Anda di halaman 1dari 2

A2125 - Diploma Tari

2 Tahun / 6 Semester
A2126 - Diploma Teater
A2112 - Diploma Muzik 21/2 Tahun / 7 Semester
Syarat Khusus
Lulus Temu Duga Dan Ujian Khas

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak - A2520 A2150 - Diploma Bahasa Inggeris #


2 Tahun / 6 Semester
2 Tahun / 6 Semester Syarat Khusus
Syarat Khusus Mendapat sekurang-kurangnya 4B/Gred B pada peringkat
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian/Gred C Fakulti Fakulti Muzik SPM dalam mata pelajaran berikut:
dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran SPM Pembangunan Dan Seni Bahasa Inggeris Dan Lulus Ujian Khas yang ditetapkan
dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam Manusia Persembahan
mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
Mathematics dan Bahasa Inggeris A2000 - Diploma Sains 2 Tahun / 6 Semester
Syarat Khusus
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam mata
pelajaran berikut pada peringkat SPM Mathematics dan
Diploma Sains Sukan Kejurulatihan # - A2039 Fakulti Sains Program Fakulti Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam
2 Tahun / 6 Semester Sukan
Kejurulatihan
Diploma Yang Bahasa Dan
Komunikasi
mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut pada peringkat
SPM Physics, Chemistry, Biology dan Mendapat sekurang-
Syarat Khusus
Sekurang-kurangnya mewakili negeri dalam bidang sukan dan permainan
Ditawarkan kurangnya Gred E dalam mana-mana satu (1) mata
dan Lulus temu duga dan ujian khas yang telah ditetapkan oleh fakulti Sesi Akademik pelajaran berikut pada peringkat SPM Additional
Mathematics atau Lukisan Kejuruteraan
2021 - 2022
A2002 - Diploma Sains (Matematik)
Diploma Reka Bentuk Dan Pembangunan Permainan - A2160 Fakulti Seni,
Fakulti Sains 2 Tahun / 6 Semester
Komputeran Dan Syarat Khusus
Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet) - A2813 Industri Dan Matematik
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam mata
2 Tahun / 6 Semester Kreatif pelajaran berikut pada peringkat SPM Mathematics dan
Syarat Khusus Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam mana-
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran Fakulti Pengurusan mana satu (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
berikut pada peringkat SPM Mathematics, Additional Mathematics dan Mendapat sekurang- Dan Ekonomi Physics, Chemistry, Biology dan Mendapat sekurang-
kurangnya Gred C dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran berikut pada
ICT/Sains Komputer, Produksi Multimedia, Grafik Berkomputer, Science, Chemistry, peringkat SPM Additional Mathematics dan Bahasa Inggeris
Physics, Biology, Prinsip Perakaunan, Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Pengajian
Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Teknologi A2003 - Diploma Teknologi Makmal 2 Tahun / 6 Semester
Kejuruteraan/Asas Kelestarian dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E pada Syarat Khusus
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut Bahasa Inggeris Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam daripada mata pelajaran
berikut pada peringkat SPM Mathematics dan Mendapat sekurang-kurangnya
Gred C dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
Physics, Chemistry, Biology, Additional Science dan Mendapat sekurang-
A2212 - Diploma Keusahawanan kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
2 Tahun / 6 Semester Bahasa Inggeris
Syarat Khusus
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian/Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut pada peringkat SPM Perniagaan, Ekonomi, Prinsip Perakaunan
Physics, Chemistry, Biology, Additional Mathematics dan Mendapat sekurang-kurangnya
kepujian/Gred C dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM Mathematics /
Additional Mathematics dan Bahasa Inggeris
SMP (Ekonomi Rumahtangga) Dengan Kepujian#- AT07
SMP (Sains Pertanian) Dengan Kepujian#- AT09 AA06 - SM Seni Persembahan (Teater) Dengan Kepujian#
SMP (Reka Bentuk Dan Teknologi) - AT55 AA56 - SM Seni Persembahan (Tari) Dengan Kepujian# 3 Tahun / 6 Semester
SMP (Rekacipta) Dengan Kepujian- AT64

