Anda di halaman 1dari 40

32610 BAN

BORAN

GURU :
KELAS :

BIL NAMA MURID


1.1.1 1.2.1(i)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


2.1.1 2.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 3
BIL NAMA MURID PECAHAN
3.1.1 3.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KEM
BIL NAMA MURID
4.1.1 4.1.2(i)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEM
BIL NAMA MURID MASA
5.1.1 5.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 6
BIL NAMA MURID UKURAN DAN SUKATAN
6.1.1 6.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


7.1.1 7.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 8
BIL NAMA MURID PENGURUSAN DATA
8.1.1 8.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG TRANSIT KSSR TAHUN 1
MATEMATIK

KEMAHIRAN 1
NOMBOR BULAT HINGGA 100
1.2.1(ii) 1.2.1(iii) 1.2.2(i) 1.2.2(ii) 1.2.2(iii) 1.2.2(iv) 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.5.2 1.6.1

KEMAHIRAN 2
OPERASI ASAS
2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 2.5.1 2.6.2 R

KEMAHIRAN 3
PECAHAN
R
KEMAHIRAN 4
WANG
4.1.2(ii) 4.1.3(i) 4.1.3(ii) 4.2.1 4.2.2 4.3.1 R

KEMAHIRAN 5
MASA DAN WAKTU
5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 R

KEMAHIRAN 6
UKURAN DAN SUKATAN
6.1.3 6.2.1 R

KEMAHIRAN 7
RUANG
7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 R
KEMAHIRAN 8
PENGURUSAN DATA
8.3.1 R
TAHUN PENTAKSIRAN :

1.7.1 1.8.1 1.9.1 1.9.2 1.10.1 R


SK SERI
32610 BANDAR SER
BORANG TRANS
MATE
GURU :
KELAS :

BIL NAMA MURID


1.1.1(i) 1.1.1(ii) 1.1.1(iii)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


2.1.1 2.1.2 2.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


3.1.1 3.1.2 3.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


4.1.1 4.1.2 4.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 5
BIL NAMA MURID MASA DAN WAKTU
5.1.1 5.1.2 5.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID UK


6.1.1 6.1.2 6.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 7
BIL NAMA MURID RUANG
BIL NAMA MURID
7.1.1 7.1.2 7.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 8
BIL NAMA MURID PENGURUSAN DATA
8.1.1 8.2.1 8.3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG TRANSIT KSSR TAHUN 2
MATEMATIK

TAHUN PENTAKSIRAN :

KEMAHIRAN 1
NOMBOR BULAT HINGGA 1000
1.1.2(i) 1.1.2(ii) 1.1.2(iii) 1.1.2(iv) 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.6.1 1.7.1

KEMAHIRAN 2
OPERASI ASAS
2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 2.5.1 2.5.2 R

KEMAHIRAN 3
PECAHAN & PERPULUHAN
3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3.1 3.4.1 R
KEMAHIRAN 4
WANG
4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.5.1 4.6.1 4.7.1 R

KEMAHIRAN 5
MASA DAN WAKTU
5.1.4 5.2.1 5.3.1 R

KEMAHIRAN 6
UKURAN DAN SUKATAN
6.2.1 6.2.1 6.2.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4.1 R

KEMAHIRAN 7
RUANG
7.2.1 7.2.2 7.3.1 R

AHIRAN 8
RUSAN DATA
R
N PENTAKSIRAN :

1.7.2 1.8.1 R
SK SERI
32610 BANDAR SER
BORANG TRANS
MATE
GURU :
KELAS :

BIL NAMA MURID


1.1.1(i) 1.1.1(ii) 1.1.1(iii)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


2.1.1 2.1.2 2.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


3.1.1 3.1.2 3.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


4.1.1 4.1.2 4.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


5.1.1 5.1.2 5.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


6.1.1 6.1.2 6.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN
BIL NAMA MURID RUANG
BIL NAMA MURID
7.1.1 7.1.2 7.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 8
BIL NAMA MURID KOORDINAT
8.1.1 8.1.2 8.1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KEMAHIRAN 9
BIL NAMA MURID PENGURUSAN DATA
9.1.1 9.2.1 9.3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG TRANSIT KSSR TAHUN 3
MATEMATIK

TAHUN PENTAKSIRAN :

KEMAHIRAN 1
NOMBOR BULAT HINGGA 10 000
1.1.2(i) 1.1.2(ii) 1.1.2(iii) 1.1.2(iv) 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.6.1 1.7.1

KEMAHIRAN 2
OPERASI ASAS
2.2.2 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 2.7.3 R

KEMAHIRAN 3
PECAHAN, PERPULUHAN & PER
3.1.4 3.1.5(i) 3.1.5(ii) 3.1.5(iii) 3.1.5(iv) 3.1.5(v) 3.1.6(i) 3.1.6(ii) 3.1.6(iii) 3.1.6(iv) 3.1.6(v) 3.1.7
KEMAHIRAN 4
WANG
4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.5.1 4.6.1 4.6.2 4.7.1 4.7.2 4.8.1 4.8.2 R

KE
MAS
5.2.2 5.3.1 5.4.1(i) 5.4.1(ii) 5.4.1(iii) 5.4.1(iv) 5.4.1(v) 5.5.1(i) 5.5.1(ii) 5.5.1(iii) 5.5.1(iv) 5.5.1(v)

KEMAHIRAN 6
UKURAN DAN SUKATAN
6.1.4 6.1.5 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

KEMAHIRAN 7
RUANG
7.3.1 7.3.2 7.4.1 7.5.1 R

KEMAHIRAN 8
KOORDINAT
8.2.1 R

KEMAHIRAN 9
NGURUSAN DATA
9.4.1 R
N PENTAKSIRAN :

1.7.2 1.8.1 R

KEMAHIRAN 3
HAN, PERPULUHAN & PERATUS
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3
KEMAHIRAN 5
MASA DAN WAKTU
5.6.1(i) 5.6.1(ii) 5.6.1(iii) 5.6.1(iv) 5.6.1(v) 5.7.1(i) 5.7.1(ii) 5.7.1(iii) 5.7.1(iv) 5.7.1(v) 5.8.1(i) 5.8.1(ii)

6.4.1 6.4.2 R
3.5.1 3.5.2 R
5.8.1(iii) 5.8.1(iv) 5.8.1(v) 5.9.1 5.9.2 R
SK SE
32610 BANDAR
BORANG TR
M
GURU :
KELAS :

BIL NAMA MURID NOMBO


1.1.1 1.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T3
BIL NAMA MURID TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 00
3.1.1 3.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T7
BIL NAMA MURID PECAHAN
7.1.1 7.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BIL NAMA MURID
10.1.1 10.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIL NAMA MURID


12.1.1 12.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T16
BIL NAMA MURID KOORDINAT
16.1.1 16.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG TRANSIT KSSR TAHUN 4
MATEMATIK

TAHUN PENTAKSIRAN :

T1 T2
NOMBOR BULAT HINGGA 100 000 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000
1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 R 2.1.1 2.2.1 2.3.1

T3 T4 T5
OLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 DARAB HINGGA 100 000 BAHAGI HINGGA 100 000
3.3.1 3.4.1 R 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.1 R 5.1.1 5.2.1

T7 T8
PECAHAN PERPULUHAN
7.2.1 7.3.1 7.4.1 7.5.1 R 8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.2.2 8.3.1 8.4.1
T10
WANG HINGGA 100 000 MA
10.2.1 10.3.1 10.4.1 10.5.1 10.6.1 10.7.1 10.8.1 10.8.2 10.9.1 R 11.1.1

