Anda di halaman 1dari 25

HUKUM ALIF

70
HUKUM ALIF

Dibaca TEBAL jika huruf sebelumnya tebal

Dibaca NIPIS jika huruf sebelumnya nipis


HUKUM LAM
HUKUM LAM

Pangkal lidah
terangkat

NIPIS TEBAL
71
HUKUM LAM

Huruf LAM dibaca NIPIS dalam semua keadaan


kecuali Kalimah Allah

‫الـلـه‬ sebelumnya
َ/َ
LAM
DIBACA
TEBAL
HUKUM RO
Nipis : Tebal :
Pangkal lidah tidak terangkat Pangkal lidah terangkat
72
RO TEBAL 8 keadaan

َ‫ر‬ 4 َ‫ر‬ 1

‫ََر‬ 5 ‫ََر‬ 2

‫َََر‬ 6 ‫َََر‬ 3
RO TEBAL 8 keadaan

‫ر‬ sebelumnya KASRAH


7

mendatang

Huruf Istila’ Fathah


selepasnya
‫ر‬ 8
73
RO NIPIS 4 keadaan

‫َير‬ 4 َ‫ر‬ 1

Dibaca SUKUN
‫ََر‬ 2
ketika WAQAF

‫َََر‬ 3
74
HARUS dibaca TEBAL ataupun NIPIS

WASAL
HARUS dibaca TEBAL ataupun NIPIS
1
WAQAF
WAJIB dibaca TEBAL
WASAL
WAJIB dibaca TEBAL
2
WAQAF
HARUS dibaca TEBAL ataupun NIPIS
WASAL
WAJIB dibaca NIPIS
WAQAF
3
HARUS dibaca TEBAL ataupun NIPIS
HAMZAH WASAL
HAMZAH WASAL

Pada kalimah FEEL AMAR :


75
Dibaca berpandukan baris huruf yang ke-3
Jika baris huruf yang ke-3
Kasrah 1
Kasrah

Jika baris huruf yang ke-3


Kasrah 2
Fathah
Asalnya

Jika baris huruf yang ke-3


Fathah َ‫اتــتَــق َوا‬ Kasrah 3

Jika baris huruf yang ke-3


Dhommah Dhommah 4
HAMZAH WASAL

Asalnya
Baris huruf yang ke-3 asalnya Kasrah,
tetapi baris Dhommah YA dipindahkan ke
huruf TA untuk meringankan sebutan
‫ائْ ـت ـي ـون‬ 1

Jika memulakan - Dibaca dengan Mad Dibaca


Badal ( Digantikan huruf HAMZAH yang
kedua dengan huruf YA ) kerana Hamzah ‫اي ـ ـتـون‬ 2
Wasal sebelumnya berbaris Kasrah

Jika bacaan wasal


( sambung )
dengan kalimah
sebelumnya -
Tiada apa apa
perubahan Al Ahqaf
HAMZAH WASAL
76
Pada kalimah ISIM

1
‫ل‬ Dibaca Fathah – Jika memulai bacaan dengannya
Tidak boleh dibariskan:
Jika bacaan WASAL ( bacaan sambung ) dengan kalimah sebelumnya

Dua perkataan ini dibaca Kasrah – Jika memulai bacaan dengannya


2
Tidak dibaca – Jika menyambung bacaan dengan kalimah sebelumnya
NAQAL 77
PINDAH BARIS : Kasrah Hamzah Wasal dipindahkan ke Lam Qamariyyah

Al Hujurat 11

Dibaca Asalnya

‫بْئس ل ْسم‬ ‫بْئس ْال ا ْسم‬


Pindah kasrah ke Lam Qamariah

Hamzah Wasal Tidak boleh dibariskan:


Jika bacaan WASAL ( bacaan sambung ) dengan kalimah sebelumnya
‫‪78‬‬
‫‪PERTEMUAN DUA HURUF SUKUN PADA DUA KALIMAH‬‬

‫ـَـَِ ــَِ ـُـَِ‬ ‫‪Dibaca‬‬ ‫‪selepasnya‬‬


‫ــًـــٍـــٌـ‬
‫‪Dibaca‬‬

‫خ ْين الْوصية‬ ‫خ ْي ْن الْوصية‬

‫ت‬
‫اجتـث ْ‬
‫خبيثةن ْ‬ ‫خبيثة ْن ا ْجتـث ْ‬
‫ت‬

‫وأ ْموا لن اقْرَتْـتُموَ‬ ‫وأ ْموا ل ْن اقْرَتْـتُموَ‬


79
TASHIL HAMZAH

Bulatan hitam tumpat ( ) : Dilafazkan antara bunyi Hamzah dan Alif

Fussilat
80
IMALAH

Tanda diamond ( ) : Melafazkan FATHAH cenderung kepada KASRAH


dan melafazkan ALIF cenderung kepada YA

Hud
81
AN NABR

Meninggikan sedikit suara dari huruf disisinya

Ketika WAQAF – Huruf SABDU 1


Waqaf NUN dan MIM sabdu / Qalqalah
kecuali
Tiada An Nabr

Huruf SABDU – Mad Lazim 2

َ‫ََي‬
ّ ّ ‫و‬ 3
AN NABR

WAQAF pada
Huruf HAMZAH yang didahului 4
oleh huruf MAD atau LIN

Ketika bertemu
1- Alif Tasniah ( dua )
2- Waw Jamak ( ramai ) 5
Selepas keduanya terdapat huruf sukun
82
Huruf SOD yang terdapat padanya SIN

Dibaca SIN sahaja 1

Al A’raf Al Baqorah

Pilih SIN atau SOD tetapi SOD


lebih Masyhur
2
At Thur
83
SAKTAH: Berhenti seketika tanpa bernafas jika bacaan wasal

2 tempat
Harus WAQAF dan meninggalkan saktah ( bernafas ) 1
Tetapi wajib saktah jika wasal

Al Kahfi 1 Yasin 52

2 tempat utama dibaca saktah 2

Al Muthoffifin 14 Al Qiyamah 27
84
‫ امل‬Pembukaan surah Ali Imram

6 6

‫ف َل ْم م ْيم اّلل‬
ْ ‫أل‬ WAQAF 1
Sukun
6 2 6 6
Harakat

Fathah
ْ ‫أل‬
‫ف َل ْم ميم اّلل‬ WASAL 2

2 6

‫ف َل ْم ميم اّلل‬
ْ ‫أل‬ WASAL 3
Fathah
85
( ) ISYMAM dan RAUM

Asalnya Feel
Mudhori’ Marfu’
‫َتْمنـن‬
RAUM : Membunyikan baris DHOMMAH pada huruf NUN PERTAMA dengan suara
PERLAHAN sedikit dan CEPAT
1

ISYMAM : MEMUNCUNGKAN bibir tanpa ada perubahan pada suara 2

Anda mungkin juga menyukai