Anda di halaman 1dari 27

NO TOPIK K.ASAS CHECK K.TAMBAHAN CHECK K.

PELENGKAP CHECK
1 1.1 1.1 5.1
2 KEMAHIRAN GIMNASTIK 1.1.1 1.1.2 5.2
3 ASAS : KEMAHIRAN 1.1.3 2.1 5.3
4 IMBANGAN 2.1.1 5.4
5 2.1.2 5.1.3
6 KEMAHIRAN GIMNASTIK 1.2 2.2 5.2.1
ASAS : KEMAHIRAN 1.2.1 2.2.1 5.2.3
7 HAMBUR DAN
8 PENDARATAN 1.2.2 5.3.1
9 1.3 1.3 5.3.2
10 KEMAHIRAN GIMNASTIK 1.3.1 1.3.2 5.4.3
ASAS : KEMAHIRAN
11 PUTARAN 2.3
12 2.3.1
13 1.4
14 KEMAHIRAN GIMNASTIK 1.4.1
15 ASAS : KEMAHIRAN 1.4.2
16 GAYUT DAN AYUN 2.4
17 2.4.1
1.5 5.3
1.5.1 5.4
KEMAHIRAN : 1.5.2 5.3.1
PERGERAKAN BERIRAMA 2.5 5.4.5
2.5.1 5.4.6
5.4.7
1.6 1.6
1.6.5 1.6.1
1.6.6 1.6.2
18 1.6.7 1.6.3
19 2.6.1 1.6.4
20 2.6.2 1.6.5
21 KEMAHIRAN : ASAS 2.6.3 5.1
22 PERMAINAN KATEGORI 2.6.4 5.2
23 SERANGAN 2.6.5 5.3
24 2.6.6 5.4
25 5.1.2
26 5.2.4
27 5.3.2
28 5.4.2
29 5.4.4
30 1.7 1.7 1.7
31 1.7.3 1.7.2 1.7.1
32 1.7.4 2.7 5.1
33 1.7.5 2.7.1 5.2
KEMAHIRAN : ASAS
PERMAINAN KATEGORI
JARING
34 KEMAHIRAN : ASAS 1.7.6 2.7.2 5.3
35 PERMAINAN KATEGORI 2.7.3 5.4
36 JARING 2.7.4 5.1.2
37 5.2.3
38 5.3.1
39 5.4.3
40 5.4.5
41 1.8 1.8 1.8
42 1.8.5 1.8.3 1.8.1
43 1.8.6 1.8.4 1.8.2
44 2.8 5.1
45 2.8.1 5.2
46 KEMAHIRAN : ASAS 2.8.2 5.3
PERMAINAN KATEGORI
47 PUKUL DAN MEMADANG 2.8.3 5.4
48 2.8.4 5.1.3
49 2.8.5 5.1.4
50 5.2.4
51 5.3.2
52 5.4.4
53 1.9 1.9
54 1.9.2 1.9.1
55 2.9 1.9.3
56 2.9.1 5.1
KEMAHIRAN : OLAHRAGA 2.9.2
57 ASAS : ASAS BERLARI 5.2
58 2.9.3 5.3
59 2.9.4 5.1.1
60 5.2.1
61 5.3.1
62 1.10 1.10
63 1.10.2 1.10.1
64 2.10 5.1
65 KEMAHIRAN : OLAHRAGA 2.10.1 5.2
66 ASAS : ASAS LOMPATAN 2.10.2 5.3
67 5.1.2
68 5.2.1
69 5.3.3
70 2.11 1.11
71 2.11.1 1.11.1
72 2.11.2 1.11.2
73 KEMAHIRAN : OLAHRAGA 5.1
74 ASAS : ASAS BALINGAN 5.3
75 5.1.3
76 5.1.4
77 5.3.3
78 1.12 2.12 5.1

