Anda di halaman 1dari 8

ANALISA CUTI REHAT STAF PUSAT KEGIATAN GURU PEKAN NENAS

TAHUN 2015

MARKAH LNPT
Bil. Jawatan Nama Penyandang MyKad

LIMIT
2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6

1 Pegawai Teknologi Pendidikan DG32 Mohamad Azzuddin bin Md Razi 800814-13-5517 96.17 93.33 94.67 94.67 35 7 42 3.5 3 1 3 6 2 3
35 0 35 3 2 3 3 3 3 3
2 Pegawai Teknologi Pendidikan DG29 Ling Chee Ngiu 850606-13-6270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 90.00 84.00 90.00 90.00 28 2 30 3 4 0 3 0 3 2
4 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 93.33 96.67 91.17 92.50 25 3 28 2 0 0 1 0 2 4
SETAKAT BERAPA HB 21 Jun 2016
Gantian Cuti Rehat
2001 0 tidak dibenarkan
2002 0 tidak dibenarkan
2003 0 tidak dibenarkan
periksa semula 2004 0 6 burn ke?
periksa semula 2005 0 4 burn ke?
periksa semula 2006 0 5 GCR 7 2015
periksa semula 2007 0 7 GCR 35 2016
2008 5 1 burn ke? 42 jumlah cuti sepatutn
2009 12 30 jumlah cuti yang dip
2010 8 12 baki
2011 10 5 GCR
2012 10 7 cuti bawa ke hadapa
2013 15
2014 15
2015 10
2016 5
2017 5
2018 5
2019 5
40 tahun - balik sekolah 2020 5 Ahmad Firdaus 7 tahun
2021 5
2022 5
2023 5
2024 5
2025 5 Ahmad Firdaus 12 tahun
2026 5
2027 5
2028 5 Ahmad Firdaus 15 tahun
2029 0
50 tahun 2030 0 Ahmad Firdaus 17 tahun
2031 0
2032 0
2033 0 Ahmad Firdaus 20 tahun
2034 0
2035 0
2036 0
2037 0
2038 0 Ahmad Firdaus 25 tahun
2039 0
60 tahun 2040 0 Ahmad Firdaus 27 tahun
150
JUMLAH CUTI
7 8 9 10 11 12 BAKI GCR 2017 BAKI
2016
3 2 4 2 1 0 12 12 30
3 3 3 3 3 3 0 0 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 4 1 0 7 7 23 mulai 1 januari 2017 (30 hari)
1 0 1 0 0 0 19 19 9
21 Jun 2016

h cuti sepatutnya
h cuti yang dipohon sebenarnya

awa ke hadapan
MARKAH
PENGHASILAN KERJA (50%) PENUH
KUANTITI HASIL KERJA
10
Kuantiti hasil kerja seperti jumlah bilangan, kadar, kekerapan dan sebagainya berbanding
dengan sasaran kuantiti kerja yang ditetapkan
KUALITI HASIL KERJA
10
Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur dan kemas
KUANTITI HASIL KERJA
10
Dinilai dari segi usaha dan inisiatif untuk mencapai kesempurnaan hasil kerja
KETEPATAN MASA
10
Kebolehan menghasilkan kerja atau melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang
ditetapkan
KEBERKESANAN HASIL KERJA
10
Dinilai dari segi memenuhi kehendak stake-holder atau pelanggan
JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH MARKAH MENGIKUT WAJARAN

MARKAH
ILMU PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN (25%) PENUH
ILMU PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN DALAM BIDANG KERJA
10
Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran/kepakaran dalam menghasilkan kerja meliputi
kebolehan mengenalpasti, menganalisis serta menyelesaikan masalah
PELAKSANAAN DASAR, PERATURAN DAN ARAHAN PENTADBIRAN
10
Kebolehan menghayati dan melaksanakan dasar, peraturan dan arahan pentadbiran
berkaitan dengan bidang tugasnya
KEBERKESANAN KOMUNIKASI

Kebolehan menyampaikan maksud, pendapat, kefahaman atau arahan secara lisan dan 10
tulisan berkaitan dengan bidang tugas merangkumi penguasaan bahasa melalui tulisan dan
lisan dengan menggunakan tatabahasa dan persembahan yang baik
JUMLAH MARKAH 30
JUMLAH MARKAH MENGIKUT WAJARAN

MARKAH
KUALITI PERIBADI (20%) PENUH
KEBOLEHAN MENGELOLA

Keupayaan dan kebolehan menggembleng segala sumber dalam kawalannya seperti 10


kewangan, tenaga manusia, peralatan dan maklumat bagi merancang, mengatur,
membahagi dan mengendalikan sesuatu tugas untuk mencapai objektif organisasi

DISIPLIN
10
Mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal termasuk mematuhi peraturan,
menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar
PROAKTIF DAN INOVATIF
10
Kebolahan menjangka kemungkinan, mencipta dan mengeluarkan idea baru serta membuat
pembaharuan bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti organisasi
JALINAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA
10
Kebolehan pegawai dalam mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra serta
boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan
JUMLAH MARKAH 40
JUMLAH MARKAH MENGIKUT WAJARAN

MARKAH
KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI (5%) PENUH

10

JUMLAH MARKAH 10
JUMLAH MARKAH MENGIKUT WAJARAN

MARKAH
PENUH

PENGHASILAN KERJA 50
ILMU PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN 25

KUALITI PERIBADI 20

KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 5

JUMLAH MARKAH PRESTASI 100

2011
2012
2013
2014
2015
N19 FA29 OR FT19

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

50 50
50.00 50.00

N19 FA29 OR FT19

8 8

8 9

9 9

25 26
20.83 21.67

N19 FA29 OR FT19

9 9

9 9

9 9

10 9

37 36
18.50 18.00

N19 FA29 OR FT19

4 4

4 4
2.00 2.00

N19 FA29 OR FT19

50.00 50.00
20.83 21.67

18.50 18.00

2.00 2.00

91.33 91.67

90.00
93.33 90.00
96.67 84.00
91.17 90.00
92.50 90.00

Anda mungkin juga menyukai