Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH KUTAI BARAT

Alamat :
SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH Jl. H. Nurdin Pon Pes Hidayatullah RT III
Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat
ISLAMIC BOARDING SCHOOL 755650545-41068

NPSN : 30407289 NSS : 202060906002 Web : smpihidayatullahmelak.blogspot.com email : smp.i.hidayatullah@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENEGAH PERTAMA INTEGRAL HIDAYATULLAH MELAK
NO : 049/A15/SMP.IHM/VII/2011

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN
2011/2012

Menimbang : a. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di


SMP Integral Hidayatullah, perlu menetapkan pembagaian tugas Guru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989


2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:
26/Menpa/1989 dan Nomor : 084/1993
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala BAKN Nomor: 57686/MPK/1989 dan Nomor: 0433/P1993
Nomor : 25 tahun 1993 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
: 084/U/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
Pertama : Menugaskan Guru-Guru dalam Kegiatan Proses Belajar mengajar seperti
tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini.
Kedua : Agar Nama-Nama yang tersebut dalam lampiran I ini melaksanakan amanah
ini dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga Segala biaya yang timpul akibat dari pelaksanaan surat keputusan ini
: dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
:

Ditetapkan di : Melak
Pada Tanggal : 5 Juli 2011
Kepala Sekolah

SULARDI, S.Pd
NIY :…………..
YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH KUTAI BARAT
Alamat :
SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH Jl. H. Nurdin Pon Pes Hidayatullah RT III
Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat
ISLAMIC BOARDING SCHOOL 755650545-41068

NPSN : 30407289 NSS : 202060906002 Web : smpihidayatullahmelak.blogspot.com email : smp.i.hidayatullah@gmail.com

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Integral Hidayatullah Melak


Nomor : 049/A15/SMP.IHM/VII/2011
Tanggal : 5 Juli 2021
Tentang : Pembagian Tugas Mengajar Guru SMP Integral Hidayatullah Melak Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2011/2012

Kelas
Alokasi
No Nama Mata Pelajaran VII VII VIII VIII IX IX JML Ket
Waktu
PI PA PI PA PI PA
Matematika 4 4 4
1 Sahrudi 24 24 JP
PJOK 2 2 2 2 2 2
2 Syaruddin K Bahasa Inggris 12 4 4 4 12 JP
AL- Qur’an 2 2 2
3 Dwi Sucitro 14 12 JP
Tahfidz 8
4 Lidia, S.Pd Bahasa Indonesia 12 4 4 4 12 JP
Fiqih 2 2 2
5 Sri Wiratsi, S.H.I 12 12 JP
Akhlaq 2 2 2
Bahasa Arab 2 2 2
6 Ridhal Ahmadi, S.Pd.I 12 12 JP
Siroh Nabawi 2 2 2
7 Eva Wulandari, S.Pd IPA 12 4 4 4 12 JP
8 Intan Purnamasari, S.Pd Matematika 12 4 4 4 12 JP
9 Rita Umira Dewi, S.Pd Bahasa Inggris 12 4 4 4 12 JP
10 Esih, S.Pd PKn 6 2 2 2 6 JP
11 Evi Yulianti, S.Pd IPS Terpadu 12 4 4 4 12 JP
IPA Terpadu 4 4 4
12 Syamsuriadi, S.Pd 18 18 JP
Aqidah 2 2 2
Bahasa Arab 2 2 2
13 Muh. Akramullah, S.H 12 12 JP
Fiqih 2 2 2
IPS Terpadu 4 4 4
14 Arifuddin 18 18 JP
Siroh Nabawi 2 2 2
Edy Kurniawan, Bahasa Indonesia 4 4 4
15 18 18JP
S.Kom.I Akhlaq 2 2 2
Aqidah 2 2 2
16 Qomariah, S.H 14 14 JP
Tahfidz 8
17 Riski Amelia Tahfidz 8 8 8 JP

Ditetapkan di : Melak
Pada Tanggal : 5 Juli 2011
Kepala Sekolah

SULARDI, S.Pd
NIY :…………..