AT22 - SMP (Muzik) Dengan Kepujian#


SM Perakaunan Dengan Kepujian - AE02
4 Tahun SM Ekonomi (Kewangan) Dengan Kepujian - AE07 AB14 - SM Komunikasi (Komunikasi Sosial) Dengan Kepujian#
/ SM Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan - AE11 3 1/2
Tahun / 7 Semester
8 Semester Sumber Manusia) Dengan Kepujian AT01 - SMP (Kesusasteraan Melayu) Dengan Kepujian #
SM Pentabiran Perniagaan (Perkhidmatan - AE14 AT05 - SMP (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian#
Kewangan) Dengan Kepujian AT06 - SMP (TESL) Dengan Kepujian#
SM Ekonomi (Kewangan Islam) Dengan Kepujian- AE23 AT49 - SM Bahasa Arab Dengan Pendidikan#
AT50 - SM Bahasa Cina Dengan Pendidikan#
AT62 - SMP (Bahasa Tamil) Dengan Kepujian#
Program
SMP (Perakaunan) Dengan Kepujian #- AT08
SMP (Ekonomi) Dengan Kepujian #- AT18 Sarjana Muda
AT11 - SMP (Biologi) Dengan Kepujian#
SMP (Pengurusan Perniagaan) Dengan Kepujian #- AT21 Yang Ditawarkan AT12 - SMP (Fizik) Dengan Kepujian#
Sesi Akademik AT13 - SMP (Kimia) Dengan Kepujian#
SM Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) Dengan Kepujian- AC10 2021 - 2022 AT14 - SMP (Matematik) Dengan Kepujian#
SM Reka Bentuk (Permainan Digital) Dengan Kepujian- AC33 AT16 - SMP (Sains) Dengan Kepujian#
2.50
SM Reka Bentuk (Pengiklanan) Dengan Kepujian- AH16 AT48 - SM Sains (Matematik) Dengan Pendidikan#
SM Reka Bentuk (Animasi) Dengan Kepujian- AH17
4 Tahun / 8 Semester
4 Tahun / 8 Semester
SMP (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian# - AT20 AS72 - SM Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan) Dengan Kepujian #
SMP (Seni) Dengan Kepujian#- AT23 AS74 - SM Sains Sukan (Sains Kejurulatihan) Dengan Kepujian#
SMP (Multimedia) Dengan Kepujian#- AT46 3 1/2
Tahun / 7 Semester
SMP (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Dengan Kepujian#- AT47 AT03 - SMP (Sains Sukan) Dengan Kepujian#
AT59 - SMP (Pendidikan Jasmani) Dengan Kepujian#
AT43 - SMP (Sains Kejurulatihan) Dengan Kepujian#
AT32 - SMP (Sejarah) Dengan Kepujian#
4 Tahun / 8 Semester SM Psikologi Dengan Kepujian - AA16 AT33 - SMP (Geografi) Dengan Kepujian#
AT35 - SMP (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian#
SMP (Bimbingan Dan Kaunseling) Dengan Kepujian# - AT04 AT36 - SM Tahfiz Al-quran Dan Qiraat Dengan Pendidikan
SMP (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian#- AT10 AT41 - SMP (Pendidikan Moral) Dengan Kepujian#
SMP (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Dengan Kepujian #- AT19 AT58 - SM Pengajian Malaysia Dengan Pendidikan#

SYARAT AM KEMASUKAN
PROGRAM SARJANA MUDA
SYARAT TAMBAHAN BAGI PROGRAM PENDIDIKAN
Pemohon mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun semasa memohon.
Lulus Matematik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia/Setaraf.

+6015 - 4879 7985 / 7872 / 7975 / 7992


CATATAN
Program Sarjana Muda Pendidikan adalah program pasaran Terbuka
(Open Market) iaitu tiada jaminan untuk lantikan sebagai Pegawai 017-9742538
Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) selepas tamat pengajian kelak.