Anda di halaman 1dari 19

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH
TAHUN 2008
Masa : Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang behuruf A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan terbaik bagi tia-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan
objektif anda.

1. Mengapakah sumber sejarah berikut diklasifikasikan sebagai sumber sumber kedua ?

• Ensiklopedia
• Laporan Belanajwan Negara

A Maklumat terkini
B Fakta telah diolah
C Kandungan ditokok tambah
D Berasaskan kajian secara ilmiah

2. Apakah ciri kehidupan masyarakat purba yang ditemui di kawasan ekskavasi berikut ?

• Kota Tampan, Perak


• Gua Niah, Sarawak
• Tingkayu, Sabah

A Mencipta barang perhiasan


B Menggunakan peralatan batu
C Mengamalkan aktiviti pertanian
D Menjalankan kegiatan perdagangan

3 Gambar 1 menunjukkan Angkor Wat yang dibina oleh kerajaan Angkor.

Gambar 1

Gambar tersebut menjadi bukti kerajaan Angkor

A memiliki kekuatan tentera


B menerima pengaruh Hindu-Buddha
C mempunyai pentadbiran yang cekap
D merupakan pusat perkembangan tamadun

1
4 Anak panah dalam Peta 1 menunjukkan arah perjalanan Parameswara dari Palembang
ke Melaka.

Apakah kawasan X ?

A Temasik
B Kampar
C Muar
D Siak
Ketua Angkatan Laut
5

Laksamana Ketua duta

Rajah 1
Apakah X ?

A Pemungut hasil
B Penasihat sultan
C Penguasa bandar
D Pengawal peribadi raja

6. Senarai berikut merujuk kepada kawasan yang dianugerahkan sultan kepada pembesar
tempatan Melaka.

Bendahara - Bentan
Laksamana - Temasik
Hulubalang - Sungai Raya

Anugerah tersebut dikenali sebagai

A jajahan takluk
B daerah warisan

2
C wilayah naungan
D kawasan pegangan

7. Garis masa berikut menunjukkan kronologi kejatuhan kerajaan Melayu Melaka ke


tangan Portugis.

Ogos Melaka dikuasai Portugis


1511
Jambatan Melaka dikuasai Portugis
Julai
1511

Apakah faktor yang memabawa kepada kejatuhan tersebut ?

I Pembesar tempatan berebut kuasa


II Askar upahan berpaling tadah
III Bilangan tentera sedikit
IV Wilayah naungan membebaskan diri

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8 Apakah kepentingan karya Hikayat Muhammad Ali Hanafiah kepada masyarakat Melaka
pada kurun ke-17.

Pusat perdagangan
antarabangsa
Kerajaan Johor Pusat pengajian
agama Islam

Rajah 2 X

X merujuk kepada peranan Johor sebagai pusat


A pertanian
B pangkalan tentera
C persuratan Melayu
D penggubalan undang-undang
10 Jadual 1 menunjukkan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Johor.

Kurun Peristiwa
Ke-17 Perang Johor – Jambi
Ke-18 X

Jadual 1

Apakah peristiwa X ?

3
A Campur tangan British
B Ancaman Majapahit
C Serangan Belanda
D Penglibatan Bugis

11. Bendahara Megat Terawis telah menentukan sempadan antara Perak dengan Siam atas
perintah Sultan Melaka.
Apakah kesan tindakan tersebut ?

A Memajukan kawasan perlombongan


B Memudahkan pungutan cukai
C Menarik kemasukan pedagang
D Menamatkan penghantara ufti

12 Rajah 3 menunjukkan sistem perwarisan takhta di negeri Perak

Sultan

Raja Muda
Raja di Hilir

Raja Kecil Besar

Rajah 3
Mengapakah sistem perwarisan tersebut berbentuk demikian ?

A Mengutamakan kewibawaan
B Mengikut keturunan
C Mengamalkan penggiliran
D Mementingkan pengalaman

13 Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbilangan Adat Perpatih berikut ?

Bulat anak buah menjadi buapak


Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat lembaga menjadi penghulu
Bulat penghulu menjadi raja

A Penggiliran pemerintah mengikut tempoh tertentu


B Pelantikan ketua berdasarkan sistem warisan
C Penggantian pembesar berdasarkan suku
D Pemilikan pemimpin secara demokrasi
14 Rajah 4 menunjukkan peranan Tuai Rumah dalam masyarakat Iban di Sarawak.

