Anda di halaman 1dari 4

PENILAIAN Susulan dan perbaikan HARIAN 2

TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI


MATEMATIKA PEMINATAN XII IPA1-6
1. Turunan pertama fungsi : f (x) = 3 sin 2x – cos x adalah ….
A. 3 cos 2x – sin x
B. Sin x – 6 cos 2x
C. Sin x + 6 cos 2x
D. Cos x – 6 sin 2x
E. 6 cos 2x – sin x
𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)
2. 𝑓 ′ (𝑥) 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑓(𝑥) 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑓 ′ (𝑥) = lim , maka
ℎ→0 ℎ
𝑠𝑖𝑛 2 (𝑥+ℎ)−𝑠𝑖𝑛 2 𝑥
lim sama dengan ….
ℎ→0 ℎ
A. – sin 2x
B. – cos 2x
C. 2 sin x
D. 2 cos x
E. Sin 2x
𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)
3. 𝑓 ′ (𝑥) 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑓(𝑥) 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑓 ′ (𝑥) = lim , maka
ℎ→0 ℎ
𝑠𝑖𝑛(5𝑥+5ℎ)−𝑠𝑖𝑛5𝑥
lim sama dengan ….
ℎ→0 ℎ
A. – 5sin 5x
B–5 cos 5x
C. 5cos x
D. 5 cos 5x
E. 5 Sin 5x

𝑑𝑦
4. Diketahui y = x sin x. cos x, 𝑑𝑥 =….
1
A. 𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑥 cos 2𝑥
2
B. 𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑥 cos 2𝑥
1
C. 𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 2 cos 2𝑥
1
D. 𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 𝑥 cos 2𝑥
2
E. 𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥 − cos 2𝑥
5. Jika 𝑦 = 𝑥 2 𝑡𝑔 𝑥, maka 𝑦 ′ = ⋯
A. 2 𝑡𝑔 𝑥 + 𝑥 𝑠𝑒𝑐 2 𝑥
B. 𝑥 ( 2 𝑡𝑔 𝑥 + 𝑥 𝑠𝑒𝑐 2 𝑥 )
C. 𝑥 ( 2 𝑡𝑔 𝑥 − 𝑥 𝑠𝑒𝑐 2 𝑥 )
D. 𝑥 ( 𝑡𝑔 𝑥 + 𝑥 𝑠𝑒𝑐 2 𝑥 )
E. 𝑥 ( 𝑡𝑔 𝑥 − 𝑥 𝑠𝑒𝑐 2 𝑥 )
𝑑𝑦
6. Jika 𝑦 = 𝑥 2 sin 3𝑥, maka 𝑑𝑥 = ⋯
A. 2𝑥 sin 3 𝑥 + 2𝑥 2 cos 𝑥
B. 2𝑥 sin 3 𝑥 + 3𝑥 2 cos 3𝑥
C. 2𝑥 sin 𝑥 + 3𝑥 2 cos 𝑥
D. 3𝑥 cos 3 𝑥 + 2𝑥 2 sin 𝑥
E. 3𝑥 sin 3 𝑥 + 2𝑥 2 cos 𝑥
7. Jika 𝑓 ′ (𝑥) adalah turunan dari f(x) dan jika f(x) =( 3x – 2 ) sin ( 2x + 1 ), maka 𝑓 ′ (𝑥) adalah ….
A. 3 cos ( 2x+1 )
B. 6 cos (2x + 1 )
C. 3 sin (2x+1)+(6x – 4 )cos (2x+1)
D. (6x – 4 )sin (2x+1)+3 cos(2x+1)
E. 3cos(2x+1)+(3x – 2 )cos(2x+1)
sin 𝑥
8. 𝑓 ′ (𝑥) merupakan turunan fungsi f(x) = sin 𝑥+cos 𝑥 , 𝑓 ′ (𝑥) = ⋯.
1
A. 1−sin 2𝑥
1
B. − 1−sin2 𝑥
1
C.
1+sin 2𝑥
1
D. sin 2𝑥−1
1
E. 1+cos 2𝑥
sin 𝑡−cos 𝑡
9. Diketahui : 𝑓(𝑡) = cos 𝑡+sin 𝑡 . 𝑓 ′ (𝑡) = ….
A. 1 + sin 2t
B. 1 – sin 2t
C. 1 + cos 2t
2
D. 1+sin 2𝑡
−2
E. 1+sin 2𝑡
10. Diketahui 𝑦 = cot (𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1), 𝑦 ′ = ….
A. −(3𝑥 2 + 6𝑥). 𝑐𝑡𝑔2 (𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1)
B. (3𝑥 2 + 6𝑥). 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 2 (𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1)
C. −(3𝑥 2 + 6𝑥). 𝑠𝑒𝑐 2 (𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1)
D. (3𝑥 2 + 6𝑥). 𝑠𝑒𝑐 2 (𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1)
E. −(3𝑥 2 + 6𝑥). 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 2 (𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1)
𝑑𝑦
11. Diketahui : 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛2 (2𝑥 − 3), = ⋯.
𝑑𝑥
A. 2 cos ( 4x – 6 )
B. 2 sin ( 4x – 6 )
C. ─2 cos ( 4x – 6 )
D. ─2 sin ( 4x – 6 )
E. 4 sin ( 2x – 3 )

