Anda di halaman 1dari 2

Dalam pelaksanaan Haji Wada, Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya.

Khutbah yang menjadi pesan terakhir beliau untuk umat Islam. Khutbah haji wada ini
disampaikan pada 9 Zulhijah tahun 10 Hijrah di Lembah Uranah, Gunung Arafah. Berikut isi
khutbah tersebut:

“Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak tahu
apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarlah kata-kataku
dengan teliti dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di sini.

“Wahai manusia, seperti halnya kalian menganggap bulan dan kota ini sebagai kota
suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci.
Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Jangan
kau sakiti orang lain, agar ia tidak menyakitimu pula.”

“Wahai manusia! Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram (terlarang)


bagimu, sampai datang masanya kamu menghadap Tuhan, dan pasti kamu menghadap
Tuhan; pada waktu itu kamu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatanmu. Saya sudah
menyampaikan ini. Maka barangsiapa yang telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu
kepada yang berhak menerimanya.”

“Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu, dan Dia pasti
membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh
karena itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.”

“Semua riba sudah tidak berlaku. Tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu.
Jangan kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah
menentukan bahwa tidak ada lagi riba, dan riba Abbas bin Abdul Muttalib semua sudah tidak
berlaku. Semua tuntutan darah selama masa jahiliah tidak berlaku lagi, dan tuntutan darah
pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibn Rabi’a bin Harith bin Abdul Muttalib.”

“Waspadalah terhadap setan demi keselamatan agamamu. Sesunggunya ia telah


berputus asa untuk menyesatkanmu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah
supaya jangan sampai kamu disesatkan dalam perkara-perkara kecil.”

“Wahai manusia! Hari ini syaitan sudah berputus asa untuk disembah di tanah ini
selama-lamanya. Tetapi bila kamu perturutkan dia maka senanglah dia. Karena itu
peliharalah agamamu ini sebaikbaiknya. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit
dan bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada dua belas bulan, empat bulan di
antaranya ialah bulan suci.”

“Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istrimu, mereka juga
mempunyai hak atasmu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atasmu, maka
mereka juga mempunyai hak atas nafkahmu secara lahir maupun batin.”

“Layanilah mereka dengan baik dan belaku lemah lembut terhadap mereka, karena
sesungguhnya mereka adalah teman dan sahabatmu yang setia serta halal hubungan suami-
istri atas kalian. Dan kamu berhak melarang mereka memasukkan orang yang tidak kamu
sukai ke dalam rumahmu.”

“Wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah


Allah dan dirikanlah salat lima waktu dalam sehari. Berpuasalah engkau di bulan Ramadhan.
Tunaikan zakat dari harta yang kau miliki serta tunaikan ibadah haji sekiranya engkau
mampu melaksanakannya. Ketahuilah, bahwa setiap muslim adalah saudara dengan derajat
yang sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam taqwa dan
amal shaleh.”

“Ingatlah, bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti. Dan pada hari
itu, kamu akan dimintai pertanggungjawabkan segala yang kamu perbuat. Karena itu,
waspadalah, jangan sampai kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.”

“Wahai manusia, tidak akan ada lagi nabi dan rasul selepas ketiadaanku dan tidak
akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh
dan pahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadamu. Sesungguhnya telah aku
tinggalkan dua hal kepadamu, yakni Al Qur’an dan Sunnahku, yang sekiranya kamu
berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya.”

“Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan kepada orang


lain, dan hendaknya orang lain itu menyampaikan kepada yang lain. Semoga yang terakhir
lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang hanya sekedar mendengar dariku tanpa
memahaminya. Saksikanlah Ya Allah, bahwa telah aku sampaikan risalah ini kepada hamba-
hamba-Mu.”

Sumber: Islampos Editor: Muhammad Bulkini