Anda di halaman 1dari 8

NAMA: ………………………… TINGKATAN:…………………

SMK KAHANG, KLUANG, JOHOR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2
1 JAM
ARAHAN :
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan dan hitamkan pada kertas OMR

1
1.Apakah alatan yang digunakan untuk 6.Namakan tiga jenis kemahiran
melonjak ke atas peti lombol? menjaring dalam permainan bola baling.
A. Tilam I. jaringan junam
B. Bangku II. jaringan menyerkap
C. Trampolin III. jaringan lantun
D. Peti anjal IV. jaringan atas kepala
A. I dan II
2.Mengapakah lutut perlu fleksi semasa B. II dan III
mendarat dalam aktiviti menghambur? C. I, II dan III
A. Regangan D. I, III, dan IV
B. Lonjakan
C. Ikut lajak 7. Mengapakah kemahiran seperti
D. Serap daya bounce try, touch atau dive dilakukan
dalam permainan ragbi sentuh?
3.Berikut adalah ragam pergerakan
dalam tarian inang kecuali__________ A. Mendapatkan mata kemenangan
A. Ragam C B. Mematikan pergerakan pihak lawan
B. Ragam L C. Mendapatkan bola baling dari rakan
C. Ragam X D.Kemahiran merampas bola pihak lawan
D. Ragam sudi
8.Apakah jenis hantaran yang dibenarkan
dalam permainan ragbi sentuh?
A. Hadapan dan sisi
B. Belakang dan sisi
C. Hadapan dan lantun
D. Belakang dan lantun

4.Namakan jenis hantaran bola baling 9.Aspek manakah yang membezakan


berdasarkan gambar di atas? permainan ragbi sentuh dengan
A. Hantaran atas bahu permainan ragbi biasa?
B. Hantaran dada
C. Hantaran bawah lengan A. Kemahiran menghantar dan
D. Hantaran sisi menangkap
B. Saiz bola dan alatan yang digunakan
 Mengawal pergerakan pihak lawan daripada C. Mesti menyentuh pihak lawan bagi
menyerang merampas bola
 Menggagalkan pihak lawan daripada D. Lima kali sentuhan boleh mematikan
menjaringkan gol
pihak lawan

5.Penyataan di atas merujuk kepada


kemahiran ________________. 10.Anggota kepala selain daripada
digunakan untuk menerima servis juga
A. Mengacah untuk __________.
B. Mengadang
C. Melantun I. merejam
D. Mengelecek II. melibas
III. menimang

2
IV. mengumpan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III A.Lutut bengkok
D. III dan IV B.Badan condong ke hadapan
C.Jarak langkah terlalu pendek
11.Namakan Anggota badan yang D.Kaki belakang keadaan lurus
digunakan ketika menerima bola servis.
15.Berikut adalah teknik perlakuan yang
I. Kaki betul dalam perlumbaan jalan kaki
II. Kepala kecuali
III. Paha ________________.
IV Badan
A. Ayun tangan selari dengan dada
A. I, III dan IV B. Tumit kaki menyentuh tanah terlebih
B. I, II dan IV dahulu
C. I, II dan III C.Melangkah dengan kedua-dua belah
D. II, III dan IV kaki agar tidak menceah tanah
D.Kaki yang mula mencecah tanah di
12.Kemahiran menimang, mengumpan hadapan mesti sentiasa lurus
melibas dan menanduk dalam
permainan sepak takraw merupakan
____________. 16.Nyatakan fasa-fasa yang telibat dalam
gaya lompat jauh.
A.Streategi menyerang I.Fasa lari landas
B.Strategi pertahanan II.Fasa melonjak
C.Latih tubi sepakan bahagian dalam III.Fasa melayang
kaki IV.Fasa mendarat
D.Latih tubi menggunakan kekura kaki
A.I dan II
13.Bagaimana mengira satu larian B.I, II, dan III
lengkap dalam permainan kriket? C.I, II dan IV
D.I,II,III dan IV
A.Larian ke tempat jatuhan bola
B.Larian dari tempat menyambut bola ke 17.Mengapakah badan dicondongkan ke
wiket hadapan semasa mendarat dalam acara
C.Larian dari wiket ke tempat jatuhan lompat jauh?
bola
D.Larian dari wiket ke wiket yang A.Supaya keseluruhan badan terus
bertentangan menuju ke hadapan
B.Peraturan cara mendarat dalam acara
14.Apakah kesalahan Teknik lakuan lompat jauh
yang membatalkan peserta lumba jalan C.Untuk mengurangkan tekanan semasa
kaki pada gambar di bawah? pendaratan

