Anda di halaman 1dari 28

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PEREMPUAN MELAYU


PKP 3108
KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2
TUTORIAL 1
Pensyarah : Puan Zaleha Tambi Adam
Pembentang : Nor Hidayah Nopiah
Nur Zuliana Izyan Zolkalple
(PISMP PEMULIHAN 1 2009)
remedialedu.blogspot.com
KEMAHIRAN MENULIS
• DEFINISI MENULIS DAN TULISAN
• FAKTOR MEMPENGARUHI
• PERINGKAT PERKEMBANGAN
• MASALAH DALAM TULISAN DAN PENULISAN

remedialedu.blogspot.com
DEFINISI
• Tulisan : Lambang-lambang bunyi bahasa yang telah
dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan
perasaan, fikiran dan idea.

• Menulis : proses memindahkan lambang-lambang


bunyi bahasa yang tersusun dan teratur bagi
melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan
alat berkomunikasi.

(Abu Basar Bin Mohd Shah,


Bahasa Kursus Khas Pendidikan Pemulihan)
remedialedu.blogspot.com
• Tulisan adalah saluran utama bagi murid-murid untuk
menunjukkan pengetahuan mereka dalam mata
pelajaran akademik yang lebih tinggi.
(Hughes, Mercer, Lenz, Hoffman : 1991)
• Menulis adalah penggunaan huruf-huruf atau
gabungan huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi
yang kita buat semasa kita bercakap.
(Don Bryne : 1979)
• Menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol
grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang
membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya
menjadi ayat.
(Kamaruddin Hj. Hussin, Siti Hajar Abdul Aziz : 1997)
remedialedu.blogspot.com
FAKTOR-FAKTOR KESUKARAN MENULIS

KEMATANGAN KEMATANGAN FIZIKAL /


KOGNITIF KEMAHIRAN MOTOR

PERSEKITARAN

remedialedu.blogspot.com
1. Kematangan kognitif

• Penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan fungsi


saraf.
• Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran
(asphyxia), lembam lapisan otak (meningitis)
dan sawan yang berpanjangan boleh
menyebabkan disfungsi urat saraf ( neurologi
dysfunction ).
• Lemah daya ingatan
• Lemah memproses maklumat

remedialedu.blogspot.com
2. Kematangan fizikal / kemahiran motor

• Gangguan penglihatan (rabun)


• Gangguan pendengaran (serous otitis media)
• Masalah keselarasan motor mata dan tangan
• Kesukaran untuk menentukan dominan tangan
(mungkin kidal)

remedialedu.blogspot.com
3. Persekitaran

• Persekitaran yang tidak sihat.


– Kurang perhatian ibu bapa dan guru.
– Kurang rangsangan ; tidak mendapat pengalaman
penulisan, tidak ada motivasi
– Masalah yang berpunca dari gangguan emosi
– Tempat tinggal (lapangan terbang, setinggan)

remedialedu.blogspot.com
PERINGKAT PERKEMBANGAN MENULIS
1. Pra Tulisan
• Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum
mereka dapat menulis dengan kemas dan dengan
betul.
• Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan
dan mata diberikan kepada murid.

Aktiviti
• Menulis dari kiri ke kanan.
• Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan.
• Latihan membentuk bulatan di udara, di atas meja,
pasir, lantai tanpa menggunakan alat tulis.
remedialedu.blogspot.com
• Menyambung titik
• Latihan membentuk corak campuran bulatan
dan garisan lurus yang dilakukan secara
bebas.
• Latihan membentuk garisan lurus.
• Latihan melukis gambar yang mengandungi
garis lurus dan bulat.
• Membuat pelbagai jenis garisan dan bentuk.
• Meluksi gambar.

remedialedu.blogspot.com
2. Peringkat Mekanis
• Murid-murid diajar menguasai kemahiran membantuk
huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.
• Antara perkara yang perku dikuasai dalam kemahiran ini
ialah kemahiran membantuk huruf besar dan kecil
dalam abjad, kemahiran menulis huruf, suku kata,
perkataan dan ayat.
Aktiviti
• Latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf
mengikut teknik menulis.
• Latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar
yang mirip kepada bentuk huruf tertentu.
remedialedu.blogspot.com
• Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang
diperbuat daripada kad berlubang.
• Latihan menekap huruf atau huruf yang ditulis dalam
garisan putus-putus.
• Latihan menulis huruf dalam suku kata.
• Latihan melengkapkan huruf pada perkataan gambar.
• Latihan menamakan gambar-gambar
• Latihan menyalin frasa atau ayat.
• Latihan menyalin ayat daripada buku.

