Anda di halaman 1dari 3

CATCH- UP PLAN

CATCH -UP PLAN FASA 1


MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG AKTIVTI YANG
DIRANCANG DIRANCANGKAN
22/11/2021- PENILAIAN Tumpuan dalam Ini memastikan Penilaian Summatif/ Formatif PDP serta penilaian
26/11/2021 PBD SERTA mengajar pelajar KAK mencapai
MENGAJAR KAK 100% dan semua
KAK UNTUK pelajar dapat
MENINGKAT- menguasai KAK
KAN PERATUS
% KAK
29/11/2021- PENILAIAN Tumpuan dalam Ini memastikan Penilaian Summatif/ Formatif *Pemprosesan TP setiap
3/12/2021 PBD SERTA mengajar serta KAK mencapai pelajar
MENGAJAR memproses TP 100% dan semua
KAK UNTUK pelajar dapat *Penghantaran maklumat TP
MENINGKAT- menguasai KAK keseluruhan pelajar setiap
KAN PERATUS kelas yang diajar
% KAK
6/12/2021- PENILAIAN Menentukan kategori
Mengenal pasti Perancangan Strategi M2P *Meniliti TP keseluruhan
10/12/2021 AKHIR TAHAP murid yang akan
kumpulan pelajar (Mampatan, Pecutan dan pelajar untuk setiap kelas dan
PENGUASAAN menyambung aktiviti
yang memerlukan Pengayaan) melakukan pengagihan
MURID PdP/PdPR yang
PROGRAM TP 1-TP2 INTERVENSI
bermula padaINTERVENSI TP 3- TP4 PENGUKUHAN
2/1/2022-28/2/2022
dan kumpulan TP 5-TP6 PENGAYAAN
pelajar yang *Merancangkan AKTIVITI-
memerlukan AKTIVITI INTERVENSI
PROGRAM SERTA PENGUKUHAN
PENGUKUHAN /PENGAYAAN
DAN
PENGAYAAN
CUTI AKHIR TAHUN 10/12/-2021- 2/1/2022
PELAKSANAAN BRIDGING PROGRAMME 2/1/2022-28/2/2022 – Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)
CATCH-UP PLAN FASA 2
3/1/2022- PELAKSANAA Merancang Memastikan PENDEKATAN BERTEMA Untuk Program Intervensi
31/1/2022 N PROGAM PROGRAM pelajar boleh PEMBELAJARAN TERBEZA (TP 1-TP2)
SEPANJANG INTERVENSI/ meningkatkan  ulangkaji semula
BULAN JAN PROGRAM pengguasaan TP topik/tema yang
PENGUKUHAN (1-6) serta susah difahami
DAN PENGAYAAN menghabiskan %  membuat “drilling”
(KAK) yang menggunakan latihan
pelajar tidak dapat Untuk Program
belajar Pengukuhan dan
Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat latihan
tambahan
Untuk Program Pengayaan
(TP5-TP6)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

UJIAN PENILAIAN SUMMATIF DILAKUKAN OLEH GURU UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
1/2/2022- PELAKSANAA Merancang Memastikan  PENDEKATAN Untuk Program Intervensi
25/2/2022 N PROGAM PROGRAM pelajar boleh BERTEMA (TP 1-TP2)
SEPANJANG INTERVENSI/PROG meningkatkan  PEMBELAJARAN  ulangkaji semula
BULAN FEB RAM pengguasaan TP TERBEZA topik/tema yang
PENGUKUHAN (1-6) serta susah difahami
DAN PENGAYAAN menghabiskan %  membuat “drilling”
(KAK) yg pelajar menggunakan latihan
Merancang tidak dapat belajar Untuk Program
PROGRAM Pengukuhan dan
KECEMERLANGAN Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat latihan
tambahan
Untuk Program Pengayaan
(TP5)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

Untuk Program
 Pelaksanaan Student Kecemerlangan (TP6)
Enrichment Learning  membuat projek TBL
Framework (SELF)
 PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK
CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25/2/2022-20/3/2022

Anda mungkin juga menyukai