KEMAHIRAN : AKUATIK
79 1.13 2.13 5.2
80 1.12.1 2.12.1 5.3
81 1.12.2 2.12.2 5.4
KEMAHIRAN : AKUATIK 1.12.3
82 ASAS 2.13.1 5.1.1
83 1.13.2 2.13.2 5.1.3
84 1.13.3 5.2.3
85 5.3.1
86 5.4.6
87 1.14 2.14 5.1
88 1.14.1 2.14.1 5.4
89 1.14.2 2.14.2 5.1.4
KEMAHIRAN : REKREASI 1.14.3
90 DAN KESENGGANGAN 5.1.4
91 5.4.1
92 5.4.2
93 5.4.7
94 3.1 3.1
95 3.1.1 3.1.2
96 3.1.3 4.1
97 4.1 4.1.2
98 4.1.1 5.2
KECERGASAN : KONSEP
99 KECERGASAN 4.1.3 5.3
100 4.1.4 5.4
101 5.2.2
102 5.3.3
103 5.4.5
104 5.4.6
105 3.6 3.3 3.2
106 3.6.1 3.4 3.5
107 3.6.2 3.3.1 3.2.1
108 3.6.3 3.4.1 3.5.1
109 4.2 3.5.2
110 4.3 4.3
111 4.4 4.4
112 KECERGASAN : 4.5 4.3.2
113 KECERGASAN FIZIKAL 4.6 4.4.1
114 BERDASARKAN 4.2.1 5.1
KESIHATAN
115 4.2.2 5.2
116 4.3.1 5.3
4.3.3 5.4
4.4.2 5.1.1
4.5.1 5.2.2
4.5.2 5.3.2
4.6.1 5.3.3
4.6.2 5.4.3
JUMLAH DIAJAR 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 26 83 115
PERATUS DIAJAR 0% 0% 0%
BILANGAN TIDAK DIAJAR =D127-D126 =D127-D128 =D127-D130
PERATUS TIDAK DIAJAR ### ### #VALUE!
NO TOPIK K.ASAS CHECK K.TAMBAHAN CHECK K.PELENGKAP
1 1.2
2 1.0 KESIHATAN DIRI DAN 1.2.1
3 REPRODUKTIF 1.2.2
4 1.2.3
5 2.1
6 2.1.1
2.0 PENYALAHGUNAAN
7 BAHAN 2.1.2
8 2.1.3
9 2.1.4
10 3.1
11 3.0 PENGURUSAN 3.1.1
12 MENTAL DAN EMOSI 3.1.2
13 3.1.3
14 4.1
15 4.1.1
4.0 KEKELUARGAAN
16 4.1.2
17 4.1.3
18 5.1
19 5.1.1
5.0 PERHUBUNGAN
20 5.1.2
21 5.1.3
22 6.1.1
23 6.1.2
6.0 PENYAKIT
24
25
26 7.1
27 7.1.1
7.0 KESELAMATAN
28 7.1.2
29 7.1.3
30 8.1
31 8.1.1
8.0 PEMAKANAN
32 8.1.2
33 8.1.3
34 9.1
35 9.0 PERTOLONGAN 9.1.1
36 CEMAS 9.1.2
37 9.1.3

JUMLAH DIAJAR 0
JUMLAH KESELURUHAN 35
PERATUS DIAJAR 0%
BILANGAN TIDAK DIAJAR =D127-D126
PERATUS TIDAK DIAJAR #VALUE!
0 0
76 85
CHECK
NO BIDANG K.ASAS CHECK K.TAMBAHAN CHECK K.PELENGKAP
1 1.1 5.1
2 1.1.1 5.2
3 1.1.2 5.4
KEMAHIRAN (KONSEP 2.1 5.1.2
4 PERGERAKAN)
5 2.1.1 5.2.1
6 2.1.2. 5.2.2
7 2.1.3. 5.4.3
8 1.2 1.2
9 1.2.1 1.3.
10 1.2.2 1.2.3
11 2.2 1.3.1
12 2.2.1 1.3.2
KEMAHIRAN:
13 PERGERAKAN ASAS 2.2.2 1.3.3
14 KEMAHIRAN 2.2.3 5.1
15 LOKOMOTOR DAN BUKAN 5.2
LOKOMOTOR
16 5.4
17 5.1.4
18 5.2.1
19 5.2.3
20 5.4.2
21 1.4 1.4 5.1
22 1.4.2 1.4.1 5.2
23 1.4.6 1.4.3 5.1.3
24 1.4.8 1.4.4 5.1.4
25 1.4.5 5.2.2
26 1.4.7 5.2.3
KEMAHIRAN: MANIPULASI
27 1.4.9
28 1.4.10
29 2.3
30 2.3.1
31 2.3.2
32 2.3.3
33 1.5 2.4
34 1.5.1 2.4.1
35 1.5.2 5.1
36 2.4 5.2
37 KEMAHIRAN : PERGERAKAN 2.4.2 5.3
38 BERIRAMA 5.4
39 5.1.3
40 5.2.1
KEMAHIRAN : PERGERAKAN
BERIRAMA

