Anda di halaman 1dari 11

KERTAS KERJA

KURSUS KEPIMPINAN 2020


SK PANGKALAN TLDM KOTA KINABALU

ANJURAN : UNIT HAL EHWAL MURID

TARIKH :
( )

TEMPAT :
KERTAS KERJA KURSUS KEPIMPINAN
________________________________________________________________________
1.0 PENDAHULUAN
Sekolah merupakan institusi awal yang boleh membina dan membentuk asas-asas
kepimpinan yang positif di kalangan pelajar. Keterampilan pelajar dalam kemahiran
memimpin akan memberi satu kelebihan yang penting dalam menentukan kejayaan
hidup seseorang pelajar. Atas dasar itulah, SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu akan
menganjurkan Kursus Kepimpinan ini sebagai satu latihan asas kepimpinan kepada
pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber sekolah, briged
bestari, ketua dan penolong ketua kelas sekolah ini. Kumpulan sasaran untuk Kursus
Kepimpinan ini adalah seramai orang terdiri daripada pelajar tahun 1 hingga tahun 6

2.0 RASIONAL
Pemimpin yang efisyen adalah pemimpin yang mempunyai ciri-ciri
ketrampilan, keyakinan dan keasertifan. Kursus ini diharapkan dapat membantu
pemimpin sekolah rendah menyemai sifat-sifat positif ini dalam diri masing-masing agar
mereka lebih berkeyakinan untuk menjalankan tugas dengan lebih berkesan.

3.0 MATLAMAT
Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan kebolehan pelajar yang terpilih untuk
menjalankan peranan dan tanggungjawab serta mengamalkan ciri-ciri kepimpinan
yang baik supaya pelajar-pelajar lain dapat menerima dan menghormati mereka
sebagai pemimpin di sekolah.
4.0 OBJEKTIF
5.1 Menyuburkan daya kepimpinan yang berkualiti dan progresif dalam usaha
mewujudkan iklim disiplin murid yang sihat di sekolah.
5.2 Memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada ketua murid yang berpotensi
sebagai bakal pemimpin pada masa hadapan.
5.3 Memperkasakan integrasi pemimpin murid menerusi program dan aktiviti
kepimpinan.
5.4 Membantu menangani dan meminimumkan masalah disiplin di sekolah.

5.0 SASARAN
Pengawas sekolah
Pengawas pusat sumber
Pembimbing Rakan Sebaya
Briged Bestari
Ketua Kelas
Penolong Ketua Kelas
Jumlah pelajar :

6.0 PELAKSANAAN
6.1. Tarikh :
6.2 Masa :
6.3 Tempat :
6.4 Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan
Penasihat : Guru Besar
Pengerusi : GPK HEM
Setiausaha : Guru Bimbingan
N. Setiausaha : Setiausaha Lembaga Pengawas
Bendahari : Guru Pengawas
Kem Komandan :
Timbalan Kem Komandan:
AJK Kerja
Urusetia : Pengerusi / Setiausaha / Bendahari
Pendaftaran :
Penginapan :
Pengangkutan :
Makanan :
Fasilitator/Disiplin : 1 guru ( 10 orang murid)
Keselamatan/Pertolongan Cemas :
Pengacara Majlis :
Hadiah/Cenderahati :
Jurugambar :
Dokumentasi :
Peralatan :
Penyediaan Bahan Kursus :
Buku Program :
Teknikal & Siaraya :
Back-Drop :
Sijil :
6.5 Modus Operandi : Ceramah
Latihan Dinamika Kumpulan
Malam Kesenian
Permainan Motivasi
6.6. Tentatif Program

Hari Pertama

Berkumpul di Dewan Terbuka


Pendaftaran
Taklimat oleh pihak pengurusan kem.
Persiapan diri / Minum petang / Solat Asar
Riadah
Makan malam / Solat Maghrib/ Kuliah Maghrib/ Solat Isyak.
LDK (1)
“Keretapi Malam” (permainan)
Minum malam / Tidur

Hari Kedua

Bangun pagi /Persiapan diri.


Solat Subuh
Senaman pagi.
Sarapan / Persiapan diri.
LDK (2)
Minum pagi
LDK (3)
Makan tengah hari / Solat Zohor.
LDK (4)
Persiapan diri / Minum petang / Solat Asar
Riadah
Makan malam / Solat Maghrib/ Kuliah Maghrib/ Solat Isyak.
Ceramah Kepimpinan
Malam Kesenian
Minum malam / Tidur

Hari Ketiga

Bangun pagi /Persiapan diri.


