Anda di halaman 1dari 101

PORTFOLIO CHECKLIST

PRACTICUM I (HDEF4603)

Full Name: Muniyamahsanthi A/P Ayer

Matric No: 730108065258001

Semester: May 2021

Programme: Diploma In Early Childhood Education

Please place a tick (√ ) in the “Student” Column to indicate compliance of each item stated below.

No Item Student Office use


only
School Orientation Programme (SOP) 
1. (i) Management
(ii) Curriculum
(iii) Infrastructure

2. Activity Plan 

3. Daily journals 

4. Daily Reflection 

5. Learning materials and children work samples 

6. Attendance sheet; 

7. Completed teaching practicum observation form by co caregiver/co 


teacher (4 set)

8. Video recording 

9. Practicum Sign off form 

10. Any other relevant document 

11. Co teacher information form 

11. Co teacher claim (email to nooruzaila@oum.edu.my) 


- Completed claim form
- Copy of IC
PROGRAMME:

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak (DECE)

COURSE CODE

HDEF4603

SEMESTER: MAY 2021

NAME : MUNIYAMAHSANTHI A/P AYER

MATRICULATION NO : 730108065258001

TELEPHONE NO : 016-7018537

EMAIL : avcp.phg.temerloh@gmail.com

LEARNING CENTRE : OPEN UNIVERSITY MALAYSIA, TEMERLOH PAHANG


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Program Orientasi Prasekolah

Program Orientasi Prasekolah (SOP) memberikan guru pelajar pendedeahan awal kepada persekitaran pusat
penjaan kanak-kanak atau prasekolah. Program ini memberikan peluang kepada guru pelajar untuk memahami pusat
penjagaan kanak-kanak atau prasekolah sebagai satu institusi pendidikan awal kanak-kanak melalui aktiviti yang
berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam program ini, guru pelajar akan berpeluang untuk
memperhatikan dan berinteraksi serta bekerja dengan pentadbir pusat penjagaan kanak-kanak atau prasekolah,
guru-guru dan kanak-kanak. Para guru pelajar akan dapat memperhatikan tingkah laku kanak-kanak, aktiviti sebenar
yang dilakukan oleh pengurus pusat penjagaan kanak-kanak atau prasekolah tersebut. Aktiviti pengumpulan
maklumat tugasan dan refleksi kendiri adalah diharapkan dapat membantu guru pelajar mengintegrasikan teori dan
amalan mengajar. Semua guru pelajar diminta untuk mengikuti garis panduan seperti yang berikut :

a) Guu praktikum menghadirkan diri ke prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak apabila diperlukan dan
mewujudkan hubungan baik dengan komuniti prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak.

b) Menghadiri ke prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak pada waktu yang ditetapkan atau masa diikuti
dalam jadual.

c) Memberi perhatian khusus kepada komponen yang anda perlu memperhatikan dengan mengambil nota dan
mengambil gambar jika perlu.

d) Perlu meminta kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa dan pengurus pusat penjagaan kanak-kanak atau
prasekolah sebelum mengambil gambar.

e) Sentiasa menunjukkan tingkah laku yang sopan dan professional dalam komunikasi dan interaksi anda.
Sentiasa berpakaian kemas dan sesuai dengan tugasan sebagai seorang guru.

f) Menggunakan semua maklumat di atas dalam penyediaan portfolio amalan pengajaran.


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

i) Pengurusan Prasekolah

Guru pelajar dikehendaki memantau dan mengumpul maklumat pengurusan dan organisasi
Prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak. Ini meliputi aspek-aspek berikut :

 Maklumat latar belakang, tahun prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak ditubuhkan.

 Maklumat kehadiran para guru, kakitangan pentadbiran dan kanak-kanak prasekolah atau pusat penjagaan
kanak-kanak.

 Kalendar atau takwim prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak.

 Profil atau demografi kanak-kanak.

 Perancangan dan pelaksanaan kurikulum :


i)Buku rekod dan rancangan pengajaran guru prasekolah dan rekod harian pentadbir taska
ii)Sukatan pelajaran dan
ii) Buku teks

 Organisasi prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak termasuk Ibu Bapa dan Guru atau Pentadbir taska
dan Ibu Bapa.

 Struktur organisasi

 Fungsi kakitangan
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

ii) Kurikulum

Terdapat dua elemen yang akan dibincangkan dalam komponen ini. Ia merupakan mata pelajaran teras dan bahan
pengajaran dan pembelajaran.

1) Mata Pelajaran Teras


iaitu mengandungi ;

 Jadual waktu

 Sukatan pelajaran
i)Rancangan pengajaran harian dan
ii)Nota pengajaran

 Bilik darjah dan

 Pengaruh persekitaran dan suasana prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak dalam pelaksanaan
kurikulum.

2) Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

 Jenis bahan pengajaran dan pembelajaran

 Penggunaan atau kesesuaian bahan pengajaran dan pembelajaran dan

 Keberkesanan penyebaran dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

iii) Infrastruktur

Guru pelajar dikehendaki memperhatikan dan memahami persekitaran prasekolah atau pusat penjagaan kanak-
kanak mengikut penyediaan kemudahan prasekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak tersebut seperti bilik darjah,
bilik sumber, makmal sains, bilik komputer, perpustakaan, dan sebagainya.

1) Perkaran yang diambil kira :

 Keluasan atau saiz lokasi


 Susunan fizikal
 Perabot dan peralatan dan
 Alat mainan dan alat bantuan mengajar

2) Sumber dan perkhidmatan yang disediakan iaitu :

 Bilik rawatan
 Dapur
 Peti cadangan dan
 Sudut pembelajaran
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Template for Activity Plan

MINGGU PELAN PELAN AKTIVITI REMARKS

1 1 Objektif : Cabaran :

1. Kanak-kanak boleh menyebut 1. Kanak-kanak tidak


nama anggota badan seperti memberi perhatian
tangan, kaki, kepala, mata semasa guru
dan anggota badan yang lain. mengajar.

2. Boleh mengetahui fungsi 2. Kanak-kanak berasa bosan


anggota badannya. dan berlari ke sana sini.

Hasil Pembelajaran : Penyelesaian Masalah :

1. Kanak-kanak boleh menyebut nama-nama 1. Bermain lagu supaya


anggota kepala yang asas. menarik perhatian
kanak-kanak.
2. Kanak-kanak merasa gembira bila diberi
perhatian.

3. Kanak-kanak boleh membilang bilangan


anggota badan.

Umur : 2-3 Tahun

Durasi : 2 Jam 30 Minit ( 150 minit )


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Kaedah :

1. Guru menunjuk satu per satu kad


imbas anggota badan kepada kanak-
kanak.

2. Kanak-kanak menyebut nama anggota


badan yang dipaparkan.

3. Melangkapkan model anggota badan


manusia.

4. Memberitahu fungsi-fungsi yang


terdapat pada setiap anggota badan.

Sumber :

1. Buku

2. Kad Imbas

3. Model anggota badan

4. Televisyen

5. Lagu
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Template for Activity Plan

MINGGU PELAN PELAN AKTIVITI REMARKS

2 2 Objektif : Cabaran :

1. Kanak-kanak mengenali dan 1. Kanak-kanak membuat


mengingati nama ahli keluarga seperti bising semasa guru
ibu, bapa, abang, kakak, adik dengan mengajar.
sebutan yang betul.
2. Kanak-kanak tidak mahu
dengar arahan guru.

