Anda di halaman 1dari 19

TEMA:Komanda Grep(linux)

Punoi:Blerta Kajoshaj
Universiteti: Luigj Gurakuqi
Fakulteti I Shkencave Natyrore
Dega:Informatike

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Referencat:
 beginnerlinuxtutorial.com
 panix.com

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Permbajtja:
 Cfare eshte komanda Grep?
 Sintaksa e Komandes Grep.
 Cfare ben komanda Grep?
 Pse perdorim pikerisht Grep?
 Disa nga opsionet me te rendesishme te
Grep-it.
 Perdorimi I Wildcards ne Grep.
 Grep ne krahasim me Egrep.
 Shembuj perdorimi te Grep-it:

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Cfare eshte komanda Grep?
 Komanda Grep eshte nje mjet I
fuqishem kerkimi ne Linux dhe
Unix.
 Pra me pak fjale Tool me ne thelb
kerkimin.

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Sintaksa e Komandes Grep.
 Grep ‘fjale' emri I file-t
 Grep 'string1 string2' emri I file-t
 cat file tjeter | Grep ‘dicka‘
 command | Grep ‘dicka'
Cfare ben komanda Grep?
 Komanda Grep kthen nje vlere te caktuar
ne baze te kerkimit te bere
 Psh.
Grep linux OS kthen gjithe rreshtat qe
permbajne nje stringe qe perputhet me
fjalen linux ne file-n OS
 Tani per tani duhet te mendojme vetem
qe vlera e kthyer eshte e tipit stringe,pra
Grep kthen gjithe rreshtat qe perfshihen
ne kerkim,sipas fjales linux

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Cfare ben komanda Grep?
 Nje tjeter menyre perdorimi I
komandes Grep eshte edhe
shembulli I meposhtem
Psh.
ls |Grep linux
E cila liston gjithe file-t ne
direktorine ekzistente emri I te
cilave permban stringen linux

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Pse perdorim pikerisht Grep?
 Komanda Grep jo vetem qe eshte
nje nder komandat me te
dobishme ne linux,por vete
mjeshteria e Grep ndihmon per te
hapur dyert per pervetesimin e
mjeteve te tjera te tilla si awk, sed
dhe Perl.

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Tipet e komandes Grep.
 Grep ka haset ne dy lloje ose tipe:
"fGrep" and "eGrep“
-FGrep kerkon file duke u nisur nga nje
ose disa argumenta,por nuk perdor
shprehje te rregullta.
Ai e ben krahasim te drejtperdrejte te
stringes per te gjetur rreshta qe
perputhen ne tekstin e dhene.
-EGrep punon perafersisht njelloj por
me ndryshimin se perdor shprehje te
gjata dhe te rregullta per krahasim dhe
kerkim.

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Disa nga opsionet me te
rendesishme te Grep-it.
-H ne qofte se kerkojme me shume se nje skedar
ne te njejten kohe dhe rezultati permban emrin e
file-t nga e cila u gjet string-a.
-W kufizon kerkimi per tere fjalen
-B paraprin çdo krahasohet ne perputhje me
numrin e dosjes se bllokuar.
-C tregon vetem numrin e rreshtave qe nuk
perputhen me rreshtat e kerkimit.
E-shkakton specifikimin e komandes Grep si
EGrep.
-S shfaq mesazhe gabimi per dosjet qe nuk
ekzistojne.
-V tregon te gjitha rreshtat qe nuk perputhen me
nje model kerkimi.

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Disa nga opsionet me te
rendesishme te Grep-it.(vazhd)
-U Ben qe file te koduara te trajtohen si file te
pakoduara.
-N paraprin çdo perputhje me numrin e rreshtit,
ku u gjet
-Q kthen kodin e kerkuar ne input.
-L liston vetem emrat e file-ve qe permbajne
rreshta qe perputhen.
-N - paraprin çdo perputhje me numrin e rreshtit,
ku u gjet
-Q paraqet si output thjesht kodin e duhur te
kthimit.
-X kerkon stringa qe perputhen me nje rresht te
tere.
-I I tregon Grep te injorojne rastin ne menyre qe
ai te trajtoje te njejten fjale

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Disa nga opsionet me te
rendesishme te Grep-it.(vazhd)
Model-e specifikon nje ose me shume modele
per te cilat Grep perdoret per te kerkuar. Mund
te tregojme çdo model me nje karakter te
veçante-e zgjedhje, ose me rresht te ri brenda
modelit te kerkimit.
Psh. nqs dy komandat jane ekuivalente:
Grep-e pattern_one-file e pattern_two
Grep-e 'file pattern_two pattern_one'
-F shkakton Grep te sillen si fGrep.
-F File koheshme lexojne nje ose me shume
modele nga file-t koheshme.
Modelet ne file-t te koheshme jane te ndara nga
rreshta te ri.

