PENGENALAN Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI

) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012. Justeru,setiap segala yang diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS. Sehubungan dengan itu, bagi merealisasikan hasrat ini, satu bentuk perancangan yang baik, tersusun, terarah, bermatlamat dan bermakna perlu direncanakan. Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap satu. Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sekolah ini.

1

WAN SHAKIROH BT WAN OMAR PENYELARAS LITERASI PN.WAN SHAKIROH BT WAN OMAR PENYELARAS TAHUN PN.MOHD SAJERI GURU DATA PN.WAN SHAKIROH PN. VEJAYA A/L BAPPUSAMY PENYELARAS NUMERASI PN. NORAISHAH 2 . NORLAILA PN. SITI MAZIAH BT MALIK NAIB PENGERUSI 1 CIK HJH. CHE RAHIMAH BT CHE WAHAB NAIB PENGERUSI 2 EN.NOORFAIZAH PN. NOOR FAIZAH BT ZULKIFLI SETIAUSAHA PN.NURUL RAEDAH PN.WAN SHAKIROH GURU LINUS PN.NORAZLINAWATI GURU BIMBINGAN & KAUNSELING PN.MALAYSIA PN.NOORFAIZAH MATEMATIK PN.CARTA ORGANISASI LINUS TAHUN 2011 PENGERUSI DATIN SAKINAH BT OMAR TIMBALAN PENGERUSI PN. NASYIRAH BT AMZAH KETUA PANITIA B.TAN LAY SZE CIK SURIA SHALINA GURU PEMULIHAN EN.

berketerampilan dan berdaya saing. Memberikan pendidikan yang berkualiti setanding dengan sekolah-sekolah terbaik di Kuala Lumpur.Melahirkan 100% murid yang dapat menguasai asas literasi dan numerasi setelah mengikuti pendidikan tahap 1. 3. 3 . 2. agar dapat mencapai tahap kegemilangan yang dibanggakan. Melahirkan murid yang berilmu dan berkebolehan dalam bidang ilmu. Demi merealisasikan apa yang dicita-cita. misi Jawatankuasa LINUS SKSS akan : 1. Menjalin hubungan mesra dan harmonis antara warga sekolah. berakhlak tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful