Anda di halaman 1dari 36

MODUL

BAHASA MELAYU
TAHUN 5
SK TAMAN SERI
RAMPAI

NAMA
: ______________________________________________________________________________________________________________
____

TAHUN:
________________________________________________________________________________________________________________
_

1
Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Unit 22 : Ekonomi Dinamik / Buku Teks m/s 168

Menulis keputusan
Cara Kami

Amira : Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan


berjimat ?
Farisha :____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Irfan : Cara manakah yang ingin kamu ikut, Farisha ?

Farisha :____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


2
Unit 22 : Ekonomi Dinamik / Buku Teks m/s 169

Menyenaraikan maklumat tersurat dan tersirat.

Cara Kami
Maklumat Tersurat Maklumat Tersirat
1. Farisha sekeluarga telah pergi ke
Bazar Ramadan di Kampung Baru
pada bulan puasa yang lepas.

2. Bazar tanpa tunai pertama di


negara ini.

3. Pengunjung membuat transaksi


bayaran menggunakan e-dompet.

4. Kita hanya perlu melakukan


imbasan kod QR untuk membuat
pembelian.

5. Setiap transaksi memerlukan


pengesahan nombor pin

6. Pengguna tidak perlu membawa


wang tunai untuk berbelanja.

menjadi tarikan kepada urusan jual beli lebih pantas


pengunjung.
mengurangkan risiko keciciran wang mereka mempunyai pengalaman
dan menjadi mangsa ragut. membuat belian tanpa tunai.
boleh membeli barangan walaupun setiap transaksi lebih selamat.
tidak membawa wang tunai.

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 22 : Ekonomi Dinamik / Buku Teks m/s 170

3
Jawab soalan berikut.
Awas, Akaun Keldai !

1. Siapakah pemilik akaun keldai ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keldai ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keldai
tanpa disedari ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar
tidak menjadi pemilik akaun keldai ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 22 : Ekonomi Dinamik / Buku Teks m/s 171

4
Mengubah suai pantun.

Sediakan Payung sebelum Hujan

Lebah bersarang di pokokjelutung Pisang kaki di atas ran


Ikan gelama dibuat keropok Ayam kinantan dimasak kari
Senang keluarga tiada terbeban Ambillah tahu manfaat kita
Insurans diterima syukur di hati Kurangkan risiko diri kita

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 22 : Ekonomi Dinamik / Buku Teks m/s 1712

Mengenal pasti kata pemeri, kata penguat dan kata bantu yang sesuai.
Rancang Kewangan Keluarga

5
Encik Farid dan keluarga mula membuat perancangan kewangan tahunan.
Mereka sedang merancangnya bersama-sama.

Kata Pemeri Kata Penguat Kata Bantu

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 23 : Usahawan Berwawasan / Buku Teks m/s 173

Menulis maklumat tersurat dan tersirat.

Inovasi Pemasaran

6
Penggunaan media
sosial

pelanggan terdiri
Promosi daripada warga sekolah

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 23 : Usahawan Berwawasan / Buku Teks m/s 174

Menulis makna perkataan bergaris.


Mudahnya Ibu Berniaga
Perkataan Maksud
1. tempahan
2. trend
3. jiran

7
4. meningkat
5. permintaan
6. membantu
7. pembungkusan
8. media sosial

9. promosi

10. perkhidmatan

11. berusaha

12. ejen

Pilihan Jawapan :

 orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang tetangga


 bekerja dengan giat ; berikhtiar dengan sedaya upaya untuk mencapai
kemajuan
 1. perihal (perbuatan)
 2. sesuatu yang diminta,pertolongan
 segala usaha dan kegiatan untuk menggalakkan atau mempertingkatkan
jualan
barang
 pembuatan (proses) membungkus
 sesuatu yang ditempah,pesanan
 media - alat atau perantara komunikasi
 sosial - segala hal yang berkaitan dengan masyarakat
 kerja (usaha, kemudahan, dan lain-lain) untuk kebajikan
( keperluan,kepentingan
orang ramai )
 arah aliran ; perkembangan rentetan kejadian
 orang yang menjalankan perniagaan untuk orang lain ;wakil dalam urusan
jual beli atau dalam perdagangan ;wakil penjual
 1. menginjak untuk naik ke atas
 2. mencapai tingkat
 memberikan pertolongan
Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Unit 23 : Usahawan Berwawasan / Buku Teks m/s 175

Mencatat maklumat berdasarkan bahan.


