Anda di halaman 1dari 6

Jalan Pintas Menuju Surga 3 - Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sunusi

karena itu jalan yang paling pokok disini untuk seseorang itu bisa dilipatgandakan di surga itu ada 3.
1. Terkait amalan si pelaku
Yang paling pokok dari seorang hamba yaitu keimanan dan keislaman, yaitu lambang Tauhidnya
untuk itu dia dicipta oleh Allah, dia harus milik itu dulu, Tauhid, dengan itu amalannya bisa
bermanfaat, tanpa tauhid keimanan dan keislaman, walaupun amalan sebesar apapun tidak diterima
amalannya. Dalam firman Allah
Waqodimna ila mailu min amalin fajaalnahu habaam mansuro
Kami hadapi amalan yang mereka lakukan laku kami jadikan amalannya bagaikan debu yang
berterbangan.
Air yang dibuang ke lantai bisa balik lagi ke gelas? Itu habaam mansuro juga
Apabila tidak terpenuhi syarat Tauhid, ini jalan menuju surga aja dia belum tahu, bagaimana dia
meringkas jalan ke surga, karena Tauhid itu adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan ke
surga. Dan itu agamanya para Nabi dan para Rasul.
Innaddina indallahi islam
Ahlul kitab kalo mereka jujur mengamalkan kitabnya, Di surat al imron,
Qul ya ahlul kitabi, ta’alaw ila kalimatin sawa, bainana wabainakum,
Wahai ahlul kita marilah kesini, kita bersatu kalimat yang sama, antara kami dan kalian, beribadah
hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan dengannya, tidak boleh dari kita menjadikan selain
Allah sebagai sesembahan.
Walaqba’atsna fi kuli rasullan ani’budullah wajtanibut toqhut
Sungguh Kami mengutus seluruh rasul mengibadahi allah saja dan menjauhi togut
Maka ini adla pokok perkara yang membuat amalan itu terjaga bernilai, kapan dimasuki oleh
kesirikan maka akan menghancurkan amalan. Jangankan kita, para nabi saja bisa dihapuskan
amalannya
Walau asyroku laabito a’malahum
Andai mereka mengerjakan kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalannya.
Walaqod uhiya ilaika, wailaladzina min qoblika, lain asyorta layahbatonna amaluk,
Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi Muhammad, dan orang sebelum engkau, andai
kamu berbuat kesyirikan, sungguh akan kami hapus seluruh amalanmu. Dan engkau akan menjadi
orang yang merugi.
Karena itulah tauhid ini kemurnian di dalam tauhid ini adalah pokok yang melipat gandakan pahala,
semakin murni ikhlas amalan di sisi Allah, maka akan semakin bernilai pahalanya di sisi Allah. Beda
antara sedekahnya abu bakar siddiq, dengan sahabat yang lain, karena pelakuknya berbeda dari
sudut keimanannya, tuahidnya, ini adalah makna yang harus dipahami, ini adalah syarat pokok untuk
sipelaku amalan agar amalannya dilipatgandakan agar bisa lebih ringkas jalannya ke surga. Bahwa
kewajiban yang paling pokok adalah mendidik diri memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan
seorang berjenjang dalam hal itu, kucni yang membedakannya adalah belajar, mempelajari
pembahasan Tauhid. Seorang yang tidak pernah belajar apa itu Tuahid, tidak belajar bentuk bentuk
kesyirikan, mungkin saja dia terjadi dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Mungkin saja ada bentuk
syirik yang baru muncul, seorang harus punya fiqih, apa itu tauhid, apa itu keysirikan, dan dia harus
mengkhawatirkan dirinya, jangan pede saja, kayanya sudah dijamin masuk surga itu. Nabi ibroahim
itu beliau gelarnya di dalam tauhid imamul hunafa, imamnya orang bertauhid
Inna ibrohima kana ummatan qonitallilah
Seseungguhnya Nbai ibrahim adalah satu umat, satu panutan bertakwa
Satu orang disebut umat karena dia panutan seluruh manusia disitu, dan nabi kita muhammad
diperintahkan untuk mengikuti jalannya nabi ibrahim orang yang hanif murni diatas tauhid
meninggalkan segala kesyirikan.
