Anda di halaman 1dari 23

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE

TAHUN SATU

2020

SK SUNGAI BURI

0
PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada
pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga
dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang,
pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di
Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.

Matlamat Program

Program Transisi Tahun Satu akan dapat :

1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran,


guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif

Di akhir program, murid-murid dapat:

1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran

yang formal.

2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi

kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau

mata pelajaran.

3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di

sekolah.

1
4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA

MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu
dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang
awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga
diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu
melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan
tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-
nilai murni yang ada atau yang dibawa dari prasekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-
aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata
bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

2
AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2020

3
PENGERUSI

Pn. Jacqueline Kemping

NAIB PENGERUSI 1

Pn. Anita Aye Epoi

NAIB PENGERUSI 2

En. Frankie Sankap Ak Andot

NAIB PENGERUSI 3

En. Frankie Ak Peter Langan

PENYELARAS & SETIAUSAHA

Cik Herlinda Jerry

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1

Cik Herlinda Jerry– Bahasa Melayu

Pn. Linda Octavia Mitw – Bahasa Inggeris

Pn. Anita Aye Epoi – Matematik

Cik Herlinda Jerry – Sains

Cik Herlinda Jerry – Pendidikan Moral

En. Roland Dumma Jait - Pendidikan Muzik

Pn. Sabariah a/p Halid – Pendidikan Seni

En. Frankie Sankap Andot – Pendidikan Jasmani

En. Frankie Sankap Andot – Pendidikan Kesihatan

Cik Fawwazah Izyani – Pendidikan Islam

GURU KELAS

4
Cik Herlinda Jerry

BIDANG TUGAS GURU BAGI

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2020

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi


 Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.
 Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERIS murid.
 Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra
nombor dan pra warna.
 Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan
setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
 Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza.
 Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
 Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
 Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran.
 Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


 Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
 Melukis pelan bilik darjah.
 Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
 Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang
diberikan.
 Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab
kepada ibu bapa dan penjaga murid.
 Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
 Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid.
 Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
 Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid
selepas minggu transisi.
 Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan
dalam bilik darjah secara berterusan.
 Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

5
BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU

 Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi
dijalankan).
 Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2020 dan Majlis
Penutupan Minggu Transisi 2020.
 Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.
 Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.
 Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.
 Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
 Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
 Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA

 Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
 Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal
murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
 Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program diadakan.
 Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
 Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang
dikehendaki.
 Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
 Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

6
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1
Bil NAMA

1 Amiesya Sabrina Anak Pauline

2 Augustine Bahrau Anak Jeffri

3 Elizabert Caren Anak Meni

4 Elleysia Jennie Anak Sada

5 Ferdinand Anak Robert

6 Glenn Aaron Anak Vanessa

7 Gwendlyn Christyne Anak Boniface

8 Mcclane Jason Anak Jeffry

9 Mohammad Ashfin Idham Bin Abdullah

10 Nathaniel Ajeng Anak Junrie

7
RANCANGAN PROGRAM TRANSISI
& GURU PENYAYANG TAHUN SATU 2020

MINGGU 1 (MINGGU ORIENTASI)


2-3 Jan 2020
Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh
2 Jan 0710 – 0740 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
Khamis  Mengambil kehadiran Tahun 1
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

0740 –0810 1.2 Perjumpaan


 Ucapan selamat datang oleh Guru Besar. GB
 murid diperkenalkan dengan barisan guru- PK1
guru yang mengajar subjek Tahun 1 PKHEM
 Murid bersalaman dengan guru –guru yang PK KK
terlibat. Semua Guru
Subjek Tahun 1

0810 – 0910 1.3 Aktiviti Suai Kenal Guru Subjek


 murid berdiri dalam satu bulatan yang besar
 saling bersalaman dan bertanya khabar Guru Penyelaras/
 murid diagihkan dengan tag nama masing – Guru Bimbingan
masing. & Kaunseling
 Murid diminta mewarnakan nama masing –
masing dalam kertas yang telah disediakan.

0910 – 0940 1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah


Guru Subjek
 Bilik SPBT Sains (Cik
 Bilik Guru Herlinda)
 Bilik Stor Sukan
 Bilik Pemulihan
 Tandas
*guru diminta menerangkan tatacara dan
peraturan bagi setiap tempat yang dilawati.
*guru juga menerangkan tatacara murid
sewaktu rehat.

