Anda di halaman 1dari 6

SMK KAHANG, KLUANG JOHOR

PENTAKSIRAN PDPR
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TINGKATAN 3
TAHUN 2021

Nama:__________________________________ Kelas:____________________

Guru PJPK: ___________________________________

Arahan Umum: Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap
soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu
jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang
disediakan.

1 . Antara berikut, yang manakah adalah konsep pergerakan?

A) Putaran C) Gerak edar


B) Imbangan D) Kesedaran ruang

2. Manakah antara berikut merupakan pergerakan dalam kemahiran gerak edar?

I) Berskip III) Merangkak


II) Mengilas IV) Langkah silang
A) I,II dan III C) I,III dan IV
B) I, II dan IV D) II, III dan IV

3. Maklumat di bawah berkaitan dengan konsep pergerakan.

Pergerakan yang melibatkan kelajuan cepat atau lambat


dan penggunaan antara ringan dan berat berdasarkan
tempo dan irama.
Apakah konsep tersebut?
A) Hubungan C) Kualiti pergerakan
B) Kesedaran ruang D) kesedaran tubuh badan

4. Apakah yang dapat membantu bagi menghasilkan persembahan gimnastrada yang


menarik?
A) Prop C) Pakaian
B) Tempat D) Kemahiran

5. Apakah konsep keselamatan yang perlu diberi perhatian semasa melakukan aktiviti
gimnastrada?
I) Lakukan ikut kemampuan
II) Lakukan aktiviti tanpa henti
III) Lakukan dibawah pengawasan guru
IV) Gunakan tilam semasa melakukan aktiviti putaran

1
A) I,II dan III C) I,III dan IV
B) I,II dan IV D) II, III dan IV

6. Rajah ini merupakan salah satu aksi dalam gimnastik iaitu

A) Hambur C) Gerak edar


B) Lombol kangkang D) Putaran

7.Apakah yang dimaksudkan dengan kapasiti aerobik?

A) Merupakan aktiviti yang melibatkan kesan kepada sistem kardiovaskular.


B) Merupakan keupayaan untuk melakukan aktiviti berulang-ulang.
C) Merupakan keupayaan untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan.
D) Merupakan keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen bagi membenarkan
anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum.

8. Berikut merupakan prinsip kecergasan fizikal menggunakan FITT KECUALI

A) Frekuensi
B) Integriti
C) Time
D) Type

9.
Merupakan pergerakan tubuh badan dalam menghasilkan senaman yang
mampu meningkatkan fleksibiliti, ketangkasan, imbangan, daya tahan
otot, kekuatan otot dan kawalan badan.

Pernyataan di atas merujuk kepada

A) Pergerakan Kreatif
B) Renang Berirama
C) Gimnastik Asas
D) Pergerakan Berirama

10.Latihan-latihan seperti ‘jogging’, senamrobik, berbasikal, berenang dan berjalan pantas


dapat meningkatkan

A) ketangkasan C) daya tahan otot


B) kekuatan otot D) daya tahan kardiovaskular

11.Keupayaan otot atau sekumpulan otot melakukan kerja secara berulang-ulang atau
berterusan dalam jangka masa yang panjang merujuk kepada

2
A) daya tahan otot C) ketangkasan otot

B) kekuatan otot D) daya tahan kardiovaskular

12.Apakah ciri-ciri yang menunjukkan latihan bagi meningkatkan komponen daya tahan otot?

A) Beban tinggi Ulangan bebas


B) Beban tinggi Ulangan tinggi
C) Beban rendah Ulangan rendah
D) Beban rendah Ulangan tinggi

13.Antara berikut aktiviti manakah yang boleh meningkatkan daya tahan otot?

A) Latihan Farlek C) wrist curl


B) B) Latihan isometrik D) Meniarap

14..Kekuatan otot bermaksud

A) kemampuan daya mengatasi otot yang kuat


B) kemampuan daya menghasilkan otot yang kuat
C) kemampuan otot atau sekumpulan otot mengatasi daya
D) kemampuan otot atau sekumpulan otot untuk menghasilkan daya bagi
mengatasi daya

15. Apakah aktiviti yang dapat meningkatkan kelenturan?


A) Regangan groin C) Larian atas bangku

B) Regangan statik D) Laluan melengkung

16. Apakah formula untuk mengukur seseorang itu obes ? [BMI = Body Mass Index]

A) BMI = [tinggi (m)]²


berat badan (kg)

B) BMI = [tinggi (m)]²


Ukuran lilit pinggang (cm)

C) BMI = Berat badan (kg)


[tinggi (m)]²

D) BMI = Berat badan (kg)


Tinggi (m)

17.Apakah maksud kelenturan?

A) Keupayaan menggerakkan otot melalui julat pergerakan minimum


B) Keupayaan menggerakkan sesuatu sendi melalui julat pergerakan yang maksimum
C) Kekuatan kumpulan otot bertentangan
D) Keanjalan semua tisu lembut yang mengelilinginya.

3
18.Antara beriku manakah BUKAN faktor kelenturan pada sesuatu sendi ialah:
A) Umur C) Struktur sendi
B) Komposisi badan D) Tahap kesihatan diri

19.Terdapat banyak kesan yang baik apabila kita melakukan senaman yang
melibatkan kelenturan (fleksibiliti) terhadap otot dan sendi. Antaranya ialah ...
C) Berisiko kecederaan tisu lembut adalah tinggi
D) Mengurangkan kesakitan ketika melakukan pergerakan
E) Membantutkan proses rehabilitasi
F) Menyukarkan pergerakan

20..Apakah maksud komposisi badan?