Tsumma au haina ilaika anit tabi’ millata ibrohima hanifa
Kemudian kami wahyukan kepada engkau untuk mengikuti jalannya nabi ibrohim
Beliau nabi ibrohim berdoa dalam surat ibrahim,
Waidz qola ibrohimur robbij’al hadzal baladan amina, wajubni wabaniya anna’ budal asnam.
Dan ketika ibrahim masuk ke kota mekah berdoa wahai tuhanku jadikanlah kota ini kota yang aman,
dan jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala.
Ada ayat yang semisal dengan ini hanya beda alif lam saja:
Waidz qola ibrohimur robbij’a hadza baladan amina.
Nabi ibrahim diperintahkan dua kali di kota mekah, beliau dapati kota mekah belum ada apa apa dia
tinggalkan Ismail dan istrinya, beliau berdoa ini di surat albaqoroh. Kemudian setelah itu beliau pergi
sampai hajar mengejar nabi iborhim, dia tidak menoleh sama sekali, akhirnya hajar bertanya, engkau
mengerjakan ini karena Allah? Kata beliau iya, kalo begitu Allah tidak akan menelantarkan kami.
Kalo sekarang ibu ibu ditinggalkan suami, pertanyaannya segudang ya.
Setelah beberapa lama, nabi ibrahim masuk ke kota mekah sudah ada penduduknya, disitulah berdoa
di surat Ibrahim.

Ini asnam berhala, kalo sekarang sudah ngaji sudah ngaji sudah wah masa sih saya nyembah patung
kan sudah ngaji, ini Nabi ibrahim karena dia takut jatuh kesyirikan dia mohon kepada Allah di
apelajari agar tidak jatuh kesyirikan, semakin kuat dia akan hal itu semakin tinggi derajat nya di sisi
Allah.
Karena itu ada orang yang datang di hari kiamat dengan dosa dosa sepenuh bumi, tapi Allah ampuni
dosa dosanya disebabkan dia tidak pernah berbuat kesyirikan, karena itu kalimat kalimat dzikir,
semakin mengandung kalimat tauhid maka semakin dahsyat semakin ada kedudukan tauhid itu
semakin dahsyat, di posisi genting para Rasul, doanya mengandung Tauhid
Doa Nabi Ibrohim, Hasbunallahu wanikmal wakil nikmat maula wanikman nasir
Doa Nabi Muhammad ketika Perang Khandaq, disebutkan keadaan meraka di surat AlImron
Waqolu hasbunallaho wanikmal wakil
Para sahabat itu adalah orang ketika orang munafiqin di madinah, dihantam dari luar dan kaum
munafiqin dari dalam, itu orang kafir sudah bersatu padu akan menhancurkan kalian, tapi mereka
berkata, hasbunallahu wanikmal wakil
Nabi Yunus apa yang dia baca di dalam perut ikan? Laihailla anta subhanaka inni kuntum minaz
zalimin, makna Tauhid, makna taubat, berserah diri dan seterusnya
Ini mengagungkan sehingga dsalam posisi genting seperti ini doanya dikabulkan, seorang muslim
semakin baik tauhidnya maka akan semakin mudah urusannya dalam segala perkara, karena itu
kehidupan nabi muhamamd pada istri2nya adalah kehidupan yang paling indah, padahal kisahnya
mereka orang yang faqir orang yang miskin, bahkan nabi bersama istrinya 2-3 bulan tidak ngebul
dapurnya, pernah di rumahnya Aisyah dirumahnya tungku kompornya tidak pernah terbakar tidak
pernah ngebul, kalo dulu tidak pernah masak artinya tidak pernah makan, beda dengan masa
sekarang. Mereka 3 bulan, kalo begitu apa yang menghidupkan kalian? Maka di wajab aswadat, dua
yang hitam, yaitu air putih dan kurma, uslub bahasa arab yang besar di dominasikan
Bersamaan dengan itu tidak ada istri nabi yang berkeluh kesah, atau para sahabat, yang berkeluh
kesah dalam kehidupan, karena mereka itu pendidikannya bukan kesitu, karena nabi
memperingatkan dalam hadtis sahih muslim
Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian wahai para sahabat, tetapi
yang saya khawatirkan dunia dibukakan untuk kalian, sebagaimana orang sebelum kalian, dan kalian
berlomba lomba mengejar dunia, sebagaimana orang sebelum kalian, dan kalian dibinasakan karena
dunia, sebagaimana orang seblum kalian binasa.
