Anda di halaman 1dari 21

Disediakan oleh:

Ainun Mardhiah Mamat


Nurul Syaheera Hasbullah
Pensyarah: PN Zaleha Tambi Adam
remedialedu.blogspot.com
remedialedu.blogspot.com
remedialedu.blogspot.com
 Mengeja
 Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk
menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad.
 Proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan
membaca.

 Masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan


seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf
seperti;
m–w y –g – j u–n m–n
c–e p–q h–n b–d

 • Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti:


t–h f–v

remedialedu.blogspot.com
 Gagalmenghubungkan bunyi dengan
simbol
 Contoh: I-i E–e
 Ketikamembaca, sering mengurang dan
menambah pada sesuatu perkataan atau
huruf.
Contoh:
PINTU- PITU = PINTU (mengurangkan huruf)
UMUR- UMO = UMUR (mengurangkan huruf)

remedialedu.blogspot.com
 Seringkeliru dengan sesuatu perkataan
pada huruf-huruf tertentu

 Contohnya:
 'b' dianggap 'p'
 'p' dianggap 'q'.

 Contoh:
 PEJABAT-PEJADAT
 NAMA – MANA

remedialedu.blogspot.com
remedialedu.blogspot.com
 Latih tubi merupakan antara aspek pemulihan
yang penting tetapi pihak guru juga harus
mampu membuat aplikasi penyamaran atau
perkaitan kepada konteks persekitaran murid
terhadap aktiviti-aktiviti latih tubi para murid.

 Contoh:
 Murid diberi peluang untuk mengambil peranan
lebih aktif dalam proses merangka sesuatu
perancangan. Murid diminta membawa
pelbagai resit pembelian barangan di pasar raya
untuk digunakan dalam latih tubi pengiraan.

remedialedu.blogspot.com
 Latih tubi menggunakan kad suku kata.
 Melakukan latih tubi pengiraan untuk
pelbagai aktiviti harian seperti penggunaan
minyak kereta berdasarkan jarak, urus
niaga, insurans, tambang pengangkutan, kos
perjalanan dan sebagainya.
 Membaca buku cerita atau surat khabar
bagi melatih murid lancar dalam membaca.
 Menggalakkan murid menegja papan-
papan tanda yang ada di kawasan sekolah,
memahirkan kemahiran mengeja.

remedialedu.blogspot.com
 Kaedah VAKT (Menggunakan deria
visual)
 V - visual (penglihatan)
 A - audio (pendengaran)
 K - kinesthetic ( pergerakan )
 T - tactile ( sentuhan)

remedialedu.blogspot.com
 Kaedah VAKT dijadikan asas kepada
model-model pengajaran bacaan yang
lebih perinci oleh tokoh-tokoh seperti
Fernald, Gillingham, dan lain-lain.

 Kaedah ini berpegang kepada prinsip


“rangsangan” dalam pembelajaran dan
berdiri atas Premis bahawa rangsangan
ke atas beberapa deria yang sensitif
akan mengukuhkan pembelajaran

remedialedu.blogspot.com
 Langkah-langkah pengajaran adalah seperti
berikut:

 Menggunakan surihan (tracing) untuk mengajar


bacaan
 guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas
4” x 10” (menggunakan krayon)
 Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas
kertas itu
 Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa
membuat surihan, huruf dibuat daripada kertas
pasir, menggunakan talam berpasir/lumpur,
mewarna dengan jari, huruf timbul yang besar dan
lain-lain.

remedialedu.blogspot.com
 Lihat huruf (V)
 Dengar guru sebut huruf (A)
 Menyebut huruf (A)
 Dengar huruf yang disebut (A)
 Rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf
(K)
 Rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T)
 Lihat pergerakan tangan semasa membuat surihan (V)
 Dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat
surihan (A)

remedialedu.blogspot.com
Teknik Kloz
- Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat.
- Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkan
oleh Wilson Taylor (1953).
- Memerlukan seseorang pelajar memahami teks
secara am dahulu sebelum memahami secara
terperinci.
- Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan
perkataan yang sesuai mengikut maksud.
- Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari
segi sintaksis dan semantik menurut makna perkataan
dalam kontek dan struktus sesuatu ayat.
- Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan

remedialedu.blogspot.com
Prinsip Pembinaan Item Kloz.

- Arahan hendaklah jelas sama ada perlu isi jawapan


dalam kertas soalan atau kertas jawapan.
- Pernyataan jelas, padat, tidak berbunga-bunga.
- Aras kesukaran setiap soalan perlu setara.
- Perkataan yang dikosongkan terdiri daripada
perkataan penting sahaja.
- Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang
kosong dalam sesuatu pernyataan.
- Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung
pernyataan

remedialedu.blogspot.com
Contoh
Akhbar merupakan bahan bacaan yang
amat berguna kepada kita. Akhbar
mudah didapati dan 1)______ berpatutan.
Akhbar memuatkan pelbagai
2)________dan sesuai untuk semua 3)
________umur. Kebanyakan berita atau 4)
________ yang disiarkan menyentuh
perkara-perkara5) ________ terkini.”

remedialedu.blogspot.com
Dalam senarai perkataan yang berikut terdapat ejaan yang salah dan
ejaan yang betul. Tandakan ejaan yang betul dengan () dan ejan
yang salah dengan () seperti contoh di bawah.

PERKATAAN TANDAKAN
saya
rumah
chuci
langsat
ranbutam
ugama
rehat
remedialedu.blogspot.com
• Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab
soalan-soalan yang berikut:

(1) Penuduk kampung itu bergotong-


royong. (2) Mereka membina balai raya.
(3) Balai raya itu akan digunakan untuk
kelas tadika. (4) Mereka sedar bahawa
kelas tadika penting untuk anak-anak. (5)
Mereka mahu anak-anak berjaya dalam
hidup. (6) Menjelang remaja, anak-anak
diharapkan berpengetahuan bukan sahaja
selama ilmu dunia bahkan juga dalam ilmu
akhirat. (7) Ini kerana menuntut ilmu
adalah tuntutan agama.

remedialedu.blogspot.com
 Berdasarkan petikan di atas tuliskan
perkara-perkara yang berikut:
 Akronim
..................................................
 Kata ganda
..................................................
 Kata
majmuk...............................................
 Kata
pinjaman..............................................

remedialedu.blogspot.com
Dengan contoh-contoh yang sesuai
senaraikan perkara-perkara yang
berikut:
 Golongan kata nama
 Golongan kata kerja
 Golongan kata tugas

remedialedu.blogspot.com
 http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaeda
h-pembelajaran-khas-b-melayu_19.html
 http://anuarsped.blogspot.com/2009_04
_01_archive.html

remedialedu.blogspot.com