Anda di halaman 1dari 15

BAHAGIAN A - 2O SOALAN

1. Berikut adalah strategi penyelesaian masalah inventif.

A Analisis
B Model penyelesaian
C Model Masalah
D Kaedah Penyelesaian

Susun fasa penyelesaian masalah inventif mengikut urutan yang betul dengan menulis A,B, C
dan D dalam ruang yang disediakan. Jawapan A telah diberi.

A C D B

(3 markah)

2. Berikut adalah bahan-bahan kemasan.

A Perak, emas
B Cat licau, syelek
C Pelekat
D Cat, lekar

Padankan bahan kemasan dengan kaedah dan bahan binaan yang betul dengan menulis A, B,
C atau D pada ruang yang disediakan. Jawapan C telah diberi.

Kaedah kemasan Bahan Binaan Bahan Kemasan

Sembur Kayu, keluli, plastik D

Sapu Kayu, keluli B

Pelekat Kayu, MDF C

Electoplating (saduran) Keluli A

(3 markah)
3. Berikut merupakan pernyataan mengenai Konsep Elektroplating. Tandakan ( √ ) pada
pernyataan yang betul dan ( × ) pada yang salah pada petak yang disediakan.

Kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan √


Bertujuan menunjukkan kelebihan sesuatu bahan ×
Sesuai pada bahan pembuatan yang menggunakan bahan asas logam √

(3 markah)

4. Berikut adalah komponen Mekanikal.

A Gelongsor
B Tali sawat
C Galas bebola

Padankan pernyataan berikut dengan komponen mekanikal yang betul dengan menulis A, B,
atau C pada ruang yang disediakan.

Digunakan dalam industri seperti pemesinan, conveyor dan motosikal berkuasa besar
B

Digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar


C

Mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen


A

(3 markah)

5. Tandakan ( √ ) elemen elektrik yang betul dan ( × ) yang salah pada petak yang disediakan.

Sumber √

Beban √

Alur Keluar ×

Medium √

(3 markah)

6. Berikut adalah sambungan litar elektrik.

A Litar tertutup
B Litar buka
C Litar Pintas
Padankan pernyataan berikut dengan sambungan litar elektrik yang betul dengan menulis A, B,
atau C pada ruang yang disediakan.

Berlaku apabila wayar positif (+) yang bocor bersentuhan Litar Pintas
dengan wayar negatif (-) yang bocor
Litar ini mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, Litar Tertutup
voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik
Litar ini tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus, voltan dan Litar Buka
kuasa dalam satu litar.

(3 markah)

7. Lengkapkan maksud simbol pada jadual dibawah .

Berguna (normal)

Berguna tetapi berlebihan

Bermasalah

Berguna tetapi tidak mencukupi

( 3 Markah)

8. Berikut adalah penyambung paip yang digunakan dalam sistem perpaipan akuaponik.

A Tee sama
B Siku 90°
C Gromet
Padankan gambar berikut dengan penyambung paip yang betul dengan menulis A, B, atau C
pada ruang yang disediakan.

(
3

B C A
markah)

9. Tandakan (√ ) tiga tujuan penggunaan sistem akuaponik dalam amalan pertanian.

Mengekalkan kualiti air √


Mengurangkan pencemaran
Menjimatkan ruang √
Mengurangkan kadar ammonia √

(3 markah)

10. Berikut merupakan reka bentuk sistem akuaponik.

A Raft (Rakit)
B Ebb & Flow
C NFT

Padankan maklumat yang diberikan dengan sistem akuaponik yang tepat dengan menulis A, B
dan C pada ruang yang disediakan.

Keperluan terhadap penapis tambahan C


Penggunaan elektrik 24 jam B
Pendedahan terhadap serangan bakteria A

(3 markah)
11. Padankan alatan memotong dengan rajah yang diberikan dengan menulis A, B dan C pada
ruang yang disediakan.

A Pisau paring
B Pisau tukang masak
C Pisau penyisih
B A C

(3 markah)

12. Berikut merupakan kelas-kelas tuil yang digunakan pada alatan yang berbeza.

A Kelas 1
B Kelas 2
C Kelas 3
Padankan kelas tuil dengan rajah alatan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

(3 markah)

13. Rajah menunjukkan suatu alatan yang menggunakan prinsip tuil. Namakan bahagian yang
berlabel A, B dan C pada alatan tersebut.

A Beban
B Daya
C Fulkrum
C

A
B

(3 markah)

14. Tandakan (√) bagi kelebihan teknologi pembuatan secara moden yang betul dan (X) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.

X
Mempunyai nilai estetika yang tinggi


Menjimatkan kos dan masa


Dapat menghasilkan produk dalam kuantiti yang banyak
(3 markah)

15. Tandakan (√) bagi peranti input digital yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Penderia cahaya X


Penderia air


Penderia pergerakan
(3 markah)
16. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul berkaitan dengan mikropengawal (microcontroller)
dan (X) bagi salah pada petak yang disediakan.