41 5.3.1
42 5.4.3
43 1.6 5.1
44 1.6.1 5.3
45 KEMAHIRAN: GIMNASTIK ASAS: 1.6.2 5.4
46 PERGERAKAN HAIWAN 2.5 5.1.1
47 2.5.1 5.1.2
48 2.5.2 5.2.2
49 1.7 1.7 5.3.1
50 1.7.3 1.7.1 5.4.2
51 KEMAHIRAN 1.7.2 5.4.3
GIMNASTIK ASAS:
52 KEMAHIRAN 2.6
53 IMBANGAN 2.6.1
54 2.6.2
55 2.6.3
56 1.8 1.8
57 1.8.2 1.8.1
KEMAHIRAN GIMNASTIK ASAS :
58 KEMAHIRAN PUTARAN 1.8.3 2.7
59 2.7.1
60 2.7.2
61 1.9 1.9 1.9
62 1.9.2 1.9.3 1.9.1
63 2.8 5.1
64 KEMAHIRAN AKUATIK ASAS: 2.8.1 5.2
KEYAKINAN DAN KESELAMATAN
65 DI DALAM AIR 2.8.2 5.1.1
66 2.8.3 5.1.5
67 5.2.2
68 5.2.3
69 1.10
70 KEMAHIRAN AKUATIK ASAS : 1.10.1
71 KEMAHIRAN ASAS RENANG 2.9
72 2.9.1
73 1.11
74 1.11.1
75 1.11.2
76 2.10
77 2.10.1
78 KEMAHIRAN REKREASI DAN 2.10.2
79 KESENGGANGAN 2.10.3
80 5.3
81 5.4
82 5.3.1
83 5.4.2
84 5.4.3
85 3.1 4.1
86 3.1.1 4.1.2
87 3.1.2 4.1.3
88 4.1 4.1.4
KECERGASAN : KONSEP
89 KECERGASAN 4.1.1 5.1
90 5.2
91 5.1.1
92 5.1.2
93 5.2.1
94 3.2 5.1
95 3.2.1 5.2
96 KECERGASAN: KOMPONEN 4.2 5.3
KECERGASAN BERDASARKAN
97 KESIHATAN : KAPASITI AEROBIK 4.2.1 5.4
98 4.2.2 5.1.5
99 4.2.3 5.2.2
100 3.3 5.3.1
101 KECERGASAN: KOMPONEN 3.3.1 5.4.1
KECERGASAN BERDASARKAN
102 KESIHATAN : KELENTURAN 4.3
103 4.3.1
104 3.4
105 3.4.1
KECERGASAN: KOMPONEN
106 KECERGASAN BERDASARKAN 3.4.2
107 KESIHATAN : DAYA TAHAN DAN 4.4
KEKUATAN OTOT
108 4.4.1
109 4.4.2
110 3.5
111 3.5.1
112 3.5.2
113 4.5
114 4.5.1
115 KECERGASAN: KOMPONEN 4.5.2
KECERGASAN BERDASARKAN
116 KESIHATAN : KOMPOSISI BADAN 4.5.3
117 5.1
118 5.2
119 5.1.1
120 5.1.4
121 5.2.2