Menjaga
Keselamatan

Menjamin keamanan
Tuai Rumah

4
Apakah X ?

A Mengendalikan hasil pertanian


B Menguruskan kutipan cukai
C Menetapkan tarikh pesta menuai
D Mengetahui upacara pengebumian

15 Senarai berikut merupakan bentuk hukuman yang diamalkan oleh masyarakat Kadazan-
dusun di Sabah.

• Babas
• Sogit
• Kepanasan

Apakah tujuan hukuman tersebut dilaksanakan ?

A Menyemai sifat keberanian


B Memupuk kecekalan
C Mengeratkan hubungan
D Menanam semangat berdikari

16 Mengapakah Sultan Kedah menghubungi syarikat berikut pada kurun ke-18 ?

• Firma Jourdain Sullivan and de


Souza
• Syarikat Hindia Timur Inggeris

A Meningkatkan aktiviti perdagangan


B Mengekalkan kedaulatan negeri
C Menjalin hubungan diplomatik
D menghapus ancaman lanun

17 Ilustrasi 1 menggambarkan pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang


pada tahun 1786.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut ?

5
A Kesabaran dalam tindakan
B Kesetiaan kepada pemerintah
C Kebijaksanaan mengelak penjajahan
D Keberanian dalam menghadapi cabaran

18 Monolog berikut mungkin berlaku di Singapura pada tahun 1819.

Raffles : Nampaknya perjanjian yang


saya tandatangan dengan
Temenggung Abdul Rahman tidak
membolehkan saya berkuasa penuh
di Singapura. Saya mesti berbuat
sesuatu.

Apakah tindakan Raffles seterusnya ?

A Melancarkan perang
B Menabalkan sultan baru
C Membina kubu pertahanan
D Membuka petempatan baru

19 Persengketaan antara Dato’ Kelana dengan Dato’ Bandar telah menyebabkan British
campur tangan di Sungai Ujong.
Mengapakah pembesar tersebut bersengketa ?

A Pertikaian sempadan daerah


B Perebutan hak mengutip cukai
C Penguasaan kawasan pertanian
D Percanggahan undang-undang adat

20 Jadual 2 menunjukkan kekacauan di negeri-negeri Melayu yang memberi peluang


kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19.

Negeri Peristiwa
Perak Perang Larut
Selangor Perang Kelang
Negeri Sembilan Perbalahan Sungai Ujong

Jadual 2

Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut ?

A Bersatu padu asas kedaulatan negara


B Berbangga dengan kekayaan negara
C Berdikari untuk memperjuangkan hak
D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

21 Apakah kesan pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 ?

A Kemajuan ekonomi terhalang


B Pengurangan kemasukan imigran Cina
C Penamatan Persidangan Raja-raja Melayu
D Kemerosotan kuasa pemerintah tempatan

6
22 Apakah sumbangan Wan Mat Saman sebagai Perdana Menteri Kedah yang pertama ?

A Memodenkan sistem pengangkutan


B Memperkenalkan pentadbiran baru
C Menentang penjajahan
D Memajukan pertanian

23 Rajah 5 menunjukkan sumbangan Sultan Abu Bakar kepada pemodenan negeri Johor.

Menjamin keamanan

Sumbangan Memodenkan
Sultan Abu Bakar pentadbiran

Rajah 5
Apakah X ?
A Mengisytiharkan perlembagaan negeri
B Memindahkan ibu negeri
C Membuka pelabuhan antarabangsa
D Memperkenalkan tanaman dagangan

24 Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak ?

A Mengawal kegiatan lanun


B Melindungi pedagang asing
C Mencari kawasan perdagangan
D Menamatkan kebangkitan rakyat
25 Rajah 6 menunjukkan tentang perubahan pentadbiran di Sarawak.

Kurun ke-18 Kurun ke-18


Sultan Brunei Sultan Brunei
melantik pembesar melantik seorang
tempatan Sarawak pembesar Brunei
untuk mentadbir sebagai wakil
wilayah Sarawak. pemerintah
Kesultanan Brunei di
Sarawak..

Rajah 6

Mengapakah Sultan Brunei membuat perubahan tersebut ?

7
A Menguasai kekayaan
B Menyekat pengaruh asing
C Mengelak perebutan kuasa
D Menamatkan pemberontakan

26. Rajah 7 menunjukkan perubahan bidang kuasa Majlis Negeri di Sarawak.

1867 1941
• Bertukar-tukar • Meluluskan
fikiran undang-
• Menyuarakan undang
pandangan • Mengurus
kewangan

m
Rajah 7

Mengapakah perubahan tersebut berlaku ?

A Penyeragaman sistem pentadbiran


B Perkembangan sistem pendidikan
C Pengisytiharan perlembagaan
D Penentangan pemimpin tempatan

27 Mengapakah Sultan Brunei menyerahkan kawasan timur laut Brunei kepada Sultan Sulu
pada tahun 1704 ?

A Mengekalkan persahabatan
B Membantu menewaskan musuh
C Mengukuhkan sistem pertahanan
D Memudahkan urusan pentadbiran

28 Mengapakah Syarikat Borneo Utara British (SBUB) melantik tokoh tempatan berikut
untuk memegang jawatan ketua Anak negeri di Sabah ?

1867
• O.K.K. Pangeran Haji Omar
• O.K.K. Haji Mohamad Arshad
• O.K.K. Pangeran Mohamad Abbas
A Memenuhi tuntutan penduduk

8
B Memberi latihan kepimpinan
C Mengiktiraf pemimpin tempatan
D Menjimatkan perbelanjaan pengurusan

29 Rajah 2 menunjukkan bandar utama di Sabah.

Apakah faktor yang membantu perkembangan bandar tersebut semasa di bawah


pentadbiran Syarikat Borneo Utara British ?

A Kawasan perikanan
B Pangkalan tentera
C Pusat pendidikan
D Pusat pentadbiran

30 Bagaimanakah orang Eropah dapat menguasai perusahaan bijih timah di Tanah Melayu
pada tahun 1930-an ?

A Mendapat kerjasama pembesar tempatan


B Menggunakan tenaga buruh yang ramai
C Memodenkan kaedah pengeluaran
D Menstabilkan harga pasaran
31 Ciri berikut berkaitan dengan ekonomi dagangan di Tanah Melayu pada awal kurun
ke-10.

• Berorientasikan eksport
• Penglibatan syarikat asing
• X

Apakah ciri X ?

9
A Penggunaan teknologi moden
B Penumpuan di luar bandar
C Penggunaan buruh sedikit
D Pelaburan modal terhad

32 Mengapakah Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan, menentang British di


Kelantan ?

A Pemecatan pembesar
B Pengenalan cukai baru
C Pengambilan buruh paksa
D Penangkapan pengikut setia

33 Mengapakah pembesar berikut berpakat untuk menggulingkan Charles Brooke di


Sarawak ?

• Sharif Masahor

• Temenggung Hashim

• Datu Patinggi Abdul Ghafur

A Menghalang perluasan kuasa


B Memelihara adat resam
C Menyekat kemasukan imigran
D Menentang amalan buruh paksa

34 Apakah sumbangan pelajar lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjung
Malim, Perak pada tahun 1930-an?

A Menuntut pemulihan agama


B Menerbitkan akhbar harian
C Menganjurkan kongres kebudayaan
D Menyediakan semangat kebangsaan

35 Apakah kepentingan tokoh berikut kepada penduduk Tanah Melayu?

Tokoh Negara
Jose Rizal Filipina
Soekarno Indonesia
Mahatma Ghandi India

A Melahirkan kebanggaan penduduk


B Menyemarakkan semangat kebangsaan
C Menghapuskan kesangsian antara kaum
D Membina semangat perpaduan

36 Peta 3 menunjukkan kawasan yang berjaya ditawan oleh tentera Jepun di Tanah
Melayu dan Singapura.

10
Peta 3
Apakah faktor-faktor tersebut?

I Semangat juang tinggi


II Strategi berkesan
III Bilangan tentera ramai
IV Bantuan golongan imigran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

37 Peta 4 menunjukkan negeri yang diserahkan oleh Jepun kepada Thailand semasa
Perang Dunia Kedua.

Peta 4

Mengapakah Jepun bertindak demikian?

A Menghalang kehadiran tentera asing


B Menerima bekalan tentera
C Memperoleh maklumat sulit
D Mendapat kemudahan laluan tentera

11
38 Dialog berikut mungkin berlaku semasa penjajahan Jepun di negara kita.

Samad : Syukurlah, Jepun dah


menyerah kalah di Singapura.
Aku tak sanggup nak makan ubi
kayu hari-hari.

Ayob : Itu boleh tahan lagi. Aku paling


tak tahan pakai baju guni.

Apakah pengajaran daripada dialog tersebut?

