Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021


PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

NAMA :……………………………………………………………………….…….

KELAS :………………

4. ___________ dan ____________ adalah


antara pelukis tempatan yang sangat
dikenali pada tahun 1930-an.
A Abdullah Arif, Dzulkifli Buyong
B Yong Mun Sen, Yeoh Jin Leng
C Yong Mun Sen, Abdullah Arif
D Dzulkifli Buyong, Peter Harris

5. Siapakah pelukis yang menghasilkan karya


yang bertajuk Membakar Semut?
1. Karya di atas dilukis pada tahun 1966. A Dzulkifli Buyong
Siapakah pelukis karya tersebut? B Yong Mun Sen
A Abdullah Arif C Abdullah Arif
B Yong Mun Sen D Chuah Thean Teng
C Dzulkifli Buyong 6. Apakah teknik lukisan yang digunakan oleh
D Yeoh Jin Leng Chuah Thean Teng?
A Catan minyak
B Catan air
C Catan batik
D Catan akrilik

7. Antara berikut, yang manakah karya Chuah


Thean Teng?

2. Apakah tajuk karya Abdullah Arif di atas?


A Sinar Mentari di Denai Hutan
B Bumi Bertuah
C Bumi Bahagia
D Pemandangan Pohon

3. Bilakah aktiviti seni halus di Malaysia


bermula?
A 1920-an
B 1930-an
C 1940-an
D 1950-an

1
10. Bilakah Abdullah Arif menghasilkan karya
yang bertajuk Bumi Bahagia?
A 1966
B 1963
C 1960
D 1956

11. Kain ___________ digunakan untuk batik


pelangi sejak kurun ke-8.
A belacu
B pereir
C cotton
D voile

12. Siapakah pengasas batik pelangi yang


dilahirkan pada tahun 1817?
A Wan Mohd Ariffin bin Wan Long
B Haji Che Su bin Ishak
C Haji Yusoff bin Haji Abdullah
D Haji Ali bin Ismail

13. Kebanyakan motif batik di Kelantan


dipengaruhi oleh motif dari
______________ pada kurun ke-5.
A Tanah Melayu
B Tanah Jawa
C Siam
D China

14. Apakah jenis perusahaan batik yang telah


diasaskan oleh Haji Che Su bin Ishak pada
tahun 1817?
A Batik lukis
B Batik celup
C Batik pelangi
D Batik skrin

8. Siapakah tokoh awal yang banyak Tenunan kain bercorak ragi atau
menghasilkan catan air? tanpa corak dan tidak mempunyai
A Abdullah Arif ragam hias.
B Dzulkifli Buyong
C Syed Ahmad Jamal 15. Pernyataan di atas berkaitan dengan
D Tay Hooi Keat A tenunan songket
9. Berikut adalah fungsi Balai Seni Lukis B tenunan sutera
Negara, kecuali C tenunan Pahang
A mengadakan promosi kraf tangan D tenunan pua
B mengadakan pameran pelukis muda
C mengadakan bengkel dan kelas melukis 16. Tenunan Pua Kumbu di Sarawak dipelopori
D mengadakan kursus atau seminar oleh kaum
berkaitan seni tampak A Jah Hut
B Mah Meri

2
C Iban 21. Berikut adalah fungsi senjata tradisi dalam
D Melayu kalangan masyarakat Melayu dahulu,
kecuali
A untuk peperangan
B untuk melindungi diri dan nyawa
17. Motif tenunan ____________ perlu melalui C untuk hiasan
proses spiritual dan penuh pantang larang D untuk kerja-kerja harian
sebelum proses menenun dilakukan.
A entilang 22. ______________ merupakan senjata paling
B engkaramba kuno yang digunakan oleh manusia.
C pucuk rebung A Pedang
D kenyalang B Keris
C Lembing
D Meriam

23. Antara berikut, yang manakah adalah


bukan jenis-jenis keris?
A Keris Bugis
18. Apakah nama motif yang digunakan dalam B Keris Sundang
tenunan kain pua di atas? C Keris Malaya
A Harimau D Keris Jawa
B Buaya
C Cicak
D Katak