Hasil Pembelajaran : Penyelesaian Masalah :

1. Kanak-kanak boleh mengetahui peranan 1. Guru berkomunikasi


kasih sayang ibu bapa terhadap mereka. dengan mesra dengan
kanak-kanak dan bertanya
2. Kanak-kanak juga mengetahui minat mereka.
tanggungjawab ibu bapa pada mereka.

Umur : 2-3 Tahun

Durasi : 2 Jam 30 Minit ( 150 minit )


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Kaedah :

1. Guru menyanyi lagu ‘ Keluarga Saya ‘


bersama dengan kanak-kanak sambil
membuat pergerakan.

2. Kanak-kanak mewarnai gambar


keluarga yang disediakan oleh guru.

3. Guru menggunakan carta salasilah


keluarga dan menerangkan kepada
mereka.

4. Guru membual perbualan soal


jawab dengan kanak-kanak tentang
ahli keluarga.

Sumber :

1. Buku bacaan bergambar

2. Carta salasilah keluarga

3. Kad imbasan ahli keluarga

4. Alat mewarnai

5. DVD
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Template for Activity Plan

MINGGU PELAN PELAN AKTIVITI REMARKS

3 3 Objektif : Cabaran :

1. Mengetahui rumah adalah tempat 1. Kanak-kanak


tinggal. membaling blok-blok
dan tidak mendengar
2. Kanak-kanak mengenali bahagian arahan guru untuk
dalam rumah dan kegunaannya. membina rumah kecil
dengan blok mainan.

Hasil Pembelajaran : Penyelesaian Masalah :

1. Mengetahui rumah adalah tempat 1. Guru memberi bilangan


keselamatan untuk hidup. blok secara sedikit untuk
kanak-kanak untuk
2. Mengenali bahagian-bahagian dalam membina rumah gunakan
rumah contohnya seperti, bilik tidur, bilik blok.
mandi, dapur, ruang tamu dan
sebagainya.

Umur : 2-3 Tahun

Durasi : 2 Jam 30 Minit ( 150 minit )


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Kaedah :

1. Guru menceritakan tentang jenis-jenis


rumah sperti besar, kecil dan
bertingkat.

2. Guru menerangkan bahagian-


bahagian yang terdapat dalam rumah.

3. Guru berbincang tentang bahagian


bilik tidur kepada kanak-kanak.

4. Guru menerangkan barang terdapat


dalam bilik tidur seperti bantal, almari,
tilam dan cermin.

5. Membina rumah dengan


menggunakan blok kecil dan batang
ais krim.

Sumber :

1. Carta rumah

2. Blok berwarna-warni

3. Batang ais-krim berwarna warni

4. Gambar rumah dan warna untuk


mewarna gambar rumah
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Template for Activity Plan

MINGGU PELAN PELAN AKTIVITI REMARKS

4 4 Objektif : Cabaran :

1. Boleh mempertingkatkan kemahiran deria, 1. Kanak-kanak menangis


menumpukan perhatian dan pengamatan. semasa guru mengajar.

2. Kanak-kanak boleh membunyikan suara


binatang liar dan tempat tinggalnya.

Hasil Pembelajaran : Penyelesaian Masalah :

1. Kanak-kanak mengenal dan menyebut 1. Guru memujuk kanak-


nama-nama haiwan liar dengan baik. kanak dan bertanya
Contohynya, seperti singa, harimau dan mereka sebab menangis.
gajah.

2. Kanak-kanak akan dapat mengenalpasti


jenis dan bunyi haiwan.

Umur : 2-3 Tahun

Durasi : 2 Jam 30 Minit ( 150 minit )


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Kaedah :

1. Guru menunjukkan kad imbas


binatang liar dan menyebut nama
haiwan tersebut.

2. Kanak-kanak turut mengikut guru


menyebut nama binatang liar tersebut.

3. Guru juga mengeluarkan bunyi haiwan


seperti harimau mengaum dan gajah
derum.

4. Guru menceritakan kisah haiwan


kepada kanak-kanak.

Sumber :

1. Kad imbas haiwan liar

2. DVD

3. Komputer riba

4. Buku cerita bergambar gergasi

5. Patung haiwan
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Template for Activity Plan

MINGGU PELAN PELAN AKTIVITI REMARKS

5 5 Objektif : Cabaran :

1. Kanak-kanak dapat mengenali nama buah- 1. Kanak-kanak berebut untuk


buahan dengan betul. membuat kolaj buah epal.

2. Kanak-kanak juga boleh menyebut dan


meneka warna buah-buahan dengan betul.

Hasil Pembelajaran : Penyelesaian Masalah :

1. Kanak-kanak boleh mengetahui nama 1. Guru memanggil satu per


buah-buahan, rasa dan warna buah-buahan. satu kanak-kanak untuk
membantu dan mengajar
cara menampal kolaj.

Umur : 2-3 Tahun

Durasi : 2 Jam 30 Minit ( 150 minit )


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Kaedah :

1. Guru menggunakan kad imbas buah-


buahan semasa mengajar nama buah-
buahan.

2. Guru menunjukkan dusun buah-


buahan dalam computer riba.

3. Guru mengajar kanak-kanak berlakon


sebagai penjual dan pembeli buah-
buahan.

4. Guru menunjukkan kanak-kanak


membuat kolaj buah-buahan
contohnya epal.

Sumber :

1. Kad imbas buah-buahan

2. Komputer riba

3. Buah-buahan mainan

4. Kertas warna
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Template for Activity Plan

MINGGU PELAN PELAN AKTIVITI REMARKS

6 6 Objektif : Cabaran :

1. Untuk kanak-kanak menghormati 1. Kanak-kanak tidak tahu


lambing kebangsaan. untuk menampal kertas warna
yang dikoyak pada jalur
2. Mengambil bahagian dalam aktiviti bendera Malaysia dengan
menyanyi lagu patriotic. betul.

3. Kanak-kanak boleh mengenal bendera


Jalur Gemilag dan warna yang ada
pada Jalur Gemilang.

Hasil Pembelajaran : Penyelesaian Masalah :

1. Kanak-kanak menghormati bendera 1. Guru mengajar kanak-


Malaysia. kanak untuk menampal
kertas warna atas jalur
2. Kanak-kanak dapat mengenal warna pada Jalur Gemilang
bendera Malaysia. dengan cara yang betul.

Umur : 2-3 Tahun

Durasi : 2 Jam 30 Minit ( 150 minit )


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Kaedah :

1. Guru mempamerkan bendera


Malaysia kepada kanak-kanak.

2. Guru mengajar kanak-kanak


mengoyak kertas warna untuk
membuat kolaj bendera Malaysia.

3. Kanak-kanak mengibarkan Jalur


Gemilang dan pergerakan dengan
iringan lagu Kemerdekaan “ Tanggal
31 “.

Sumber :

1. Bendera Malaysia

2. Kertas warna
(putih, merah, biru dan kuning)

3. Komputer Riba

4. CD lagu

5. Gambar bendera
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

05.04.2021 1:00 -1:30 ptg Orientasi :


(ISNIN) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan  Hari pertama bagi
cek suhu badan kanak-kanak. saya ke taska
dengan norma baru
1:30 -3:00 ptg pandemik covid-19.
Kanak-kanak berehat
 Saya mengikuti
3:00 -3:30 ptg arahan SOP iaitu
Minuman petang memakai pelitup
muka dan cek suhu
3:30 – 4:00 ptg sebelum saya
Sesi pembelejaran memasuki taska.