JUMLAH DIAJAR 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 11 80
PERATUS DIAJAR 0% 0%
BILANGAN TIDAK DIAJAR =D127-D126 =D127-D128 =D127-D130
PERATUS TIDAK DIAJAR #VALUE! #VALUE!
CHECK
0
94
0%
=D127-D130
#VALUE!
NO BIDANG K.ASAS CHECK K.TAMBAHAN CHECK K.PELENGKAP CHECK
1 1.1
2 1.1.1
3 1.1.2
4 1.0 KESIHATAN DIRI DAN 1.1.3
5 REPRODUKTIF 1.2
6 1.2.1
7 1.2.2
8 1.2.3
9 2.1
10 2.1.1
2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN
11 2.1.2
12 2.1.3
13 3.1
14 3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN 3.1.1
15 EMOSI 3.1.2
16 3.1.3
17 4.1
18 4.1.1
4.0 KEKELUARGAAN
19 4.1.2
20 4.1.3
21 5.1
22 5.1.1
5.0 PERHUBUNGAN
23 5.1.2
24 5.1.3
25 6.1
26 6.1.1
6.0 PENYAKIT
27 6.1.2
28 6.1.3
29 7.1
30 7.1.1
7.0 KESELAMATAN
31 7.1.2
32 7.1.3
33 8.1
34 8.1.1
8.0 PEMAKANAN
35 8.1.2
36 8.1.3
37 9.1
38 9.1.1
9.0 PERTOLONGAN CEMAS
39 9.1.2
40 9.1.3
JUMLAH DIAJAR 0
JUMLAH KESELURUHAN 40
PERATUS DIAJAR 0%
BILANGAN TIDAK DIAJAR
PERATUS TIDAK DI AJAR
NO TOPIK K.ASAS CHECK K.TAMBAHAN CHECK K.PELENGKAP
1 1.1 1.1 5.1
2 1.1.1 1.1.2 5.2
3 1.1.3 2.1 5.3
4 2.1.1 5.1.1
5 KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS IMBANGAN 2.1.2 5.1.2
6 2.1.3 5.1.3
7 2.1.4 5.2.1
8 5.2.2
9 5.3.1
10 1.2 2.2
11 KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS 1.2.1 2.2.1
12 KEMAHIRAN HAMBUR DAN PENDARATAN 1.2.2 2.2.2
13 1.2.3
14 1.3 1.3
15 1.3.1 1.3.2
KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS
16 KEMAHIRAN PUTARAN 2.3
17 2.3.1
18 2.3.2
19 1.4 5.2
20 1.4.1 5.3
21 1.4.2 5.4
22 KEMAHIRAN: PERGERAKAN BERIRAMA 2.4 5.2.2
23 2.4.1 5.3.1
24 2.4.2 5.4.2
25 5.4.3
26 1.5 1.5 5.2
27 1.5.4 1.5.1 5.4
28 1.5.5 1.5.2 5.2.1
29 1.5.6 1.5.3 5.2.2
30 KEMAHIRAN: ASAS PERMAINAN KATEGORI 2.5 5.2.3
31 SERANGAN 2.5.1 5.4.1
32 2.5.2
33 2.5.3
34 2.5.4
35 2.5.5
36 1.6 1.6 5.1
37 1.6.3 1.6.1 5.2
38 1.6.4 1.6.2 5.4
39 KEMAHIRAN: ASAS PERMAINAN KATEGORI 1.6.5 2.6 5.1.4
40 JARING 2.6.1 5.2.1
41 2.6.2 5.2.2
42 2.6.3 5.2.3
43 2.6.4 5.4.2
44 1.7 1.7 2.7
45 1.7.4 1.7.1 2.7.3
46 1.7.5 1.7.2 2.7.4
47 1.7.3 5.1
48 2.7 5.2
KEMAHIRAN: ASAS PERMAINAN KATEGORI
49 PUKUL DAN MEMADANG 2.7.1 5.4
50 2.7.2 5.1.2
51 5.2.1
52 5.2.2
53 5.2.3
54 5.4.1
55 2.8 1.8
56 2.8.1 1.8.1
KEMAHIRAN: OLAHRAGA ASAS : ASAS
57 BERLARI 2.8.2 1.8.2
58 5.1
59 5.2
60 1.9 2.9 5.3
61 1.9.2 2.9.1 5.4
62 1.9.3 2.9.2 5.1.2
63 KEMAHIRAN: OLAHRAGA ASAS : ASAS 1.9.4 5.1.3
64 LOMPATAN 5.1.4
65 5.2.1
66 5.2.2
67 5.3.1
68 1.1 2.10 5.4.2
69 KEMAHIRAN: OLAHRAGA ASAS : ASAS 1.10.1 2.10.1
70 BALINGAN 1.10.2 2.10.2
71 1.10.3 2.10.3
72 KEMAHIRAN: AKUATIK ASAS : KEYAKINAN 1.11 2.11 5.1
73 DAN KESELAMATAN DI AIR 1.11.1 2.11.1 5.2
74 1.12 5.1.1
75 1.12.1 5.1.5
KEMAHIRAN AKUATIK ASAS : KEMAHIRAN
76 ASAS RENANG 1.12.2 5.2.2
77 2.12
78 2.12.1
79 1.13
80 1.13.1
81 1.13.2
82 2.13
83 2.13.1
84 KEMAHIRAN REKREASI DAN 2.13.2
85 KESENGGANGAN 5.2
86 5.3
87 5.4
88 5.2.2
KESENGGANGAN

