Anda di halaman 1dari 4

Nama : _______________________

Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk
membentuk perkataan KVKVK.

__ __ r e k __ __ y a m __ __ b i s

__ __ w a n __ __ l a s __ __ m u n

__ __ b a k __ __ b u n __ __ k a t

__ __ l o n __ __ t i l __ __ l u t
Nama : _______________________

Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk
membentuk perkataan KVKVK.

__ __ w a r __ __ t a m __ __ l a t

__ __ p u t __ __ d a k __ __ j a h

__ __ c a k __ __ p a s __ __ m u t

__ __ s u t __ __ r a t __ __ p u r
Nama : _______________________

Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk
membentuk perkataan KVKVK.

__ __ n e k __ __ t u k __ __ p a l

__ __ t u t __ __ d a h __ __ m a h

__ __ t a r __ __ l a t __ __ j a n

__ __ p a k __ __ k u l __ __ k o k
Nama : _______________________

Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk
membentuk perkataan KVKVK.

__ __ r u m __ __ k e t __ __ t o l

__ __ b a h __ __ t a k __ __ k u s

__ __ b u r __ __ k u l __ __ k a n

__ __ n u m __ __ d u r __ __ r u s