Anda di halaman 1dari 1

Aram Nulis:

Isi lapang di baruh tu ngena leka jaku enggau tanda bacha ti betul.

________ benung niti jalai pendai sepengudah iya mandi. __________ tekenyit ninga

bala chapuh. Radin meda _______ iya belanda di baruh rumah. ___________ nyerauh,

____ Api! Api! Tulung! Tulung! ______ Lebuh iya malik ke punggang setak ____ iya meda

asap nya chelum. ______ serumah begau.

Enda chamang-chamang, ____________ lalu nutup suis karan. _______ sah sida

Radin _________ ku apai Jenaing. Bala bukai lalu begigaka sida Radin sebilik. ________

benung gali ba __________ iya enda nemu api benung nyadi di dapur. _______ nyerarat

nyabak minta sah. Sida ke lelaki berumban lalu ngambi ________ enggau __________.

Udah _______ bala bukai berampas berangkut keresa sida Radin sebilik. Sekeda ari sida

besaup madamka api ti baru deka nyadi. _________ bendar api bedau nyerarai ngagai

kasau rumah.

Sida Radin serumah benasib bendar laban api nya ulih dipadamka. _____ sida

enda besaup madamka api _____ tentu sida ditinggang penusah.

Disediaka:
Elvis Enchana anak Garaman
SK Nanga Gayau

Anda mungkin juga menyukai