Anda di halaman 1dari 2

TOOLKIT M6.

2-A5-2:
Templat Merancang Garis Masa

PBL(Timeline)

M1 M2 M3 M4

RBT RBT PJ&PK PJ&PK

PM PM BT BT

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


RBT : RBT :
Murid melakar rupa Murid menceritakan
bentuk gambar lakaran gambar akuaponik
dengan kreatif dan
akuaponik.
inovatif.
- Lawatan - menceritakan
- Tontonan tentang lakaran
youtube sendiri.
- mengetahui - menghubungkaitkan
cara,proses lakaran yang
dan teknik dihasilkan dengan
kehidupan seharian
gabungan
dan masyarakat.
dalam
menghasilka
n karya
kreatif.

PENDIDIKAN PENDIDIKAN MORAL : BM : BM :


MORAL : Murid membuat Murid dapat
rujukan untuk menghasilkan satu
Murid dapat Murid dapat menghasilkan mencari isi-isi karangan lengkap
membuat rujukan peta aliran berkaitan penting. tentang dusun
untuk mencari Langkah- Langkah - Lawatan buah-buahan.
Langkah- Langkah menhasilkan akuaponik - Tontona - Pengetahuan
menhasilkan yang lengkap dan betul. n video sedia ada
akuaponik yang - Aktiviti kumpulan - Kerangka
lengkap dan betul.
karangan
- Lawatan
(peta
- Tontonan - Pengetahuan sedia
video ada bulatan)
- Bahan rujukkan

-
SAINS : SAINS :
Murid membuat Murid membuat
rujukan isi perancangan dusun.
kandungan
pelajaran. -menyenaraikan nama
pokok untuk menanam.
-tontonan video -cara menanam biji benih.
-buku teks

MATEMATIK : MATEMATIK :

Murid Murid-murid
menyenaraikan menjawab soalan-
bilangan pokok soalan berkaitan
buah-buahan. nisbah dengan
berpandukan
- Catatan dibuat bilangan pokok
pada lembaran buah-buahan yang
kerja yang dicatat pada
diedarkan oleh lembaran kerja.
guru.
- Murid
membentangkan
hasil kerja masing-
masing.