T12 T13
PANJANG JISIM
12.2.1 12.2.2 12.3.1 12.4.1 12.5.1 12.6.1 12.7.1 R 13.1.1 13.1.2 13.2.1

T16 T17 T18


KOORDINAT NISBAH DAN PENGURUSAN DATA
KADARAN
16.1.3 R 17.1.1 R 18.1.1 18.1.2 R
T2
LAM LINGKUNGAN 100 000
2.3.2 R

T5 T6
AGI HINGGA 100 000 OPERASI BERGABUNG
R 6.1.1 6.2.1 6.3.1 6.3.2 R

T8 T9
PERPULUHAN PERATUS
8.5.1 8.5.2 8.6.1 8.6.2 8.7.1 R 9.1.1 R
T11
MASA DAN WAKTU
11.2.1 11.3.1 11.4.1 11.5.1 11.6.1 R

T13 T14 T15


JISIM ISIPADU CECAIR RUANG
R 14.1.1 14.1.2 14.2.1 R 15.1.1 15.2.1 15.3.1 15.3.2 15.4.1 R
SK SE
32610 BANDAR
BORANG TR
M
GURU :
KELAS :

BIL NAMA MURID NOMBOR

1.1.1 1.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T3
BIL NAMA MURID TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 0
3.1.1 3.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T7
BIL NAMA MURID PECAHAN
7.1.1 7.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BIL NAMA MURID
10.1.1 10.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T12
BIL NAMA MURID PANJA
12.1.1 12.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T15
BIL NAMA MURID RUANG
15.1.1 15.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG TRANSIT KSSR TAHUN 5
MATEMATIK

TAHUN PENTAKSIRAN :

T1 T2

NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN


1 000 000
1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 R 2.1.1 2.1.2 2.2.1

T3 T4 T5
OLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000 DARAB HINGGA 1 000 000 BAHAGI HINGGA 1 000
3.2.1 3.3.1 R 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 R 5.1.1 5.2.1

T7 T8
PECAHAN PERPULUHAN
7.2.2 7.3.1 7.4.1 R 8.1.1 8.2.1 8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1 R
T10 T11
WANG HINGGA 1 000 000 MASA DAN W
10.3.1 10.4.1 10.5.1 10.6.1 10.7.1 10.8.1 10.8.2 10.9.1 R 11.1.1 11.2.1

T12 T13
PANJANG JISIM
12.2.1 12.3.1 12.4.1 12.5.1 12.6.1 R 13.1.1 13.2.1 13.3.1 13.4.1 13.5.1

T15 T16 T17 T18


RUANG KOORDINAT NISBAH DAN PENGURUSAN DAT
KADARAN
15.1.3 15.2.1 15.3.1 R 16.1.1 16.1.2 16.1.3 R 17.1.1 R 18.1.1
T2
LINGKUNGAN
000 000
R

T5 T6
BAHAGI HINGGA 1 000 000 OPERASI BERGABUNG
5.3.1 5.3.2 5.3.3 R 6.1.1 6.2.1 6.3.1 R

T9
PERATUS
9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2.1 R
T11
MASA DAN WAKTU
11.3.1 11.4.1 11.5.1 11.6.1 R

T14
ISIPADU CECAIR
13.6.1 R 14.1.1 14.2.1 14.3.1 14.4.1 14.5.1 14.6.1 R

T18
PENGURUSAN DATA
18.1.2 18.2.1 R
32610 BAN
BORAN

GURU :
KELAS :

T1
BIL NAMA MURID NOMBOR DAN OPE

1.1.1 1.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T6

BIL NAMA MURID MASA DAN WAKTU

6.1.1 6.2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG TRANSIT KSSR TAHUN 6
MATEMATIK

T1 T2 T3
NOMBOR DAN OPERASI PECAHAN PERPULUHAN

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 R 2.1.1 2.2.1 2.3.1 R 3.1.1 3.2.1

T6 T7 T8 T9

MASA DAN WAKTU PANJANG, JISIM & RUANG KOORDINAT


ISIPADU CECAIR
6.3.1 R 7.1.1 R 8.1.1 8.1.2 8.2.1 8.3.1 R 9.1.1 R
TAHUN PENTAKSIRAN :

T3 T4 T5
PERPULUHAN PERATUS WANG

R 4.1.1 R 5.1.1 5.1.2 R

T10 T11 T12

NISBAH & KADARAN PENGURUSAN DATA KEBOLEHJADIAN

10.1.1 10.1.2 R 11.1.1 11.1.2 R 12.1.1 12.1.2 R