Anda di halaman 1dari 26

Proceset ne Linux

Proceset
• Process : nje program ne ekzekutim .
• Proceset individuale ekzistojne ne menyre
te pavarur nga njeri tjetri dhe nuk ndikojne
tek njeri tjetri.Cdo proces ka zonen e vet te
memories .
• Thread : Nje grup procesesh .
• Cdo thread vepron me te njejten hapsire
adresimi .
Cfare do te mesojme ne kete
kapitull
• ¨ Multi-user processing dhe multi-tasking
• ¨ Tipet e Proceseve
• ¨ Kontrollimi I proceseve me sinjale te ndryshme
• ¨Atributet e Proceseve
• ¨ Cikli I jetes se nje procesi
• ¨ System startup dhe shutdown
• ¨ Shpejtesia e sistemit dhe pergjigje
• ¨ Schedulimi I proceseve
Multi user dhe multitasking
• . Linux eshte multiuser OS
• Perfshin shume perdorues qe te perdorin
burime te kompjuterit ne te njejten kohe .
Cdo perdorues ka nevoje qe te logohet ne
sistem me passwordin e vet .
Tipet e proceseve
• 1.Interactive Interactive processes

• 2.Kontrolluese Controlling processes

• 3.Automatike Automatic processes

• 4.Daemonet Daemons
Interactive
• Proceset interaktive jane te inicializuar dhe
kontrollohen nga nje terminal
• Keto tipe procesesh nuk fillojne ne menyre
automatike si pjese e funksioneve te
sistemit
• Keto veprojne ne
foreground.background
• Shelli ofron job control qe perfshin
shume procese (fore+back)
Proceset e kontrollit
Pjesa e Kuptimi
komandes
Regular_comma Vepron ne foreground
nd
Command& Vepron ne background
Jobs Paraqet komandat qe veprojne ne background
Stop por jo dalje procesit qe vepron ne
Ctrl+Z foreground
Dalje nga procesi qe vepron ne foreground
Ctrl+C
Cdo process qe vepron ne background ka nje
%n numer me te . Duke perdorur %
Nje pune referohet me kete numer
Riaktivizon programin ne suspend ne
bg background
Kthen punen ne background
fg
kill Vrasja e nje procesi
Proceset automatike &Daemonet
• Proceset automatike (batch) nuk jane te
lidhur me terminalin .
• Karakterizohen nga radha FIFO
• Daemonet jane procese server qe
veprojne ne menyre te vazhdueshme .
• Ata jane te inicializuar ne startup system
dhe presin ne background derisa te
kerkohen nga sistemi .(p.s xinetd )
Atributet e Proceseve
• Keto karakteristika shihen me komanden ps
• process ID or PID:nje numer unik identifikues per t’iu referuar
procesit
• parent process ID or PPID: numri I procesit qe (PID)fillon procesin.
• Nice number: lidhja e procesit me te tjeret
• Terminal ose TTY: terminali ku procesi eshte I lidhur .
• User name I perdoruesit real dhe effective (RUID and
EUID): pronari I procesit .
• Real dhe effective group owner (RGID and
EGID):
Paraqitja e informacionit te procesit
• Komanda ps sherben per paraqitje ne procesit
Paraqitja e informacionit te procesit
Perdorimi I komandes Grep ne nje pipe do te selektoje dhe do te
shfaqe
Gjithe proceset e nje useri te vecante .
Jeta dhe vdekja e nje procesi
• Nje proces I ri krijohet sepse nje proces
ekzistues ben nje kopje ekzakte te vetes se vet
.procesi femije ka te njejten hapsire sikur prindi
vetem proces ID ndyshon.Kjo procedure quhet
forking.
• Pas procesit forking, hapsira e adresimit e
procesit femije mbishkruhet me new process
data. Kjo realizohet pas nje exec call te sistemit.
Mekanizmi fork and exec
• fork-and-exec ben nderrimin
e nje komande te vjeter me nje
te re .Ky mekanizem eshte
perdorur per krijimin e
proceseve ne UNIX. Procesi I
pare, init,me ID 1, eshte
krijuar ( forked) gjate
procedures boot procedure ne
bootstrapping procedure.
Mekanizmi fork and exec
• init process (ID
1)eshte root qe mund
te kete shume femije
• vazhdim nga
studentat /?????.
Menaxhimi I Proceseve ne linux
 Linux eshte nje sistem multitasking
 Shume programe mund te ekzekutohen ne te
njejten kohe .
 Ne finale , nje program ka nevoje te ekzekutohet
nga nje CPU
 Nqs kemi vetem nje CPU, si ka mundesi qe
shume programe te ekzekutohen ne te njejten
kohe?
 nga time sharing ( qe do te thote ? )
 Një program që është pretenduar të jetë ekzekutuar quhet
një proces
 Per sistemet multitasking, nje proces ka te
pakten tre gjendje:

