Anda di halaman 1dari 7

LATIHAN INTENSIF

KATA GANTI NAMA

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. “Ayah, _______ mendapat tempat yang pertama dalam peperiksaan,” kata Wani dengan
gembira.
A saya C engkau
B aku D kamu

2. Ahmad murid yang berdisiplin. ________ sentiasa mematuhi peraturan di sekolah.


A Mereka C Dia
B Baginda D Beliau

3. Datuk Rosli ialah pegawai daerah di kawasan itu. ________ telah menderma wang sebanyak
enam ribu ringgit untuk membina balai raya itu.
A Patik C Beliau
B Dia D -nya

4. Menurut para peserta ekspedisi itu, ________ akan tiba di puncak Gunung Tahan pada tengah
hari ini.
A kamu C mereka
B kita D dia

5. “________ mesti sentiasa menjaga nama baik kampung ini,” kata ketua kampung kepada anak
buahnya.
A Saya C Ia
B Beta D Kita

6. “Betulkah Pak Cik Cheong itu datuk _________ ?” tanya Chitra kepada Soo.
A awak C kami
B mereka D encik

7. “_______ hendak pergi berkelah di Air Terjun Sekayu,” kata Ah Meng dan Raju kepada Badrul.
A Engkau C Saudara
B Tuanku D Kami

8. Sultan Ahmad berasa sangat sedih kerana puteri _______ diserang penyakit ganjil.
A patik C dia
B baginda D -nya

9. “Janganlah _________ dihukum, tuanku,” rayu tukang masak istana kepada Sultan Azlan.
A hamba C saya
B aku D beta

10. “Bilakah ________ sampai?” tanya Encik Lim kepada kawannya.


A kita C cik
B engkau D dia

11. Anis dan Aida melawat David yang sedang sakit.______membawa buah tangan untuknya.
A Kamu C Mereka
B Kalian D Kami

1
KATA HUBUNG

1 Tidak kira murid lelaki  ___________ murid perempuan,  semua mesti berpakaian seragam.
A dan C serta
B mahupun D tetapi

2 Adik mencuci pinggan _________ makan malam.


A walaupun C sewaktu
B apabila D selepas

3 Pemuda itu duduk sahaja _________orang lain sibuk bergotong-royong.


A kecuali C malahan
B melainkan D padahal

4 Joo Lian tersenyum _________ menjeling ke arah kami.


A atau C kecuali
B maka D sambil

5 Mona ______ adiknya   berjalan beriringan di tepi sawah  padi itu.


A jika C dan
B atau D tetapi

6 Kami selalu keluar bersama-sama __________ keluarganya tinggal di sini.


A tetapi C lalu
B sejak D supaya

7 Cuaca pagi ini kurang baik, ______________ para nelayan tidak turun ke laut.
A atau C jika
B maka D agar

8 ________ hidupnya miskin,tetapi dia tidak suka meminta-minta.


A Oleh sebab itu C Meskipun
B Di samping D Oleh itu

9 Puan Mariama pengsan _______________ berita tentang kematian anak        kesayangannya


dimaklumkan.
A hingga C apabila
B lalu D bahawa.

10 Baik Ramli ____________ Karim mempunyai kegemaran dan minat yang sama.
A tetapi C dan
B mahupun D bukan apa

11 Masalah ini tidak akan selesai ________ kamu tidak mahu mengalah.
A bahawa C sejak
B atau D selagi

2
12 Wang yang banyak akan habis juga _______ tidak diurus dengan baik.
A serta C dan
B sebab D jika

PENJODOH BILANGAN

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


Soalan 1,berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

1 Hazad minum se_____________ air kerana dahaga.


A teko C gelas
B cawan D cerek

2 Adik hanya memakan se_________ limau yang diberikan oleh ibu kerana rasanya masam.
A biji C ulas
B buah D pangsa

3 Petani itu sedang mengubah anak-anak padi di sepuluh ____________ sawahnya.


A petak C bidang
B papan D gelung

4 Malini memakan tiga ________ roti untuk mengalas perut sebelum ke sekolah.
A keping C buku
B kotak D ulas

5 Pihak polis terpaksa melepaskan beberapa __________ tembakan untuk meleraikan rusuhan itu.
A butir C biji
B das D patah

