Anda di halaman 1dari 1

INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI PBD SK SUNGAI UDANG

(PEMENTORAN)

SEKOLAH SK SUNGAI UDANG


NAMA GURU (mantee)
NAMA PERSONAL (mentor)
MATA PELAJARAN
TAHUN
TARIKH DAN MASA

ARAHAN

SENARAI SEMAK BERIKUT BERKAITAN AKITVITI PEMENTORAN.SILA BULATKAN


YA ATAU TIDAK PADA KENYATAAN DI BAWAH

BIL PERNYATAAN YA TIDAK

1 Bimbingan pengisian TP murid


2 Bimbingan aktivti pemulihan TP1 dan TP2
3 Bimbingan aktiviti pengayaan TP 5 dan TP 6
4 Bimbingan berkaitan Standard Prestasi (SP)
5 Lain-lain (Nyatakan)

Ulasan (jika Ada) :

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Tarikh