4:00 – 4:30 ptg  Sesi perkenalan


Sesi bermain dengan kanak-
kanak.
4:30 – 5:00 ptg
Refleksi  Guru pembimbing
memberi senarai
nama kanak-kanak.

 Membantu kanak-
kanak ke tandas.

 Memastikan kanak-
kanak bermain
dengan selamat.

 Mendapatkan
maklumat berkaitan
dengan taska.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

06.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(SELASA) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menjaga kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak berehat
Kanak-kanak berehat dalam bilik.

3:00 -3:30 ptg  Memperkenalkan


Minuman petang kanak-kanak
bahagian anggota
3:30 – 4:00 ptg badan.
Sesi pembelejaran
 Bermain dengan
4:00 – 4:30 ptg anak patung dan
Sesi bermain mengenali anggota
badan yang berada
4:30 – 5:00 ptg pada patung.
Refleksi
 Membantu guru
membersihkan
dapur taska.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

07.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(RABU) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menjaga seorang
1:30 -3:00 ptg kanak-kanak
Kanak-kanak berehat berumur 1 tahun.

3:00 -3:30 ptg  Bermain dan


Minuman petang berinteraksi dengan
kanak-kanak
3:30 – 4:00 ptg berumur setahun.
Sesi pembelejaran
 Bernyanyi dengan
4:00 – 4:30 ptg kanak-kanak
Sesi bernyanyi berumur 3 tahun
lagu ‘ Finger
4:30 – 5:00 ptg Family ‘.
Refleksi
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

08.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(KHAMIS) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Mengemas bilik
1:30 -3:00 ptg darjah taska.
Kanak-kanak berehat
 Membantu guru
3:00 -3:30 ptg untuk menyediakan
Minuman petang minuman petang
untuk kanak-kanak.
3:30 – 4:00 ptg
Sesi pembelejaran  Aktiviti menampal
label anggota badan
4:00 – 4:30 ptg pada carta dengan
Sesi bermain kanak-kanak.

4:30 – 5:00 ptg


Refleksi
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

09.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(JUMAAT) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membantu kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak ke tandas.
Kanak-kanak berehat
 Membuat aktiviti
3:00 -3:30 ptg pergerakan badan
Minuman petang dengan kanak-
kanak dengan
3:30 – 4:00 ptg iringan muzik
Sesi pembelejaran sambil menyebut
nama anggota
4:00 – 4:30 ptg badan.
Sesi bermain
 Membantu guru
4:30 – 5:00 ptg mengemaskan
Refleksi taska ( menyapu
dan mengemop ).
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

12.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(ISNIN) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Mengajar kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak menyebut
Kanak-kanak berehat nama ahli keluarga
sambil
3:00 -3:30 ptg menunjukkan carta
Minuman petang ahli keluarga.

3:30 – 4:00 ptg  Menjaga kanak-


Sesi pembelejaran kanak bermain
blok.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain  Mengajar kanak-
kanak menyimpan
4:30 – 5:00 ptg barang-barang di
Refleksi tempat asalnya.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

13.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(SELASA) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Mengajar menyanyi
1:30 -3:00 ptg lagu keluarga saya
Kanak-kanak berehat yang bertajuk ayah,
ibu, abang.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Meneman kanak-
kanak ke tandas.
3:30 – 4:00 ptg
Sesi pembelejaran  Membantu guru
menyapu lantai.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain

4:30 – 5:00 ptg


Refleksi
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

14.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(RABU) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Mengajar kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak menghormati
Kanak-kanak berehat ahli keluarga.

3:00 -3:30 ptg  Menjaga adik


Minuman petang Qualish yang
berumur setahun.
3:30 – 4:00 ptg
Sesi pembelejaran  Membantu guru
membuang sampah
4:00 – 4:30 ptg di dalam tong
Sesi bermain sampah.

4:30 – 5:00 ptg


Refleksi
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

15.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(KHAMIS) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membantu guru
1:30 -3:00 ptg menyediakan
Kanak-kanak berehat minuman untuk
kanak-kanak.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Kanak-kanak
memasang manik
3:30 – 4:00 ptg yang berwarna-
Sesi pembelejaran warni.

4:00 – 4:30 ptg  Menjaga


Sesi bermain keselamatan kanak-
kanak semasa
4:30 – 5:00 ptg memasang manik
Refleksi supaya mereka
tidak telan manik.

 Membahagikan
kanak-kanak
kepada dua
kumpulan semasa
bermain supaya
tidak merebut.

 Menghantar kanak-
kanak semasa ibu
bapa menjemput
anaknya.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

16.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(JUMAAT) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Mewarnai gambar
1:30 -3:00 ptg muka ‘Ibu’.
Kanak-kanak berehat
 Nyanyi lagu ‘ I
3:00 -3:30 ptg Love You Mummy
Minuman petang deep down in my
heart ‘.
3:30 – 4:00 ptg
Sesi pembelejaran  Meneman kanak-
kanak ke tandas.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain

4:30 – 5:00 ptg


Refleksi
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

19.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(ISNIN) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menjaga kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak berumur
Kanak-kanak berehat setahun dan
menidurkannya.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Membantu guru
menyediakan
3:30 – 4:00 ptg minuman petang.
Sesi pembelejaran
 Menggunakan buku
4:00 – 4:30 ptg gergasi yang
Sesi bermain bertajuk ‘Rumah
Saya’ untuk
4:30 – 5:00 ptg mengajar tentang
Refleksi rumah saya.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

20.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(SELASA) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membawa kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak ke bilik
Kanak-kanak berehat rehat.

3:00 -3:30 ptg  Membantu guru


Minuman petang mencuci bilik air.

3:30 – 4:00 ptg  Memberi kanak-


Sesi pembelejaran kanak mewarnai
gambar rumah.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain  Kanak-kanak
bermain mainan
4:30 – 5:00 ptg masakan.
Refleksi
 Menjaga kanak-
kanak supaya tidak
merebut untuk
permainan dan
bergaduh semasa
bermain.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

21.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(RABU) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membawa kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak ke tandas.
Kanak-kanak berehat
 Membersihkan
3:00 -3:30 ptg dapur taska.
Minuman petang
 Kanak-kanak
3:30 – 4:00 ptg bermain membina
Sesi pembelejaran rumah dengan kayu
blok.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain  Guru menjaga
kanak-kanak
4:30 – 5:00 ptg semasa mereka
Refleksi bermain.

