Anda di halaman 1dari 2

Tata Tertib Pengawas US

1. Persiapan US

a. Empat puluh lima menit (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah
penyelenggara

b. Pengawas ruang US menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua panitia penyelenggara.

c. Pengawas ruang US menerima bahan US yang berupa amplop soal, daftar hadir, dan berita acara
pelaksanaan.

2. Pelaksanaan US

a. Pengawas ruang dapat membawa dan menggunakan alat komunikasi/elektronik ke dalam ruang US
untuk keperluan koordinasi dengan panitia dan proktor bagi USTI
b. Pengawas masuk ke dalam ruang US 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk:

1) memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta untuk memasuki ruang US dengan menunjukkan
kartu peserta, dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;

2) memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku atau catatan lain, kalkulator dan sebagainya
ke dalam ruang kecuali alat tulis yang akan dipergunakan, kecuali yang diizinkan;

3) membacakan tata tertib ;

4) meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir;

5) memastikan semua peserta ujian telah login kedalam mata ujian yang akan diujikan bagi satuan
pendidikan yang menggunakan basis teknologi informasi (USTI)

c. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang

1) memberitahukan Password/Token/Passkey ujian kepada peserta ujian berbasis


TI;

2) mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal;

3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.

4) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu mengerjakan soal yang dianggap mudah.

d. Selama berlangsung, pengawas ruang wajib:

1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;


2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
dan
3) melarang orang lain memasuki ruang .

e. Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan
dengan jawaban dari soal yang diujikan.

f. Lima menit sebelum waktu selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta bahwa waktu
masih tersedia lima menit.

g. Setelah waktu selesai, pengawas ruang.

1) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;

2) mempersilakan peserta melakukan submit soal;

3) memastikan pada perangkat yang digunakan peserta ujian tidak terdapat foto/screenshoot soal

h. Pengawas yang melanggar tata tertib diberi teguran, peringatan oleh kepala sekolah dan /atau
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tata Tertib peserta US
1. Peserta Ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit
sebelum Ujian dimulai.

2. Peserta Ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari
ketua Penyelenggara US, tanpa diberi perpanjangan waktu.

3. Peserta Ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator.

4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas.

5. Peserta Ujian membawa kartu tanda/peserta ujian.

6. Peserta Ujian mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas
ruangan.

7. Peserta Ujian yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ruang ujian dengan cara
mengacungkan tangan terlebih dahulu.

8. Peserta Ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian..

9. Selama Ujian berlangsung, peserta Ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan
pengawasan dari pengawas ruang Ujian serta tanpa membawa alat komunikasi

10. Peserta Ujian yang memperoleh soal yang cacat/rusak/tidak terbaca, pengerjaan soal tetap dilakukan
sambil menunggu penggantian soal.

11. Peserta Ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda
selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti Ujian pada mata pelajaran yang
terkait.
12. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu Ujian berakhir tidak diperbolehkan
meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.

13. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian dan melakukan submit
terhadap soal yang dikerjakan.

14. Selama Ujian berlangsung, peserta dilarang:

a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;


b. bekerjasama dengan peserta lain;
c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
e. memfoto/screenshoot naskah soal Ujian;
f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

15. Meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang.

16. Peserta US yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang ujian dan
dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.

Anda mungkin juga menyukai