Anda di halaman 1dari 30

SENARAI SEMAK

PENGURUSAN TINGKAH LAKU


Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai"
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
KELAS :__________________________
NAMA: _______________________________
BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH TARIKH CATATAN
1 Angkat tangan kanan
2 Angkat tangan kiri
3 Angkat kedua-dua tangan
4 Duduk
5 Berdiri
6 Duduk bersila di lantai
7 Duduk di kerusi
8 Duduk tegak di kerusi
Duduk di kerusi dan
9 bersandar
Duduk di kerusi
sekurangnya selama 3
10 Dudukminit
di lantai
sekurangnya selama 3
11 minit

NAMA : _______________________________________

BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH TARIKH CATATAN
1 Angkat tangan kanan
2 Angkat tangan kiri
3 Angkat kedua-dua tangan
4 Duduk
5 Berdiri
6 Duduk bersila di lantai
7 Duduk di kerusi
8 Duduk tegak di kerusi
Duduk di kerusi dan
9 bersandar
Duduk di kerusi
sekurangnya selama 3
10 minit
Duduk di lantai
sekurangnya selama 3
11 minit
Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan guru:
____________________
( )
____
_____
____________
____________
SENARAI SEMAK
SUBJEK : BAHASA MELAYU
TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pemerhatian murid.
Kelas :__________________________
Nama Murid : _______________________________________
MENGUASAI/ BELUM MENGUASAI/
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH TARIKH CATATAN

1 Bergerakbalas terhadap bunyi bayi menangis


2 Bergerakbalas terhadap bunyi bayi ketawa
3 Bergerakbalas terhadap
Bergerakbalas bunyi
terhadap orang
bunyi menjerit
orang sakit
bertepuk
4 tangan
5 Bergerakbalas terhadap bunyi kucing
6 Bergerakbalas terhadap bunyi anjing
7 Bergerakbalas terhadap bunyi lembu
8 Bergerakbalas terhadap bunyi itik
9 Bergerakbalas terhadap bunyi ayam
10 Bergerakbalas terhadap bunyi kereta
11 Bergerakbalas terhadap bunyi motorsikal
12 Bergerakbalas terhadap bunyi siren bomba
13 Bergerakbalas terhadap bunyi siren polis
14 Bergerakbalas terhadap bunyi hujan
15 Bergerakbalas terhadap bunyi guruh dan petir
16 Bergerakbalas terhadap bunyi siren polis

Nama Murid : _______________________________________


MENGUASAI/ BELUM MENGUASAI/
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH TARIKH CATATAN
1 Bergerakbalas terhadap bunyi bayi menangis
2 Bergerakbalas terhadap bunyi bayi ketawa
3 Bergerakbalas terhadap bunyi orang menjerit sakit
Bergerakbalas terhadap bunyi orang bertepuk
4 tangan
5 Bergerakbalas terhadap bunyi kucing
6 Bergerakbalas terhadap bunyi anjing
7 Bergerakbalas terhadap bunyi lembu
8 Bergerakbalas terhadap bunyi itik
9 Bergerakbalas terhadap bunyi ayam
10 Bergerakbalas terhadap bunyi kereta
11 Bergerakbalas terhadap bunyi motorsikal
12 Bergerakbalas terhadap bunyi siren bomba
13 Bergerakbalas terhadap bunyi siren polis
14 Bergerakbalas terhadap bunyi hujan
15 Bergerakbalas terhadap bunyi guruh dan petir
16 Bergerakbalas terhadap bunyi siren polis
Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Tandatangan guru:
____________________
( )
n murid.

______________
______________
______________
SENARAI SEMAK
SUBJEK : BAHASA MELAYU
TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR 1.5 MENDISKRIMINASI BUNYI 1.5.2 Mengenal bunyi bahasa (a-z)
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" untuk mengajuk bunyi
abjad berdasarkan pemerhatian guru.
Nama Murid : _______________________________________ Nama Murid : _______________________________________
Kelas :__________________________ Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASA BELUM MENGUASAI/ MENGUASAI
BIL ABJAD I/TARIKH MENGUASAI /TARIKH CATATAN BIL ABJAD TARIKH /TARIKH CATATAN
1 a 1 a
2 b 2 b
3 c 3 c
4 d 4 d
5 e 5 e
6 f 6 f
7 g 7 g
8 h 8 h
9 i 9 i
10 j 10 j
11 k 11 k
12 l 12 l
13 m 13 m
14 n 14 n
15 o 15 o
16 p 16 p
17 q 17 q
18 r 18 r
19 s 19 s
20 t 20 t
21 u 21 u
22 v 22 v
23 w 23 w
24 x 24 x
25 y 25 y
26 z 26 z
(a-z)

Refleksi:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Tandatangan guru:
____________________
( )
SENARAI SEMAK
SUBJEK : BAHASA MELAYU
TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR
Nama Murid : _______________________________________
Kelas :__________________________
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pemerh

