INSTRUMEN PEMANTAUAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN MELAKA

Bahagian A - Maklumat Sekolah Nama Sekolah: Alamat Sekolah: No Tel: Laman Web: Gred Sekolah Jenis Sekolah: A SK** Kaum L Bil. Murid Tahun 1 Melayu 2011 Cina India Lain-lain Jumlah Besar Mata Pelajaran Bahasa Melayu Jadual Waktu KSSR Tahun 1 (Minit) Bahasa Inggeris Matematik P. Islam / P. Moral P. Jasmani Perhimpunan Semua maklumat di atas diakui benar Minit Mata Pelajaran BC / BT (SJK) P. Kesihatan Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains & Teknologi B.Arab / B.C / B.T (SK) Minit B SRA** UE SJKC** Kod Sekolah : PPD: No Faks: E-mail: Lokasi Sekolah: SJKT** Jumlah Kecil Cap Sekolah B LB ** Potong yang tidak berkaitan

Jantina P

……………………………………………………… (T.T Guru Besar)

Sila masukkan skor yang sesuai berdasarkan jadual di bawah :0 2 Tiada (T) Memuaskan (M) 1 3 Tidak Memuaskan (TM) Sangat Memuaskan (SM) Bil 1 2 Item Dokumen Standard Mata Pelajaran KSSR Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan berdasarkan Dokumen Standard Mata Pelajaran KSSR Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan mengikut takwim sekolah 2011 Rancangan Pelajaran Harian ditulis mengikut format yang telah ditetapkan P&P dengan berpandukan standard pembelajaran Set Induksi sesuai Aktiviti yang dijalankan bersesuaian dengan murid yang berlainan kecerdasan Aktiviti yang dijalankan dapat mencapai standard yang ditetapkan SKOR 3 3 CATATAN 3 4 5 6 7 8 3 3 3 3 3 3 . 2.Bahagian B : Maklumat Guru Nama: Akademik Tertinggi: Ikhtisas: Pengalaman Mengajar: Kelas: Masa: Anjuran * KPM/JP M tahun Opsyen: Mata pelajaran yang diajar: Mata pelajaran yang dipantau Perkembangan * staf (KSSR) Tidak * Jantina: Gred: L P Telah menghadiri kursus KSSR * Tandakan ( / ) BAHAGIAN C -ITEM: DOKUMEN STANDARD DAN P&P Arahan: Bagi setiap item diberi pilihan skor 0. dan 3. 1 .

Bil 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Item Soalan yang dikemukakan oleh guru menjurus kepada penerapan Kemahiran Berfikir P&P dijalankan sesuai dengan peruntukan masa yang diberi P&P berpusatkan murid Respon murid Guru memberi pujian atau rangsangan kepada murid Penyerapan nilai-nilai murni Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) semasa P&P Tema yang sesuai digunakan untuk P&P Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai diguna untuk P&P Penilaian pada akhir P&P Buku nota / latihan murid disemak Pembetulan oleh murid SKOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CATATAN Jumlah Jumlah % Ulasan Pemantau : 60 100 AMAT BAIK mujamal (Nama Pemantau: MUJAMAL BIN BABA ) Unit: Tarikh: ICT PENGKOMPUTERAN 25/09/2011.04:01AM .

.

% 0 LEMAH 40 SEDERHANA 0-39 40-59 .

60 BAIK 80 AMAT BAIK 60-79 80-100 .

.

.

.

Kesihatan Dunia Seni Visual Dunia Muzik Dunia Sains & Teknologi B.Maklumat Sekolah Nama Sekolah: Alamat Sekolah: No Tel: Laman Web: Gred Sekolah Jenis Sekolah: A SK** Kaum L Bil. Islam / P.INSTRUMEN PEMANTAUAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN MELAKA Bahagian A . Jasmani Perhimpunan Semua maklumat di atas diakui benar Minit Mata Pelajaran BC / BT (SJK) P. Murid Tahun 1 Melayu 2011 Cina India Lain-lain Jumlah Besar Mata Pelajaran Bahasa Melayu Jadual Waktu KSSR Tahun 1 (Minit) Bahasa Inggeris Matematik P.Arab / B. Moral P.T (SK) Minit B SRA** UE SJKC** Kod Sekolah : PPD: No Faks: E-mail: Lokasi Sekolah: SJKT** Jumlah Kecil Cap Sekolah B LB ** Potong yang tidak berkaitan Jantina P ……………………………………………………… (T.C / B.T Guru Besar) .

Bahagian B : Maklumat Guru Nama: Akademik Tertinggi: Ikhtisas: Pengalaman Mengajar: Kelas: Masa: Anjuran * KPM/JP M tahun Opsyen: Jantina: Gred: L P Mata pelajaran yang diajar: Mata pelajaran yang dipantau Perkembangan staf (KSSR) * Tidak * Telah menghadiri kursus KSSR * Tandakan ( / ) .

dan 3. Sila bulatkan skor yang sesuai berdasarkan jadual di bawah :0 2 Tiada (T) Memuaskan (M) 1 3 Tidak Memuaskan (TM) Sangat Memuaskan (SM) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Item Dokumen Standard Mata Pelajaran KSSR Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan berdasarkan Dokumen Standard Mata Pelajaran KSSR Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan mengikut takwim sekolah 2011 Rancangan Pelajaran Harian ditulis mengikut format yang telah ditetapkan P&P dengan berpandukan standard pembelajaran Set Induksi sesuai Aktiviti yang dijalankan bersesuaian dengan murid yang berlainan kecerdasan Aktiviti yang dijalankan dapat mencapai standard yang ditetapkan Soalan yang dikemukakan oleh guru menjurus kepada penerapan Kemahiran Berfikir P&P dijalankan sesuai dengan peruntukan masa yang diberi murid P&P berpusatkan Respon murid Guru memberi pujian atau rangsangan kepada murid Penyerapan nilai-nilai murni Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) semasa P&P yang sesuai digunakan untuk P&P Tema Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai diguna untuk Penilaian pada akhir P&P P&P Buku nota / latihan murid disemak Pembetulan oleh murid T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ulasan Pemantau : . 1 . 2.BAHAGIAN C -ITEM: DOKUMEN STANDARD DAN P&P Arahan: Bagi setiap item diberi pilihan skor 0.

……………………………………………………… (Nama: ) Tarikh: ………………………………… .

.

.

.

…………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful