Anda di halaman 1dari 2

SMK TAMAN MOUNT AUSTIN

BORANG REFLEKSI KENDIRI


PENCERAPAN PDPR
NAMA GURU : HARTINI BINTI MAH HUSIN MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

TARIKH : 28/9/2021 KELAS : 2 ALPHA

APAKAH DAPATAN PdPC HARI INI? REFLEKSI TINDAKAN SUSULAN (NEXT STEP)
SET INDUKSI Gambar yang disediakan bersesuaian Guru boleh upgrade kepada pakej berbayar
dengan tajuk. Pelajar menjawab poll yang supaya semua pelajar boleh berinteraksi
disediakan. Tetapi limit kepada 25 respond
sahaja
OBJEKTIF & KRITERIA KEJAYAAN Objektif dan KK 1 tercapai. Pelajar 100% Guru perlu mahir untuk mengatasi
menjawab jawab yang betul di dalam poll. masaalah teknikal supaya tidak menganggu
Objektif dan KK 2 tidak tercapai kerana PDPR
masaalah technical semasa menggunakan
breakout room
AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN Kesemua aktiviti dapat dilaksanakan kecuali Pelajar lebih suka menaip jawapan dari
Breakout room. menggunakan mic. Aktiviti breakout boleh
di tukar dengan aktiviti lain kerana pelajar
boleh membuat aktiviti secara individu
PENTAKSIRAN YANG DILAKSANAKAN Pentaksiran menggunakan liveworksheet Guru memberi peneguhan terhadap
dan poll & pemerhatian. Pelajar dapat jawapan yang diberikan oleh pelajar
melihat keputusan dengan cepat.

RUMUSAN AKHIR Guru perlu lebih mahir menggunakan


aplikasi online dan bersedia dengan backup
Aktiviti berkumpulan akan di teruskan
plan.
dengan aplikasi breakout room dengan
penambaikan yang sewajarnya

Anda mungkin juga menyukai