Anda di halaman 1dari 3

CATCH- UP PLAN SEORANG GURU DARSHENIDEVI A/P CHANDRASEKARAN

CATCH -UP PLAN FASA 1


MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG AKTIVTI YANG
DIRANCANG DIRANCANGKAN
22/11/2021- PENILAIAN PBD Tumpuan dalam Ini memastikan KAK Penilaian Summatif/ PDP serta penilaian
26/11/2021 SERTA MENGAJAR mengajar pelajar KAK mencapai 100% dan Formatif
KAK UNTUK semua pelajar dapat
MENINGKATKAN menguasai KAK
PERATUS % KAK
29/11/2021- PENILAIAN PBD Tumpuan dalam Ini memastikan KAK Penilaian Summatif/ *Pemprosesan TP
3/12/2021 SERTA MENGAJAR mengajar serta mencapai 100% dan Formatif setiap pelajar
KAK UNTUK memproses TP semua pelajar dapat *Penghantaran
MENINGKATKAN menguasai KAK maklumat TP
PERATUS % KAK keseluruhan pelajar
setiap kelas yang
diajar

6/12/2021- PENILAIAN AKHIR Menentukan kategori Mengenal pasti Perancangan Strategi M2P ( *Meniliti TP
10/12/2021 TAHAP murid yang  akan kumpulan pelajar yang Mampatan, Pecutan dan keseluruhan pelajar
PENGUASAAN menyambung aktiviti memerlukan PROGRAM Pengayaan) untuk setiap kelas dan
MURID PdP/PdPR yang INTERVENSI dan melakukan
( PSS ) bermula pada kumpulan pelajar yang pengagihan TP 1-TP2
2/1/2022-28/2/2022 memerlukan  PROGRAM INTERVENSI
PENGUKUHAN DAN TP 3- TP4
PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP 5-TP6 PENGAYAAN
*Merancangkan
AKTIVITI-AKTIVITI
INTERVENSI SERTA
PENGUKUHAN
/PENGAYAAN
CUTI AKHIR TAHUN 10/12/-2021- 2/1/2022
PELAKSANAAN BRIDGING PROGRAMME 2/1/2022-28/2/2022 – Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)

CATCH-UP PLAN FASA 2


3/1/2022- PELAKSANAAN Merancang PROGRAM Memastikan pelajar PENDEKATAN BERTEMA Untuk Program
31/1/2022 PROGAM INTERVENSI/PROGRA boleh meningkatkan PEMBELAJARAN TERBEZA Intervensi (TP 1-TP2)
SEPANJANG M PENGUKUHAN DAN pengguasaan TP (1-6)  ulangkaji
BULAN JAN PENGAYAAN serta menghabiskan % semula
(KAK) yg pelajar tidak topik/tema
dapat belajar yang susah
difahami
 membuat
“drilling”
menggunakan
latihan
Untuk Program
Pengukuhan dan
Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat
latihan
tambahan
Untuk Program
Pengayaan (TP5-TP6)
 menjawab
soalan-soalan
KBAT
berdasarkan
tema

UJIAN PENILAIAN SUMMATIF DILAKUKAN OLEH GURU UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
1/2/2022- PELAKSANAAN Merancang PROGRAM Memastikan pelajar  PENDEKATAN Untuk Program
25/2/2022 PROGAM INTERVENSI/PROGRA boleh meningkatkan BERTEMA Intervensi (TP 1-TP2)
SEPANJANG M PENGUKUHAN DAN pengguasaan TP (1-6)  PEMBELAJARAN  ulangkaji
BULAN FEB PENGAYAAN serta menghabiskan % TERBEZA semula
Merancang PROGRAM (KAK) yg pelajar tidak  Pelaksanaan topik/tema
KECEMERLANGAN dapat belajar Student Enrichment yang susah
Learning difahami
Framework (SELF)  membuat
PEMBELAJARAN “drilling”
BERASASKAN PROJEK menggunakan
latihan
Untuk Program
Pengukuhan dan
Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat
latihan
tambahan
Untuk Program
Pengayaan (TP5)
 menjawab
soalan-soalan
KBAT
berdasarkan
tema
Untuk Program
Kecemerlangan (TP6)
membuat projek TBL
CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25/2/2022-20/3/2022

Anda mungkin juga menyukai