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAIBELUM MENGUASAI CATATAN


1 Mengajuk bunyi abjad a
2 Mengajuk bunyi abjad b
3 Mengajuk bunyi abjad c
4 Mengajuk bunyi abjad d
5 Mengajuk bunyi abjad e
6 Mengajuk bunyi abjad f
7 Mengajuk bunyi abjad g
8 Mengajuk bunyi abjad h
9 Mengajuk bunyi abjad i
10 Mengajuk bunyi abjad j
11 Mengajuk bunyi abjad k
12 Mengajuk bunyi abjad l
13 Mengajuk bunyi abjad m
14 Mengajuk bunyi abjad n
15 Mengajuk bunyi abjad o
16 Mengajuk bunyi abjad p
17 Mengajuk bunyi abjad q
18 Mengajuk bunyi abjad r
19 Mengajuk bunyi abjad s
20 Mengajuk bunyi abjad t
21 Mengajuk bunyi abjad u
22 Mengajuk bunyi abjad v
23 Mengajuk bunyi abjad w
24 Mengajuk bunyi abjad x
25 Mengajuk bunyi abjad y
26 Mengajuk bunyi abjad z

Refleksi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Tandatangan guru:
____________________
( )
an pemerhatian murid.
SENARAI SEMAK
SUBJEK : PENGURUSAN TINGKAH LAKU
TAJUK : Mematuhi peraturan pakaian seragam sekolah
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pemerh

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/TARIK
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH H CATATAN
1 Baju seragam sekolah putih dan kemas
2 Seluar seragam sekolah biru dan kemas
3 Bertali leher
4 Baju seragam sekolah bertanda nama
5 Berstokin putih
6 Berkasut putih

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________

BIL KEMAHIRAN DIUJI MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN


1 Baju seragam sekolah putih dan kemas
2 Seluar seragam sekolah biru dan kemas
3 Bertali leher
4 Baju seragam sekolah bertanda nama
5 Berstokin putih
6 Berkasut putih

Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan guru:
____________________
( )
n pemerhatian murid.

________
________
________
________
________
SENARAI SEMAK
SUBJEK : PENGURUSAN TINGKAH LAKU
TAJUK : 2. KEMAHIRAN SOSIAL 2.1 MEMPERKENALKAN DIRI SENDIRI 2.1.1 MENETAHUI NAMA SEN
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pencap

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________

MENGUASAI/T BELUM MENGUASAI


BIL KEMAHIRAN DIUJI ARIKH /TARIKH CATATAN
1 Angkat muka apabila nama disebut
2 Angkat tangan apabila nama disebut
3 Menyebut nama sendiri
4 Menjawab orang yang tanya nama
5 Tunjuk nama
6 Berdiri apabila nama disebut

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/TARIK
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH H CATATAN
1 Angkat muka apabila nama disebut
2 Angkat tangan apabila nama disebut
3 Menyebut nama sendiri
4 Menjawab orang yang tanya nama
5 Tunjuk nama
6 Berdiri apabila nama disebut

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________

BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/TARIK
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH H CATATAN
1 Angkat muka apabila nama disebut
2 Angkat tangan apabila nama disebut
3 Menyebut nama sendiri
4 Menjawab orang yang tanya nama
5 Tunjuk nama
6 Berdiri apabila nama disebut

Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Tandatangan guru:
____________________
( )
NAMA SENDIRI
an pencapaian murid.

_________
_________
_________
_________
_________
SENARAI SEMAK
SUBJEK : PENGURUSAN TINGKAH LAKU
TAJUK : 2. KEMAHIRAN SOSIAL 2.1 MEMPERKENALKAN DIRI SENDIRI 2.1.2 MENGETAHUI UMUR S
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pencap

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH /TARIKH CATATAN
1 Menyebut umur sendiri
2 Angkat tangan apabila umur disebut
3 Mengajuk umur sendiri
4 Menjawab orang yang tanya umur
5Tunjuk nombor yang sepadan dengan umur
6 Berdiri apabila umur disebut

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/TARIK
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH H CATATAN
1 Menyebut umur sendiri
2 Angkat tangan apabila umur disebut
3 Mengajuk umur sendiri
4 Menjawab orang yang tanya umur
5Tunjuk nombor yang sepadan dengan umur
6 Berdiri apabila umur disebut

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI/ MENGUASAI/TARIK
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH H CATATAN
1 Menyebut umur sendiri
2 Angkat tangan apabila umur disebut
3 Mengajuk umur sendiri
4 Menjawab orang yang tanya umur
5Tunjuk nombor yang sepadan dengan umur
6 Berdiri apabila umur disebut

Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan guru:
____________________
( )
HUI UMUR SENDIRI
kan pencapaian murid.