0940-1010 REHAT

8
2 Jan 1010 – 1040 1.5 Ice breaking Guru Subjek
Khamis  murid diminta berbaris mengikut
ketinggian. BI (Pn. Linda )
 murid dipilih secara rawak untuk
menyatakan nama kawan apabila guru
tunjuk ke arah sesiapa sahaja.
 Murid menulis huruf depan nama rakan di
papan putih

1040 – 1110 1.6 Aktiviti mewarna Guru Subjek


 Sambungan aktiviti mewarna tag nama. BI (Pn. Linda)
 Murid membuat bulatan dan dipilih secara
rawak untuk menyatakan nama kawan -membina
mereka. hubungan baik
sesame kawan.

2 Jan 1110-1210 1.7 Peraturan sekolah dipatuhi


Khamis  murid diagihkan kepada 4 kumpulan Guru Subjek
melalui undian. PM – Pn. Anita
 murid bergerak ke dalam kumpulan PI – Cik
masing-masing. Fawwazah
 murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang
diberikan.
 murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
 setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru, makmal computer bilik BOSS.
 setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.

 Murid mengemas kelas, berbaris dan


bersalaman dengan guru sebelum pulang.

9
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
3 Jan 0710 – 0740 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
Jumaat  ambil kedatangan 1
 mengemas kelas BM-Cik Herlinda
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

0740 – 0810 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek


 berbaris ke dewan BM – Cik Herlinda
 nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
 senamrobik dan permainan

*balik ke kelas dengan teratur


2.3 Melawat kawasan sekolah Guru subjek
0810 -0840  Pusat sumber PK-En. Frankie S
 Bilik sains
 Aktiviti mewarna

*Guru menerangkan peraturan dan tatacara


semasa berada di tempat –tempat ini.
2.4 Melawat kawasan sekolah Guru subjek
0840 -0940  Bilik RMT BI-Pn. Linda
 Bilik Guru
 Pejabat AM
 Pejabat Guru Besar
 Aktiviti mewarna

*Guru menerangkan peraturan dan tatacara


semasa berada di tempat –tempat ini.
0940-1010 REHAT
1010 – 1110 2.5 Mewarna Guru Subjek
 Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu Lembaran aktiviti
mewarnakan gambar. ‘peralatan sukan” MT- Pn. Anita
 Murid yang diingatkan supaya mewarna
dengan cantik kerana hasil kerja yang
terbaik akan dipamerkan dan ditampal
didalam kelas.

10
1110 – 1140 2.5 Aktiviti LDK Guru Subjek
 Murid diminta membuat barisan iaitu
murid perempuan satu barisan, murid lelaki
satu barisan. MZ- En. Frankie
 Murid mendengar arahan dari guru Sankap
sebelum menjalankan aktiviti.
 Aktiviti dinamakan “Duniaku Dunia Baru”
 Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan.

MINGGU 2 (MINGGU GERAKERJA BERKUMPULAN)

Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh
6 Jan 0710 – 0740 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
Isnin  ambil kedatangan dan berbaris di Astaka. Tahun Satu
 Maklumkan tentang perhimpunan.

Perhimpunan pagi
 mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK
0740 –0840 3.2 dinamika kumpulan Guru Subjek
 murid mendengar arahan guru untuk Lembara kerja
aktiviti yang akan dijalankan.
 murid diminta mencabut undi untuk BIB- En. Frankie
menentukan kumpulan masing – masing. S
 murid bergerak dalam kumpulan dan BA- Cik
AKTIVITI BISIK Fawwazah
 guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
0840 – 0940 3.3 Tatasusila dan adab Guru Subjek
 guru menerangkan adab semasa berada di BM-Cik Herlinda
sekitar kawasan sekolah dan di rumah
 menyedarkan murid-murid kepentingan
menghormati kepada orang yang lebih tua,
guru dan jiran.
 Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
 Murid main peranan tentang tatasusila dan
adab di kawasan sekolah dan rumah.
0910 – 0940 REHAT

0940-1010 3.4 Radio Rosak Guru Subjek


 murid mendengar arahan guru untuk PM- Pn. Anita
aktiviti yang akan dijalankan. PI- Cik Fawwazah
11
 murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing – masing.
 murid bergerak dalam kumpulan dan
dan mulakan aktiviti Radio Rosak.
 Guru membuat rumusan permainana
kumpulan.
11.10-12.10 3.5 Nyanyian Lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan Guru Subjek
Sekolah
 membaca lirik lagu “Negaraku” dan ” Ibu Komputer Riba,
Pertiwiku” dan ”Maju Berdisiplin.” Pembesar Suara
 membimbing murid-murid menyanyi dan lirik lagu
dengan hormat dan tepat.
 Murid mengemas kelas dan beratur untuk SN- Cik Herlinda
balik.