Usahawan Salai

8
Usahawan
Salai

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 23 : Usahawan Berwawasan / Buku Teks m/s 176

Menulis draf cerita.


Hobi Menjadi Wang

Bakal Usahawan Ikan Pelaga Draf


9

___________________________________________
___________________________________________
Tema 8 : Ekonomi,
Keusahawanan dan Pengurusan
Kewangan
Unit 23 : Usahawan Berwawasan /
Buku Teks m/s 177

Kategorikan kata imbuhan


awalan dan kata imbuhan
akhiran dalam teks.

Kompang Lima Beradik

Kata Berimbuhan

Bina ayat .

1.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________
10
_____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 23 : Usahawan Berwawasan / Buku Teks m/s 178

Kategorikan kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan.


Kompang Lima Beradik

Kata Berimbuhan

Bina ayat .

1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11
5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 179

Menulis idea,
Segala-galanya Bermula di Sini
Cikgu Julia dan murid-murid ke Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia.
Mereka diberi taklimat tentang keistimewaan setiap galeri.

Farisha : Irwan,galeri manakah yang paling menarik perhatian kamu?

Irfan : Galeri yang paling menarik perhatian saya ialah Galeri Bank Negara
Malaysia (BNM) . Di sana , saya dapat mengetahui sejarah dan fungsi
BNM. Permainan Pelaburan pula mengajar saya ilmu pengurusan
kewangan.

Dewi : Farisya, galeri manakah pula yang dapat menambah pengetahuan kita
tentang pendidikan kewangan ?

Farisya : _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

12
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 180

Menulis keputusan.
Kenali Wang Kita

Amira : Pada pendapat kamu, kaedah manakah yang lebih berkesan untuk
mengenal pasti ketulenan wang kertas Malaysia ?

Farisha : Pada pendapat saya, kaedah


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Irfan : Setelah membuat pertimbangan , saya fikir kaedah


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13
Farisha : Saya pula memilih kaedah
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 181

Menulis ayat yang diimlak.


Jadilah Pengguna Bijak

1.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7.
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8.
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9.
__________________________________________________________________

14
__________________________________________________________________

10.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 182

Mengubah suai seni kata lagu.


Hemat Berbelanja

Wahai kawan semua Dengarkanlah


______________________________ Lagu ini
________________________________
Bukan amalan kita ________________________________
______________________________ Hemat berbelanja

_______________________________ ________________________________
Hemat dalam berbelanja Rancang sebelum berbelanja
Sikap berjimat cermat Beli yang perlu sahaja

15
______________________________

Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan


Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 183

Kategorikan kata majmuk dalam teks.


Lawatan Celik Wang

Kata Majmuk

Bebas Mantap Kiasan

Bina ayat .

1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

16
_____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kategorikan kata ganda dalam teks.


Pintar Merancang

Kata Ganda

Kata Ganda Penuh Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak

Bina ayat .

1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

17
Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 188

B Jawab soalan berikut.


Sedapnya Nira Kurma

1. Apakah sikap usahawan yang berjaya ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Nyatakan keistimewaan perusahaan nira kurma yang dijalankan oleh Encik


Mohd Zain .

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Pada pendapat kamu,bagaimanakah untuk meningkatkan keluaran nira


kurma ? .

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Jika kamu Encik Mohd Zain , bagaimanakah kamu akan meluaskan pasaran
produk nira kurma ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

18
Tema 8 : Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Unit 24 : Pintar Kewangan / Buku Teks m/s 188

C Lengkapkan

Kata Berimbuhan Awalan

Kata Berimbuhan Akhiran

Kata Berimbuhan Apitan

Kata Berimbuhan Sisipan

Bina ayat .
1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

19
6. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 25 : Insan Berketerampilan / Buku Teks m/s 190

Menulis cerita tentang gambar.


Ketokohan dalam Pimpinan
Afifi menyertai perkhemahan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) peringkat
negeri.
Di sana, dia terpilih sebagai ketua kumpulan.

