Anda di halaman 1dari 4

SJK C CHUNG HUA TAMPIN

PELAN STRATEGIK KEBITARAAN KOKURIKULUM ( OLAHRAGA ) 2021– 2023


Bidang : Kebitaraan Kokurikulum ( Olahraga )
NKRA : Merentasi Kurikulum Bagi Melahirkan Murid Yang Berketrampilan dan
Berakhlak Mulia
Sub-KRA : SBT dan Tawaran Baru

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR SASARAN


PENCAPAIAN (ETR)
TOV TOV TOV
2021 202 2023
2
Tidak ada 1. Guru kurang 1. Meningkatkan 1. Mengadakan Klinikal 1. Tempat
Kesinambung berminat melatih minat kesukanan di olahraga  dari masa ke masa. menang:
an dalam pelajar ke olahraga kalangan guru
Pemilihan 2. Menghantar guru untuk i. MSSD 1 2 3
pemain. 2. Pelajar tahun 2. Meningkatkan mengikut 
6(UPSR) dilarang tahap kemahiran kursus kejurulatihan.
ii. MSSNS 1 2 3
menyertai asas di kalangan
Kejohanan sebarang pelajar. 3. Mengadakan Kejohanan
yang disertai pertandingan olahraga Peringkat Sekolah dua Bil.Pingat
adalah amat 3. Latihan kali  setahun. maksimum
terhad. 3. Terlalu berterusan secara =24
bergantung pada sistematik kepada 4. Seminar 1M1S kepada para
kejohanan MSSD atlet-atlet. ibubapa bagi menerangkan Bilangan
dan MSSNS kepentingan sukan dalam pemain
sahaja. 4. Melahirkan atlet Sistem Pendidikan Malaysia. mewakili:
berkualiti bagi
4. Kekurangan mencapai tahap 5. Membawa kontigen sekolah
latihan professional yang lebih tinggi. ke kejohanan terbuka dalam dan
i. Daerah 4 5 6
kepada para guru. luar negeri.

6. Mengaktifkan Kelab olahraga ii. Negeri 1 2 3


SJK C CHUNG HUA TAMPIN
PELAN OPERASI BIDANG  KEBITARAAN KOKURIKULUM (Olahraga ) 2021 – 2023
Bidang : Kebitaraan Kokurikulum ( Olahraga )
NKRA : Merentasi Kurikulum Bagi Melahirkan Murid Yang Berketrampilan
 dan Berakhlak Mulia
Sub-KRA : SBT dan Tawaran Baru

NAMA PROGRAM PROGRAM PRA-MSSD DAN MSSNS

Objektif Murid akan membiasakan diri sebelum kejohanan sebenar.


Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasar Murid-murid Tahun 3-6
Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
2. Menyediakan kertas kerja dan mencari perbelanjaan.
3. Mendapatkan kelulusan daripada pihak pentadbir.
4. Pelaksanaan.

Kekangan Pengurusan masa dan perbelanjaan


Pemantauan GPK Kokurikulum
Penilaian Murid yang hadir memberi kerjasama dan dapat
mencungkil bakat dalaman mereka
Penambahbaikan a)Kehadiran murid perlu dipertingkatkan

b) Guru dicadangkan menyertai latihan kejurulatihan untuk


meningkatkan teknik dan ilmu dalam bidang olahraga
SJK C CHUNG HUA TAMPIN
PELAN TAKTIKAL  KEBITARAAN KOKURIKULUM ( Olahraga ) 2021– 2022
Bidang : Kebitaraan Kokurikulum ( Olahraga )
NKRA : Merentasi Kurikulum Bagi Melahirkan Murid Yang Berketrampilan dan
Berakhlak Mulia
Sub- : SBT dan Tawaran Baru
KRA

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber

1. Kejohanan Mencungkil bakat 1.GPK Kokurikulum Jan- Dis Peruntukan Sukan


Olahraga Dwi yang terpendam 2.Penyelaras
Setahun dalam setiap  diri    olahraga
pelajar. 3.Guru Penasihat

2. Klinikal Memberi peluang 1.GPK Kokurikulum Mac-Ogos Peruntukan Sukan


olahraga kepada setiap 2.Penyelaras
pelajar    olahraga
meningkatkan tahap 3.Guru Penasihat
kemahiran asas.
3. Kursus Menanam minat dan 1.GPK Kokurikulum Apr- Jun Peruntukan Sukan
Kejurulatihan meningkatkan 2.Penyelaras
untuk guru kemahiran asas.    olahraga
3.Guru Penasihat
4. Menyertai Menimba 1.GPK Kokurikulum Jan-Mac Peruntukan Sukan
Kejohanan pengalaman dan 2.Penyelaras
dalam mencapai    olahraga
peringkat kecemerlangan di 3.Guru Penasihat
daerah pentas yang lebih 4.PIBG
tinggi.

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator


Pencapaian
5. Program Pra-MSSD Murid akan 1.GPK Kokurikulum Jan-Mac Peruntukan
dan MSSNS membiasakan diri 2.Penyelaras
sebelum kejohanan    olahraga
sebenar. 3.Guru Penasihat

Anda mungkin juga menyukai