12.10-13.10 3.6 Nyayian Lagu Kanak-Kanak Bahasa Inggeris Guru Subjek


 Contoh: Twinkle-twinkle little Star
 Lagu-lagu kanak-kanak yang sesuai Komputer Riba,
Pembesar Suara
dan lirik lagu

BI- Pn. Linda

12
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0710 – 0740 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1/ Guru Subjek
 PJ- En. Frankie S

0740 – 0840 4.2 Gigi Saya Guru Subjek


 Murid menyanyi sambil dibimbing oleh Berus gigi &
guru. gambar gigi
 Murid diajar cara menggosok gigi dengan
cara yang betul. BI- Pn. Linda O
 Soal jawab tentang nama gigi dan
fungsinya secara ringkas.
0840 – 0940 4.3 Makanan berkhasiat Guru Subjek
7 Jan  Murid diminta menggunting dan
Selasa menampal gambar makanan pada Lembaran aktiviti
lembaran aktiviti yang disediakan.
PM- Pn. Anita
PI-Cik Fawwazah
0940-1010 REHAT
1010 – 1140 4.5 Aktiviti kendiri Guru Subjek
 Murid diminta mengisi maklumat tentang BM- Cik Herlinda
diri dalam kertas yang disediakan.
 Murid dipanggil secara rawak untuk
membaca dihadapan kawan-kawan.
1140 – 1240 4.6 Nyanyian Guru Subjek
 membaca lirik lagu ‘Ibu Pertiwiku’ (muzik dan radio)
 Lagu kanak - kanak
 balik secara teratur, MT- Pn. Anita
 bersalaman dengan guru

13
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan dalam kelas
0700 – 0710

5.2 Mewarna Guru Subjek


 murid mewarnakan gambar yang diberi Lembara kerja
 penggunaan warna yang sesuai
0710 – 0810
 cara mewarna yang betul PSV- Pn. Sab
 mempamerkan hasil murid

5.3 Susun “ Puzzle” Guru Subjek


 murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan BIB- En. Frankie S
melalui undian. BA- Cik Fawwazah
 Setiap kumpulan diminta mendengar
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
 Setiap kumpulan akan diberikan sampul
0810 – 0840
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
8 Jan dalam masa yang ditetapkan.
Rabu  Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

5.4 Mengira Guru Subjek


 Murid diminta mengira objek yang MT- Pn. Anita
0840 – 0940
terdapat dalam lembaran aktiviti.
 Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.
0940-1010 REHAT
5.5 Nyanyian /Tepukan Guru Subjek
 Rasa sayang hey BM- Cik Herlinda
1010 – 1110
 Sekolah saya
 Lagu kanak – kanak
 Tepuk terima kasih
 Murid mengemas kelas sebelum balik.
5.5 Melukis / Mewarna Guru Subjek
 Guru mengedarkan lembaran kerja untuk BI-Pn. Linda
diwarnakan kepada murid.
11.10-12.10
 Murid menunjukkan hasil kerja di
hadapan kelas.
 Murid mengemas kelas sebelum balik.

14
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
6.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan dalam kelas
0700 – 0710

6.2 Mewarna Guru Subjek


 murid mewarnakan gambar yang diberi Lembara kerja
 penggunaan warna yang sesuai
0710 – 0740
 cara mewarna yang betul PJ- En. Frankie S
 mempamerkan hasil murid

Sambung aktiviti Guru Subjek


6.2 Mewarna BM-Cik Herlinda
 murid mewarnakan gambar yang diberi
0740 – 0910  penggunaan warna yang sesuai
 cara mewarna yang betul
9 Jan
 mempamerkan hasil murid
Khamis
6.4 Mengira Guru Subjek
 Murid diminta mengira objek yang SN-Cik Herlinda
0910 – 0940
terdapat dalam lembaran aktiviti.
 Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.
0940-1010 REHAT
5.5 Nyanyian /Tepukan Guru Subjek
 Rasa sayang hey BI-Pn. Linda
1010 – 1110
 Sekolah saya
 Lagu kanak – kanak
 Tepuk terima kasih
 Murid mengemas kelas sebelum balik.
5.5 Melukis / Mewarna Guru Subjek
 Guru mengedarkan lembaran kerja untuk MZ- En. Frankie S
diwarnakan kepada murid.
11.10-12.10
 Murid menunjukkan hasil kerja di
hadapan kelas.
 Murid mengemas kelas sebelum balik.

