka.


Apakah ciri sekolah berikut ?

A Tenaga pengajar terlatih


B Sukatan pelajaran seragam
C Sistem peperiksaan yang selaras
D Bahasa ibunda menjadi bahasa pengantar

47
Kaum Jumlah
Cina 1.2 juta
India 180 ribu

Jadual di atas menunjukkan jumlah orang Cina dan India yang diterima menjadi
warganegara Tanah Melayu pada tahun 1952.
Mengapakah berlaku keadaan demikian ?

A Perkembangan sistem perhubungan


B Kelonggaran syarat kerakyatan
C Permintaan pengusaha tempatan
D Keberkesanan sistem perundangan

15
48
• Mencapai kemerdekaan negara
• Mewajibkan pendidikan sekolah
• Melindungi hak raja-raja Melayu

Maklumat di atas merupakan manifesto sebuah parti dalam pilihan raya Majlis
Perundangan Persekutuan 1955.
Apakah parti tersebut ?

A Parti Islam Se-Malaya


B Parti Perikatan
C Parti Negara
D Parti Malaya Merdeka

49 1956 Laporan Razak

Ordinan Pelajaran 1952


1952

Laporan Barnes
1951

Garis masa di atas menerangkan laporan pelajaran di Tanah Melayu.


Mengapakah laporan tersebut diperkenalkan?

A Menyebarkan ideologi parti


B Mempamerkan identiti kaum
C Memperkaya budaya bangsa
D Melahirkan semangat perpaduan

50 Menentukan kuasa kerajaan pusat

Suruhanjaya Reid Menjamin kedudukan khas raja-raja


Melayu

Rajah di atas menunjukkan tugas Suruhanjaya Reid yang dibentuk pada tahun 1956.
Apakah X ?

A Menetapkan dasar pelajaran kebangsaan


B Merangka perlembagaan merdeka
C Menetapkan tarikh pilihan raya
D Membentuk perpaduan kaum

16
51
Syarat kerakyatan orang
Bukan Melayu dilonggarkan

X Pilihan raya diperkenalkan

Orang Melayu diberi bantuan


ekonomi

Maklumat dalam rajah di atas merupakan kompromi yang dilakukan oleh X.


X ialah

A Suruhanjaya Reid
B Parti Malaya Merdeka
C Jawatankuasa Antara Kaum
D Mjalis Tindakan Bersama Tanah Melayu

52
Rombongan 1956
• Wakil raja-raja Melayu
• Wakil Parti Perikatan

Mengapakah rombongan tersebut bertolak ke London ?

A Menuntut kemerdekaan
B Membincangkan hal pilihan raya
C Mendesak pembentukan suruhanjaya
D Mencadangkan pindaan perlembagaan

53 Apakah perkara yang dipersetujui dalam Perjanjian London pada tahun 1956 ?

I Pembentukan Jemaah Menteri


II Pelantikan suriuhanjaya bebas
III Penetapan tarikh kemerdekaan
IV Pembentukan pasukan keselamatan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17
54

Gambar menunjukkan Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Tanah


Melayu.
Apakah perasaan anda sekiranya berada dalam majlis tersebut ?

I Cinta akan negara


II Hormat pada lambang negara
III Bersyukur sebagai warganegara
IV Bangga dengan perjuangan pemimpin negara

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55.
“ Kami membantah “Sarawak adalah hak
dengan sekeras- kami. Leburkan
kerasnya akan koloni”
tindakan Brooke
menyerahkan Sarawak
kepada Kolonial
Inggeris ”

Kata-kata di atas terkandung pada poster gerakan anti-penyerahan di Sarawak.


Apakah tindakan British untuk menggagalkan gerakan tersebut ?

A Mengadakan rundingan damai


B Memindahkan pemimpin

18
C Memperkuat pasukan keselamatan
D Memberi amaran kepada kakitangan kerajaan

56
Pada tahun 1950, wakil-wakil anak
negeri dilantik secara tidak rasmi
dalam Majlis Undangan di Sabah.
Pada

Pernyataan di atas menunjukkan usaha ke arah berkerajaan sendiri.


Mengapakah British bertindak demikian ?

A Mewujudkan pemerintahan demokrasi


B Memberi latihan kepimpinan
C Melahirkan kerjasama antara kaum
D Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran

57
Tahun Parti
1961 Parti Perikatan Sabah
1962 Parti Perikatan Sarawak

Jadual di atas berkaitan dengan pemberontakan Parti Perikatan di Sabah dan Sarawak.
Apakah persamaan parti tersebut ?

I Memenangi pilihan raya


II Menyokong gagasan Malaysia
III Menerima keahlian semua kaum
IV Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58
• Barisan Pemuda Sarawak
• Persatuan Dayak Sarawak
• Barisan Pemuda Melayu Sibu

Senarai di atas adalah antara pertubuhan yang bergiat aktif di Sarawak pada tahun
1940-an.
Apakah matlamat pertubuhan tersebut ?

A Membanteras ancaman komunis


B Menyatupadukan kaum
C Menuntut pilihan raya
D Menentang penjajah

19
59
Negara Kita Tanggungjawab Kita

Kata-kata di atas dipaparkan dalam poster-poster semasa konfrontasi dengan


Indonesia.
Mengapakah kata-kata tersebut digunakan ?

A Memulihkan hubungan diplomatik serantau


B Memupuk semangat perpaduan rakyat
C Menentang pencerobiohan tentera luar
D Menentang penjajah

60
Lee Kuan Yew : PETIR telah diresapi
pengaruh komunis
Tunku Abdul : Kita harus
Rahman menggabungkan Tanah
Melayu dengan
Singapura untuk
menentang perkara ini.

Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Tanah Mwlayu dengan Singapura pada
awal tahun 1960-an.
Tindakan Tunku Abdul Rahman menggambarkan beliau seorang yang

I tegas dalam pendirian


II mahir strategi perjuangan
III bijak menyelesaikan masalah
IV adil dalam membuat keputusan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

20