 Membersihkan bilik
darjah taska.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

22.4.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(KHAMIS) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menjaga dan
1:30 -3:00 ptg bermain dengan
Kanak-kanak berehat kanak-kanak
berumur setahun.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Mengajar kanak-
kanak berumur
3:30 – 4:00 ptg setahun bermain
Sesi pembelejaran alat muzik
xylophone.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain  Kanak-kanak
melekat kacang
4:30 – 5:00 ptg dhal pada kertas
Refleksi dengan mengikuti
corak garisannya.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

23.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(JUMAAT) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menyikat dan
1:30 -3:00 ptg mengikat rambut
Kanak-kanak berehat kanak-kanak
perempuan.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Berbual dengan
kanak-kanak
3:30 – 4:00 ptg tentang bilik tidur
Sesi pembelejaran dan barang-barang
terdapat di
4:00 – 4:30 ptg dalamnya.
Sesi bermain
 Berinteraksi dengan
4:30 – 5:00 ptg kanak-kanak.
Refleksi
 Menghantar kanak-
kanak kepada ibu
bapa yang dating
menyambut.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

26.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(ISNIN) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membawa kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak ke tandas.
Kanak-kanak berehat
 Mengemas bilik
3:00 -3:30 ptg darjah taska.
Minuman petang
 Menyusun kad
3:30 – 4:00 ptg imbasan haiwan liar
Sesi pembelejaran di atas meja bilik
taska.
4:00 – 4:30 ptg
Sesi bermain  Memperkenalkan
nama haiwan liar
4:30 – 5:00 ptg kepada kanak-
Refleksi kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

27.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(SELASA) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menjaga kanak-
1:30 -3:00 ptg kanak untuk berehat
Kanak-kanak berehat dalam bilik untuk
berehat.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Membantu guru
menyediakan
3:30 – 4:00 ptg minuman petang
Sesi pembelejaran untuk kanak-kanak.

4:00 – 4:30 ptg  Memainkan bunyi


Sesi bermain haiwan liar di
dalam komputer
4:30 – 5:00 ptg riba.
Refleksi
 Membuat
pergerakan lompat
seperti katak
dengan mengikut
lagu ‘lompat si
katak lompat’.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

28.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(RABU) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membantu
1:30 -3:00 ptg membersihkan bilik
Kanak-kanak berehat air.

3:00 -3:30 ptg  Bercerita dengan


Minuman petang kanak-kanak
tentang haiwan
3:30 – 4:00 ptg bertajuk ‘ Singa dan
Sesi pembelejaran Tikus ‘.

4:00 – 4:30 ptg  Mengajar kanak-


Sesi bermain kanak bermain
boling.
4:30 – 5:00 ptg
Refleksi  Mengemaskan bilik
darjah taska.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

29.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(KHAMIS) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Menyikat dan
1:30 -3:00 ptg mengikat rambut
Kanak-kanak berehat kanak-kanak
perempuan.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Membantu guru
membersihkan
3:30 – 4:00 ptg bahagian dapur.
Sesi pembelejaran
 Menyediakan
4:00 – 4:30 ptg minuman petang
Sesi bermain untuk kanak-kanak.

4:30 – 5:00 ptg  Membuat pengiraan


Refleksi 1-5 dengan
menggunakan jari.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

30.04.2021 1:00 -1:30 ptg  Memeriksa suhu


(JUMAAT) Sesi pengurusan kebersihan kanak-kanak dan badan kanak-kanak.
cek suhu badan kanak-kanak.
 Membantu untuk
1:30 -3:00 ptg menyediakan susu
Kanak-kanak berehat untuk kanak-kanak
berumur setahun.
3:00 -3:30 ptg
Minuman petang  Membantu bermain
dengan kanak-
3:30 – 4:00 ptg kanak berumur
Sesi pembelejaran setahun
memasukkan
4:00 – 4:30 ptg gelang besar dalam
Sesi bermain bekasnya.

4:30 – 5:00 ptg  Lukis gambar jari


Refleksi kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

09.08.2021 8:00 - 8:30 pg  Membantu guru


(ISNIN) Menjemput kanak-kanak di pagar taska menjemput kanak-
kanak.
8:30 – 9:00 pg
Membawa guru membawa kanak-kanak sarapan  Menjaga kanak-
pagi kanak semasa guru
menyediakan
9:00 – 9:30 pg sarapan pagi.
Menonton televisyen siri kanak-kanak
 Menonton
9:30 – 10:30 pg televisyen siri
Membantu guru memberi kanak-kanak minum kartun sambil
susu dan makan buah berinteraksi dengan
kanak-kanak.
10:30 – 11:00 pg
Sesi pembelajaran  Memperkenalkan
beberapa jenis
11:00 – 11:30 pg nama buah-buahan
Sesi pembelajaran kepada kanak-
kanak.
11:30 – 12:30 tgh hari
Membantu membawa kanak-kanak untuk  Kanak-kanak
makanan tengah hari menyebut nama
buahan yang
ditunjukkan dalam
kad imbasan buah-
buahan.

 Membawa kanak-
kanak untuk
makanan tengah
hari.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

10.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Membantu


(SELASA) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. menjemput kanak-
kanak ke taska.
8:30 – 9:00 pg
Sarapan pagi  Membawa kanak-
kanak untuk
9:00 – 9:30 pg bersarapan pagi.
Sesi bermain
 Bermain bola and
9:30 – 10:30 pg sambut bola.
Minuman pagi
 Membantu guru
10:30 – 11:00 pg memberi minuman
Sesi pembelajaran pagi kepada kanak-
kanak.
11:00 – 11:30 pg
Sesi aktiviti pembelajaran  Kanak-kanak
membuat aktiviti
11:30 – 12:30 tgh hari kolaj buah epal
Makanan tengah hari dengan kertas
warna.

 Membawa kanak-
kanak untuk
makanan tengah
hari.

 Membasuh pinggan
dan membersihkan
lantai.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

11.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menunggu


(RABU) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. menjemput kanak-
kanak ke taska.
8:30 – 9:00 pg
Sarapan pagi  Membawa kanak-
kanak untuk
9:00 – 9:30 pg bersarapan pagi.
Sesi bermain
 Membawa kanak-
9:30 – 10:30 pg kanak ke tandas.
Minuman pagi
 Melakukan
10:30 – 11:00 pg pergerakan
Sesi pembelajaran berjalan, berlari dan
melompat.
11:00 – 11:30 pg
Sesi aktiviti pembelajaran  Mengira buah epal
mainan yang
11:30 – 12:30 tgh hari terletak atas meja
Makanan tengah hari taska.

 Membawa kanak-
kanak untuk
makanan tengah
hari.

 Menyediakan
kanak-kanak untuk
mandi.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

12.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menunggu di pintu


(KHAMIS) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. pagar taska untuk
menjemput kanak-
8:30 – 9:00 pg kanak.
Sarapan pagi
 Membantu guru
9:00 – 9:30 pg memberi sarapan
Sesi bermain pagi kepada kanak-
kanak.
9:30 – 10:30 pg
Minuman pagi  Melakukan
pergerakan bebas
10:30 – 11:00 pg mengikut muzik.
Sesi pembelajaran
 Menampal stiker
11:00 – 11:30 pg pada corak yang
Sesi aktiviti pembelajaran bergarisan.

11:30 – 12:30 tgh hari


Makanan tengah hari
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

13.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menjemput kanak-


(JUMAAT) Ketibaan kanak-kanak di pagar taska. kanak masuk ke
taska.
8:30 – 9:00 pg
Sarapan pagi  Memberi sarapan
pagi kepada kanak-
9:00 – 9:30 pg kanak.
Sesi bermain
 Aktiviti
9:30 – 10:30 pg berkumpulan.
Minuman pagi
 Membandingkan
10:30 – 11:00 pg dan membezakan
Sesi pembelajaran objek mengikut
saiz.
11:00 – 11:30 pg
Sesi aktiviti pembelajaran  Mengumpul dan
membahagikan
11:30 – 12:30 tgh hari buah-buahan
Makanan tengah hari mainan saiz kecil
dan besar.

 Menyatakan
vitamin yang
terdapat dalam
buah-buahan.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

16.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menjemput kanak-


(ISNIN) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. kanak.