A Bertoleransi untuk keharmonian kaum


B Bersatu untuk mencapai kemajuan
C Berusaha mengelak penjajahan asing
D Bekerjasama untuk kesejahteraan hidup

39 Apakah tujuan Pentadbiran Tentera British (PTB) dilaksanakan di Tanah Melayu pada
September 1945?

A Menjadi asas sistem pentadbiran


B Menguatkuasakan undang-undang
C Melaksanakan pentadbiran peralihan
D Melatih pegawai perkhidmatan awam

40 Tindakan berikut dilakukan oleh anggota Malayan People’s Anti-Japanese Army


(MPAJA) di Tanah Melayu.

• Cukai yang tinggi kepada penduduk


kampung
• Merampas harta benda orang kampung
• Melakukan keganasan yang tidak
berperikemanusiaan

Mengapakah anggota MPAJA bertindak demikian?

A Keganasan tentera Jepun


B Kelewatan penubuhan kerajaan
C Kekurangan sumber kewangan
D Kelemahan pertahanan British

41 Rajah 8 menunjukkan perjuangan UMNO.

8. Menyatupadukan X
orang Melayu

Perjuangan UMNO
1946

12
Memajukan ekonomi Mewujudkan parti
orang Melayu bercorak kebangsaan
Rajah 8
Apakah X?

A Membanteras ancaman komunis


B Menyekat kedatangan imigran
C Memajukan pendidikan
D Mempertahankan sikap kenegerian

42 Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan imigran pada tahun 1946.

Ah Leong : Bertuah sungguh anak saya, Mei


Ling. Dia dilahirkan pada 1 April
1946.

Krishnan : Anak awak layak mendapat taraf


kerakyatan Malayan Union.

Mengapakah Mei Ling layak mendapat taraf kerakyatan Malayan Union?

A Sokongan kerajaan British


B Pelaksanaan prinsip jus soli
C Kemahiran berbahasa Inggeris
D Mendapat restu Raja Melayu
43 Rajah 9 menunjukkan usaha British untuk menghapuskan ancaman komunis di Tanah
Melayu.

Melonggarkan syarat
kerakyatan

Perang Saraf Menyebarkan risalah

Rajah 9

Apakah X?

A Menawarkan hadiah
B Menubuhkan pasukan polis
C Mewujudkan ’kampung baru’
D Memperkenalkan kad pengenalan

44 Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) gagal membentuk negara republik komunis
di Tanah Melayu?

13
A Sumber kewangan dan senjata terhad
B Corak perjuangan tidak sistematik
C Kerjasama rakyat dan kerajaan kukuh
D Bantuan kerajaan asing sukar diperoleh

45 Dialog berikut mungkin berlaku antara pegawai British di Tanah Melayu pada zaman
darurat.

Pegawai A : Pergerakan komunis kuat kerana


mendapat bekalan makanan, ubat-
ubatan dan maklumat daripada Min
Yuen.

Pegawai B : Sir Harold Briggs telah mengarahkan


kita supaya melumpuhkan gerakan
Min Yuen.

Bagaimanakah British melumpuhkan gerakan tersebut ?

A Mengisytiharkan darurat
B Melancarkan perang saraf
C Melaksanakan ‘Gerakan Kelaparan’
D Melaksanakan tawaran pengampunan

46 Gambar 2 menunjukkan pihak yang terlibat dalam Pertemuan Baling pada 28 Disember
1955.

Apakah perkara yang dituntut oleh kerajaan daripada pihak komunis dalam pertemuan
tersebut?

I Menyerah diri
II Meletak senjata
III Meninggalkan negara
IV menyerahkan hak kerakyatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

47 Garis masa berikut menerangkan perkembangan pilihan raya di Tanah Melayu.

Pilihan Raya Majlis


1955 Perundangan Persekutuan

Pilihan Raya Negeri


1954

Pilihan Raya Majlis


1951 Bandaran

14
Mengapakah pilihan raya tersebut diadakan?

I Membentuk Sistem Ahli


II Memelihara hak orang Melayu
III Merintis ke arah berkerajaan sendiri
IV Mengasaskan sistem pemerintahan demokrasi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
48 Tokoh berikut telah berjasa kepada negara kita.

• Dato’ Onn bin Jaafar


• Tun Tan Cheng Lock
• Dato’ E.E.C.Thuraisingam

Apakah jasa mereka?

A Menyertai Rombongan Merdeka


B Mewujudkan persefahaman antara kaum
C Menganggotai Suruhanjaya Reid
D Membentuk dasar kerajaan

49 Bagaimanakah tokoh dalam Gambar 3 berusaha mewujudkan perpaduan kaum di


Tanah Melayu?

