Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nevyatussolihat

Tempat/tgl lahir : Tangerang/06 Mei 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Babakan, rt 001/rw 002, Legok, Tangerang, Banten.

No. Hp : 081380784072

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai pernyataan


penerimaan peserta didik baru Profesi Ners Tahun Pelajaran 2021/2022.

Apabila terbukti memalsukan dokumen, saya bersedia diproses sesuai peraturan


perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 18 September
2021

Yang membuat pernyataan

(Nevyatussolihat)