19. Tenunan songket yang dihasilkan oleh telah


digunakan oleh kerajaan negeri Kedah,
Perak, Melaka, Jabatan Perdana Menteri,
UKM dan Syarikat Penerbangan Malaysia.
A Haji Yusoff bin Haji Abdullah 24. Bahagian yang bertanda X pada rajah di atas
B Hajah Ngah binti Taib ialah
C Tengku Ismail bin Tengku Su A sampir
D Hajah Atikah binti Ahmad B hulu
C pendongkok
D batir

Hasil tenunan ini digunakan untuk


menyelimut bayi yang baru lahir,
pakaian pengantin, pengalas dan
penutup mayat.
20. Pernyataan di atas menerangkan tentang
kain
A songket
B pua
C batik lepas 25. Apakah nama bahagian yang bertanda X
D batik pelangi dalam rajah di atas?
A Hujung keris

3
B Tulang keris
C Lok
D Mata keris

26. Nilai estetika pada keris terdapat pada


I hulu keris
II ukiran sarung keris
III kegunaan keris
IV lok keris
A I dan II C II dan III
B I dan III D III dan IV

27. ___________ merupakan sejenis senjata


pendek yang menggunakan jari telunjuk
yang dimasukkan ke dalam pemegangnya.
A Rencong Aceh
B Sewar
C Lawi ayam
D Tumbuk lada

28. Berdasarkan gambar keris di bawah,


bahagian yang manakah menunjukkan 31. Antara berikut, yang manakah sifat-sifat
sampir sarung keris? gasing?
I Boleh berpusing lama
II Untuk memaku gasing lain
III Bentuknya yang tinggi
IV Bahunya yang melengkung atau
cembung
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29. Antara berikut, alat senjata yang manakah


tidak digunakan oleh masyarakat Melayu
tradisional?
A Pisau
B Lembing
C Kerambit
D Pedang
32. Bahagian yang bertanda X dalam rajah di
30. Berdasarkan gambar keris di bawah, atas ialah
bahagian yang manakah dikenali sebagai A paksi
belalai gajah? B badan
C bahu
D leher

33. Gasing ___________ dimainkan oleh


kanak-kanak.
A Cina

4
B payung
C pangkah
D tradisi

34. Berdasarkan gambar gasing di bawah,


bahagian yang manakah menunjukkan paksi
gasing?

35. Gasing yang mula-mula diperkenalkan pada


Zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah
gasing bulat dan
A rendah
B leper
C tinggi
D pipih

36. Antara berikut, proses yang manakah


penting dalam menghasilkan wau?
A Membentuk wau
B Membuat imbangan
C Memilih buluh
D Membuat corak

37. Bahagian wau yang bertanda X ialah 39. Apakah nama wau yang ditunjukkan di
A kepala atas?
B sayap A Wau Burung
B Wau Kucing
C tulang belakang C Wau Bodo Helang
D bilah ekor D Wau Merak

38. Antara berikut, yang manakah Wau Bulan? 40. Bahagian wau yang manakah dikenali
sebagai bulan penuh?

5
45. Apakah nama hiasan kepala yang dipakai
oleh pengantin lelaki di atas?
A Songkok
B Kopiah
C Tengkolok
D Topi

Barang hiasan ini dipakai oleh


pengantin. Ia diperbuat daripada emas
atau perak. Bentuknya berjalur dan
bertingkat-tingkat.
41. ______________ ialah sejenis hiasan khas 46. Apakah jenis barang hiasan dalam
untuk kanak-kanak. pernyataan di atas?
A Subang A Loket
B Caping B Dokoh
C Pending C Kalung
D Kalung D Kerongsang

42. Antara berikut, pasangan yang manakah


benar tentang hiasan diri?

43. Dokoh digunakan untuk hiasan pada


A tangan
B kaki
C badan 47. Apakah jenis barang hiasan yang bertanda X
D kepala dalam gambar di atas?
A Butang
B Rantai
C Kerongsang
D Dokoh

44. Apakah nama alat perhiasan diri di atas?


A Dokoh
B Pending
C Cucuk sanggul
D Sunting malar

48. Antara berikut, hiasan yang manakah


digunakan untuk baju Melayu di atas?

6
D kepala

49. Antara berikut, barang hiasan yang manakah


dipakaikan pada telinga?
I Cucuk sanggul
II Subang
III Anting-anting
IV Sunting malar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV Disahkan oleh:

Disediakan oleh: Disemak oleh: ….………………………….

….……………… ………………

50. Barang hiasan di atas dipakai pada


A tangan
B leher
C kaki