Merupakan suatu cip bersama sokongan cip-cip lain seperti Input/Output, √


RAM dan ROM
Berfungsi untuk mengawal input dan output dalam litar kawalan yang kecil. √

Contoh penggunaan mikropengawal (microcontroller) adalah pada komputer X

riba.
(3 markah)

17. Senaraikan 3 bahagian utama yang terdapat dalam mikropengawal.


A. Input

B. Proses

C. Output
(3 markah)

18. Tandakan (√) bagi faktor reka bentuk makanan yang betul.

Memilih bahan yang sesuai √


Memilih warna makanan yang sesuai

Memilih ilustrasi yang sesuai


Memilih saiz yang sesuai

Memilih tanda jenama yang sesuai


(3 markah)

19. Berikut merupakan elemen yang terdapat dalam pembungkusan makanan.

A Tanda Jenama
B Ilustrasi
C Tipografi
Padankan gambar yang berikut dengan elemen yang terdapat pembungkusan makanan
dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

(3
markah)

20. Maklumat berikut berkaitan dengan elemen dalam sistem elektrik.


A Medium
B Sumber
C Beban

Padankan elemen tersebut dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

A
Berfungsi mengalirkan arus elektrik.

Sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk C


membolehkannya berfungsi dan beroperasi.

B
Berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya.
(3 markah)
BAHAGIAN B - 4 SOALAN

21. Rajah berikut menunjukkan model awal rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan.

Berdasarkan rajah itu,


a) Huraikan tujuh langkah proses menghasilkan acuan menggunakan plaster of paris.

i. Sediakan plaster of paris


ii. Campurlan dengan air sehingga menjadi pes
iii. Letakkan di dalam bekas
iv. Sapukan lapisan minyak pada model awal 3D
v. Tuangkan plaster of paris pada model awal
vi. Biarkan sehingga kering
vii. Tanggalkan model awal dengan cermat
viii. Bersihkan acuan yang terbentuk

(7 Markah)

b) Nyatakan dua jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan model awal 3D

i. Sabun
ii. Plastesin
iii. Lilin
iv. Tanah liat
v. Kayu
vi. Plastik
*Mana-mana dua daripadanya
(2 markah)
c) Nyatakan satu kaedah lain yang digunakan untuk mmebuat model 3D
i. Menggunakan pen 3D

(1 Markah)

21. Rajah berikut menunjukkan sebuah litar bersiri

M2

M1 M4
15 Ω

30Ω M3 15 Ω

30Ω

9V

Perhatikan rajah dibawah.


a) Kirakan
Jumlah rintangan bagi mentol diatas

1 1 1
= +
RT R 1 R 2
1 1 1
= +
RT 15 30
30
RT = Ω
3
RT = 10Ω
Oleh sebab itu JUMLAH RINTANGAN = 30 + 10 + 15
= 55 Ω
(5markah)
b) Adakah mentol M4 menyala atau tidak menyala sekiranya :
i) Mentol M1 terbakar
mentol M4 TIDAK MENYALA
ii) Mentol M2 terbakar
mentol M4 MENYALA
(2markah)
c) Nyatakan 3 sambungan litar elektrik
i. Litar tertutup
ii. Litar buka
iii. Litar pintas
(3markah)
23. Rajah menunjukkan dua jenis sistem akuaponik

Berdasarkan rajah itu


a. Bandingkan kedua-dua jenis sistem akuaponik itu.
i. System raft
ii. Ebb & Flow
(2markah)
b. Berikan 3 perbezaan yang terdapat dalam sistem tersebut
RAJAH A RAJAH B
i.Tidak menggunakan media penanaman Tidak menjimatkan kerana menggunakan
dan menjimatkan media penanaman
ii. Pam yang digunakan kecil dan mudah Perlu menyelenggaraan lloceng sifon
dikendalikan
iii.Produktiviti tidak setinggi dan cukup Memerlukan kos kendalian yang tinggi
untuk memberi hasil yang memuaskan
(6markah)
c. Berdasarkan jawapan anda di (b), pilih sistem akuaponik yang sesuai dengan pokok
kangkung.
System raft
(1markah)

d. Nyatakan satu jenis sistem akuaponik selain dari sistem diatas.


System NFT (near film technique)
(1markah)
24. Rajah menunjukkan satu gadjet mekanikal “pengasah pensel”.

Berdasarkan rajah itu;


a) Namakan satu komponen mekanikal yang terlibat.
Takal atau tali sawat
(1markah)
b) Namakan bahagian yang berlabel X,Y dan Z.
Bahagian X : Takal
Bahagian Y : Tali sawat
Bahagian Z : Takal bawah
(3markah)
c) Nyatakan 2 faktor pengasah pensel gagal berfungsi
- Tali sawat kendur
- Tangkai pemutar patah
(2markah)

d) Nyatakan 4 jenis gear selain dari penggunaan gear diatas


Gear taji
Gear serong
Gear rak dan pinan
Gear miter
Gear skru
Gear dalam
Gear belitan
Gear helix
(4 markah)

Anda mungkin juga menyukai