3
D.Bagi melambatkan dan menjauhkan C.Ikatan silang gunting
pendaratan D.Ikatan simpul manuk.

18.Apakah faktor yang tidak


menpengaruhi jarak lompatan dalam
acara lompat jauh?

A.Lari lantas dengan pantas dan


terkawal
B.Tolakkan kaki kuat semasa melonjak
C.Keseimbangan badan semasa
layangan
D.Fleksi lutut kedua-dua belah kaki
dengan tumit kaki mendarat. 22. Ikatan ini sesuai untuk membuat rakit ,
Menara dan jambatan.Apakah nama
ikatan ini?
 Mengawal kelajuan
 Mengekalkan keseimbangan badan. A.Ikatan searaya
 Tidak melepasi garisan lengkung. B.Ikatan serong
C.Ikatan Pengail
D.Ikatan silang gunting
19.Pernyataan tersebut merupakan
lakuan fasa ________________ dalam
23.Memilih dan menamakan jenis aktiviti
acara merejam lembing.
fizikal atau senaman untuk dilakukan
A.Persediaan mengikut keupayaan dan minat
B.Lari landas merupakan prinsip _______ dalam latihan
C.Rejaman berlandaskan prinsip F.I.T.T.
D.Ikut lajak
A.Frequency (kekerapan)
B.Intensity (Intensiti)
20.Berapakah kedudukan sudut C.Time (masa)
pelepasan lembing yang sesuai semasa D.Type (Jenis)
melakukan acara merejam lembing?
24.Ahmad perlu melakukan senaman
A.30-35 darjah secara konsisten sekurang-kurangnya
B.35-40 darjah lima kali seminggu untuk meningkatkan
C.40-45 darjah tahap kecergasan fizikalnya. Ini
D.45-50 darjah merupakan prinsip ______ dalam
rancangan latihan.
21.Apakah ikatan yang dilakukan
sebagai permulaan sebelum aplikasi A.Frequency (kekerapan)
ikatan lain? B.Intensity (Intensiti)
C.Time (masa)
A.Ikatan pengail D.Type (Jenis)
B.Ikatan
serong 25.Apakah yang mempengaruhi
keupayaan individu untuk melakukan

4
aktiviti secara berterusan dalam jangka D.Daya tahan otot
masa lama?

A.Kekuatan otot dan tahap ketangkasan 29.Mengapakan ujian SEGAK perlu


B.Kepantasan dan masa tindak balas dijalankan dua kali setahun?
C.Tahap fleksibiliti yang cemerlang
D.Tahap kapasiti aerobik yang tinggi. A.Meningkatkan kemahiran murid
B.Mencungkil bakat murid
26.Bagaimanakah aktiviti regangan C.Memantau tahap kecergasan murid
membantu dalam pergerakan harian? D.Tindakan susulan pemeriksaan
kesihatan
A.Meningkatkan julat pergerakan yang
maksimum 30.Apakah jenis orientasi seksual yang
B.Menguatkan otot rangka dan jantung dibenarkan agama di Malaysia melalui
C.Meningkatkan jangka masa yang lama perkahwinan yang sah?
melakukan aktiviti
D.Tiada peningkatan dalam berat badan A.Biseksual
B.Hetetoseksual
27.Apakah kegunaan alat di bawah C.Transeksual
dalam uijan kecergasan fizikal? D.Homoseksual

