Anda di halaman 1dari 8

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

JXEA1104

NAMA:NORHASHIMAH BINTI ISMAIL

NO.MATRIK:JEAO8O189

NAMA PENSYARAH:DR.AMRAN

MUHAMMAD

TAJUK KURSUS:KARYA KLASIK(HIKAYAT

RAJA DONAN)

SEMESTER:1

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU


BAB 3: HIKAYAT RAJA DONAN

Maka oleh Temenggong-Bendahara dikerahnya orang memukul chanang


pemanggil,lalu di-sahut taboh di-ladang. Maka berhimpun-lah sakaian ra’ayat:

Dengan buta datang berpimpin,


Dengan patah datang bertongkat,
Dengan pekak terteleng2,
Dengan kurap menyiah jalan,
Dari jauh berserang dekat,
Sudah dekat berserang sampai,
Tersenjang lutut’ ngan dua,
Terangkat jari sa-puloh.

Pada suatu hari tergerak-lah hati Raja Madong bongsu hendak menengok nasib Raja
Donan. Maka di-panggil-lah Nujum’Ngan Tujoh,maka bertanya-lah Raja Madong
Bongsu, “Apa-kah padah-nya anak beta ini?

“Jatoh ka-tikar,tikar roboh,


Jatoh ka-lantai,lanta patah;
Lansong jatoh ka-tanah.”
Hikayat Raja Donan merupakan hasil karya yang telah diceritakan oleh Esah

binti Muhammad. Pada permulaan cerita Raja Donan ini telah menceritakan tentang

Raja Diu yang merupakan moyang kepada Raja Donan yang telah berkahwin dengan

Tuan Puteri Saja Di-Embun. Kemudian baginda telah menjumpai seorang budak ketika

mengembara di Gunung Lotang. Baginda telah menamakan anak tersebut Raja Bongsu

Dondang Adek Raja Bongsu Dondang Adek telah berkahwin dan mempunyai dua orang

anak iaitu Raja Besar dan Raja Madong Bongsu. Kisah Raja Donan menceritakan

perihal Raja Donan yang telah dibuang negeri oleh ayahanya kandungnya iaitu Raja

Madong Bongsu kerana fitnah ahli nujum yang mengatakan bahawa Raja Donan seorang

yang membawa nasib yang malang didalam negeri. Menurut ahli nujum itu jika Raja

Donan dibesarkan didalam negerinya malapetaka akan menimpa negeri itu. Raja Donan

telah dibesarkan oleh Temenggong- Bendahara dan Mak Inang Tanda Pengasoh di Pulau

Sembilan. Setelah Raja Donan menigkat usianya Raja Donan telah pergi mengembara ke

beberapa tempat dan pada penghujung pengembaraannya Raja Donan telah menyamar

sebagai seorang yang hina dina dimata masyarakat iaitu sebagai Budak Burok.

Seterusnya Raja Donan telah berjaya merebut tuan puteri iaitu Puteri Gandar Eran

daripada tunangnya Dewa Perakas kerana menang dalam menyabung ayam.

Dalam bab 3 Hikayat Raja Donan ini banyak falsafah yang boleh dikaitkan

dengan kehidupan masyarakat Melayu pada Zaman Melayu Klasik. Ketaatan dan

kepatuhan rakyat terhadap raja merupakan satu sikap masyarakat Melayu yang penting
dalam sebuah negeri atau kerajaan. Menerusi cerita Raja Donan ini Raja Madong

Bongsu yang merupakan bapa kandung Raja Donan telah menitahkan kepada rakyat

jelata supaya mencari ikan, burung punai, susu rimau jantan, remis dan lokan untuk

memenuhi keinginan isteri kesayangannya Puteri Permaisuri yang sedang

mengandungkan Raja Donan pada ketika itu. Tanpa sebarang bantahan rakyat negeri itu

terus sahaja menurut perintah Raja Madong Bongsu bagi memenuhi keinginan Puteri

Permaisuri. Namun mereka telah meminta masa selama tiga hari untuk mencari dan

membawa apa yang diingini oleh Puteri Permaisuri. Setelah selama tiga hari mereka pun

telah mendapatkan ikan, burung punai, susu rimau jantan, remis dan lokan untuk

dipersembahkan kepada Raja Madong Bongsu. Hal ini telah membuktikan bahawa

masyarakat melayu sangat taat dan patuh kepada perintah raja.

Perintah Raja atau Sultan merupakan suatu perkara yang harus dipatuoleh setiap

rakyat jelata. Mengikut sejarah Melayu pada Zaman Melayu Melaka, sesiapa yang

ingkar terhadap perintah raja akan ditimpa tulah atau malapetaka. Walaubagaimanapaun,

masyarakat melayu hari ini tidak lagi percaya terhadap perkara tersebut tetapi

berpandukan undang-undang dalam perlembagaan. Raja hanya dianggap sebagai simbol

atau lambang terhadap kerajaan demokrasi seperti di negara kita .

Dalam Hikayat Raja Donan sifat taat dan setia terhadap raja begitu jelas sekali

apabila terdapat rakyat yang cacat seperti buta, patah kaki dan sebagainya telah datang

menyembah raja ketika diperintahkan oleh Raja Madong Bongsu kepada Temenggung-
Bendahara untuk meminta rakyatnya pergi mencari ikan, burung punai dan sebagainya

untuk dipersembahkan kepada Puteri Permaisuri yang telah mengidam itu. Cacat atau

kurang upaya tidak menjadi alasan kepada mereka untuk membantah perintah raja.

Kepatuhan kepada Raja merupakan perkara yang menjadi tanggunjawab setiap rakyat

ketika Zaman Melayu Klasik. Falsafah ini harus diterapkan kepada masyarakat pada

masa sekarang untuk menjadikan negara yang aman dan makmur.

Kesetiaan dan ketaatan yang ditonjolkan oleh masyarakat Melayu Klasik harus

diberikan perhatian didalam cerita ini sebagai falsafah hidup yang baik dalam sesebuah

masyarakat yang hidup dalam sesebuah kerajaan atau institusi beraja.

Falsafah mengenai kepercayan dan agama juga telah diketengahkan oleh penutor

cerita Raja Donan ini. Dalam bab tiga cerita Raja Donan masyarakat Melayu telah

mengamalkan kepercayaan terhadap ahli nujum atau amalan menilik. Perkara ini dapat

dilihat apabila Raja Madong Bongsu bertanya kepada Nujum Ngan Bongsu mengenai

nasib anaknya Raja Donan yang dikataka mempunyai tuah terhadap negerinya. Namun

Raja Madong Bongsu tidak mempercayai kata-kata Nujum Ngan Bongsu tetapi lebih

mempercayai Nujum Ngan Enam yang menyatakan bahawa anaknya Raja Donan

membawa tanda buruk terhadap negerinya.

Amalan menilik nasib atau menggunakan ahli nujum yang diamalkan dalam

masyarakat Melayu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam cerita Raja Donan

ini, kepercayaan terhadap agama Islam juga telah wujud namun tidak diamalkan secara
mendalam. Mengikut ajaran agama Islam, umat manusia haruslah patuh kepada Allah

dan percaya hanya Allah yang menentukan takdir seseorang manusia itu. Manusia tidak

seharusnya percaya terhadap amalan syirik seperti mengamalkan ahli nujum untuk

menilik nasib seseorang seperti yang diamalkan oleh Raja Madong Bongsun terhadap

anaknya Raja Donan. Perbuatan syirik ialah dianggap seperti menyekutukan Allah

sedangkan dalam ajaran Islam manusia haruslah patuh dan taat kepada Allah dan hanya

mengesakanNYA. Selain itu juga manusia harus redha akan ketentuan Ilahi.

Kehidupan masyarakat Zaman Melayu Klasik mempuyai gaya hidup yang sama

dengan masyarakaat Melayu moden pada hari ini. Hal ini demikian kerana, masyarakat

Melayu pada hari ini juga masih mengamalkan dan mempercayai amalan tahyul ini.

Amalan menilik nasib seperti menilik jodoh dan sebagainya masih lagi dipercayai oleh

sesetengah masyarakat .

Falsafah merupakan penilaian yang mendalam terhadap sesuatu benda atau

perkara yang wujud atau tidak di alam semesta ini. Kepercayaan terhadap amalan ilmu

menilik dengan menggunakan ahli nujum juga falsafah yang wujud dan dikaji secara

mendalam oleh masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu yang tiada pegangan agama

yang mendalam telah mempercayai bahawa ahli nujum merupakan seorang yang

mempunyai firasat yang benar terhadap sesuatu perkara. Samaada perkara itu baik

atau buruk masyarakat yang tiada pengetahuan agama yang mendalam ini tetap

menerimanya. Walaupun hal atau perkara yang ditilik oleh ahli nujum tiada logik dalam
sesebuah kehidupan manusia tetapi masyarakat melayu tetap mengamalkannya samaada

benar atau tidak.

Walhal dalam cerita Raja Donan pula masyarakat Melayu ketika itu menganggap

ahli nujum atau tukang tilik merupakan satu keperluan terutama kepada Raja untuk

memastikan bahawa keadaan negeri berada dalam keadaan aman dan tiada bencana atau

malapetaka yang buruk berlaku dalam negerinya. Selain itu, Raja Madong Bongsu juga

merupakan seorang yang mementingkan diri sendiri kerana lebih menyayangi negeri dan

isterinya sahaja berbanding anak kandungnya sendiri. Raja Donan telah dibuang negeri

dan telah membesar tanpa kasih sayang ibu bapa kandungnya sendiri.

Pada penghujung cerita Raja Donan ini, Raja Donan telah berdamai dengan

Dewa Perakas dan hidup dalam keadaan aman damai. Anaknya Awang Merah Suara

dan Puteri Sa-Hari Bulan juga telah berkahwin. Kesimpulannya, falsafah yang

diterapkan didalam cerita ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu.


BIBLIOGRAFI

Abbas Mohd.Shariff. Budaya Dan Falsafah Melayu.Singapore:EDN Media,2002.

Awang Sarian. 2007. Falsafah dan Logika Melayu.Selangor:Synergate Sdn.Bhd.

Awang Sarian. Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran dalam Linguistik.


Prof,1953-Petaling Jaya,Selangor:Sasbadi 2007.

Hashim Musa.1998. Falsafah , Logika ,Teori Nilai Dan Etika.Kuala Lumpur:APM

Mohd Hazim Shah. Pemikiran Melayu Ditinjau Dari Aspek Falsafah Rasionaliti.Source:
Forum Universiti Malaya-Universitas Sumatera Utara.Paper 10 (3-4 Jan
1997:Kuala Lumpur