89 5.3.1
90 5.4.2
91 3.1 4.1 3.1
92 3.1.3 4.1.1 3.1.1
93 4.1.2 3.1.2
94 4.1
95 KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN 4.1.3
96 5.2
97 5.3
98 5.2.1
99 5.3.1
100 3.2 5.1
101 3.2.1 5.3
102 4.2 5.4
103 KECERGASAN: KOMPONEN KECERGASAN 4.2.1 5.1.1
BERDASARKAN KESIHATAN : KAPASITI
104 AEROBIK 4.2.2 5.1.5
105 5.2.1
106 5.3.1
107 5.4.2
108 3.3
109 3.3.1
KECERGASAN: KOMPONEN KECERGASAN
110 BERDASARKAN KESIHATAN : KELENTURAN 4.3
111 4.3.1
112 4.3.2
113 3.4
114 KECERGASAN: KOMPONEN KECERGASAN 3.4.1
115 BERDASARKAN KESIHATAN : DAYA TAHAN 4.4
116 DAN KEKUATAN OTOT 4.4.1
117 4.4.2
118 3.5
119 3.5.1
120 KECERGASAN: KOMPONEN KECERGASAN 3.5.2
121 BERDASARKAN KESIHATAN : KOMPOSISI 4.5
122 BADAN 4.5.1
123 4.5.2
124 4.5.3

JUMLAH DIAJAR 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 37 83
PERATUS DIAJAR 0% 0%
BILANGAN TIDAK DIAJAR =D127-D126 =D127-D128 =D127-D130
PERATUS TIDAK DIAJAR #VALUE! #VALUE!
CHECK
0
89
0%
=D127-D130
#VALUE!
NO BIDANG K.ASAS CHECK K.TAMBAHAN CHECK K.PELENGKAP
1 1.1
2 1.1.1
3 1.1.2
4 1.0 KESIHATAN DIRI DAN 1.1.3
5 REPRODUKTIF 1.2
6 1.2.1
7 1.2.2
8 1.2.3
9 2.1
10 2.1.1
2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN
11 2.1.2
12 2.1.3
13 3.1
14 3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN 3.1.1
15 EMOSI 3.1.2
16 3.1.3
17 4.1
18 4.1.1
4.0 KEKELUARGAAN
19 4.1.2
20 4.1.3
21 5.1
22 5.1.1
5.0 PERHUBUNGAN
23 5.1.2
24 5.1.3
25 6.1
26 6.1.1
6.0 PENYAKIT
27 6.1.2
28 6.1.3
29 7.1
30 7.1.1
31 7.0 KESELAMATAN 7.1.2
32 7.1.3
33 7.1.4
34 8.1
35 8.1.1
36 8.0 PEMAKANAN 8.1.2
37 8.1.3
38 8.1.4
39 9.1
40 9.1.1
9.0 PERTOLONGAN CEMAS
41 9.0 PERTOLONGAN CEMAS 9.1.2
42 9.1.3
43 9.1.4

JUMLAH DIAJAR 0
JUMLAH KESELURUHAN 43
PERATUS DIAJAR 0%
BILANGAN TIDAK DIAJAR =D49-D48
PERATUS TIDAK DI AJAR #VALUE!
CHECK