Start Finish
execution Ready Running
execution

Sleeping
 Gjendja Ready
Te gjithe proceset te cilet jane gati per tu ekzekutuar por
pa CPU jane ne kete gjendje
– Nqs eshte 1 CPU ne system, te gjithe pervec nje
jane ne ready state
 Gjendja Running
Procesi qe aktualisht poseson CPU eshte ne running
state
– Nqs eshte vetem 1 CPU ne system, se shumti vetem
nje proces eshte ne running state
 Gjendja Sleeping
– Procesi qe eshte duke pritur per burime te tjera ,p.s.
I/O, eshte ne sleeping state
 Proceset ne menyre alternative shkojne ne CPU njeri pas
tjetrit (skema round robin)
 Nje proces do jete “ne” nje CPU per kohe te shkurter
(quantum)
– Ne Linux, cdo quantum eshte rreth 100msec
 Ne kohen qe nje proces eshte zgjedhur te jete “ne” CPU
– Ai kalon nga ready state ne running state
 Pas kesaj , do kemi shkembim
– Kalon nga running state tek ready state
 Ose
– Nga running state tek sleeping state (ne rast se presim
nje pajisje)
 Kur mbahet burimi I kerkuar
– sleeping state te ready state
 Mekanizmi qe percakton se cili proces duhet te jete
“ne ” CPU quhen Process scheduling
 Per shembull,

Program A Actual sequence of operations


Program B Actual sequence of operations
 Programet A dhe B do te jene running state ne menyre
alternative , ne varesi te madhesise quantum dhe
disponueshmerise se burimeve qe kerkohen.

Program
A
Quantum finishes
end
Waiting for
user input

Quantum
end Program
B
Waiting for
finishes
user input
PID TTY STAT TIME COMMAND
14748 pts/1 S 0:00 –bash
14795 pts/0 S 0:00 –bash
14974 pts/0 S 0:00 vi test1.txt
14876 pts/1 R 0:00 ps …

Sa kohe procesi eshte


vazhdimisht ne
ekzekutim/
Process ID State:
Terminal
S – Sleeping
name
(waiting for input)
R – Running
Linux Scheduler
Scheduling eshte koncepti baze ne kompjuter
multitasking, multiprocessing OS dhe real-time
OS. Scheduling I referohet menyres sesi
proceset konkurojne ne CPU, sidomos ne rastet
kur kemi me shume procese se
disponueshmeria e CPU.

24
• Scheduler lidhet me :
• Perdorimin e CPU - qe te perdoret sa me shume te jete
e mundur
• Throughput - numri I proceseve qe kompletojne
ekzekutimin ne njesine e kohes.
• Turnaround – koha totale ndermjet qellimit te procesit
dhe kompletimit te tij.
• Waiting time –koha gjate te ciles nje proces pret ne
rradhe.

25
Linux Scheduling Classes
• FIFO FIFO real-time process
• RR Round Robin real-time process
• Normal non-real-time process

26