8:30 – 9:00 pg  Membantu guru


Sarapan pagi menyediakan
sarapan pagi.
9:00 – 9:30 pg
Sesi bermain  Membantu guru
menghidangkan
9:30 – 10:30 pg sarapan pagi kepada
Minuman pagi kanak-kanak.

10:30 – 11:00 pg  Menceritakan


Sesi pembelajaran Sambutan Hari
Kebangsaan.
11:00 – 11:30 pg
Sesi aktiviti pembelajaran  Menunjukkan
bendera Jalur
11:30 – 12:30 tgh hari Gemilang.
Makanan tengah hari
 Mengenalkan warna
yang terdapat dalam
bendera Malaysia.

 Kanak-kanak
mengenali warna
terdapat dalam
bendera Malaysia.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

17.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menjemput kanak-


(SELASA) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. kanak ke taska.

8:30 – 9:00 pg  Kanak-kanak


Sarapan pagi kibarkan bendera
Malaysia dengan
9:00 – 9:30 pg mengikuti lagu
Sesi bermain ‘Saya anak
Malaysia’
9:30 – 10:30 pg
Minuman pagi  Menyatakan simbol
anak bulan dan
10:30 – 11:00 pg bintang berwarna
Sesi pembelajaran kuning.

11:00 – 11:30 pg  Menerangkan Jalur


Sesi aktiviti pembelajaran Gemilang ada 14
jalur yang berwarna
11:30 – 12:30 tgh hari merah dan putih.
Makanan tengah hari
 Membantu memberi
minuman pagi
untuk kanak-kanak.

 Bersoal kepada
kanak-kanak warna-
warna yang terdapat
dalam Jalur
Gemilang.

 Kanak-kanak
menjawab soalan
guru.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

18.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menjemput kanak-


(RABU) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. kanak.

8:30 – 9:00 pg  Membawa kanak-


Sarapan pagi kanak untuk
makanan sarapan
9:00 – 9:30 pg pagi.
Sesi bermain
 Menunjukkan video
9:30 – 10:30 pg cara membuat kolaj
Minuman pagi Jalur Gemilang
kepada kanak-
10:30 – 11:00 pg kanak.
Sesi pembelajaran
 Menyediakan
11:00 – 11:30 pg bahan-bahan yang
Sesi aktiviti pembelajaran perlu untuk
membuat kolaj
11:30 – 12:30 tgh hari Jalur Gemilang.
Makanan tengah hari
 Membawa kanak-
kanak untuk
makanan tengah
hari.

 Menyediakan
mereka untuk
mandi.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

19.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menjemput kanak-


(KHAMIS) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. kanak.

8:30 – 9:00 pg  Membawa kanak-


Sarapan pagi kanak untuk
bersarapan pagi.
9:00 – 9:30 pg
Sesi bermain  Membasuh tangan
dan mencuci mulut
9:30 – 10:30 pg kanak-kanak.
Minuman pagi
 Kanak-kanak
10:30 – 11:00 pg bermain dengan
Sesi pembelajaran kayu blok besar.

11:00 – 11:30 pg  Guru memastikan


Sesi aktiviti pembelajaran keselamatan kanak-
kanak semasa
11:30 – 12:30 tgh hari bermain.
Makanan tengah hari
 Guru menunjuk
cara penggunaan
alatan dan bahan
mainan dengan
betul dan selamat.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma In Early Childhood Education

Jurnal Harian

Tarikh / Hari Aktiviti Catatan

20.08.2021 8:00 – 8:30 pg  Menjemput kanak-


(JUMAAT) Menjemput kanak-kanak di pagar taska. kanak.

8:30 – 9:00 pg  Kanak-kanak diberi


Sarapan pagi kertas Jalur
Gemilang.
9:00 – 9:30 pg
Sesi bermain  Bahan seperti gam
dan kertas berwarna
9:30 – 10:30 pg merah biru, kuning
Minuman pagi dan putih telah
disiapkan.
10:30 – 11:00 pg
Sesi pembelajaran  Kanak-kanak
dibahagi kepada 3
11:00 – 11:30 pg kumpulan supaya
Sesi aktiviti pembelajaran tidak berebut dan
selesa membuat
11:30 – 12:30 tgh hari aktiviti kolaj.
Makanan tengah hari
 Kanak-kanak
membuat kolaj
Jalur Gemilang.

 Rakam gambar
bersama kanak-
kanak semasa
membuat kolaj.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 5/4/2021 Belajar melalui bermain

Kekuatan - Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk belajar


dalam suasana yang bebas, selamat, menggembirakan
dan bermakna.

Kelemahan - Kanak-kanak lebih berfokus untuk bermain sahaja dan


tidak memberi tumpuan semasa guru mengajar.

Cabaran - Saya tidak dapat memujuk semua kanak-kanak pada


masa yang sama apabila menangis untuk bermain
dengan alat permainan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya menggunakan cara belajar sambil bermain dengan
pengajaran dan pembelajaran menggunakan permainan yang amat diminati oleh
kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 6/4/2021 Mengenali anggota badan yang
terdapat pada patung

Kekuatan - Kanak-kanak dapat meneka anggota badan yang


terdapat pada patung dan mereka adalah sama.
- Kanak-kanak dapat memberitahu anggota yang terdapat
pada muka mereka.

Kelemahan - Kekurangan model anggota badan dan patung untuk


mengajar kanak-kanak.
- Kanak-kanak berebut untuk anak patung kerana
kekurangan anak patung.

Cabaran - Saya menghadapi cabaan untuk menjelaskan kanak-


kanak kaki dan tangan kiri dan kanan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya perlu menggunakan dan menyediakan sumber


pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi untuk sesi pembelajaran yang baik.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 7/4/2021 Mendengar dan mebuat
pergerakan lagu ‘Finger Family’

Kekuatan - Kanak-kanak berasa seronok dan gembia apabila


menyanyi lagu dan sambil buat pergerakan.

Kelemahan - Beberapa kanak-kanak malu dan tidak mahu menyanyi


dan membuat pergerakan.

Cabaran - Saya menghadapi cabaran untuk membuat kanak-kanak


buat pergerakan untuk lagu.

Strategi untuk meningkatkan - Saya memainkan lagu kanak-kanak suka supaya


pengajaran dan pembelajaran membuat kanak-kanak menyanyi dan membuat
pergerakan untuk lagu tersebut.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 8/4/2021 Menampal label anggota badan

Kekuatan - Kanak-kanak dapat menampal bahagian anggota badan


pada carta dengan betul.
- Kanak-kanak suka dan berasa gembira untuk membuat
aktiviti menampal.

Kelemahan - Kanak-kanak tidak dapat mencari bahagian anggota


badan yang bersesuaian dengan label betul.
- Kanak-kanak berlari apabila guru fokus untuk menampal
label pada anggota badan.

Cabaran - Saya menghadapi cabaran untuk mengawal semua


kanak-kanak kerana berebut untuk menapal anggota
badan pada carta.

Strategi untuk meningkatkan - Saya perlu menyediakan bahan pembelajaran yang


pengajaran dan pembelajaran berlebihan atau mencukupi supaya mengelakkan kanak-
kanak berebut untuk menampal anggota badan pada
carta.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 9/4/2021 Menyanyi lagu anggota badan
dengan alat muzik

Kekuatan - Kanak-kanak dapat berpeluang untuk bernyanyi sambil


bermain alat muzik xilafon.

Kelemahan - Kanak-kanak berebut dan bergaduh dengan kawan-


kawan mereka untuk bermain alat muzik xilafon.

Cabaran - Saya menghadapi cabaran untuk mengawal kanak-


kanak yang berebut untuk bermain alat muzik.

Strategi untuk meningkatkan - Saya haruslah memberi peluang kepada semua kanak-
pengajaran dan pembelajaran kanak untuk bermain alat muzik.
- Saya juga boleh membuat alat muzik daripada bahan
kitar semula dan memberi kepada kanak-kanak untuk
bermain.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 12/4/2021 Mengajar nama anggota keluarga

Kekuatan - Kanak-kanak dapat meneka ahli keluarga dengan


melihat gambar pada carta organisasi keluarga.
- Kanak-kanak dapat membina rumah untuk keluarga
mereka dengan blok permianan.

Kelemahan - Kanak-kanak membaling blok dan tidak membina rumah


dengan menggunakan blok permainan.

Cabaran - Saya menghadapi cabaran untuk mengawasi dan


mengawal kanak-kanak yang membaling blok.
- Kekurangan blok untuk semua kanak-kanak untuk
membina rumah permainan mereka.

Strategi untuk meningkatkan - Saya boleh menggunakan kotak atau gabus untuk
pengajaran dan pembelajaran membina replica rumah untuk kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 13/4/2021 Mengajar menyanyi lagu keluarga

Kekuatan - Kanak-kanak gembira dan berasa seronok untuk


bernyanyi dengan kawan-kawan.

Kelemahan - Kanak-kanak meminta guru untuk memainkan lagu ‘Baby


Shark’ dan tidak mendengar lagu yang dimainkan oleh
guru.

Cabaran - Saya menghadapi cabaran untuk memujuk kanak-kanak


mendengar lagu yang saya mainkan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya memainkan lagu yang berkaitan dengan tema
pengajaran dan pembelajaran aktiviti pembelajaran dan juga lagu yang diminati oleh
kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 14/4/2021 Cara menghormati ibu bapa

Kekuatan - Kanak-kanak dapat memahami cara menghormati ibu


bapa apabila guru mengajar.
- Kanak-kanak dapat memberitahu beberapa cara mereka
menghormati ibu bapa mereka.

Kelemahan - Kanak-kanak tidak memberi pehatian kerana berasa


bosan.

Cabaran - Saya menghadapi cabaran untuk memujuk kanak-kanak


yang menangis dan meminta alat permainan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya mestilah mencari cara yang kreatif untuk
pengajaran dan pembelajaran menjalanka sesi pembelajaran dengan baik dan
mendapatkan perhatian kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 15/4/2021 Menyenaraikan nama ahli keluarga
dan aktiviti memasang manik.

Kekuatan - Kanak-kanak berumur 3 tahun dapat menyenaraikan


nama anggota-anggota keluarga mereka.
- Kanak-kanak dapat memberitahu orang yang amat
sayangi antara ibu dan ayah.

Kelemahan - Kanak-kanak berumur bawah 3 tahun tidak dapat


menyenaraikan nama anggota keluarga selain ibu bapa
mereka.
- Kanak-kanak tidak tahu cara memasukkan manik ke
dalam tali yang disediakan.

Cabaran - Saya tidak dapat memantau seluruh kanak-kanak


supaya tidak melatakkan manik ke dalam mulut supaya
tidak tertelan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya boleh menunjukkan contoh pokok salasilah


pengajaran dan pembelajaran keluarga dalam computer riba atau televisyen.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 16/4/2021 Menyanyi lagu

Kekuatan - Kanak-kanak dapat menyanyi lagu ‘I Love You Mummy’


sambil memegang gambar ibu yang mereka telah
mewarna.

Kelemahan - Kanak-kanak menangis untuk balik awal dan jumpa ibu


mereka disebabkan rindu ibu mereka.

Cabaran - Saya mengambil masa yang lama untuk memujuk kanak-


kanak yang menangis pada tengah sesi pembelajaran
dan untuk menidurkan mereka.

Strategi untuk meningkatkan - Selain aktiviti bernyanyi, saya boleh berceritakan tentang
pengajaran dan pembelajaran kisah kanak-kanak untuk mendapatkan perhatian kanak-
kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 19/4/2021 Sesi bercerita ‘Rumah Saya dan
mewarna gambar rumah.

Kekuatan - Kanak-kanak mendengar dengan teliti apabila guru


memulakan bercerita daripada buku gergasi.
- Kanak-kanak memperhatikan gambar-gambar yang
terdapat pada buku gergasi.

Kelemahan - Kanak-kanak berasa malas untuk mewarna gambar


rumah.
- Kanak-kanak meminta guru untuk menceritakan lagi
kisah-kisah dari buku cerita gergasi.

Cabaran - Kanak-kanak berebut dan bergaduh untuk melihat


gambar-gambar yang terdapat dalam buku gergasi.
- Sesi pembelajaran terganggu apabila kanak-kanak
menarik buku cerita gergasi semasa guru mencerita.

Strategi untuk meningkatkan - Saya mengawal dan menasihati kanak-kanak supaya


pengajaran dan pembelajaran duduk tanpa membuat bising sehingga guru
menghabiskan sesi bercerita.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 20/4/2021 Membuat replika rumah dengan
menggunakan batang ais krim

Kekuatan - Memperkembangkan daya kreatif dan memperluaskan


pengalaman kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti.
- Kanak-kanak memperoleh kejayaan dan perasaan
kepuasan jika dapat menyelesaikan aktiviti.

Kelemahan - Saya perlu memberi bimbingan kepada kanak-kanak


untuk memastikan mereka tidak terkeluar daripada hasil
pembelajaran yang hendak dicapai.

Cabaran - Saya memastikan bahawa semua kanak-kanak memberi


perhatian dan bekerjasama dalam aktiviti secara
kumpulan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya mengajar secara kreatif sehingga kanak-kanak


pengajaran dan pembelajaran memahami apa yang guru menyampaikan.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 21/4/2021 Membina rumah dengan blok

Kekuatan - Memupuk nilai murni dalam kanak-kanak dengan sifat


tanggungjawab, hormat menghormati kerjasama antara
kawan.
- Sifat kepimpinan kanak-kanak dapat dibentuk.

Kelemahan - Aspek keselamatan, kanak-kanak tertelan blok


permainan.
- Masa yang terhad diperuntukan untuk membina rumah
dengan blok.

Cabaran - Tidak dapat menyelesaikan membina rumah dengan


blok permainan.

Strategi untuk meningkatkan - Memberi masa yang lebih sehingga kanak-kanak belajar
pengajaran dan pembelajaran cara membina rumah dengan menggunakan blok
permainan.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 22/4/2021 Melekat kacang dhal mengikut
corak

Kekuatan - Menimbulkan rasa yakin kanak-kanak kerana dapat


menyampaikan idea secara bebas.
- Kanak-kanak dapat melekat kacang dhal dengan
pelbagai corak.

Kelemahan - Penglibatan setiap kanak-kanak tidak menyeluruh.


- Potensi kanak-kanak yang berbeza.

Cabaran - Mengawasi dan membantu kanak-kanak yang kurang


berpotensi pada masa yang lama.

