Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tunjang : Kecergasan
Tajuk : Masa Tindak Balas
Tarikh : 8 Julai 2009
Masa : 07.40 pagi – 08.40 pagi
Tahun : 4 Adil
Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid pernah melakukan aktiviti masa tindak balas secara tidak sengaja dalam kehidupan
seharian contohnya tindak balas semasa dikeletek oleh rakan.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
Psikomotor : melakukan sekurang-kurang dua daripada empat aktiviti yang melibatkan masa tindak
balas dengan teknik yang betul
Kognitif : menyatakan secara lisan definisi masa tindak balas dan sekurang-kurangnya dua aktiviti
yang melibatkan masa tindak balas
Afektif : menikmati keseronokan daripada aktiviti yang dilakukan
Penerapan Nilai : Bekerjasama
KBKK : membuat analisis tentang konsep masa tindak balas
Pengabungjalinan : komponen kemahiran ( olahraga )
Kesepaduan : Bahasa Inggeris (Counting in English ), Sains ( jenis-jenis otot dalam badan )
Bahan Bantu Mengajar :
• Wisel
• Skital
• Bola
• Puzzle perkataan
• Kertas kecil (ekor naga)
• Radio
• Cd Chicken Dance
Strategi : perbincangan, tunjuk cara, demonstrasi
MASA AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN
/ALATAN/
STRATEGI
Permulaan 1.kehadiran o guru memastikan murid yang
8 minit 2.kesihatan tidak hadir dan bertanyakan
3.pakaian tentang kesihatan.
o guru menasihati murid yang
mempunyai masalah
kesihatan supaya melakukan
aktiviti mengikut kemampuan
diri sendiri
o guru memastikan murid-
murid memakai pakaian yang
sesuai dan mengasingkan
murid yang tidak memakai
pakaian PJ untuk diberikan
denda yang sesuai

Set induksi
1.puzzle perkataan o guru memberikan puzzle -alatan
*puzzle
perkataan kepada setiap
X X X X *wisel
kumpulan
X X X X *skital
o murid-murid akan
X X X X
menyambungkan puzzle dan
X X X X
kemudian memberitahu
X X X X -strategi
kepada guru apakah
*perbincangan
perkataan hasil daripada
sambungan puzzle tersebut G
o guru akan menerangkan
-nilai
mengenai definisi dan konsep *bekerjasama
masa tindak balas

Memanaskan badan
1. Cabut ekor naga
o kesemua murid akan -alatan
diberikan sehelai kertas *wisel
panjang *skital
o kemudian kertas ini akan
diletakkan di bahagian
belakang murid yang akan
berfungsi sebagai ekor
o murid akan cuba mencabut
ekor rakan mereka dan juga
akan cuba mempertahankan
ekor masing-masing
o murid yang paling mencabut
ekor rakan akan diisytiharkan
X
X X

Refleksi pelatih : X G X
_________________________________________________________________________________________________
X X
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
X
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ulasan pensyarah/guru pembimbing :


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________