Anda di halaman 1dari 12

STRATEGI

MAMPATAN, PECUTAN &


PENGAYAAN (M2P)
STRATEGI MAMPATAN, PECUTAN & PENGAYAAN (M2P)

Apakah Strategi M2P? Objektif Strategi M2P


Konsep Strategi M2P

Konsep M2P terdiri daripada empat elemen


bermula dengan proses mampatan, pecutan,
pengayaan dan pedagogi terbeza.

Apabila berlaku proses mampatan kurikulum,


proses pecutan akan terhasil. Secara tidak
langsung elemen pecutan akan mewujudkan
pengayaan dan pedagogi terbeza dilakukan.

Semua elemen ini berlaku secara proses


sulaman serentak atau bersepadu mengikut
keperluan kognitif murid yang berbeza serta
kreativiti guru dalam menyediakan aktiviti PdP.
Proses Pelaksanaan Strategi M2P

Syarat Pelaksanaan Strategi M2P


TEMPLATE PANDUAN PERANCANGAN PENGAJARAN STRATEGI M2P

PANDUAN PERANCANGAN PENGAJARAN


STRATEGI MAMPATAN, PECUTAN DAN PENGAYAAN (M2P) DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM

MATA PELAJARAN HARI


TOPIK/TEMA TARIKH
TAHUN/TINGKATAN MASA/TEMPOH

STANDARD KANDUNGAN:
STANDARD PEMBELAJARAN:
JENIS PRAUJIAN

TAHAP KUKUH I KUKUH II PENGAYAAN


10 contoh SM OBJEKTIF 1. 1. 1.
2. 2. 2.
5 contoh SR 3. 3.
SET INDUKSI
AKTIVITI PdP 1. (mula) 1. 1.
(mengikut urutan - aktiviti yang 2. (pertengahan) 2. 2.
menarik dan berkesan dalam 3. (penutup) 3. 3
tempoh masa yang realistik)
GABUNG JALIN/PENERAPAN
1. EMK
2. KECERDASAN PELBAGAI
3. KBAT
4. PAK-21
JENIS PASCAUJIAN
IMPAK/REFLEKSI
CATATAN
Terima kasih
EDITABLE GRAPHICS:
APAKAH STRATEGI M2P?
Satu pilihan strategi dalam sesi PdP untuk memastikan
murid dapat menguasai kandungan kurikulum yang
dihasratkan dalam tempoh yang ditetapkan

Guru dapat memampatkan kandungan kurikulum dan


secara tidak langsung pecutan kandungan kurikulum dapat
dilaksanakan dalam PdP mengikut kesesuaian, kebolehan
dan keupayaan murid.

Strategi
M2P Pembezaan kaedah PdP mengikut
keperluan murid secara individu

Memberi guru autonomi untuk menjadikan


pelaksanaan kurikulum lebih fleksibel
OBJEKTIF STRATEGI M2P
Menyediakan pendekatan PdP yang bersesuaian
01 supaya potensi dan keupayaan murid dalam
pembelajaran dapat dioptimumkan

Menjimatkan masa pembelajaran murid


yang telah menguasai sesuatu kandungan
kurikulum
02
Memenuhi keperluan pembelajaran

03 murid yang berbeza agar elemen


ekuiti dapat dicapai

Menjadikan pembelajaran mencabar,


menyeronokkan dan bermakna 04
Meningkatkan amalan inklusif guru
05 dalam pelaksanaan PdP

Menggalakkan amalan refleksi guru dalam


meningkatkan kualiti PdP 06
PROSES
MAMPATAN SULAMAN
SERENTAK

PEDAGOGI
TERBEZA

PENGAYAAN PECUTAN
SYARAT PENGGUNAAN STRATEGI M2P

01
Guru mestilah menguasai
kandungan mata pelajaran yang
diajar 02

03 Guru perlu memahami dan


menghayati konsep Strategi M2P

Kesediaan Guru dalam


melaksanakan Strategi M2P
04

Murid telah menguasai kandungan


kurikulum yang dihasratkan
PROSES PELAKSANAAN STRATEGI M2P

DSKP

Kukuh I
Pelan
intervensi
Merancang Praujian Kukuh II Pascaujian berterusan
proses PdP

Pengayaan

PdP dijalankan