Anda di halaman 1dari 9

NAMA: ………………………… TINGKATAN:…………………

SMK KAHANG, KLUANG, JOHOR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
1 JAM
ARAHAN :

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Jawab semua soalan dan hitamkan pada kertas OMR

1
1. Apakah alat yang boleh digunakan dalam C. Pelajar akan mengalami kecederaan otot
gimnastik bagi membolehkan seseorang D. Pelajar berpuas hati dengan pencapaiannya
membuat lantunan dan layangan di udara?
6. Seseorang yang aktif dalam kegiatan fizikal
A. Tilam mempunyai tahap kelenturan yang baik.
B. Frisbee Antara yang berikut, aktiviti manakah TIDAK
C. Papan anjal dapat membantu membina kelenturan?
D. Trampolin
A. Aktiviti regangan pectoralis
2. Kekerapan melakukan latihan adalah merujuk B. Aktiviti kilas pinggang untuk kelenturan
kepada prinsip... abdomen dan pinggang
C. Aktiviti jangkauan melunjur untuk bahagian
A. Intensity (Tahap Intensiti) pinggang dan belakang badan
B. Frequency (Kekerapan) D. Aktiviti naik turun bangku
C. Time (Masa)
D. Capacity ( Capacity)
7. Berikut merupakan langkah keselamatan
3. Naik turun bangku adalah satu aktiviti yang ketika melakukan tarian Joget dan tarian
sesuai untuk kekuatan otot kaki. Apakah Sumazau, kecuali __________.
aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan
kekuatan otot tangan? A. pakaian yang sesuai
B. melakukan pada waktu pagi
A. Tekan tubi C. tatacara pelakuan dipatuhi
B. Bangkit tubi D. permukaan yang rata
C. Ayun tangan
D. Jangkauan melunjur
8. Kelenturan berubah mengikut…

4. Apakah lakuan yang boleh kita lakukan untuk A. usia


menghasilkan lantunan yang tinggi? B. kaum
C. bangsa
A. Mengenjut beberapa kali D. berat badan
B. Berdiri tegak di atas trampolin
C. Lompat berulang kali
D. Buat putaran semasa berada di udara 9. Pernyataan di bawah berkaitan dengan
pergerakan berirama.
5. Cikgu Wawa telah mengarahkan pelajar
dalam kelas Pendidikan Jasmani untuk Pergerakan yang tidak menyebabkan
melakukan aktiviti tekan tubi selama 5 minit berlakunya perubahan pada kedudukan
tanpa henti. Pada pendapat anda apakah tubuh badan.
yang akan terjadi kepada pelajar tersebut?
Antara berikut, yang manakah benar tentang
A. Pelajar akan berasa seronok pernyataan di atas ?
B. Pelajar akan bertambah mahir

2
A. Lokomotor D. sebelum
B. Langkah lurus
C. Bukan lokomotor
D. Konsep pergerakan 14. Individu yang mempunyai komposisi badan
yang baik berupaya menghindarkan diri
daripada penyakit hipokinetik seperti
10. Pernyataan yang manakah menunjukkan
kemahiran dalam permainan bola sepak? A. Darah tinggi
B. Kencing Manis
A. Menyangga, servis, mengumpan dan takel C. Bulimia nervosa
B. Menghantar, menanduk, menggelecek, D. Sakit jantung
takel, menjaring dan menjaga gol
C. Hantaran dada, menjaring, gerakan pivot
dan mengadang sisi 15. Kemahiran X diperlukan untuk mematikan
D. Merejam, menyerkap, menggelecek dan bola ke gelanggang pihak lawan semasa
menjaring perlawanan bola tampar. Apakah kemahiran
X?

11. Berikut merupakan kemahiran mendarat A. Servis


menggunakan gerak kaki dalam permainan B. Merejam
bola jaring kecuali … C. Mengumpan
D. Menyangga
A. sebelah kaki
B. kedua-dua belah kaki
C. gerakan pivot Soalan 16 berdasarkan Rajah 1
D. satu setengah kaki
Lompat Jauh
Merejam lembing
12. Kemahiran ini mampu untuk mematikan Lontar peluru
sesuatu rali dalam perlawan badminton.
Apakah kemahiran ini? Rajah 1
16. Kategori acara olahraga di atas ialah kategori
A. Pukulan smesy
B. Servis tinggi A. Acara padang
C. Pukulan kilas B. Acara lari jarak jauh
D. Pukulan hadapan C. Acara lari pecut
D. Acara sukan sekolah
13. Ahli sukan sentiasa mengamalkan aktiviti
memanaskan badan ________ melakukan
aktiviti. 17. Apakah fungsi blok permulaan dalam acara lari
pecut?
A. sepanjang
B. semasa A. Menambahkan kelajuan hayunan tangan
C. selepas