6 Datuk memetik beberapa _________ petai dari pokok di belakang rumah.


A ulas C biji
B papan D ketul

Soalan 7,berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

7 Ah Meng memasukkan empat__________ beras ke dalam lori.


A biji C kampit
B guni D bungkus

3
8 Nelayan itu sedang menjahit se_________ jala yang koyak.
A buah C bidang
B rawan D lembar

9 Ahli pengakap itu memikul se__________ kayu api untuk dibawa ke khemah.
A bungkus C cekak
B batang D berkas

10 Kakak menggunakan se___________ kain untuk membalut luka di kakinya.


A helai C carik
B papan D keping

11 Beberapa pelancong asing yang hilang itu dipercayai diculik oleh _________ pengganas.
A pasukan C gerombolan
B angkatan D kumpulan

12 Rahimah memasukkan beberapa __________ beras ke dalam periuk untuk memasak


bubur.
A biji C kampit
B kepal D genggam

13. Laila menerima se_________ rantai mutiara daripada ibunya sebagai hadiah hari jadi.
A bentuk C utas
B urat D untai

14 Rumah Lin Yong terletak di hadapan se____________ rumah kedai.


A deret C barisan
B pintu D kelompok

Soalan 15, berdasarkan Gambar 3

Gambar 3

15 Setiap hari Mak Jah membuat dua _____________ kuih untuk dijual di warung Pak Hamid.
A biji C keping
B bakul D potong

16 Se ____________ tentera telah dihantar ke sempadan negara itu untuk mengawal rusuhan itu.
A orang C kumpulan
B pasukan D gerombolan

Soalan 17 , berdasarkan Gambar 4

Gambar 4

4
17 Pak Ahmad membawa ______________ jala ke sungai untuk menjala ikan .
A sekawan C sebuah
B serawan D selembar

18 Sasterawan negara itu membacakan __________ pantun untuk para hadirin yang hadir.
A sebaris C serangkap
B sepotong D seuntai

IMBUHAN
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Dua orang pemuda itu sedang ____________ di perhentian teksi.


A berucap C berbual
B bersyarah D berkata

2 Wong telah _____________ beberapa orang rakannya menghadiri majlis hari lahirnya.
A memberi C mengundang
B menyuruh D memanggil

3 Abang berasa marah kerana ___________dalam kesesakan jalan raya petang tadi.
A terlibat C terperangkap
B terkurung D terhimpit

4 Beberapa kilogram dadah telah ____________ oleh polis dalam serbuan di sebuah rumah
banglo di Melaka.
A dihisap C dirampas
B direbut D disambar

5 Walaupun artis wanita itu mengenakan _________ yang nipis, namun dia tetap menawan.
A solekan C dandanan
B andaman D pakaian

6 Beberapa orang pekerja sedang giat ___________ jalan di kampung seberang.


A memperoleh C memperbaik
B memperlebar D memperkecil

7 Mak Yan sedang ___________padi untuk ditumbuk sebuat dibuat emping.


A mendulang C menampi
B memilih D mengayak

8 Letusan gunung berapi yang dahsyat itu telah _________ banyak nyawa dan harta benda.
A menghilangkan C mengorbankan
B membinasakan D memusnahkan

9 Di sebuah ladang, berlaku satu __________ yang membabitkan pekerja-pekerja asing.


A kekusutan C kedamaian
B kerumitan D kekacauan

5
10 Gotong-royong adalah satu cara terbaik untuk memupuk ___________ dalam kalangan
masyarakat setempat.
A perpaduan C berpaduan
B peraduan D kesepaduan

11 Abang _____________ tunangnya sebentuk cincin berlian sebagai tanda kasih.


A hadiahkan C menghadiahkan
B menghadiahi D dihadiahi

12 Ayah terpaksa bekerja siang dan malam bagi menampung __________ kakak di universiti.
A berbelanja C membelanjakan
B perbelanjaan D dibelanja

PEMAHAMAN

1. Apakah maksud perayaan dalam petikan di atas?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[1
markah]
2. Bagaimanakah rumah terbuka dapat memupuk perpaduan kaum?

6
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[2
markah]

3. Mengapakah rumah terbuka mendapat sambutan apabila setiap kali diadakan?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[2
markah]

Anda mungkin juga menyukai