 Memberi bimbing dan nasihat


 Mengamalkan budaya hidup sihat
 Memantau pergaulan dan tingkah laku

31.Siapakah yang akan


bertanggungjawab melaksanakan tugasan
seperti di atas?
A.Menguji tahap kelenturan badan A.Rakan sebaya
B.Menguatkan kekuatan otot tangan B.Ibu bapa
C.Mengukur peratusan lemak badan C.Masyarakat
D.Meningkatkan daya tahan otot kaki D.Kaunselor

32.Pernyataan manakah menggambarkan


 Meningkatkan prestasi atlet maksud kehormatan diri?
 Mengurangkan risiko kecederaan otot. A.Menjaga kebersihan imej kendiri
 Melakukan aktiviti atau bekerja dalam B.Penampilan dan tingkah laku
masa yang lama sesesorang
C.Berakhlak mulia dan tidak baik hati
D.Maruah diri dan harga diri seseorang
28.Pernyataan diatas merujuk kepada
faedah komponen _________ 33.Apakah kesan kepada keluarga jika
kecergasaan fizikal. salah seorang ahli keluarga diambil
tindakan seperti dalam gambar di bawah
A.Komposisi badan ini?
B.Kelenturan
C.Kekuatan otot

5
A.Menggunakan kaedah penyediaan yang
canggih
B.Memastikan ruang penyediaan
makanan bersih
C.Menggunakan peralatan masakan yang
selamat
D.Memastikan bahan mentah segar dan
berkualiti

37.Homoseksual ialah
A.Menjauhkan diri daripada polis A.Tarikan seksual terhadap jantina yang
B.Masyarakat mengambil tindakan sama
C.Malu dan maruah keluarga tercemar B.Tarikan seksual berlainan jantina
D.Bertindak ganas dan menjauhkan diri C.Tarikan seksual terhadap rakan karib
D.Tarikan seksual terhadap adik beradik
34.Apakah kemahiran kecekapan
psikososial yang boleh diaplikasikan 38.Heteroseksual ialah
dalam menangani risiko penyalahgunaan A.Tarikan seksual terhadap pasangan
bahan? yang berlainan jantina
B.Tarikan seksual terhadap pasangan
I Bergaul bebas dengan mesra sama jantina
II Membuat keputusan yang tepat C.Identiti personal seseorang
III Berkomunikasi dengan jelas D.Identiti yang menarik seksual
IV Berkebolehan menyelesaikan seseorang
masalah dengan berkesan

A I dan II
B III dan IV 39.Apakah tindakan terakhir mengikut
C I, II dan III prinsip rawatan bantu mula T.O.T.A.P.S?
D II,III dan IV A.Sentuhan
B.Pasif
35.Apakah yang dimaksudkan dengan C.Aktif
penyalahgunaan dadah ? D.Kemahiran
A.Mengambil dadah dalam kuantiti yang
banyak
B.Mengambil dadah dalam kekerapan
yang tinggi 40.Mengapakah mengsa perlu melakukan
C.Mengambil dadah sehingga pergerakan anggota yang cedera semasa
menyebabkan khayal rawatan prosedur T.O.T.A.P.S?
D.Mengambil dadah atau ubat-ubatan A.Membawa mangsa ke hospital
bukan untuk tujuan perubatan. B.Untuk mengetahui tahap kecederaan
mangsa
C.Mengalihkan mangsa daripada tempat
36.Cara pengendalian makanan penting kejadian
bagi mengekalkan keselamatan dan D.Supaya mangsa meneruskan latihan.
kualiti makanan melainkan_________

6
__________________________SOALAN TAMAT___________________________

Disediakan oleh, Disemak dan disahkan oleh,

…………………………………….. …………………………………………
(NOREHAN BT MUSTAPA) (SABARIYA BT MATEK)
Ketua panitia Guru Kanan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan Sains Kemasyarakatan

SKEMA JAWAPAN PAT PJPK TINGKATAN 2

1.D 2.D 3.C 4.D 5.B

6.D 7.A 8.B 9.D 10.B

11.C 12.A 13.D 14.A 15.C

16.D 17.A 18.D 19.D 20.C

7
21.D 22.A 23.D 24.A 25.D

26.A 27.C 28.D 29.C 30.B

31.B 32.D 33.C 34.D 35.D

36.A 37.A 38.A 39.D 40.B