Anda di halaman 1dari 12

PEMARKAHAN

PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2014/2015

KPR3974 – LATIHAN MENGAJAR 1

TAJUK TUGASAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN INOVASI


PENGAJARAN

KUMPULAN : K01248(A142PJJ)

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. ID NO. TELEFON

NORAIDA BINTI WAHAB D20112053516 012-8167717

PUSAT PEMBELAJARAN: MRSM TAWAU

NAMA TUTOR E-LEARNING: PN. ANIDA BINTI SARUDIN

TARIKH SERAH: 18APRIL 2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tarikh : 11 Mei l 2015

Hari : Isnin

Tahun : 4 Pintar

Masa : 8.00 – 9.00 pagi

Bilangan Murid : 23 (L : 13, P :10)

Tajuk : Sentiasa Selamat ( Beringat Sebelum Kena)

Objektif / HasilPembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1) Murid dapat menulis lima ayat yang gramatis berdasarkan gambar


2) Murid dapat menggunakan kata kerja mengikut konteks dengan betul

HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Fokus Utama Aras 1

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

Fokus Sampingan Aras 1

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
memberi respons dengan betul. dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan
dengan tepat.

Kemahiran bahasa      :           Kemahiran membaca dan menulis

Sistem bahasa            : Tatabahasa: Kata kerja

Pengisian Kurikulum

a. Ilmu : PKJR, Celik Kewangan


b. Nilai : Berhati-hati, Patuh
c. EMK : Kreativiti dan Inovasi
d. KB : Menjana Idea, Mengelas,
e. Membanding Beza, Menyusun Atur

Pengetahuan Sedia Ada   :

1. Murid pernah mengalami keadaan dan suasana kesesakan di jalan raya

Bahan Bantu Mengajar : video, petikan, komputer, LCD, Slide powerpoint, kad
gambar dan lembaran kerja,

LANGKAH/ PENGISIAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


MASA KURIKULUM PEMBELAJARAN
guru menyangkan  Murid memerhatikan gambar yang
Set Induksi gambar lampu isyarat ditunjukkan oleh guru di hadapan BBM :Gambar lampu
(5 minit) kelas. isyarat
Soalan  Guru bersoal jawab dengan murid LAMPIRAN 1
 Apakah nama berkaitan gambar yang ditunjukkan. KB :Menghubung kait
gambar  Murid menjawab soalan guru KP : Verbal linguistik
tersebut? berdasarkan gambar yang BCB : Memproses
 Dimanakah ditunjukkan. maklumat
gambar tersebut  Guru mengaitkan jawapan murid Pembelajaran

kita boleh lihat? dengan pembelajaran pada hari ini. Kontekstual


 Apakah fungsi - Menghubungkaitkan
gambar dengan pengalaman
tersebut? dalam kehidupan

Penerangan tentang  Guru memaparkan slide powerpoint Ilmu : Pendidikan


Langkah 1 kata kerja tentang kata kerja Kesihatan
 Murid memerhatikan slide yang Nilai :rajin berusaha
(8minit) diaparkan oleh guru. KB : Menjana
 Guru menerangkan kepada murid Idea
tentang apa yang dimaksudkan BBM :slide
dengan kata kerja dan bagimana powerpoint
untuk membina ayat majmuk melalui Lampiran 2
kata kerja yang dipaparkan .

Langkah 2 Membaca teks dan  Murid diberikan teks Kelab BCB : Bacaan
(10 minit) berbincang Keselamatan Jalan Raya untuk Intensif
dibaca secara intensif. KB : Mengecam
 Guru dan murid berbincang tentang EMK : Kreatif dan
teks. Inovatif
 Murid diminta menggarisi kata kerja
yang terdapat dalam teks BBM : Petikan
 Murid diminta membina ayat Lampiran 3
berdasarkan kata yang mereka telah
gariskan

 Guru menerangkan permainan kotak KBT :


Langkah 3 Permainan kotak beracun. Kotak beracun itu akan KB : menyelesaikan
(12 minit) beracun digerakan dengan iringan muzik masalah
 Jika muzik berhenti dan kotak itu BCB : kemahiran
pun kena berhenti. Jika sesiapa berfkir
murid yang terkena apabila kotak itu Nilai : berdikari
berhenti ditempatnya. Maka murid BBM : kotak beracun,
itu hendaklah mencabut soalan yang muzik dan kad
terdapat dalam kotak perkataan kata kerja
 Murid hendaklah membina ayat Lembaran Kerja 1
majmuk berdasarkan kata kerja yang
mereka dapat dalam kotak beracun.
 Guru mengedarkan lembaran kerja
untuk membina ayat kata kerja yang
betul
 Murid diminta untuk KBT :
menggolongkan jenis-jenis kata kerja KB : menyelesaikan
yang sesuai masalah
Pengayaan BCB : kemahiran
berfkir
Nilai : berdikari
BBM : Lembaran
Kerja 2
 Murid mengisikan kata kerja yang KBT :
Pemulihan sesuai berdasarkan ayat yang KB : menyelesaikan
diberikan masalah
BCB : kemahiran
berfkir
Nilai : berdikari
BBM : Lembaran
kerja 3

 Guru merumuskan apa yang


Penutup Merumuskan dipelajari hari ini. KB: Merumus
(5minit)  Dua orang murid diminta untuk
Penerapan Nilai menyebut makanan yang seimbang

LAMPIRAN 1 (SET INDUKSI)


LAMPIRAN 2 (SLIDE KATA KERJA)
LAMPIRAN 3 (PETIKAN)
Baca petikan dengan teliti.
           
KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA

Hari ini Hafidz dan rakan-rakan sekelasnya menjalankan aktiviti Kelab


Keselamatan Jalan Raya atau KEJARA. Kelab ini bertujuan untuk memberikan
pendedahan dan maklumat tentang peratuan dan langkah-langkah keselamatan
di jalan raya. Mereka aiajar teori d dalam kelas sebelum menjalani latihan
keselamatan sebenar.

Anggota kelab diajar tentang maksud papan tanda keselamatan di jalan


raya. Mereka perlu berhati-hati dan peka dengan papan tanda ini supaya dapat
digunakan ketika menunggang basikal, turun dari bas dan melintas jalan raya.

Selain itu, pengguna jalan raya perlu mematuhi lampu isyarat. Lampu
isyarat mempunyai tiga warna yang mempunyai maksud. Warna kuning
bermaksud bersedia untuk berhenti, warna merah untuk berhenti dan warna
hijau untuk meneruskan perjalanan.

Aspek keselamatan jalan raya adalah antara perkara yang amat


dititikberatkan di sekolah. Hafidz dan rakan-rakannya berpendapat bahawa
kecuaian berpunca berlakunya kemalangan jalan raya. Olh itu, mereka sentiasa
berwaspada dan mengutamakan keselamatan diri.

LAMPIRAN 6 (Pengayaan)

Senaraikan contoh kata kerja berikut.


KATA KERJA AKTIF KATA KERJA PASIF

LAMPIRAN 5 (Pemulihan)

Bina ayat majmuk berdasarkan kata kerja berikut.

di
memandu menunggang memotong

melintas ditemani berlari mengajar

1. _________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________
4. ______________________________________________________

5. ______________________________________________________

6. ______________________________________________________

7. _____________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai