Anda di halaman 1dari 9

ASSIGNMENT INDIVIDU

KARYA KLASIK
(HIKAYAT CENDAWAN PUTIH)

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU


JXEA 1104

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA:UMI SALIHA BINTI ONN


NO. MATRIK: JEA 080153
SESI: SEM 1 (2008/2009)
AKADEMI: PENGAJIAN MELAYU
NAMA PENSYARAH: PROF. DR.AMRAN
MUHAMMAD
PENGENALAN

Hikayat Cendawan Putih adalah sebuah hikayat yang menceritakan tentang Raden

Kesuma Ningrat yang dibuang kedalam hutan semenjak kecil bersama dengan ibunya.

disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh abang tirinya iaitu Raden Kesuma Wati.

Raden Kesuma Ningrat menyamar sebagai Cendawan Putih dan telah dijadikan anak

angkat oleh Raja Tanjung Pura dan dia membantu ayah angkatnya mengalahkan Raja

Dewa Samsul yang ingin menakluki negeri yang diperintah oleh Raja Tanjung Pura.

Dalam perjalanan pulang untuk menemui bondanya, Raden Kesuma Ningrat bertemu

dengan Puteri Ratna Sari dan membawanya pulang. Sebagai seorang adik dan anak yang

baik Cendawan Putih membantu abang tirinya mencari telur burung merpati putih untuk

mengubati penyakit ayahandanya. Disebabkan oleh perasaan dengki, abang tirinya telah

menolaknya ke laut setelah mendapatkan telur tersebut dari Cendawan Putih. Namun

akhirnya Cendawan Putih sendiri membantu abang tirnya yang tertawan dan anak

cendawan putih pula telah berjuang mendapatkan kembali takhta nendanya.

(1)
CONTOH TEKS HIKAYAT CENDAWAN PUTIH

“Sebermula maka tersebutlah perkataan Raden Kesuma Ningrat selama ia di dalam

hutan dengan bondanya itu, maka tuan puteri pun fikir dengan tangisnya terkenangkan

kepada bahagian tinggal dihutan itu. Jikalau demikian aku duduk pada tempat ini jika ada

orang bertitah sela kepada akun nescaya matilah aku dibunuhnya, jikalau demikian

baikalah aku lari pada tempat ini. Maka tuan puteri pun berjalanlah dua beranak. Kira-

kira ada dua puluh hari dan dua puluh malam perjalanan jauhnya maka ia pun bertemu

dengan seekor gajah putih bergadingkan emas. Maka kata gajah itu, “Ya tuanku puteri

indera maya, hendak kemana tuan hamba ini?” maka sahut tuan puteri, “hai gajah putih,

aku ini mencari tempat diam yang patut,” Maka kata gajah putih,”Jikalau demikian

naiklah tuanku di belakang hamba, boleh hantarkan ke padang Telaga Naga.

Setelah itu maka naiklah tuan puteri ke atas belakang gajah putih itu, lalu berjalan.

Tiada berapa lamanya di jalan maka ia pun sampailah di atas gunung Padang Telaga

Naga. Maka kata gajah putih “disinilah tuanku tempat yang patut” . Maka kata tuan

puteri,”Baiklah gajah putih.”Maka tuan puteri pun turunlah dari atas gajah putih itu.

Maka duduklah tuan puteri diatas batu putih itu, terlalu permailah rupanya dan dinaungi

oleh pohon naga sari sedang berkembang serta dengan rompak daunnya seperti paying

rama-rama kuning dilihat orang, maka gunung itu pun bercahaya-cahaya seperti cahaya

bulan rupanya.

Setelah ada berapa lamanya tuan puteri diam diatas gunung itu maka raden kesuma

ningrat hendak menyusu maka susu tuan puteri pun tiada keluar airnya. Maka tuan puteri

(2)
pun menangis melihat anaknya menangis hendak menyusu itu seraya katanya, “ Apalah

daya bonda kerana anakku sudah empat puluh hari dan empat puluh malam tiada minum,

dimanakan ada air susu bonda”.

Maka Raden Kesuma Ningrat pun menangis terguling-guling di atas batu putih itu.

Maka dengan ditakdirkan Allah s.w.t maka keluarlah air dari dalam batu itu seperti

meleleh dan sungai rupanya. Maka tuan puteri pun khairanlah kebesaran tuhan seru

sekalian alam atas hambanya, maka diminum air itu sepuas-puas hatinya.

Setelah di minumnya maka Raden Kesuma Ningrat pun diberinya air susu oleh

bondanya, maka dengan ditakdirkan oleh Allah s.w.t , maka Raden Kesuma Ningrat pun

besarlah . Maka ia pun bermain-main di dalam hutan gunung itu, sehari-hari bermain

panah, pergi mencari kijang dan menjangan. Demikianlah pekerjaan Raden Kesuma

Ningrat di dalam hutan itu ada berapa lamanya.”

(3)
Hikayat Cendawan Putih merupakan salah satu cerita sastera melayu yang boleh

dikategorikan sebagai cerita lipur lara. Hikayat ini turut mempunyai unsur falsafahnya

yang tersendiri. Falsafah ialah suatu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran

umum dan asas. Istilah falsafah berasal dari perkataan yunani iaitu “philosophia” yang

membawa maksud cinta akan kebijaksanaan. Lipur lara telah didefinisikan oleh A.H.

Krappe (1965) sebagai sebuah cerita yang bersambungan, tertentu panjangnya, secara

praktikal di sampaikan dalam bentuk prosa, bernada serius pada keseluruhannya, di

selitkan dengan unsur-unsur lucu, berpusat kepada watak wira dan wirawati, yang daif

pada permulaan cerita, setelah mengalami satu siri pengembaraan di mana unsur-unsur

luar biasa memainkan peranan, dan akhirnya tercapai cita-cita serta hidup bahagia buat

selama- lamanya.

Menerusi cerita ini kita dapat mengetahui bahawa cerita ini terdapat elemen kasih

sayang, hasad dengki dan sebagainya. Dari sudut falsafah pula cerita ini boleh dikatakan

diperolehi melalui salah satu saluran ilmu iaitu melalui intuisi atau ilham. Intuisi atau

ilham ialah unsur rohaniah yang bertempat di hati yang dapat menanggapi dan mengerti

secara terus dan spontan makna sesuatu perkara melalui kemeresapan ke dalam hati yang

tidak boleh di perolehi melalui fikiran dan akalnya.

Intuisi terbahagi kepada dua tahap iaitu intuisi pada tahap kesedaran manusia biasa

yang berkaitan dengan pengertian tentang kejadian alam tabii ini.Namun intuisi pada

peringkat rendah ini hanya membawa pengertian kepada satu juzuk atau serpihan

daripada realiti atau alam kewujudan bukan keseluruhannya.Intuisi yang kedua pula ialah

(4)
intuisi pada tahap manusia istimewa iaitu merupakan kesedaran dan pemahaman tentang

alam dan kewujudan yang tinggi yang merentasi alam zahiriah.

Sebagai contoh melalui cerita hikayat cendawan putih ini terdapat banyak cerita

yang tidak berlandaskan realiti kehidupan ataupun boleh dikatakan mempunyai cerita

yang tidak logik. Sebagai contoh air yang keluar dari batu putih setelah Raden Kesuma

Ningrat berguling- guling di atasnya.Selain itu kisah Tuan Puteri Pelinggam Cahaya yang

mati dibunuh oleh Raden Kesuma Wati dan dihidupkan semula oleh Singa Pahlawan

Berma menunjukkan bahawa hikayat ini dipengaruhi oleh imaginasi atau fantasi

pengarangnya. Sekiranya hikayat ini di lihat melalui pandangan hidup yang realiti hal ini

tidak boleh diterima akal kerana orang yang mati tidak akan hidup semula. Melalui ajaran

agama islam pula, hanya Allah yang boleh menghidupkan dan mematikan makhluk

ciptaannya. Kekuasaan Allah adalah satu realiti dalam konsep ilmu dan pendidikan islam

iaitu realiti yang mutlak ialah allah adalah tuhan seru sekalian alam.Kemudian ada pula

realiti malaikat, alam imaginasi pertengahan (alam khayal), alam jin dan manusia, dan

akhirnya alam tabii.

