Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KECAMATAN BANYUPUTIH
SD NEGERI 3 SUMBEREJO
Jl. Raya Banyuwangi, Kp.Leduk, Ds. Sumberejo, Kec. Banyuputih
Kab. Situbondo, Kode Pos 68374, Email : admin@sdn3sumberejo.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH


NOMOR : 421.2/ /431.201.17.18/2019

Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020

SEMESTER I
Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN 3 Sumberejo
perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 ; **)
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 ; **)
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 ; **)
5. Keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor : 1984 / 1993 :
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 0433 / P / 1993 ; nomor : 25 tahun 1993.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar atau Bimbingan dan Konseling,*) pada
tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran ll
keputusan ini

KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada
kepala sekolah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, disebabkan pada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

*) DI TK/SD tidak ada Guru Pembimbing tersendiri sehingga kalimat atau Bimbingan dan
Konseling dicoret.
**) Pilih yang sesuai.
Untuk TK dicoret PP 28 dan PP 29
Untuk SD coret PP 27 dan PP 29
Untuk sekolah menengah coret PP 27 dan PP 28.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banyuputih
Pada tanggal : 15 Juli 2019
Kepala SDN 3 Sumberejo

Drs.SABAR PRANOTO
NIP. 19630101 198303 1 017

TEMBUSAN :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuputih.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES
BELAJAR MENGAJAR SEMESTER I

PEMBAGIAN TUGAS GURU


DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

GOL. JABATAN JENIS TUGAS JUMLAH


No. NAMA / NIP JUMLAH SISWA
RUANG GURU GURU MENGAJAR JAM

1 Drs.Sabar Pranoto Pembin Pembina Tk I Ka. SD IV s.d VI 6


Nip. 19630101 198303 1 017 a Tk.I /
VI.b Guru Pembina
2 Achmadun Guru Kelas 4 24 7
Nip. 19620801 198303 1009 Pembina Guru Pembina Kelas
IV/a
3 Agus Supriyadi,S.Pd.SD Guru Dewasa Guru Kelas 1 24 12
Nip. 19631007 198303 1 007 Pembina Kelas
IV/a Guru Dewasa
4 Furyan Kurniawan,S.Pd.SD Guru Kelas 3 24 7
Nip. 19660826 199102 1 001 Penata Guru Muda Kelas
III/d
5 Adi Hariyanto,S.Pd.SD Guru Kelas 6 24 10
Nip. 19680901 200012 1 002 Penata Guru Muda Kelas
III/d
6 Luluk Setiawati,S.Pd.SD Penata Muda Guru Kelas 5 24 11
Nip. 19821028 200801 2 011 penata Kelas
III/a
7 Rahmaniyah,S.Pd.SD Penata Muda Guru Kelas 2 24 9
Nip.19841224 200801 2 005 Penata Kelas
III/a
8 Erwin Susanto,S.Pd.SD GTT Guru PJOK 4 56
- PJOK Kelas 1-6

9 Yulis Suryaningsih,S.Pd.SD GBPNS Guru PAI 4 56


- PAI Kelas 1-6
(GBPNS)
10 Suyanto GTT Penjaga
-

11 Ahmadi, S.Pd.SD GTT Guru


- Bidangstudi

12 Ristiana,S.Pd.SD GTT Guru


- Bidangstudi
13 Taufik Hidayat,S.Pd Operator
-
14 Yudhi Cahya D.S,S.Pd.SD Guru
- Bidangstudi
15 Mely Suryaningsih Guru
Bidangstudi

Ditetapkan : di Banyuputih
Pada tanggal : 15 Juli 2019
Kepala SDN 3 Sumberejo

Drs.SABAR PRANOTO
NIP. 19630101 198303 1 017
LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM MEMBIMBING

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM MEMBIMBING

NAMA/ NIP PENUGASAN DALAM


NO SASARAN MEMBIMBING
DAN JABATAN GURU MEMBIMBING
1 2 3 4

Drs.Sabar Pranoto Membimbing Guru dalam Proses


1. Guru PNS dan Sukwan
Nip. 19630101 198303 1 017 Belajar Mengajar/Praktik
Bimbingan

Membimbing Siswa dalam


II
  kegiatan Ekstrakurikuler
Achmadun
2 Pramuka Kelas IV s/d Kelas VI
Nip. 19620801 198303 1009
Agus Supriyadi,S.Pd.SD
3 Pramuka Kelas IV s/d Kelas VI
Nip. 19631007 198303 1 007
Furyan Kurniawan,S.Pd.SD
4 Pramuka Kelas IV s/d Kelas VI
Nip. 19660826 199102 1 001
Adi Hariyanto,S.Pd.SD
5 Pramuka Kelas IV s/d Kelas VI
Nip. 19680901 200012 1 002
Luluk Setiawati,S.Pd.SD
6 Pramuka Kelas IV s/d Kelas VI
Nip. 19821028 200801 2 011
Rahmaniyah,S.Pd.SD Kelas IV s/d Kelas VI
7 Pramuka
Nip.19841224 200801 2 005
Kelas I s/d Kelas III
8 Erwin Susanto,S.Pd.SD Pramuka
Kelas I s/d Kelas III
9 Yulis Suryaningsih,S.Pd.SD Pramuka
Kelas I s/d Kelas III
10 Ahmadi, S.Pd.SD Pramuka

Kelas I s/d Kelas III


11 Ristiana,S.Pd.SD Pramuka

Ditetapkan : di Banyuputih
Pada tanggal : 15 Juli 2019
Kepala SDN 3 Sumberejo

Drs.SABAR PRANOTO
NIP. 19630101 198303 1 017

Anda mungkin juga menyukai