𝑑𝑓
12. Diketsinahui fungsi : 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 3 (2 − 𝑥), 𝑑𝑥 = ⋯.
3
A. cos(4 − 2𝑥). cos(2 − 𝑥)
2
3
B. sin(4 − 2𝑥). sin(2 − 𝑥)
2
3
C. − sin(4 − 2𝑥). cos(2 − 𝑥)
2
3
D. sin(4 − 2𝑥). cos(2 − 𝑥)
2
3
E. sin(4 − 2𝑥)
2
13. Diketahui 𝑦 = √sin (𝑥 − 1) turunan pertama y adalah….
1
A. − 2 cot(𝑥 − 1) √sin (𝑥 − 1)
1
B. tg(𝑥 − 1) √sin (𝑥 − 1)
2
1
C. − 2 tg(𝑥 − 1) √sin (𝑥 − 1)
1
D. cot(𝑥 − 1) √cos (𝑥 − 1)
2
1
E. cot(𝑥 − 1) √sin (𝑥 − 1)
2
1
𝑑𝑓
14. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 2 (2𝑥 − 1), 𝑑𝑥
A. − cot(2𝑥 − 1) √sin (2𝑥 − 1)
B. tg(2𝑥 − 1) √cos (2𝑥 − 1)
1
C. − 2 tg(2𝑥 − 1) √sin (2𝑥 − 1)
1
D. 2
cot(2𝑥 − 1) √cos (2𝑥 − 1)
E. −𝑡𝑔(2𝑥 − 1). √cos (2𝑥 − 1)

sin 𝑥+cos 𝑥 𝜋
15. Jika : 𝑓(𝑥) = 𝑑𝑎𝑛 𝑓 ′ (𝑥)𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑓(𝑥) maka 𝑓 ′ ( 4 ) = ⋯
cos 𝑥
A. –2
B. –1
C. 0
D. 1
E. 2
𝑑𝑦
16. Jika y = tg x + cot x, maka nilai , 𝜋 adalah ….
𝑑𝑥 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥= 4
A. – 2
B. – 1
C. 0
D. 1
E. 2
𝜋
17. Jika f(x) = sin x(2+cos x ), maka nilai 𝑓 ′ (4 )= ….
A. 2√2
B. 2
C. √2
1
D. 2 √2
1
E. √2
4
𝜋 𝜋
18. Jika : f(x) = a tg x + bx, 𝑓 ′ ( 4 ) = 3 𝑑𝑎𝑛 𝑓 ′ ( 3 ) = 9 amaka a + b = ….
A. 0
B. 1
𝜋
C.
2
D. 2
E. 𝜋
19. Jika f(x)= sin x + p cos x dan 𝑓 ′ (𝑥) = 0, nilai p = ….
1
A. √3
3
1
B. √2
2
2
C. √3
3
D. √2
3
E. 2 √2
𝜋
20. Jika f(x)=𝑠𝑖𝑛2 (2𝑥 + ), nilai 𝑓 ′ (0)adalah ….
6
A. 12√3
B. 2√3
C. 2
D. √3
E. √2

Anda mungkin juga menyukai