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Perdorimi I Wildcards ne Grep.
Natyrshem lind pyetja:
A I suporton Grep Whildcards(Karakteret e
vecanta)?
Kesaj pyetje I pergjigjemi me plot siguri qe po.
Dhe neqoftese themi qe Grep suporton
whildcards,kjo eshte pak sepse Grep kalon pertej
Whildcards meqenese perdor shprehje te
rregullta ne metodat e kerkimit.
Me poshte do shohim shume raste te vecanta te
cilat Grep I suporton me sukses

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Perdorimi I Wildcards ne Grep.
(vazhd)
 Shprehjet e rregullta jane modele qe
pershkruajne nje lidhje me stringat.
 Shprehjet e thjeshta ndertohen duke
ndryshuar shprehjet e thjeshta
 Regexp:
 [c1c2] njeri nga karakteret e shkruara
brenda kllapave
 [c1-c5] njeri nga karakteret ne rralle
 [^c1-c5] nje karakter nga ato qe
sperfshihen ne kete rralle
 . Nje karakter cfaredo
 ^, $ fillim dhe fund rreshti
 \<,\> fillim dhe fund fjale

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Perdorimi I Wildcards ne Grep.
(vazhd)
 Operatoret e perseritjes (mund te ndjekin pas cdo
regexp):
 * elementi para eshte 0 ose disa here
 + elementi para eshte 1 ose disa here
 {n} elementi para eshte ekzaktesisht n
here
 {n,} elementi para eshte n ose me shume
 {n,m} elementi para eshte min n dhe max m
here
 Operatoret Logjike:
 | OR ndermjet dy regexp
 () menaxhimi I operatoreve
 Operatori \ sherben per te mundur te perdorim si
karaktere(shkronja) karakteret qe kane domethenie
te vecante

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Perdorimi I Wildcards ne Grep.
(vazhd)
 Vargjet e karaktereve lejohen gjithashtu.
[0-3] eshte njejte si [0123]
[A-k] eshte njejte si [abcdefghijk]
[A-C] eshte njejte si [ABC]
[A-Ca-k] eshte e njejte si [ABCabcdefghijk]

 Ka edhe disa forma alternative:


[[: Alpha:]] eshte njejte si [nje-ZA-Z]
[[: Siperme:]] eshte njejte si [A-Z]
[[: Ulet:]] eshte njejte si [nje-z]
[[: Shifra:]] eshte njejte si [0-9]
[[: Alnum:]] eshte njejte si [0-9a-ZA-Z]
[[: Hapesire:]] ndeshjet ndonje hapesire e bardhe
duke perfshire skeda
Keto forma alternative te tilla si [[: shifra:]] jane te
preferueshme per metoden e drejtperdrejte [0-9]
Grep ne krahasim me Egrep.
 Ne te vertete Egrep ne krahasim
me Grep ka me pak funksionalite
dhe mundesi.
Por shpesh here per te zgjeruar
kuptimin dhe funksionalitet e Grepit
perdorim Egrep qe perfshin
shprehje te zgjeruara me sintakse
te rregullt,pa humbje ne
funksionalitet baze.

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010


Grep dhe EGrep.
Grep E-Grep A perdoret
ne EGrep
a\ +a+ po
a\? a? po
expression1\| expression1| po
expression2 expression2?
\(expression\) (expression1) po
\{m,n\} {m,n} jo
\{,n\} {,n} jo
\{m,} {m,} jo
\{m} {m} jo
Shembuj perdorimi te Grep-it:
 grep "$ HOME" emri I file-t
kerkon file-n ne direktorine HOME
file $ HOME 'grep'
kerkon per vargun $ HOME

 grep "mace \ | qen" file


gjen rreshtat qe permbajne fjalen “cat “
ose fjalen "qen"
grep "Une jam nje \ (mace \ | qenin \)"
gjen rreshtat qe permbajne vargun "Une
jam nje mace" ose vlere "Une jam nje
qen".

Blerta Kajoshaj Tuesday, April 20, 2010