A) Merujuk kepada peratusan otot badan berbanding lemak


B) Merujuk kepada peratusan lemak dan tisu badan berbanding lemak
C) Merujuk kepada peratusan lemak abadan berbanding jisim tisu tanpa lemak
D) Merujuk kepada peratusan lebihan berat badan

21.Berikut merupakan ujian yang biasa digunakan untuk mengukur lemak


KECUALI

A)Ujian Darah C) Under water weighting

B) Pengukuran lipatan kulit D) Bod pod

21. Antara berikut, manalah BUKAN tempat pada tubuh badan yang digunakan untuk
mengambil kiraan dalam ujian mengukur lipatan kulit?

A) Otot paha C) Abdominal


B) Triceps D) Chest

22. Pernyataan manakah merupakan cara mengambil bacaan bagi ukuran lipatan kulit yang
betul?

A) Menggunakan instrumen kaliper


B) Mengambil bacaan bagi diri sendiri
C) Membuat tanda selepas mengambil bacaan
D) Mengambil titik cubitan di pipi dan suprailac.

23. Apakah tindakan anda sekiranya mendapati keputusan ujian lipatan kulit menunjukkan
kategori lebihan lemak?
I) Melakukan senaman secara konsisten
II) Mengambil pil-pil untuk kuruskan badan
III) Mendapatkan nasihat guru PJ anda
IV) Menambahkan makanan yang mengandungi karbohidrat

A) I dan II C) II dan IV

4
B) I dan III D) III dan IV

24.Apakah yang dimaksudkan dengan gender?

A) Set tingkah laku yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai sesuai dengan jantina
lelaki mahupun perempuan.
B) Persepsi masyarakat tentang tatacara pertuturan dan tingkah laku sama ada
lelaki atau perempuan.
C) Suatu persepsi atau pemikiran yang ditetapkan terhadap sesetengah jenis orang
atau benda tetapi seringkali tidak benar dalam realiti.
D) Menunjukkan sifat diri dan keperibadian seseorang.

25. Proses sosialisasi boleh mempengaruhi identiti gender dan


peranan gender dalam sesebuah masyarakat.

Berikut merupakan perkaitan dengan pernyataan di atas kecuali

A) Kanak-kanak cuba untuk mengikut atau meniru tingkah laku serta perlakuan
individu.
B) Pendekatan yang dibawa oleh individu lain seperti ibu-bapa, rakan, guru dan
lain-lain mampu mempengaruhi identiti dan peranan gender.
C) Membentuk identiti baharu kanak-kanak berdasarkan kepada agen
sosialisasi.
D) Kanak-kanak memang dilahirkan untuk berpewatakan yang diimpikan sejak
kecil.

26.Bagaimanakah proses sosialisasi dapat mempengaruhi identiti gender?

A) Menunjukkan ciri-ciri atau sifat keperibadian seseorang individu


B) Persepsi masyarakat tentang tingkah laku sama ada lelaki dan perempuan
C) Kanak-kanak cuba untuk mengikuti atau meniru tingkah laku atau perlakuan
individu
D) Proses yang boleh membuatkan seseorang individu itu berubah dari lama
kepada sesuatu yang baharu

27.Bagaimanakah kita mampu untuk menangani cabaran stereotaip dan diskriminasi gender?

A) Masyarakat mengambil sikap usah peduli


B) Ibu bapa mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang stereotaip ini
C) Peranan guru dan ibu bapa bertumpu kepada pendedahan cabaran ini
D ) Peranan kerajaan meneruskan serta menyokong gaya hidup mereka.

28.Manakah antara berikut menunjukkan peranan gender yang agak bercanggah dengan
norma masyarakat?
I) Isteri mencari nafkah
II) Isteri meminpin keluarga
III) Lelaki sebagai ketua keluarga

5
V) Perempuan menyertai pertandingan bina badan.

A) I,II dan III C) I,III dan IV


B) I,II dan IV D) II,III dan IV

29.Berikut ialah stereotaip gender dalam masyarakat setempat, KECUALI.

A) Lelaki sahaja boleh terlibat alam aktiviti lasak


B) Perempuan perlu berada dirumah
C) Kerja-kerja rumah perlu diuruskan perempuan.
D) Lelaki dan perempuan berhak untuk mendapatkan pekerjaan mengikut kelayakan mereka.

30.Apakah maksud proses sosialisasi?

A) Pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat tentang ciri-ciri seseorang.


B) Tatacara yang memperlihatkan perwatakan, sikap, tingkah laku hak dan taggungjawab
individu.
C) Pembentukan peranan gender melalui proses pemerhatian dan peniruan.
D) Pembentukan jantina seseorang

Isikan Jawapan anda dalam ruangan di bawah.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Disediakan oleh: Disemak dan disahkan oleh:

….…………………………. ……………………………………
( Cikgu Siti Zanariah Bt Md Nor) (Cikgu Norehan Bt Mustapa)
Guru PJPK Tingkatan 3 ketua Panitia PJPK
SMK Kahang SMK Kahang