Strategi untuk meningkatkan - Memberi latihan atau melakukan aktiviti yang berkaitan
pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak menguasai tahap yang hendak
dicapai.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 23/4/2021 Belajar barang yang terdapat dalam
bilik tidur

Kekuatan - Pembelajaran dapat dijalankan dalam suasana yang


seronok apabila menggunakan contoh replika rumah.
- Penggunaan bahan pelajaran kanak-kanak dapat
menguasai kemahiran dan kecekapan dengan
menggunakan bahan.

Kelemahan - Mencari strategi atau cara yang sesuai dan menarik


kerana kanak-kanak berbeza daripada segi mental,
fizikal dan emosi.

Cabaran - Bahan replika yang digunakan tidak sesuai kerana susah


difaham oleh kanak-kanak dan tidak kreatif.

Strategi untuk meningkatkan - Saya boleh mainkan video bertemakan barangan


pengajaran dan pembelajaran terdapat dalam bilik tidur dalam televisyen supaya kanak-
kanak mudah difahami.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 26/4/2021 Belajar kad imbasan haiwan liar

Kekuatan - Pembelajaran dalam kelas lebih aktif.


- Kanak-kanak dapat menyembunyikan seperti haiwan
liar.

Kelemahan - Guru perlu menjelaskan haiwan yang terdapat pada kad


imbasan kepada kanak-kanak yang kurang mahir.
- Kawalan kanak-kanak tidak dapat diberi perhatian
sepenuhnya.

Cabaran - Keadaan kelas menjadi agak bising dan sukar dikawal ol


apabila kanak-kanak menyembunyikan seperti haiwan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya boleh memakai topeng muka haiwan liar atau
pengajaran dan pembelajaran mengajar cara membuat topeng muka haiwan liar
kepada kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 27/4/2021 Fizikal - Pergerakan

Kekuatan - Pembelajaran dijalankan dalam suasana yang seronok.


- Membuatkan kanak-kanak memberi perhatian
sepenuhnya terhadap guru disebabkan penarikan iringan
muzik serta pergerakan.

Kelemahan - Penglibatan setiap kanak-kanak tidak menyeluruh.


- Potensi kanak-kanak yang berbeza di dalam kelas.

Cabaran - Terdapat kanak-kanak agak nakal dan mengganggu


kanak-kanak membuat aktiviti.

Strategi untuk meningkatkan - Fokus terhadap kanak-kanak yang kurang memberi


pengajaran dan pembelajaran tumpuan dan menangani cara yang kreatif kepada
kanak-kanak tersebut untuk melakukan aktiviti dengan
seronok.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 28/4/2021 Sesi bercerita kisah ‘Singa dan
Tikus’
Kekuatan - Dapat mengetahui minat kanak-kanak dengan
menggunakan buku cerita haiwan liar berwarna-warni.
- Memudahkan guru proses pembelajaran.

Kelemahan - Seorang kanak-kanak perempuan tidak suka dan tidak


fokus semasa bercerita kerana dia memberitahu dia tidak
suka haiwan liar dan haiwan liar adalah ganas.

Cabaran - Kanak-kanak tidak menjaga kekemasan dan kebersihan


diri. Kanak-kanak terbuang air kecil di biliik darjah.

Strategi untuk meningkatkan - Saya mestilah menunjukkan dan mengajar penampilan


pengajaran dan pembelajaran diri yang kemas kepada kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 29/4/2021 Seni - Membuat topeng haiwan
Kekuatan - Kanak-kanak begitu seronok semasa aktiviti seni ini.
- Kertas lukisan untuk membuat topeng memberikan
tarikan kepada kanak-kanak.
- Kanak-kanak dapat mewarna topeng haiwan liar dengan
menggunakan warna yang sesuaian.

Kelemahan - Masa yang terhad diperuntukan untuk membuat aktiviti


membuat topeng muka haiwan liar.
- Kanak-kanak menconteng dan terkoyak kertas yang
diberikan oleh guru untuk membuat topeng muka.

Cabaran - Kanak-kanak kerap bertanya soalan semasa saya


menjelaskan.
- Mencabar menasihati kanak-kanak untuk duduk diam.

Strategi untuk meningkatkan - Saya perlu memberi bimbingan kepada kanak-kanak


pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan mereka tidak tercicir daripada hasil
pembelajaran.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 30/4/2021 Sains – Membuat pokok kaktus

Kekuatan - Kanak-kanak bersedia untuk sesi pembelajaran.


- Kanak-kanak dapat melukis pokok kaktus dengan
gunakan jari mereka.
- Kanak-kanak dapat menggunakan warna sesuai untuk
pokok kaktus.

Kelemahan - Kanak-kanak menconteng tangan mereka dengan pen


berwarna warni pada tapak tangan mereka.
- Kanak-kanak mengambil masa yang lama untuk melukis
pokok kaktus.

Cabaran - Saya mengalami kesukaran apabila memcuci tangan


kanak-kanak yang berdakwat susah hilangnya.

Strategi untuk meningkatkan - Saya boleh menggunakan pensel warna atau kertas
pengajaran dan pembelajaran warna hijau untuk melukis kaktus.
- Saya mengambil pen berwarna daripada kanak-kanak
menggunakannya.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 9/8/2021 Belajar kad imbasan buah-buahan
Kekuatan - Kanak-kanak dapat menamakan nama buah-buahan
yang mereka tahu.
- Kanak-kanak dapat menyebut warna buah yang
ditunjukkan oleh guru.
- Kanak-kanak menunjukkan minat mereka dalam aktiviti.

Kelemahan - Kanak-kanak berebut untuk memiih kad imbasan.


- Kanak-kanak menggigit kad imbasan.

Cabaran - Mengawal kanak-kanak yang berebut untuk kad imbasan


- Memberi satu kad imbasan kepada setiap kanak-kanak

Strategi untuk meningkatkan - Boleh mengadakan sesi pembelajaran dalam cara kreatif
pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan mainan dengan kad imbasan.
- Contohnya, guru meminta keluar kanak-kanak yang
mempunyai kad buah ayng guru menyatakan.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian
Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:
Muniyamahsanthi A/P Ayer 10/8/2021 Bermain menyambut bola
Kekuatan - Kanak-kanak minat bermain dengan bola kerana aktiviti
pergerakan.
- Kanak-kanak suka bermain bola kerana bola adalah alat
permainan yang digemari oleh mereka.

Kelemahan - Kanak-kanak masih tidak mengetahui cara menyambut


bola.
- Kanak-kanak menendang bola apabila guru meminta
membaling bola kepada kanak-kanak.

Cabaran - Guru memujuk kanak-kanak yang menangis kerana tidak


dapat menyambut bola dan berasa kalah.
- Guru menunjukkan cara memegang dan membalas bola
dengan tangan.

Strategi untuk meningkatkan - Saya menyuruh kanak-kanak duduk dalam satu bulatan
pengajaran dan pembelajaran dan menolak bola ke arah kawan mereka.
- Kanak-kanak perlu menahan dan memegang bola.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 11/8/2021 Mengenali pengiraan nombor

Kekuatan - Kanak-kanak suka membilang bilangan buah epal


mainan yang terletak di atas meja.
- Warna epal merah dan hijau menarik perhatian kanak-
kanak untuk membuat pengiraan.

Kelemahan - Kanak-kanak merebut mendapatkan buah epal mainan.


- Ada kanak-kanak menggigit buah epal plastik.

Cabaran - Saya meletakkan buah epal plastik di dalam bakul lalu


memanggil kanak-kanak satu per satu untuk mengira
buah epal dalam bakul.

