Anda di halaman 1dari 3

CATCH-UP PLAN BAHASA MELAYU 1 ZAMRUD

CIKGU MOHD NOOR BIN SANAP


CATCH -UP PLAN FASA 1

MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG DIRANCANG AKTIVTI DIRANCANG

22/11/2021 PENGISIAN PBD Melengkapkan PBD Mengenal pasti Penilaian Formatif *Pemprosesan TP setiap
- kelas berdasarkan kumpulan pelajar pelajar
30/11/2021 projek semasa PDPR untuk PROGRAM
yang lepas INTERVENSI , *Penghantaran maklumat TP
PROGRAM keseluruhan pelajar setiap
PENGUKUHAN dan kelas yang diajar
PENGAYAAN

22/11/2021 PENTAKSIRAN Menentukan kategori Mengenal pasti Pentaksiran sumatif *Meniliti TP keseluruhan
-3/12/2021 SETARA murid dalam aktiviti kumpulan pelajar pelajar untuk setiap kelas dan
STANDARD PdP yang bermula untuk PROGRAM melakukan pengagihan
pada 2/1/2022- INTERVENSI , TP 1-TP2 INTERVENSI
28/2/2022 PROGRAM TP 3- TP4 PENGUKUHAN
PENGUKUHAN dan TP 5-TP6 PENGAYAAN
PENGAYAAN *Merancangkan AKTIVITI-
AKTIVITI INTERVENSI serta
PENGUKUHAN /PENGAYAAN

CUTI AKHIR TAHUN 10/12/-2021- 2/1/2022

PELAKSANAAN BRIDGING PROGRAMME 2/1/2022-28/2/2022


CATCH-UP PLAN FASA 2

3/1/2022- Pelaksanaan Merancang PROGRAM Memastikan PENDEKATAN BERASASKAN Program Pengukuhan


31/1/2022 Program PENGUKUHAN DAN pelajar boleh TP2 - 1 ORANG
Sepanjang PENGAYAAN meningkatkan • PENDEKATAN BERTEMA  Menjalankan program
BULAN JANUARI pengguasaan TP • PENDEKATAN MODULAR intervensi untuk
(1-6) • PEMBELAJARAN TERBEZA murid yang belum
menguasai kemahiran
membaca.
Program Pengukuhan
TP3 - 17 ORANG
• mengukuhkan kosa
kata dan membina ayat
Program Pengayaan
TP 4 - 14 ORANG
 Membina ayat yang
baru dan mencabar
berdasarkan tema .
UJIAN PENILAIAN SUMMATIF DILAKUKAN OLEH GURU UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR

1/2/2022- Pelaksanaan Merancang PROGRAM Memastikan PEMBELAJARAN BERASASKAN Program Pengukuhan TP4
25/2/2022 Program PENGUKUHAN DAN pelajar boleh  PENDEKATAN BERTEMA  Membina ayat yang
Sepanjang PENGAYAAN meningkatkan leibh panjang dan
BULAN pengguasaan TP mencabar
FEBRUARI (1-6)
Program Pengayaan TP5
DAN TP6
• Menjawab latihan
berunsurkan KBAT

CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25/2/2022-20/3/2022

Anda mungkin juga menyukai