____________
____________
____________
____________
____________
SENARAI SEMAK
SUBJEK : PENGURUSAN DIRI
TAJUK: 1.1 MENGENAL ANGGOTA BADAN
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pencap
Nama Murid : _______________________________________ Nama Murid : __________________________
Kelas :__________________________ Kelas :__________________________
BELUM
BAHAGIAN BADAN MENGUASAI MENGUASAI BAHAGIAN BADAN MENGUASAI/
BIL YANG DITUNJUK / TARIKH /TARIKH CATATAN BIL YANG DITUNJUK TARIKH
1 Kepala 1 Kepala
2 Tangan 2 Tangan
3 Kaki 3 Kaki
4 Perut 4 Perut
5 Bahu 5 Bahu
6 Lutut 6 Lutut
7 Rambut 7 Rambut
8 Mata 8 Mata
9 Telinga 9 Telinga
10 Mulut 10 Mulut
11 Gigi 11 Gigi
12 Hidung 12 Hidung
13 Ketiak 13 Ketiak
14 Siku 14 Siku
15 Jari Tangan 15 Jari Tangan
16 Tapak tangan 16 Tapak tangan
17 Pinggang 17 Pinggang
18 Tapak Kaki 18 Tapak Kaki
19 Jari kaki 19 Jari kaki

Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan guru:
____________________
( )
rkan pencapaian murid.

BELUM MENGUASAI
/TARIKH CATATAN

____________
____________
____________
____________
SENARAI SEMAK
SUBJEK : PENGURUSAN TINGKAH LAKU
TAJUK : 2. KEMAHIRAN SOSIAL 2.1 MEMPERKENALKAN DIRI SENDIRI 2.1.3 TEMPAT TINGGAL SEN
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pencap

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI MENGUASAI
BIL KEMAHIRAN DIUJI /TARIKH /TARIKH CATATAN
1 Menyebut nama kampung sendiri
2Angkat tangan apabila nama kampung disebut
3 Mengajuk nama kampung sendiri
4Menjawab orang yang tanya nama kampung
5 Berdiri apabila nama kampung disebut
6 Menunjukkan nama kampung yang ditulis

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI MENGUASAI/
BIL KEMAHIRAN DIUJI / TARIKH TARIKH CATATAN
1 Menyebut nama kampung sendiri
2Angkat tangan apabila nama kampung disebut
3 Mengajuk nama kampung sendiri
4Menjawab orang yang tanya nama kampung
5 Berdiri apabila nama kampung disebut
6 Menunjukkan nama kampung yang ditulis

Nama Murid : _______________________________________


Kelas :__________________________
BELUM
MENGUASAI MENGUASAI/
BIL KEMAHIRAN DIUJI / TARIKH TARIKH CATATAN
1 Menyebut nama kampung sendiri
2Angkat tangan apabila nama kampung disebut
3 Mengajuk nama kampung sendiri
4Menjawab orang yang tanya nama kampung
5 Berdiri apabila nama kampung disebut
6 Menunjukkan nama kampung yang ditulis

Refleksi:

Tandatangan guru:
____________________
( )
T TINGGAL SENDIRI
sarkan pencapaian murid.
SENARAI SEMAK
SUBJEK : MATEMATIK
TAJUK : 2. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10. 2.1 MENAMAKAN NOMBOR 1 HINGGA
9 2.1.1 MENYEBUT NOMBOR 1-9.
Arahan : Tandakan (√) pada ruangan "Menguasai" atau "Belum Menguasai" berdasarkan pencap
Nama Murid : _______________________________________Nama Murid : ______________________________________
Kelas :__________________________ Kelas :__________________________
BELUM NOMBOR BELUM
NOMBOR YANG MENGUASAI/ MENGUASAI / YANG MENGUASA MENGUASAI
BIL DISEBUT TARIKH TARIKH CATATAN BIL DISEBUT I/TARIKH /TARIKH
1 1 satu 1 1 satu
2 2 dua 2 2 dua
3 3 tiga 3 3 tiga
4 4 empat 4 4 empat
5 5 lima 5 5 lima
6 6 enam 6 6 enam
7 7 tujuh 7 7 tujuh
8 8 lapan 8 8 lapan
9 9 sembilan 9 9 sembilan
10 10 sepuluh 10 10 sepuluh

Nama Murid : _______________________________________Nama Murid : ______________________________________


Kelas :__________________________ Kelas :__________________________
BELUM NOMBOR BELUM
NOMBOR YANG MENGUASAI/ MENGUASAI / YANG MENGUASA MENGUASAI
BIL DISEBUT TARIKH TARIKH CATATAN BIL DISEBUT I/TARIKH /TARIKH
1 1 satu 1 1 satu
2 2 dua 2 2 dua
3 3 tiga 3 3 tiga
4 4 empat 4 4 empat
5 5 lima 5 5 lima
6 6 enam 6 6 enam
7 7 tujuh 7 7 tujuh
8 8 lapan 8 8 lapan
9 9 sembilan 9 9 sembilan
10 10 sepuluh 10 10 sepuluh

Refleksi:

Tandatangan guru:
____________________
( )
R 1 HINGGA

asarkan pencapaian murid.

CATATAN

CATATAN