Dunia itu dijadikan di bawah kaki mereka, itulah kehidupan yang baik, sebagaimana perahu itu ga
jadi masalah karena dia di atas air jadi ga papa, tapi kalo air di dalam perahu, maka tenggelam, sama
dunia seperti itu, kalo dunia di tangan di luar itu ga pa pa tapi kalo di dalam hati, ini yang jadi masalah,
kalo kehilangan dunia masih terasa, sudah 10 tahun masih terasa. Karena kehidupan dunia masih
mendominasi di dalam hatinya, karena itu nabi mendidik para sahabatnya dengan pendidikan
keimanan yang kuat ini dasar pokok yang membdakan dan di dalam bab ini masuk di dalamnya
pembahasan yang luas, bab ikhlas, manusia sudah berjejang di pembahasan keikhlasan, lihat
bagaimana 3 orang itu yang terkurung di dalam gua, jadi ada 3 orang masa dahulu, maksudnya kisah
bani isroil, mereka berjalan tiba tiba hujan, mereka berteduh di dalam gua, jatuh batu besar, 3 orang
tidak bisa mendorong, maka akhirnya mereka berkata tidak ada yang bisa menyelamatkan kita
kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalannya masing masing amalan yang
paling diharapkan, tapi pokoknya setiap orang menyebutkan yang dia selamatnya mereka
menyebutkan keikhalasan, orang yang pertama berdoa terbuka sedikit dari batu, orang yang kedua
terbuak sedikit lagi, dan yang ketiga berdoa maka mereka bisa keluar.
Surat an naml
Ammay yujubul mutorro idza da’a
Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepada Allah?
kata para ulama orang kafir sekalipun kalo dia di posisi genting, kalo dia berdoa kepada Allah maka
akan dikabulkan, karena itu kaum musyrikin ketika di tengah lautan mereka berdoa kepada Allah
saja, maka Allah akan mengakabulkan doanya, tatkala keikhlasan menjadi besar, menjadi sebab yang
menyelamatkan, ini satu pembahsaasn keikhlasan ada namanya pembahsan kejujuran as-sidq, ini
pintu kebaikan yang sangat besar
Falau sudaqullaha lakana khairol lahum
Andaikata mereka itu sidiq kepada Allah maka itu yang terbaik utnuk mereka.
Sidiq itu kalo di lisan kejujuran, kalo dia di amalan dia diartikan kesungguhan, kalo di hati itu di
artikan ketulusan, dia berikan sesuatu yang paling murninya paling maksimalnya dengan segala yang
dia miliki
Karena itu mereka para sahabat tidak ada yang bisa mengalahkan, sidiq ini dipuji dalam alquran
Ulaika humussodiqin
Minal muminina rijalun sodaqu maahadullaha alaiku, faminkum maqodollah .. wama
yabtadullaha tabdilla
Dalam kaum mukminin ada sekelompok orang laki laki, mereka punya sidiq punya janji yang mereka
ambil kepada Allah,
Ada yang diberi wejangan Nabi mereka tidak meninggalkan wasiat nabi sampai meninggal, diantara
mereka ada yang sudah meninggal, ada yang masih menunggu tapi mereka tidak pernah mengganti.