3
B. Memindahkan pusat graviti ke bahagian 21. Pernyataan yang manakah menunjukkan
lengan langkah untuk menangani tingkah laku
C. Menambah kekuatan otot kaki seksual berisiko?
D. Mendapatkan kuasa eksplosif semasa
memulakan larian. A. Mengisi masa lapang dengan aktiviti fizikal
B. Melayari laman web pornografi
C. Memiliki bahan seperti majalah lucah
18. Berapakah bilangan pemain yang diperlukan D. Berdua-duaan di tempat sunyi
dalam satu masa permainan sepak raga
ratus? 22. Berikut adalah fasa ansur maju dalam acara
lontar peluru kecuali..
A. 5 orang pemain dan 1 orang simpanan
B. 6 orang pemain dan 2 orang simpanan A. Fasa persediaan
C. 4 orang pemain dan 1 orang simpanan B. Fasa mendarat
D. 7 orang pemain dan 2 orang simpanan C. Fasa lontaran
D. Fasa gelongsoran
23. Pemain bola sepak berada dalam kedudukan
19. Apakah perubahan dari aspek fizikal yang ofsaid jika…
berlaku pada murid lelaki dalam
perkembangan seksual sekunder? A. bola melintasi garisan gol
B. bola disentuh oleh pemain lain sebelum
A. Berasa sensitif bola dijaringkan
B. Saiz otot meningkat C. cuba mendapatkan keuntungan dengan
C. Suara semakin lunak berada dalam kedudukan tersebut
D. Mudah tersinggung D. pasukan bertahan melakukan kesalahan
dalam kawasan penaltinya sendiri

20. Apakah kesan pengaruh rokok, alcohol, dan


dadah terhadap diri, keluarga, dan 24. Dalam satu perlawanan bola sepak, setiap
masyarakat? pasukan diwakili oleh ________ semasa sepak
mula hendak dilakukan.
I. Pembaziran wang
II. Meningkatkan tahap kesihatan A. 8 orang pemain
III. Mencemarkan nama baik keluarga B. 10 orang pemain
IV. Meningkatkan risiko penyakit berbahaya C. 11 orang pemain
D. 12 orang pemain
A. I, II dan III sahaja
B. I, II dan IV sahaja
C. I, III dan IV sahaja Soalan 25 berdasarkan Rajah 2
D. II, III dan IV sahaja

4
pemain perseorangan atau beregu
memperoleh…

A. 21 mata
B. 22 mata
C. 23 mata
D. 25 mata
Rajah 2
29. Pertolongan cemas bermaksud …
25. Kemahiran badminton yang dilakukan pada
A. membantu mangsa
Rajah 2 adalah kemahiran…
B. menjaga harta benda mangsa
C. tindakan awal dan segera sementara
A. Servis pendek
menanti ketibaan ambulans
B. Servis tinggi
D. membawa mangsa ke hospital
C. Pukulan kilas
D. Smesy

30. Berikut merupakan cadangan pemakanan


26. Mengapakah fasa ikut lajak diperlukan
kepada murid yang mempunyai kurang berat
selepas memukul bola menggunakan
badan kecuali…
kemahiran servis?
A. memenuhi pemakanan yang terdiri
A. Mengurangkan rasa sakit pada tangan
daripada makronutrien dan mikronutrien
B. Menambahkan kelajuan pada bola yang
B. Kurangkan pengambilan makanan yang
dipukul
mengandungi lemak
C. Melepas jarring dan menambah mata
C. Cuba makan enam kali sehari dengan
dengan mudah
makanan yang berkhasiat
D. Memastikan bola akan bergerak pada arah
D. Pilih makanan yang mengandungi
yang disasarkan
kandungan protein dan kalori yang tinggi

27. Apakah situasi yang sesuai untuk melakukan


31. Pertolongan cemas amat berguna dalam
pukulan smesy?
situasi berikut …
A. Mematikan suatu rali
A. kematian
B. Mengelirukan pihak lawan
B. perkahwinan
C. Menghantar bulu tangkis ke garisan
C. kemalangan
belakang
D. kenduri-kendara
D. Membuat hantaran