Solat Subuh/ Kuliah Subuh
Sarapan pagi
Merentas hutan.
Persiapan diri / Berkemas
Majlis Penutup
Makan tengah hari / Solat Zohor.
Bertolak pulang

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN / SUMBER KEWANGAN

1. Sumber Kewangan

2. Perbelanjaan
8.0 Penutup
Adalah diharapkan semoga program ini dapat direalisasikan dengan jayanya dan
mendapat sokongan daripada semua pihak. Diharapkan program ini dapat melatih
pelajar menjadi pemimpin yang berwibawa, dedikasi dan berketrampilan.
Segala kekurangan dalam program ini harap diberi teguran yang positif supaya
menjadi panduan pada masa hadapan. Pihak jawatankuasa pengelola mengucapkan
berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan dan kerjasama semua pihak bagi
menjayakan program ini.
“ BULAT AIR KERANA PEMBETUNG BULAT KATA KERANA MUAFAKAT ”

KELULUSAN

Disediakan,

( )
Setiausaha,
Kursus Kepimpinan Pengawas Sekolah.

Disemak oleh,

( )
GPK Hal Ehwal Murid,
SK. …………………………………..

Disokong dan diluluskan oleh,

( )
Guru Besar,
SK. ……………………………………
SENARAI BIDANG TUGAS KURSUS KEPIMPINAN

AHLI JAWATAN KUASA BIDANG TUGAS CATATAN


Pengerusi - memastikan program
berjalan lancar.
- memenuhi keperluan AJK
& fasiliti program
- memastikan semua AJK
bekerja dalam satu
pasukan
- memastikan jadual
program diikuti
- mengadakan post-mortem
Setiausaha - menyiapkan kertas kerja,
senarai tugas, program,
anggaran perbelanjaan
- memanggil
mesyuarat/taklimat
- memastikan program
berjalan lancar
- menyiapkan laporan
- menyediakan handout
untuk para fasilitator
Bendahari - memohon peruntukan wang
yang cukup
- Menyediakan keperluan wang
kepada AJK
- Menyediakan laporan
perbelanjaan

Kem Komandan - mengawal disiplin


sepanjang aktiviti
dijalankan
- memastikan pelajar
mengikut aktiviti

Penyelaras Aktiviti - memastikan setiap aktiviti


berjalan lancar mengikut
masa yang ditetapkan
- memastikan peralatan
disediakan untuk setiap
aktiviti
Peralatan - menyediakan alat yang
diperlukan untuk setiap
aktiviti
- mendapatkan peruntukan
untuk pembelian alatan
daripada Bendahari.
- Menyerahkan alatan yang
sudah disediakan kepada
Penyelaras Aktiviti
sebelum sesuatu aktiviti
dijalankan
- Bersedia memberi
bantuan kepada para
fasilitator

Keselamatan - menjaga keselamatan


pelajar sepanjang kursus
kepimpinan
- menyediakan peti ubat
kecemasan sepanjang
kursus kepimpinan
berjalan
Kebersihan - memastikan pelajar
menjaga kebersihan
sepanjang aktiviti kursus
Kepimpinan dijalankan
- memantau kebersihan
sepanjang Kursus
Kepimpinan termasuk
tandas, bilik persalinan,
bilik sembahyang, dewan,
tapak perhimpunan dan
padang
Urusetia - Mengurus surat-menyurat
- Pendaftaran peserta
- Menyediakan senarai para
jemputan
- Menyediakan dan
mengedar kad-kad
jemputan
- Melantik pengacara
majlis penutupan
- Mengurus tempat duduk
mengikut protokol
- Menyediakan teks ucapan
Fasilitator - mengiring pelajar sepanjang
Kursus Kepimpinan
dijalankan
- menjadi fasilitator dalam
setiap aktiviti yang
dirancang untuk kumpulan
masing-masing
- menjadi penjaga dan
penyokong kepada
kumpulan masing-masing
Dokumentasi - bertugas sebagai juru
gambar sepanjang kursus
dijalankan
- menulis dokumenasi
Makanan dan Minuman - menyediakan makanan
dan minuman termasuk
air mineral untuk semua
AJK dan peserta
sepanjang kursus Kursus
Kepimpinan
- menyediakan rangka
perbelanjaan untuk
jamuan
- menyediakan menu untuk
jamuan
- Menyediakan tempat
yang sesuai untuk makan
dan minum