Ini dari sumber kekuatan amalan mereka, karena itu sebagin salaf, begitu selesai romadon, mereka
berdoa 6 bulan terus berdoa supaya amalannya di bulan romadon diterima Allah, ini salah satu warna
assdiq ketulusan kejujuran
Nabi ibrahim dan nabi ismail ketika selesai membangun kabah
Robbana taqqobal minna innaka antas samiul alim
Ya Allah terimalah dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui
Ini perintah Allah yang memerintahkan, begitu sudah diterima, mereka berdoa lagi kepada Allah
Kalo kita pede pede aja, kayanya romadon kemarin saya termasuk yang diampuni dosa dosa saya,
karena kita setelah romadon tidak ada amalan yang kita buat untuk menjaga kualitas di bulan
romadon.
Jalannya para sahabat itu pelan, tapi tiba di garis finis paling awal
Amalan diterima dengan 3 syarat
1. Tauhid
2. Ikhlas
3. Muttabahaah mencocoki sunnah Rasulullah
Contoh: sekarang ada orang dia itu biasanya kesyirikan minta doa kepada penghuni kuburan, ini
muslim atau bukan? Ini musyrik
Dia masuk ke masjid sholat dzuhur, ikhlas dia shoaltnya, sholatnya sesuati dengan sunnah,
shoalatnya diterima atau tidak? Tidak diterima karena syarat tauhidnya tidak ada.
Syeikh muhammad amin assinqiti dalam adhoul bayan, akhir surat alkahfi
Beliau menguraikan 3 syarat dalam surat alkahfi 110
Jadi amalan itu di kalngan sahabat itu mereka tidak penting banyaknya, tapi yang terpenting adalah
kualitas amalan tersebut sesuai dengan sunnah atau tidak, seorang tidur di malam hari berbuka di
siang hari, itu kadang lebih baik daripada orang yang satu malam suntuk berpuasa di siang hari, yang
satu khosyah takut kepada Allah, yang satu lagi berbangga dengan banyaknya amaalnnya. Jadi tidak
dilihat dari banyaknya amaln yang dikerjakan, dan inilah nilai nila iyang harus kita pahami, kata
sebagin assalaf
Rubba amalin shogirin tukabbiruhu niyyah
Warubba amalin kabirin tushoghiruhun niyah
Kadang ada amalan yang kecil dibesarkan karena niat
Kadang ada amalan yang besar dikerdilkan karena niat
Karena itu perhatikan baik baik dengan masalah niat ini, ini memang dibahas dalam buku buku
Tauhid, adab, akhlaq memang dibahas disitu, ikhlas, dikhususkan oleh para ulama banyak buku
ditulis khusus oleh para ulama.
Kalo kita masuk di dalamnya, kita tidak ada apa apanya dalam keikhlasan, orang orang yang sampai
di jenjang yang sangat besar di umat ini, rata rata seperti itu, ada orang orang yang diakhir hayatnya
memperhatikan keikhalasan yang mengajak kita hal hal yang luar biasa, keluar kalimat kalimat yang
kita tidak sangka
Syeikh muqbil, ustadz dzulqarnain duduk agak depan, yang hadir lebih dari 2000 orang, pake
microphone pake aki saja, kadang tidak terdengar, makanya ustadz lebih seneng di depan, suatu hari
beliau batuk dan beliau melihat darah, tapi biasa saja masih ngajar setelah itu baru dioperasi. Ini
menunjukan keikhlasan, sebagian istri nya menghikayatkan, ketika orang orang mengatakan, antum
ini orang sudah berjasa sangat banyak di Yaman, murid antum bertebaran di dunia, kata Syeikh saya
ini orang yang saya sedikit ikhlasnya.
Jenjang Ikhlas itu memang seperti itu, dia akan masuk kepada dirinya, ketika dia melihat dirinya dia
akan benci dirinya. Saya belum ada apa apa nya. Itu bentuk dari ikhlas
Tapi kalo seorang selalu membanggakan apa yang dia malanya, selalu merasa tinggi, lebih baik dari
orang lain. Ini hal hal yang bisa merusak bahkan bisa menghancurkan amalannya kadang kita tidak
menyadarinya. Ini satu pintu saja sudah luar biasa di dalam keimanan benar nya Tuahid ini kadar
yang penting dari seorang pengamal kebaikan.