Berdasarkan epistemologi melayu melalui pendekatan etnografi iaitu menganalisis

dan menubuhkan konsep ilmu pengetahuan yang di tanggapi dan dipegang oleh orang

melayu seperti yang terkandung dalam khazanah kesusasteraan bertulis dan lisan, prosa

dan puisi, pantun, syair, peribahasa, mentera, cerita rakyat dan pelbagai bentuk

kepustakaan melayu. Dalam kajian demikian usaha penilaian dan pengesahan tidak

terlibat, iaitu ciri-ciri kebenaran, kepalsuan, kesahihan dan keabsahan tidak penting dan

(5)
di utamakan. Apa yang penting ialah penganalisisan dan penghuraian konsep ilmu

pengetahuan masyarakat melayu seperti yang di jelmakan oleh bentuk-bentuk

pengucapan dan pengungkapan melayu itu.

Selain itu dalam hikayat ini juga ada menyatakan bahawa Ayahanda kepada Raden

Kesuma Ningrat dan Raden Kesuma Wati telah jatuh sakit dan diramalkan akan sembuh

dengan memakan telur burung merpati putih yang bersarang di telinga naga di atas

gunung Meraksa Dewa. Secara rasional hal ini menunjukkan cerita ini tidak berlandaskan

realiti kerana wujudnya unsur-unsur dongeng. Dongeng boleh didefinisikan sebagai cerita

rekaan yang mengkhayalkan. Cerita- cerita dongeng banyak terdapat di dalam cerita-

cerita hikayat seperti hikayat awang suluh merah muda yang pada kebiasaannya

menunjukkan kekuasaan aneh yang di miliki oleh seseorang wira.

Hikayat cendawan putih banyak menggunakan imaginasi atau melalui daya

pengamatan dan penglihatan yang menyebabkan sesuatu benda atau peristiwa dongeng

atau metos dirasakan benar-benar berlaku.Meskipun pada hakikat sebenar cerita-cerita

yang berunsur metos atau dongeng hanya dijadikan sebagai suatu hiburan atau sekadar

untuk menjadikan sesebuah cerita itu menjadi lebih menarik. Sekiranya hikayat ini

menggunakan garis panduan agama islam maka unsur-unsur yang akan dinyatakan adalah

berdasarkan ajaran dan kepercayaan yang berlandaskan syariah islam.

(6)
PENUTUP
Hikayat Cendawan Putih jelas menunjukkan tentang ciri-ciri sebagai sebuah cerita

lipur lara melayu. Ceritanya penuh dengan unsure-unsur pengembaraan, kesaktian yang

luar biasa dan unsur-unsur lucu. Hikayat ini turut dipengaruhi oleh unsur-unsur agama

islam dan hindu.

Hikayat ini juga memberi pangajaran yang berguna kepada pembaca contohnya

perasaan hasad dengki tidak akan memberi kebaikan kepada sesiapa. Perkara-perkara

yang negatif harus di elakkan supaya manusia dapat terus hidup dalam keadaan yang

aman dan tenteram.

(7)
BIBLIOGRAFI
• AWANG SARIYAN 2007, FALSAFAH DAN LOGIKA

MELAYU, KL, SYNERGYMATE SDN BHD.

• HASHIM HAJI MUSA 2001, FALSAFAH, LOGIK, TEORI

NILAI DAN ETIKA MELAYU, KL, SYNERGYMATE SDN BHD.

• WAHYUNAH ABD GHANI 2005, HIKAYAT CENDAWAN PUTIH,KL, DBP.

• HTTP://MS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FALSAFAH

• HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FALSAFAH

Anda mungkin juga menyukai