32. Antara yang berikut manakah bukan


28. Bagi satu set dalam permainan badminton,
merupakan tatacara pertolongan cemas …
perlawanan akan diteruskan sehingga

5
A. RICE A. Mengamalkan pemakanan yang seimbang
B. DRCE B. Menjalankan aktiviti-aktiviti kecergasan
C. DRABC kardiovaskular
D. TOTAPS C. Makan sekenyang-kenyangnya setiap kali
bersarapan
33. Pernyataan manakah yang betul dalam cara D. Menjalani pemeriksaan doktor setiap kali
melakukan prosedur pertolongan cemas. menghadapi gastrik

A. Bahaya – gerak balas – saluran pernafasan –


bernafas – peredaran darah 37. Nutrien X diperlukan oleh tubuh badan untuk
B. Gerak balas – saluran pernafasan –bernafas – meningkatkan system pertahanan tubuh.
peredaran darah – bahaya Apakah nutrien X ?
C. Bahaya – saluran pernafasan – gerak balas –
bernafas – peredaran darah A. Lemak
D. Gerak balas – bahaya – saluran pernafasan – B. Protein
bernafas – peredaran darah C. Karbohidrat
D. Vitamin

34. Antara berikut, manakah waktu makan yang


penting bagi mengelakkan seseorang pelajar 38. Sekiranya anda mendapat sebarang penyakit,
berasa letih dan lesu di dalam kelas sesi anda hendaklah mendapatkan rawatan
pagi? daripada

A. Minum petang A. doktor


B. Sarapan pagi B. ibu bapa
C . Makan malam C. jururawat
C. Makan tengah hari D. Persatuan Bulan Sabit Merah

35. Berikut merupakan langkah-langkah


mengatasi masalah senggugut kecuali… 39. Perkahwinan membolehkan seseorang lelaki
dan perempuan tinggal Bersama. Apakah
A. amalkan senaman rutin kategori keluarga apabila suami dan isteri
B. elakkan pengambilan minuman telah berpisah?
beralkohol
C. mengamalkan pengambilan vitamin A. Keluarga nukleus
tertentu B. Keluarga tunggal
D. kerap mencuci muka sekurang-kurangnya C. Keluarga extend
dua kali sehari D. Keluarga Kembangan

36. Antara berikut, manakah langkah yang tidak 40. Antara berikut, yang manakah merupakan
boleh mengatasi masalah kata-kata pemikiran positif?
malnutrisi?
A . Saya tidak mahu melawan cakap guru

6
B. Mulai tahun ini, saya tidak akan lewat ke D. Saya akan memberikan tumpuan pada
sekolah pengajaran guru
C. Saya tidak mahu bermain-main di dalam
kelas lagi

7
Kertas Soalan Tamat

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………………….. ……………………………….. …………………………………………


(SITI ZANARIAH BT MD NOR) (NOREHAN BT MUSTAPA) (SABARIYA BT MATEK)
Guru Ketua panitia Guru Kanan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Sains Kemasyarakatan

Skema Jawapan Kertas PJPK Tingkatan 1 :

1.D 11.C 21.A 31.C


2.B 12.A 22.B 32.B
3.A 13.D 23.C 33.A
4.C 14.D 24.C 34.B
5.C 15.B 25.D 35.D
6.D 16.A 26.D 36.C
7.B 17.D 27.A 37.D
8.A 18.B 28.A 38.A
9.C 19.B 29.C 39.B
10.A 20.C 30.B 40.D

8
BIL. ITEM ARAS SOALAN TABURAN JAWAPAN
MUDAH SEDERHANA SUKAR A B C D
1 S1 X X
2 S2 X X
3 S3 X X
4 S4 X X
5 S5 X X
6 S6 X X
7 S7 X X
8 S8 X X
9 S9 X X
10 S10 X X
11 S11 X X
12 S12 X X
13 S13 X X
14 S14 X X
15 S15 X X
16 S16 X X
17 S17 X X
18 S18 X X
19 S19 X X
20 S20 X X
21 S21 X X
22 S22 X X
23 S23 X X
24 S24 X X
25 S25 X X
26 S26 X X
27 S27 X X JADUAL
28 S28 X X SPESIFIKASI
29 S29 X X ITEM
30 S30 X X
31 S31 X X PENDIDIKAN
32 S32 X X JASMANI DAN
33 S33 X X PENDIDIKAN
34 S34 X X KESIHATAN
35 S35 X X
TINGKATAN 1
36 S36 X X
37 S37 X X
38 S38 X X
39 S39 X X
40 S40 X X
PERATUS
TABURAN 50% 25% 10 10 10 10
25%
SOALAN (%)