15
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
6.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan dalam kelas
0700 – 0710

6.2 Mewarna Guru Subjek


 murid mewarnakan gambar yang diberi Lembara kerja
 penggunaan warna yang sesuai
0710 – 0810
 cara mewarna yang betul BM- Cik Herlinda
 mempamerkan hasil murid

Sambung aktiviti Guru Subjek


6.2 Mewarna PK-En. Frankie S
 murid mewarnakan gambar yang diberi
08.10 – 0840  penggunaan warna yang sesuai
 cara mewarna yang betul
10 Jan
 mempamerkan hasil murid
Jumaat
6.4 Mengira Guru Subjek
 Murid diminta mengira objek yang BI-Pn. Linda
0840 – 0940
terdapat dalam lembaran aktiviti.
 Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.
0940-1010 REHAT
6.5 Nyanyian /Tepukan Guru Subjek
 Rasa sayang hey MT-Pn. Anita
1010 – 1110
 Sekolah saya
 Lagu kanak – kanak
 Tepuk terima kasih
 Murid mengemas kelas sebelum balik.
6.6 Melukis / Mewarna Guru Subjek
 Guru mengedarkan lembaran kerja untuk MZ- En. Frankie S
diwarnakan kepada murid.
11.10-11.40
 Murid menunjukkan hasil kerja di
hadapan kelas.
 Murid mengemas kelas sebelum balik.

16
MINGGU 3
MINGGU 3 (PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERPENDEKATAN DIDIK HIBUR,
GABUNG JALIN DAN BERMAIN SAMBIL BELAJAR)

Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


13 Jan 0700 – 0740 1.1 Pendaftaran / Perhimpunan Guru Kelas
Isnin  Mengambil kehadiran Tahun 1
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.
 Perhimpunan sekolah
 mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM
dan PK KK

0740 –0840 1.2 Padankan Guru Subjek


 Murid diberikan lembaran aktiviti . FSA / FIM
 Guru menerangkan cara aktiviti dijalankan.
 Murid memadankan ayat dengan gambar Lembaran aktiviti
yang sesuai.

0840 – 0940 1.3 Padankan perkataan & ejaan. Guru Subjek


 Murid diberikan lembaran aktiviti
 Murid diminta menyiapkan lembaran HER
aktiviti denagn bimbingan guru.
0930 – 1000 1.4 Mari mengeja
 Murid diberikan beberapa suku kata Guru Subjek MT
 Murid diminta melengkapkan suku kata (AAE)
menjadi perkataan. Lembaran aktiviti.
 Murid membuat lembaran aktiviti.
09.40 – 10.10 REHAT
1010 – 1110 1.5 Anyamanku! Guru Subjek
 Guru menerangkan cara menjalankan PM/PI
aktiviti. AAE/FAW
 Murid menyiapkan aktiviti secara
berpasangan.
 Murid diminta mengemas kelas selepas

17
aktiviti dijalankan.

1110 – 1210 1.6 Teka silang kata Guru Subjek SN


 Murid ditunjukkan dengan teka silang kata. HER
 Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul. -amalkan
kebersihan diri.
1210 - 1310 1.7
Shapes! Guru Subjek BI
 Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas. LOM
 Murid diminta mewarna mengikut arahan
yang tertulis pada setiap bentuk

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
14 Jan 0700 – 0710 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
Selasa  ambil kedatangan 1
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ HER
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

0710 – 0740 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek PJ


 berbaris ke tapak perhimpunan FSA
 nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

2. 3 Ceritakan! Guru BI
0740-0840  .Murid ditunjukkan dengan sekeping LOM
gambar. Lembaran aktiviti.
 Murid diminta menyatakan aktiviti yang
terdapat dalam gambar.
 Murid mewarna gambar.
.
840 – 0940 2.4 Puzzle Guru Subjek PM/PI
 Murid diberikan lembaran aktiviti. AAE/FIM
 Murid diminta menamakan objek –objek
yang terdapat di dalam kelas. Lembaran aktiviti
 Murid diberi teka silangkata objek di dalam
kelas.

0940 -1010 REHAT

18
1010 – 1140 2.5 Suaikan Guru Subjek BM
 Murid melengkapkan lembaran HER
aktiviti.
 guru mengingati bahan yang perlu Lembaran aktiviti
dibawa pada keesokan hari .
 balik secara teratur

1140– 1240 Jalan selamat! Guru Subjek MT


 Murid diminta melengkapkan lembaran AAE
aktiviti.
 Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti.
 Perbincangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan diri di sekolah.

Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


Tarikh bahan-bahan
15 Jan 0700 – 0710 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
Rabu  ambil kedatangan dan berbaris di bawah Tahun Satu
makmal komputer.
0710-0810 3.2 Teka silangkata Guru Subjek PSV
 Murid diedarkan dengan lembaran aktiviti. SAB
 Murid mengeja perkataan bersama-sama
guru. Lembaran aktiviti
 Murid menyelesaikan aktiviti teka silang
kata dalam lembaran aktiviti yang
disediakan.
0810 - 0840 3.3 Teka silangkata Guru Subjek
 Murid diedarkan dengan lembaran aktiviti. BIB/BA
 Murid mengeja perkataan bersama-sama FSA / FIM
guru.
Murid menyelesaikan aktiviti teka silang
kata dalam lembaran aktiviti yang Lembaran aktiviti
disediakan.
0840 – 0940 3.4 Nombor Guru Subjek MT
 Murid diminta membulatkan nombor AAE
mengikut arahan serta menulis nombor di
dalam perkataan.
0940-1010 REHAT
1010 – 1110 3.5 Mari bercerita Guru Subjek BM
 Murid ditunjukkan dengan gambar oleh HER
guru.
 Murid diminta menceritakan apa yang
mereka lihat di dalam gambar.

19
1110 – 1210 3.5 Spelling Guru Subjek BI
 Murid ditunjukkan dengan 10 perkataan LOM
dan mengeja bersama-sama.
 Murid diberi ujian mengeja.
 Murid yang mendapat paling banyak
betul dikira sebagai pemenang.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0700 – 0710 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1
 nyanyi lagu tema

0710 – 0740 4.2 Tubuh saya Guru Subjek PJ


 Murid menyanyikan lagu ‘Tubuh saya’ (FSA)
 Murid menamakan bahagian tubuh
 Perbincangan tentang fungsi tubuh.
0740 – 0910 4.3 Kawan saya Guru Subjek BM
 Murid menyanyikan lagu kanak-kanak
sambil bermain mengenali kawan-kawan Lembaran aktiviti
mereka
 Guru menyediakan lembaran aktiviti
16 Jan
kepada murid
Khamis
0910-0940 4.4 Haiwan ternakan di rumah Guru Subjek SN
 Murid melukis haiwan ternakan yang ada HER
di rumah.
0940 - 1010 Rehat
1010 – 1140 4.5 Parts of my body Guru Subjek BI
 Murid menyanyi lagu head-shoulder-knee LOM
and toes.
 Murid menamakan bahagian tubuh,
 Murid melengkapkan lembaran aktiviti
1140 – 1240 4.6 Nilai murni Guru Subjek PM
 Murine dipertontonkan dengan tayangan AAE/FIM
video
 Murid diminta menceritakan apa yang
mereka tonton dan menyatakan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam video.
 Murid diperingatan untuk persediaan
keesokan harinya.

20
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan dalam kelas Tahun 1
0700 – 0710

5.2 Persediaan persembahan kelas Guru Subjek BM


0710 – 0810
 nyanyian lagu Negaraku, Ibu HER
Pertiwiku, Lagu sekolah. Guru Subjek PK
0810 – 0840
 Praktis persembahan nyanyian kelas FSA
17 Jan  Mengemas meja untuk acara Guru Subjek BI
Jumaat 0840 – 0940
penutupan Program Transisi Tahun 1 LOM
2020

0940 - 1010 REHAT

5.3 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1 Guru Besar


2020 PK1
 Ucapan alu-aluan Guru Besar PKHEM
1030 – 1200
 Ucapan PK1, PK HEM & PKKK PKKK
 Persembahan Murid Tahun 1 Guru Penyelaras
 Penyampaian Hadiah kepada murid yang Guru Mata
berprestasi cemerlang Tahun 1. Pelajaran Tahun 1
 Majlis bersurai.

21
Penutup

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2020 ini diharap dapat berjalan dengan baik hasil
kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semua ibubapa / penjaga dapat
menghantar anak-anak mereka yang telah cukup umur untuk mendaftar di kelas Pendidikan
prasekolah supaya mendapat Pendidikan prasekolah secara menyeluruh. Justeru, segala
perancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………. ……………………….
(HERLINDA JERRY)
Penyelaras Minggu Transisi

22

Anda mungkin juga menyukai