20
Afifi mendengar taklimat yang disampaikan oleh
jurulatih. Jurulatih meminta semua ketua kumpulan
memastikan khemah dipasang dalam tempoh yang
diberikan.

Afifi dan ahli kumpulannya memasang khemah


bersama-sama. Walaupun dalam hujan renyai _______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

21
Tema 9 : Integriti
Unit 25 : Insan Berketerampilan / Buku Teks m/s 191

Jawab soalan di bawah.


Pemimpin Cilik
1. Apakah jawatan yang disandang oleh Razi ?

__________________________________________________________________
2. Senaraikan tugas yang dilaksanakan oleh Razi.
a.
________________________________________________________________
b.
________________________________________________________________

3. Nyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan.


a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________
d. _________________________________
4. Apakah nasihat yang diberikan oleh Razi kepada pelajar yang datang lambat
lewat ke sekolah ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
5. Seorang pemimpin yang baik perlulah menjaga sikap kerana dia akan menjadi
suri teladan kepada semua orang. Dia juga perlu
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

22
Tema 9 : Integriti
Unit 25 : Insan Berketerampilan / Buku Teks m/s 192

Menulis cerita.

Anugerah yang Bernilai

Nisa seorang murid pintar yang berumur tujuh tahun. Dia mempunyai ibu bapa yang
cacat pelihatan. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa
amat menyayangi mereka dengan sepenuh hatinya.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

23
Tema 9 : Integriti

Unit 25 : Insan Berketerampilan / Buku Teks m/s 193

Menulis cerita.
Anugerah yang Bernilai

Afifi bin Nazri,


12, Jalan Harmoni,
Taman Seri Damai,
81200 Johor Bahru,
Johor.

12 September 20___

Menemui sahabatku, Jason, di Kota Kinabalu, Sabah. Saya berharap semoga


saudara
dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera.

Saudara,

`Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan sebuah kisah seorang
murid di sekolah saya yang bernama Nisa. Kisahnya telah saya nukilkan dalam
penulisan Penulisan itu membolehkan saya dipilih sebagai pemenang dalam
pertandingan di sekolah.

Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur tujuh
tahun.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

24
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________

Setakat ini sahaja yang dapat saya coretkan buat kali ini. Akhir kata, saya
berharap agar kita dapat bertemu lagi dalam coretan akan datang.

Sekian, terima kasih.

Sahabatmu,
Afifi

25
Tema 9 : Integriti
Unit 25 : Insan Berketerampilan / Buku Teks m/s 195

Mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk.

Konti MACC.FM
Perenggan Pertama
Ayat tunggal peluasan subjek

Ayat tunggal peluasan predikat

Ayat majmuk peluasan subjek

Ayat majmuk peluasan predikat

Tema 9 : Integriti
Unit 25 : Insan Berketerampilan / Buku Teks m/s 196

Membina ayat seruan dan ayat perintah.

Tanggungjawab Warga Sekolah

26
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 26 : Dahulukan yang Utama / Buku Teks m/s 197
Menulis cerita.
Sahabat Inspirasi

27
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 26 : Dahulukan yang Utama / Buku Teks m/s 199

Jawab soalan di bawah.

28
Tanggungjawab Terlaksana

1. Puan Ayu bekerja sebagai ___________________________________________.

2. Mengapakah jalan raya hari itu sesak ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Mengapakah mangsa masih terlantar di tempat kemalangan ?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Apakah tindakan Puan Ayu apabila melihat mangsa kemalangan ?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Bilakah ambulans tiba di tempat kejadian ?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Pada pendapat kamu,adakah tindakan yang dilakukan oleh Puan Ayu itu wajar ?
Mengapa ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 26 : Dahulukan yang Utama / Buku Teks m/s 200

Jawab soalan di bawah.


29
Semangat Membara

1. Apakah perkara yang mengganggu fikiran Danish ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Mengapakah Danish harus mengutamakan sukan olahraga ?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Jika kamu Danish, sukan manakah yang akan kamu pilih ? Mengapa ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Nyatakan kebaikan dan cabaran menyertai pelbagai aktiviti kokurikulum ?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 26 : Dahulukan yang Utama / Buku Teks m/s 202

Membina ayat dalam bentuk aktif dan pasif.

30
Peribadi yang Baik

Ayat aktif
Hakim menyelesaikan kerja sekolah sebelum
keluar bermain.
Ayat pasif
_______________________________________
_______________________________________

Ayat aktif
Hakim lebih menggemari aktiviti riadah
berbanding dengan permainan gejet.
Ayat pasif
_______________________________________
_______________________________________

Ayat pasif
Kemudahan teknologi untuk pembelajaran
perlu kita utamakan.
Ayat aktif
_______________________________________
_______________________________________

Ayat pasif
Hakim kena puji oleh guru kerana selalu
bertanya jika tidak faham.
Ayat aktif
_______________________________________
_______________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 27 : Hormati Hak Sesama Kita /

Buku Teks m/s 203

Menulis dialog

31
Kedai Jujur

Alif : Kai Jun, pernahkah kamu membuat pembelian di Kedai Jujur itu ?

Kai Jun : Saya tidak pernah membeli barang di sana. Kedai Jujur itu apa,Afifi ?
Bagaimanakah urus niaga di kedai itu ?

Alif : Kedai Jujur itu ___________________________________________


_______________________________________________________.

Kai Jun : Saya cuma ada sekeping wang Rm 10.00. Saya ingin membeli tiga
batang pensel. Jika wang baki di dalam bekas wang itu tidak
mencukupi,apakah yang perlu saya lakukan, Afifi ?
Alif : _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Kai Jun : Betul, Afifi.Kita perlulah bersikap jujur kerana __________________


_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 27 : Hormati Hak Sesama Kita / Buku Teks m/s 206
Menulis ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.

32
Pembelajaran yang Menyeronokkan
Ayat Susunan Biasa

Pihak sekolah menyediakan beberapa buah komputer di luar dewan. Murid-murid


menggunakannya pada waktu rehat. Murid terakhir akan bertanggungjawab untuk
mematikan suisnya. Mereka menjaga hak sekolah bersama-sama. Pembelajaran
lebih menyeronokkan dengan kemudahan ini.

Ayat Susunan Songsang

Menyediakan beberapa buah komputer, pihak sekolah di luar dewan. __________


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ayat Susunan Songsang

Menyediakan permainan dam ular gergasi, pihak sekolah di tepi kantin. Perlu
menjawab soalan pada setiap kotak, pemain selepas membaling dadu gergasi.
Untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu, mereka tidak memakai kasut. Selepas
bermain, semua murid akan menyimpan semua peralatan. Menghormati hak
bersama di sekolah,inilah cara mereka.

Ayat Susunan Biasa

Pihak seklah menyediakan permainan dam ular gergasi di tepi kantin. _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 27 : Hormati Hak Sesama Kita / Buku Teks m/s 208

33
Bina ayat untuk melengkapkan cerita.

Lawatan ke Parlimen

Perkataan Ayat
1. mengadakan Badan Pengawas SK Seri Damai telah mengadakan
lawatan sambil belajar ke Parlimen Malaysia.

2. disertai

3. menunjukkan

4. diarahkan

5. patuhi

6. membahaskan

7. dikemukakan

8. terbalas

Tema 9 : Integriti
Unit 27 : Hormati Hak Sesama Kita / Buku Teks m/s 209

34
Jawab soalan berikut.
Tanggungjawab Pengguna

1. Mengapakah kita perlu membayar perkhidmatan medan letak kereta ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Apakah kelemahan sistem ini ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Pada pendapat kamu, sesuaikah sistem ini dilaksanakan di semua tempat ?


Berikan alasan.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tema 9 : Integriti
Unit 27 : Hormati Hak Sesama Kita / Buku Teks m/s 210

35
Jawab soalan di bawah.
Hak Kanak-kanak

1. Kanak-kanak didefinisikan sebagai


______________________________________

2. Nyatakan hak kanak-kanak.

a. _______________________________
b. _______________________________
c. _______________________________
d. _______________________________

3. Kanak-kanak juga berhak untuk berkembang. Jelaskan.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Senaraikan jenis-jenis penderaan yang berlaku terhadap kanak-kanak.


a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________

36

Anda mungkin juga menyukai