Strategi untuk meningkatkan - Selain epal, saya boleh menggunakan buah-buahan lain
pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti mengira.
- Saya boleh bersoal kanak-kanak tentang buah-buahan
kegemaran mereka.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 12/8/2021 Seni Visual

Kekuatan - Kanak-kanak suka aktiviti ini kerana mereka suka


menampal stiker buah-buahan berwarna-warni yang
saya gunakan.
- Setiap kanak-kanak diberi peluang untuk menampal
stiker yang mencukupi.

Kelemahan - Ada kanak-kanak tidak menampal stiker pada garisan


pada kertas.
- Kanak-kanak tersebut menampal stiker merata-rata.

Cabaran - Saya menasihatii kanak-kanak supaya tidak melekatkan


stiker pada dinding dan meja bilik darjah.
- Saya mengiringi kanak-kanak untuk menampal stiker
pada kertas.

Strategi untuk meningkatkan - Membentuk satu gambar buah dengan menampalkan


pengajaran dan pembelajaran pelbagai stiker berwarna-warni.
- Menampal hasil karya kanak-kanak pada dinding untuk
menggembirakan mereka.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 13/8/2021 Sains - Bentuk

Kekuatan - Kanak-kanak dapat membezakan saiz kecil dan besar.


- Kanak-kanak dapat mengukur saiz kecil dan besar
dengan menunjukkan tangan.

Kelemahan - Semasa saya menerangkan, ada kanak-kanak bermain


alat permainan.
- Kanak-kanak tersebut tidak fokus semasa saya mengajar
kerana dia mungkin tidak suka alat yang ditunjukkan oleh
saya.

Cabaran - Saya menggantikan bongkah kayu yang berlainan saiz


untuk mengasingkan saiz kecil dan besar.

Strategi untuk meningkatkan - Saya menyuruh kanak-kanak memilih barang-barang


pengajaran dan pembelajaran yang bersaiz kecil dan besar di dalam bilik darjah.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 16/8/2021 Jalur Gemilang

Kekuatan - Kanak-kanak suka keadaan kelaas apabila dihiasi


dengan bendera Malaysia.
- Mereka suka buat laungan ‘Merdeka’.

Kelemahan - Kanak-kanak tidak tahu cara menghormati bendera


Malaysia.

Cabaran - Saya memberi bendera Malaysia kepada kanak-kanak


lalu menyuruh laungkan ‘MERDEKA’ selama 3 kali.
- Saya menjelaskan kepentingan menghormati negara kita
kepada kanak-kanak.

Strategi untuk meningkatkan - Saya memberi Jalur Gemilang kepada setiap kanak-
pengajaran dan pembelajaran kanak untuk mengibarkannya dengan semangat.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 17/8/2021 Sains - Warna

Kekuatan - Kanak-kanak dapat mengenal warna pada bendera


Malaysia.
- Kanak-kanak dapat memilih warna yang terdapat pada
Bendera Malaysia dan boleh menyebut nama warna.

Kelemahan - Kanak-kanak masih belum menguasai untuk mewarna


jalur pada Jalur Gemilang.

Cabaran - Saya mengedarkan kertas gambar Jalur Gemilang dan


membantu mereka untuk mewarna Jalur Gemilang
dengan warna yang betul.

Strategi untuk meningkatkan - Kanak-kanak mengibarkan Jalur Gemilang untuk lagu


pengajaran dan pembelajaran ‘Saya Anak Malaysia’
- Mereka gembira apabila membuat aktiviti ini secara
berkumpulan.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 18/8/2021 Menonton Video Jalur Gemilang

Kekuatan - Kanak-kanak menoton video membuat Jalur Gemilang.

Kelemahan - Kanak-kanak menjadi cepat bosan dan tidak menonton


video tersebut sampai habis.

Cabaran - Saya menghentikan video tersebut dan memainkan siri


kartun bertemakan Hari Kebangsaan untuk
mendapatkan perhatian kanak-kanak.

Strategi untuk meningkatkan - Saya menyuruh kanak-kanak menggantungkan Bendera


pengajaran dan pembelajaran Malaysia pada dinding taska.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 19/8/2021 Membuat kolaj
Kekuatan - Kanak-kanak lebih gembira dan berminat untuk membuat
kolaj Jalur Gemilang.
- Mereka suka aktitivi menampal kolaj Jalur Gemilang
dengan menggunakn gam.

Kelemahan - Kanak-kanak tidak tahu menampal kertas warna-warni di


dalam kotak yang disediakan dengan betul.

Cabaran - Saya mengajar setiap kanak-kanak untuk menampal


kertas warna-warni yang bersesuaian pada Jalur
Gemilang.

Strategi untuk meningkatkan - Saya mengadakan aktiviti menampal kolaj secara


pengajaran dan pembelajaran berkumpulan supaya membentuk sikap bekerjasama
antara kanak-kanak.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Taska / Childcare Centre
Laporan Refleksi Harian

Nama: Tarikh: Kelas / Aktiviti Pembelajaran:


Muniyamahsanthi A/P Ayer 20/8/2021 Rakam gambar kanak-kanak
menyanyi lagu patriotik
Kekuatan - Kanak-kanak dapat kibarkan bendera untuk lagu
‘Tanggal 31’ dengan iringan muzik.
- Semangat patriotik dapat dilahirkan di kalangan kanak-
kanak sejak kecil lagi.

Kelemahan - Ada beberapa kanak-kanak kurang aktif dan tidak


kibarkan Jalur Gemilang.

Cabaran - Saya meminta kanak-kanak yang kurang aktif untuk


kibarkan Jalur Gemilang dan membuat pergerakan untuk
lagu ‘Tanggal 31’.

Strategi untuk meningkatkan - Saya boleh menggunakan lagu patriotic yang lain ‘ Aku
pengajaran dan pembelajaran Negaraku’untuk kanak-kanak membuat pergerakan
untuk iringan muzik dengan aktif.
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Learning Materials And Children Work Samples

1. Kad Imbasan Kanak-kanak

2. Carta

3. Model mainan

4. Buku Cerita Gergasi


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Learning Materials And Children Work Samples

5. Bendera Malaysia

6. Kertas warna-warni

7. Blok kayu
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Learning Materials And Children Work Samples
(TASKA NUR ZARAA TEMERLOH)

1. Membuat kolaj nama


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Learning Materials And Children Work Samples
(TASKA NUR ZARAA TEMERLOH)

2. Aktiviti melukis pokok kaktus


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Learning Materials And Children Work Samples
(TASKA NUR ZARAA TEMERLOH)

3. Kolaj Bendera Malaysia


DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Attendance Sheet
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Attendance Sheet
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Completed teaching practicum observation form by co caregiver/ co teacher
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Video Recording

1. https://www.youtube.com/watch?v=bSiNIY8Ph8U

HDEF 4603 I PRAKTIKUM OUM TASKA I TASKA NUR ZARAA (2-3 tahun)

2. https://www.youtube.com/watch?v=F01c-RnmSno

HDEF 4603 I PRAKTIKUM OUM TASKA I TASKA NUR ZARAA (0-1 tahun)
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Praktikum Sign Off Form
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Any Other Relevant Document
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Any Other Relevant Document
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Any Other Relevant Document
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Co teacher information form
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Co teacher claim (Completed Claim Form, Copy of IC)
DECE HDEF4603_APPENDIX 3

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak


Co teacher claim (Completed Claim Form, Copy of IC)