Anda di halaman 1dari 8

Objektivat

 Te nenkuptojme Linux me ane te :


 Kernel
 File systems
 Device Drivers
 Te jemi te afte te interaktojme me command line
 komandat me te pergjithshme
 Navigimi me file systems
Dy pjeset e studimit
 Pjesa e pare
 Konceptet e linux
 Filllimi ose starti ,Daemons
 File Systems
Pjesa e dyte
 Aksesimi I te dhenave tona
 vi – Sistem Editori
 studimi vetjak ose ushtrimet e ndryshem
 bash – gjuha e skriptimit
Sistemi linux

Komandat e perdoruesit
Shell
Kernel File systems
Device drivers
Hardware
Sistemi linux
 Komandat e perdoruesit perfshijne programet
ekzekutive dhe skriptet
Shell interpreton komandat e perdoruesit .Ai
eshte pergjegjes per gjetjen e komandave dhe per
fillimin e ekzekutimit te tyre .
.Ka disa shell te ndryshem nderkohe qe bash eshte
me popullor .
Kernel menaxhon burimet hardware per pjesen
tjeter te sistemit.
Shtresa e kernel
 Baza e sistemit operativ
 Menaxhim memorie
 Menaxhim procesi
 Ka nderfaqen per pjesen hardware
 Ka nje grup te Api
 TCP/IP te integruar ne kernel
Shelli
 Nje nderfaqe ndermjet perdoruesit dhe kerneli
 Mund t kemi me shume se nje .

 Perdoruesi mund te kerceje ndermjet userave

 Command line dhe GUI