Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG SUNGAI TERAP 2021-2025


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
VISI MISI
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM Meningkatkan pembelajaran murid

BIDANG KEBERHASILAN PANITIA BAHASA INGGERIS SJKT LADANG SUNGAI TERAP


SISTEM : Kualiti
ASPIRASI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir
ISU STRATEGIK
KUALITI PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAAN 6 DALAM KALANGAN MURID MASIH KURANG
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT)

PUNCA DIKENALPASTI
1. Kekurangan penerapan HOTS dalam pengajaran dan pembelajaran menyebabkan tahap penguasaan murid masih tidak memuaskan.
2. Kekurangan pendedahan kemahiran strategik pengajaran dan pembelajaran yang efektif kepada guru.
3. Ibu bapa kurang mengambil berat terhadap penggunaan Bahasa inggeris dalam kalangan murid.

TOV SASARAN (OUT COME)


MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

MENINGKATKAN PERATUS Meningkatkan Peratus pencapaian TP Peratus tahap pencapaian 20% 40% 60% 80% 100%
10%
PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAN 5 & 5 & 6 dari tahun 1-6
6

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 2023 2024 2025

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 SJKT LADANG SUNGAI TERAP


1. Memperkasakan 1. 1.Memperkasakan 1. 1. Memperkasakan 1. 1. Memperkasakan 1. 1. Memperkasakan
pelaksanaan program pelaksanaan program pelaksanaan program pelaksanaan program pelaksanaan program
peningkatan prestasi peningkatan prestasi akademik peningkatan prestasi akademik peningkatan prestasi peningkatan prestasi
akademik untuk subjek untuk subjek Bahasa Inggeris untuk subjek Bahasa Inggeris akademik untuk subjek akademik untuk subjek
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
2. Memantapkan PdPC 2. Memantapkan PdPC
2. Memantapkan PdPC melalui perkongsian melalui perkongsian 2. Memantapkan PdPC 2. Memantapkan PdPC
melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman kemahiran dan pengalaman melalui perkongsian melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru dalam kalangan guru kemahiran dan pengalaman kemahiran dan
dalam kalangan guru dalam kalangan guru pengalaman dalam
kalangan guru
3. Meningkatkan kehadiran
3. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan murid 3. Meningkatkan kehadiran 3. Meningkatkan kehadiran
dan penglibatan murid dengan merancang pelbagai dan penglibatan murid dengan dan penglibatan murid 3. Meningkatkan
dengan merancang pelbagai program yang menarik dan merancang pelbagai program dengan merancang pelbagai kehadiran dan
program yang menarik dan menyeronokkan yang menarik dan program yang menarik dan penglibatan murid
menyeronokkan menyeronokkan menyeronokkan dengan merancang
pelbagai program yang
menarik dan
menyeronokkan

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 SJKT LADANG SUNGAI TERAP

Anda mungkin juga menyukai