Anda di halaman 1dari 7

NOMBOR GILIRAN CABUTAN BERTUAH MAJLIS JAMUAN AKHIR TAHUN KGSS 2016

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH 2016 SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 1 NOMBOR
KERUSI: 2 NOMBOR
KERUSI: 3
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

5 6
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 4 NOMBOR NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 7 NOMBOR
KERUSI: 8 NOMBOR
KERUSI: 9
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

12
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 10 NOMBOR
KERUSI: 11 NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 13 NOMBOR
KERUSI: 14 NOMBOR
KERUSI: 15
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 16 NOMBOR
KERUSI: 17 NOMBOR
KERUSI: 18
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
KERUSI: 19 SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: 21
NOMBOR NOMBOR
KERUSI: 20 NOMBOR

22 23
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR NOMBOR NOMBOR
KERUSI: 24
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 25 NOMBOR
KERUSI: 26 NOMBOR
KERUSI: 27
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H

NOMBOR
KERUSI: 28 NOMBOR
KERUSI: 29 NOMBOR
KERUSI: 30
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 31 NOMBOR
KERUSI: 32 NOMBOR
KERUSI: 33
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

35 36
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 34 NOMBOR NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 37 NOMBOR
KERUSI: 38 NOMBOR
KERUSI: 39
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

42
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 40 NOMBOR
KERUSI: 41 NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 43 NOMBOR
KERUSI: 44 NOMBOR
KERUSI: 45
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 46 NOMBOR
KERUSI: 47 NOMBOR
KERUSI: 48
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
KERUSI: 49 SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: 51
NOMBOR NOMBOR
KERUSI: 50 NOMBOR

52 53
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR NOMBOR NOMBOR
KERUSI: 54
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 55 NOMBOR
KERUSI: 56 NOMBOR
KERUSI: 57
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H

NOMBOR
KERUSI: 58 NOMBOR
KERUSI: 59 NOMBOR
KERUSI: 60
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 61 NOMBOR
KERUSI: 62 NOMBOR
KERUSI: 63
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

65 66
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 64 NOMBOR NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 67 NOMBOR
KERUSI: 68 NOMBOR
KERUSI: 69
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

72
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 70 NOMBOR
KERUSI: 71 NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 73 NOMBOR
KERUSI: 74 NOMBOR
KERUSI: 75
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 76 NOMBOR
KERUSI: 77 NOMBOR
KERUSI: 78
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
KERUSI: 79 SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: 81
NOMBOR NOMBOR
KERUSI: 80 NOMBOR

82 83
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR NOMBOR NOMBOR
KERUSI: 84
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 85 NOMBOR
KERUSI: 86 NOMBOR
KERUSI: 87
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H

NOMBOR
KERUSI: 88 NOMBOR
KERUSI: 89 NOMBOR
KERUSI: 90
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 91 NOMBOR
KERUSI: 92 NOMBOR
KERUSI: 93
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

95 96
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 94 NOMBOR NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 97 NOMBOR
KERUSI: 98 NOMBOR
KERUSI: 99
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

101 102
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI: KERUSI:
NOMBOR
KERUSI: 100 NOMBOR NOMBOR

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 103 NOMBOR
KERUSI: 104 NOMBOR
KERUSI: 105
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

106
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI:

107 108
NOMBOR
NOMBOR NOMBOR
KERUSI: KERUSI:

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 109 NOMBOR
KERUSI: 110 NOMBOR
KERUSI: 111
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
NOMBOR
KERUSI: 112 NOMBOR
KERUSI: 113 NOMBOR
KERUSI: 114
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 115 NOMBOR
KERUSI: 116 NOMBOR
KERUSI: 117
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

118 119 120


NOMBOR NOMBOR NOMBOR
KERUSI: KERUSI: KERUSI:
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 121 NOMBOR
KERUSI: 122 NOMBOR
KERUSI: 123
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 124 NOMBOR
KERUSI: 125 NOMBOR
KERUSI: 126
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 127 NOMBOR
KERUSI: 128 NOMBOR
KERUSI: 129
130
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016

132
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
KERUSI:

131
KERUSI:
NOMBOR NOMBOR NOMBOR
KERUSI:

JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 133 NOMBOR
KERUSI: 134 NOMBOR
KERUSI: 135
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 136 NOMBOR
KERUSI: 137 NOMBOR
KERUSI: 138
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 139 NOMBOR
KERUSI: 140 NOMBOR
KERUSI: 141
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
NOMBOR
KERUSI: 142 NOMBOR
KERUSI: 143 NOMBOR
KERUSI: 144
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 145 NOMBOR
KERUSI: 146 NOMBOR
KERUSI: 147
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
NOMBOR
KERUSI: 148 NOMBOR
KERUSI: 149 NOMBOR
KERUSI: 150
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 151 NOMBOR
KERUSI: 152 NOMBOR
KERUSI: 153
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 154 NOMBOR
KERUSI: 155 NOMBOR
KERUSI: 156
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 157 NOMBOR
KERUSI: 158 NOMBOR
KERUSI: 159
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 160 NOMBOR
KERUSI: 161 NOMBOR
KERUSI: 162
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 163 NOMBOR
KERUSI: 164 NOMBOR
KERUSI: 165
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH

NOMBOR
KERUSI: 166 NOMBOR
KERUSI: 167 NOMBOR
KERUSI: 168
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 169 NOMBOR
KERUSI: 170 NOMBOR
KERUSI: 171
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SET SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
H
NOMBOR
KERUSI: 172 NOMBOR
KERUSI: 173 NOMBOR
KERUSI: 174
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 175 NOMBOR
KERUSI: 176 NOMBOR
KERUSI: 177
JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016 JAMUAN AKHIR TAHUN 2016
SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH SMK DATO’ SETH
NOMBOR
KERUSI: 178 NOMBOR
KERUSI: 179 NOMBOR
KERUSI: 180