remedialedu.blogspot.com
3. Penulisan Mentalis
• Murid-murid sudah dapat menguasai pelbagai
kemahiran seperti kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan mengeja.
• Murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat
tentang pengetahuan dan pengalaman yang telah
dilalui.
• Peringkat penulisan ini memerlukan murid-murid
merangcang penulisan mereka dengan menggunakan
bentuk-bentuk grafik yang telah dipelajari.

remedialedu.blogspot.com
Aktiviti
• Menulis jawapan pemahaman.
• Menulis karangan
• Menulis ayat berdasarkan gambar.
• Membina ayat
• Memanjangkan ayat
• Menulis rencana
• Mengisi silang kata
• Melengkapkan ayat

remedialedu.blogspot.com
4. Kemahiran Mengarang
• Kemahiran mengarang melibatkan 3 proses atau
peringkat yang utama iaitu:

Semasa
Pra mengarang
mengarang

Pasca
mengarang

remedialedu.blogspot.com
(a) Pra mengarang
Aktiviti pada peringkat ini ialah:
1. Berbincang untuk menentukan format.
2. Berbincang untuk menentukan isi
3. Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak,
internet dan bahan eletronik yang lain.
4. Membuat peta minda atau carta alir cerita.
5. Menentukan watak.
6. Menyaring bahan.
7. Menulis draf

remedialedu.blogspot.com
(b) Semasa mengarang
1. Mentransformasikan perancangan kepada bentuk
karangan.
2. Menentukan format
3. Mengambil kira aspek penghuraian yang melibatkan
kosa kata, wacana, sistem bahasa, gaya bahasa,
tanda baca dan ejaan.
4. Mengambil kira aspek kohesi dan koheren.

remedialedu.blogspot.com
(c) Pasca mengarang
1. Menyemak karangan
2. Melakukan pembetulan
3. Membuat penambahan sekiranya perlu
4. Menghantar karangan.

remedialedu.blogspot.com
MASALAH DALAM PENULISAN DAN
TULISAN
1. Membentuk huruf dengan tepat
• Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang
salah ( huruf ‘O’)
• Pembalikan huruf atau perkataan
Contoh :

remedialedu.blogspot.com
2. Ruang antara huruf

• Terlalu jauh atau terlalu rapat


Contoh :

remedialedu.blogspot.com
3. Kecondongan huruf

• Terlalu condong (kiri ke kanan)


Contoh :

remedialedu.blogspot.com
4. Keselarasan saiz huruf

• Saiz huruf yang tidak sama besar ( terlalu


besar atau kecil)
Contoh :

remedialedu.blogspot.com
5. Membina ayat mudah
• Menulis atau menyalin tanpa mengikut tertib
yang betul.
Contoh :

remedialedu.blogspot.com
6. Masalah struktur ayat (tatabahasa)

• Menulis dengan meninggalkan huruf,


perkataan atau imbuhan.
Contoh :

remedialedu.blogspot.com
7. Membina ayat berdasarkan gambar

• Interpretasi yang berbeza daripada gambar


yang sebenar.

• Cerita yang dihasilkan tidak menepati gambar

remedialedu.blogspot.com
8. Menulis karangan pendek

• Tiada perenggan
• Tiada tanda baca
• Tulisan tidak sama besar
• Tulisan sukar dibaca
• Murid menulis terbalik
• Saiz dan jarak huruf tidak sama.
• Isi karangan tidak tepat dan tidak berkaitan antara satu
sama lain.
• Isi karangan tidak tersusun
• Tidak berupaya melahirkan idea dalam bentuk tulisan
remedialedu.blogspot.com
9. Salah ejaan
Ejaan Yang dikehendaki Ejaan murid

Baju Batu

Sama Masa

Lagu Gula

Kepak Tepak

remedialedu.blogspot.com
RUJUKAN

• Abu Bakar Bin Mohd Shah. (___). Nota-nota


Kuliah Bahasa bagi Kursus Khas Pendidikan
Pemulihan.
• http://home.hamidarshat.com/ITKmasalah_p
embelajaran_di_kalangan.htm
• Syed Abu Bakar Syed Akil. (___). Bimbingan
Khas Perkhdimatan Pendidikan Pemulihan.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
remedialedu.blogspot.com