Gambar 3

A Mencadangkan Sistem Ahli


B Menubuhkan Parti Perikatan
C Menggubal Perlembagaan Merdeka
D Membentuk dasar pelajaran kebangsaan

50 Carta alir berikut menunjukkan langkah ke arah kemerdekaan negara kita.

Perjanjian
Pemasyhuran
London X
kemerdekaan
ditandatangani

15
Apakah X?

A Pembentukan Sistem Ahli


B Pembentukan Suruhanjaya Reid
C Pelaksanaan pilihan raya Majlis Bandaran
D Penubuhan Jawatankuasa Majlis Eksekutif

51 Mengapakah perkara berikut dijadikan panduan oleh Suruhanjaya Reid?

• Menjamin kedudukan Raja-raja


Melayu
• Mewujudkan satu rupa bangsa
Persekutuan Tanah Melayu

A Merancang dasar pelajaran kebangsaan


B Membentuk Undang-undang Persekutuan
C Menggubal Perlembagaan Merdeka
D Melaksanakan pilihan raya umum

52 Perkara berikut adalah antara kandungan Perlembagaan Merdeka yang dipersetujui


hasil daripada perbincangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita.

• Kedudukan istimewa orang Melayu


• Kerakyatan terbuka
• Bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat Tanah Melayu?

A Bersifat amanah
B Bertindak jujur
C Bertatasusila
D Bertolak ansur

53 Tunku Abdul Rahman telah berjaya mendapatkan kemerdekaan negara tanpa


pertumpahan darah.
Apakah pengajaran daripada kejayaan tersebut?

A Berdiplomasi membawa kejayaan


B Berdisiplin menjalankan tugas
C Berbangga dengan warisan negara
D Berusaha meningkatkan kesolehan

54 Kata-kata berikut ditulis pada sepanduk di Sarawak pada tahun 1946.

” Sarawak adalah Hak kami. Leburkan Koloni”

16
Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan kata-kata tersebut?

A Konfrontasi Indonesia
B Pembentukan Malaysia
C Gerakan Anti Penyerahan
D Penubuhan kerajaan Kalimantan Utara

55. Pada Ogos 1962, Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) telah dibentuk.
Apakah kesan pembentukan JAK terhadap penduduk Sabah, Sarawak dan Brunei?

A Hak terpelihara
B Pentadbiran dikuasai
C Sumber asli dimonopoli
D Keselamatan terjamin

56 Mengapakah tokoh berikut menjadi sanjungan negara kita?

• Rosli Dhobi
• Awang Rambli
• Morshidi Sidek

A Mempertahankan kedudukan negeri


B Memajukan pendidikan rakyat
C Menyatukan pelbagai kaum
D Menubuhkan parti politik

57 Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara.


.

Teori domino begitu berpengaruh dalam politik Asia Tenggara


pada tahun-tahun 1960-an. Menurut teori ini, komunis yang
sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara
lain di Asia Tenggara.
Sejarah Malaysia (1800 – 1963)
Mohd isa Othman

Apakah tindakan Tunku Abdul Rahman untuk mengatasi ancaman tersebut?

A Mengisytiharkan Undang-undang Darurat


B Mengadakan kerjasama ketenteraan
C Membentuk pertubuhan serantau
D Menubuhkan Persekutuan Malaysia

58 Ilustrasi 2 menggambarkan kesan pengaruh komunis kepada Malaysia dan Indonesia.

17
Ilustrasi 2

Apakah kesimpulan yang dapat anda buat?

A Hubungan diplomatik tergugat


B Perluasan pengaruh asing tersekat
C Kegiatan nasionalis terganggu
D Kestabilan politik terjejas

59 Apakah peranan tokoh berikut dalam mewujudkan keamanan di negara kita?

• Tun Abdul Rahman


• Tun Adam Malik

A Memperkukuh kerjasama ekonomi


B Menyatupadukan pelbagai kaum
C Memulihkan hubungan serantau
D Menamatkan ancaman komunis

60 Dialog berikut berkaitan dengan penyingkiran Singapura dari Persekutuan Malaysia.

Ali : Saya berpendapat penyingkiran


Singapura sangat wajar.

Abu : Ya, saya setuju kerana Singapura menjadi


duri dalam daging

Mengapakah mereka bersetuju Singapura disingkirkan?

A Melancarkan dasar konfrontasi


B Membangkitkan sentimen perkauman
C Menggalakkan penularan fahaman komunis
D Mengabaikan kepentingan kaum bumipute

18
KERTAS SOALAN TAMAT

19