Dia perlu belajar Asmaul husna, tentang sifat sifat Allah perlu dipelajari fiqihnya secara khusus,
paling tidak dia pernah lewat pembahasan asmaul husna, pengaruh nama nama Allah itu apa, akan
indah sekali pengaruh dalam kehidupannya, kalo dibahasakan dari sudut keindahan hidup tidak ada
kalimat yang bisa memberikan bahasa yang cocok untuk keindahan nya saking hebatnya pengaruh
asmaul husna itu. Karena itu kita harus memiliki pembahasan asmaul husna. Ini membantu sekali
ketika membaca alquran hadtis, begitu berlalu kandungan asmaul husna, betul betul memberikan
kandungan yang sangat mendalam sekali ini pembahasan yang luar biasa. Ini dari pokok yang bisa
membuat amalan menjadi sangat besar sekali.
Kemudian juga yang diperlukan si amil pengamal adalah kekuatan dia di dalam ilmu agama, makanya
orang berilmu itu beda orang yang tidak berilmu, dikondisi fitnah pun seperti itu, orang alim itu
tenang, orang orang jahil bilang ini si alim tidur aja ga ada kerjanya, terlalu lambat, bahasa sekarang
tidak mengerti fiqih al waqiq, tapi si alim ini berfikirnya jauh, dan dihitung beberapa fitnah yang
terjadi di masa kini kejadian yan sudah berlalu 10 tahun ini, selalu benar ulama ulama besar,
semenjak kejadian di teluk, iraq menyerang kuwait itu ada fatwa ulama, ketika mereka memberikan
fatwa waktu itu, anak anak muda menentang fatwa ulama, setelah fitnah berlalu baru terlihat siapa
yang benar bahwa fatwa ulama itu yang benar. Sama dnegan kejadian Iraq, Tunisia, Yaman, Iran, dan
terbukti seperti yang mereka sebutkan, ini fiqih namanya. Disebutkan di dalam alquran, ketika Qarun
pakaian kemegahannya terjadi fitnah
Di akhir surat al qosos
Ketika qarun keluar di tengah kaumnya, berkata orang yang menghendaki kehidupan dunia,
andai kami dapat bagian sperti orang Qarun ini, (mereka sudah terkena fitnah, kehendak dunia
ini luar biasa, walaupun dia adalah ahli agama, kadang dia tidak sadari, mungkin dia mnehendaki dari
ketenaran, apalagi dari kdudukan dan jabatan, ini betul betul orang yang menghendaki dunia), dan
berkata orang yang berilmu, betapa kasiannya kalian (mereka mengingatkan bahwa apa yang di
sisi Allah itu lebih baik, apa yang terjadi? Qarunpun di pendam kan beserta harta hartanya, ini baru
kuncinya tidak bisa dipikul 7 orang yang kuat, baru kuncinya, makanya kita di Indonesia, kalo ada
yang gali gali ketemu harta maka disebut harta Qarun), baru mereka menyadari. (Kalo si alim ini
dari awal sudah tau ini fitnah, orang yang keliru baru dia sadar, oh rupanya kemarin itu fitnah)
Kata sebagian ulama assalaf
Innahadzihil fitnah, idza aqbalat arrafaha kullu alim, waidza adbarot arrafa kullu jahil.
Sesungguhnya fitnah ini apabila dia datang, setiap orang berilmu tau ini akan terjadi fitnah, tapi kalo
fitnahnya sudah pergi barulah orang orang jahil mengerti. (oh kemarin terjadi fitnah, ini lah sudut
yang memebedakan).
Makanya setiap fitnah yang urusannya dengan banyak orang, tidak dibuka orang yang tidak berilmu
berbicara.