Anda di halaman 1dari 3

KOLEJ DATU PATINGGI ABANG HAJI ABDILLAH

BORANG SELIDIK MENGENAI PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN


SATOK,KUCHING,SARAWAK

ARAHAN : SOAL SELIDIK INI ADALAH UNTUK MEMUDAHKAN MAKLUMAT


BAGI TUJUAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN SAHAJA. SEGALA MAKLUMAT
ADALAH DIRAHSIAKAN DAN IANYA UNTUK KEPENTINGAN KAJIAN SAHAJA.
ADALAH DIHARAPKAN PARA RESPONDEN DAPAT MEMBERIKAN JAWAPAN
KEPADA SOALAN – SOALAN YANG DIKEMUKAKAN. KERJASAMA ANDA
DIDAHULUI DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH.

A. MAKLUMAT RESPONDEN

1. UMUR : □ 19 TAHUN KE ATAS □ 41 – 50 TAHUN


□ 20 – 30 TAHUN □ 51 – 60 TAHUN
□ 31 – 40 TAHUN □ 60 TAHUN KE ATAS
2. JANTINA : □ LELAKI □ PEREMPUAN
3. KAUM : □ MELAYU □ BIDAYUH □ LAIN-LAIN
□ CINA □ IBAN NYATAKAN :

4. PEKERJAAN : □ AWAM □ PESARA


□ SWASTA □ TIDAK BEKERJA
□ KERJA SENDIRI
5. PENDAPATAN : □ KURANG RM 1000 □ RM 3000 – RM 4000
□ RM 1000 – RM 2000 □ RM 4000 – RM 5000
□ RM 2000 – RM 3000 □ RM 5000 KE ATAS
KGT/KDPAHA/11
6. TAHAP PENDAPATAN : □ SEKOLAH RENDAH
□ SPM KE BAWAH
□ DIPLOMA / SIJIL / STPM
□ IJAZAH SARJANA MUDA
□ SARJANA / PhD

7. PENDUDUK ASAL : □ YA □
TIDAK
NYATAKAN BERAPA LAMA MENETAP : .

B. ADAKAH KAWASAN ANDA MENGALAMI PENCEMARAN ?


□ YA (JIKA ‘YA’, JAWAB BAHAGIAN C)
□ TIDAK (JIKA ‘TIDAK’, JAWAB BAHAGIAN D)

C. JIKA ANDA JAWAB ‘YA’

1. PADA PENDAPAT ANDA, APAKAH TAHAP PENCEMARAN YANG TERDAPAT DI


KAWASAN INI?
□ TIDAK BERBAHAYA □ BERBAHAYA
□ SEDERHANA □ SANGAT BERBAHAYA
2. APAKAH JENIS PENCEMARAN YANG SERING BERLAKU DI KAWASAN INI?
□ UDARA □ TANIH □ BAU
□ AIR □ BUNYI □ LAIN – LAIN :
NYATAKAN : .

3. PADA PENDAPAT ANDA, PUNCA PENCEMARAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH


□ KENDERAAN □ PERKILANGAN □ BAJA KIMIA
□ SAMPAH SARAP □ PEMBINAAN □ LAIN – LAIN :
NYATAKAN :

4. APAKAH MASALAH YANG SELALU ANDA HADAPI, KESAN DARIPADA


PENCEMARAN INI?
□ PENYAKIT □ BANJIR □ UDARA TERCEMAR
□ BAU BUSUK □ SUHU MENINGKAT □ LAIN – LAIN :
NYATAKAN :
KGT/KDPAHA/11
SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGATASI MASALAH
PENCEMARAN DI KAWASAN INI ?

5. SILA BERI CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN INI


.

D. JIKA ANDA JAWAB ‘TIDAK’

1. SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJAGA ALAM SEKITAR DI


KAWASAN INI?
□ PENDUDUK □ DBKU □ KETUA KAMPUNG
□ PIHAK KERAJAAN □ LAIN – LAIN :
NYATAKAN : .

2. APAKAH AKTIVITI YANG DIJALANKAN UNTUK MEMELIHARA ALAM SEKITAR?


□ BERGOTONG – ROYONG □ BERKONGSI KENDERAAN
□ KEMPEN KESEDARAN □ LAIN – LAIN :
NYATAKAN : .

3. ADAKAH AKTIVITI YANG DIJALANKAN INI BERKESAN?


□ YA
□ TIDAK
(SILA NYATAKAN SEBAB ANDA)

4. SILA BERIKAN CADANGAN UNTUK MEMELIHARA ALAM SEKITAR DI


KAWASAN INI.

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA!

KGT/KDPAHA/11