Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian (Pemulihan)

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Nama Guru : Norhaidi bin Sarponen

Tahun : 4 Bakawali

Bil.Murid : 8 orang

Tarikh : 24 Mac 2008

Hari / Masa : Isnin (11.00 pagi – 12.00 tengah hari)

Perkara Kumpulan Anggerik Kumpulan Bakawali


Nama Murid 1. Abdullah bin Sahid 1. Hasrul bin Abdul Rahman
2. Azlina binti Rajab 2. Hunaini binti Jaafar
3. Che Aisah binti Ishak 3. Maznah binti Mohamad
4. Hasniza binti Abu Hassan 4. Mohd Fuad bin Salihin
Tajuk Haiwan

Kemahiran Perkataan KV+KVK Perkataan V+KVK

12.1 menyebut nama benda dalam gambar 10.1 Menyebut nama benda dalam
yang ditunjukkan oleh guru gambar yang ditunjukkan oleh guru.
12.5 menulis perkataan berdasarkan gambar 10.5 menulis perkataan berdasarkan
gambar
Objektif : 1. Menyebut nama benda dan perkataan 1. Menyebut nama benda dan
Di akhir pengajaran dan KV+KVK dengan betul berdasarkan gambar perkataan V+KVK dengan betul
pembelajaran murid yang guru tunjuk. berdasarkan gambar yang guru
dapat : 2. Memadan perkataan KV+KVK dengan tunjuk.
gambar yang betul berdasarkan lembaran 2. Memadan perkataan V+KVK dengan
kerja yang diberi. gambar yang betul berdasarkan
3. Menulis perkataan KV+KVK dengan betul lembaran kerja yang diberi.
berdasarkan gambar dalam lembaran kerja 3. Menulis perkataan V+KVK dengan
yang diberi. betul berdasarkan gambar dalam
lembaran kerja yang diberi.
Pengetahuan Sedia - Murid kenal haiwan
Ada - Murid kenal bunyi haiwan yang diketahui
- Murid boleh sebut nama haiwan yang diketahui
- Murid telah mempelajari dan boleh membatang suku kata KV, KVK
Bahan Bantu Mengajar - Slide gambar haiwan - kotak misteri
- Komputer riba - Patung haiwan
- Layar putih - Permainan bahasa
- LCD projector
- Kad suku kata
- Kad perkataan
- Lembaran kerja 1, 2, 3, 4
- Jigsaw puzzle
- Dam Ular
Langkah Kumpulan Anggerik Kumpulan Bakawali

Set Induksi 1. Guru menunjukkan kotak misteri.


(5 minit) 2. Murid akan dipilih untuk mengambil benda yang terdapat dalam kotak misteri.
3. Murid menunjukkan benda yang dipegang.
4. Murid lain menamakan benda yang ditunjukkan.

Contoh interaksi :
- Apakah ini?
Jawapan murid : cicak, gajah, ular,

5. Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran.

Langkah 1 Pengajaran Permainan


(15 minit)
1. Guru menunjukkan slide gambar–gambar 1. Guru mengedarkan dua jenis
haiwan (gajah, katak, cicak, siput, badak) permainan.
2. Murid diminta menyebut nama haiwan 2. Murid dikehendaki melengkapkan
berdasarkan gambar. jigsaw puzzle dan menamatkan
3. Guru bersoal jawab dengan murid permainan dam ular yang diberi.
berdasarkan gambar-gambar haiwan
yang ditunjukkan.
4. Guru menunjukkan kad suku kata KV+KVK.
(gajah, katak, cicak, siput, badak)
5. Guru menyebut perkataan tersebut
tersebut.
6. Murid mengikut aktiviti guru secara
kumpulan dan individu
individu.
7. Guru menguji kefahaman murid untuk
mengulang eja suku kata yang ditunjukkan.

Langkah 2 Lembaran Kerja Pengajaran


(20 minit)
1. Guru mengedarkan lembaran kerja 1 1. Guru menunjukkan slide gambar
gambar–
kepada murid. gambar haiwan (ayam, itik, ikan, ular)
2. Murid dikehendaki memadan perkataan 2. Murid diminta menyebut nama haiwan
KV+KVK
KVK dengan gambar yang sesua
sesuai. berdasarkan gambar.
3. Guru membincang
bincangkan jawapan bersama 3. Guru bersoal jawab dengan murid
murid. berdasarkan gambar-gambar
gambar haiwan
yang ditunjukkan.
Contoh :
4. Guru menunjukkan kad suku kata
ci cak V+KVK. (ayam, itik, ikan, ular)
5. Guru menyebut perkataan tersebut.
6. Murid mengikut aktiviti guru secara
kumpulan dan individu.
ga jah
7. Guru menguji kefahaman murid untuk
mengulang eja suku kata yang
4. Guru mengedarkan lembaran kerja 2
2. ditunjukkan
5. Murid dikehendaki menulis perkataan
KVKVK berdasarkan gambar.
6. Guru membincangkan jawapan bersama
murid.

Contoh :

Siput

Langkah 3 Permainan Lembaran Kerja


(15 minit)
1. Guru mengedarkan dua jenis permainan. 7. Guru mengedarkan lembaran kerja 3
2. Murid dikehendaki melengkapkan jigsaw kepada murid.
puzzle dan menamatkan permainan dam 8. Murid dikehendaki memadan
ular yang diberi. perkataan V+KVK dengan gambar
yang sesuai.
9. Guru membincangkan jawapan
bersama murid.
Contoh :

i kan

u lar

10. Guru mengedarkan lembaran kerja 2.


11. Murid dikehendaki menulis perkataan
VKVK berdasarkan gambar.
12. Guru membincangkan jawapan
bersama murid.

Contoh :

ayam

Penutup - Guru merangsang murid untuk merumus isi pelajaran pada hari ini.
(5 minit)
Penutup Kognitif :
1. Mengeja dan membatang suku kata / perkataan
2. Menulis perkataan KVKVK
3. Menulis perkataan VKVK

Penutup Sosial :
1. Guru mengucapkan tahniah kepada murid.
2. Guru memuji kerjasama yang ditunjukkan oleh murid.

Aktiviti susulan :
- Guru mengedarkan lembaran kerja permainan bahasa kepada murid sebagai
latihan pengukuhan untuk disiapkan di rumah.